Toulky minulostí

Odsun 31. tankové divize z Bruntálu, Krnova a VVP Libavá

Autor Pavel Minařík.

Mezi sovětská vojska, zahrnutá do 1.etapy odsunu z Československa, patřila především 31.Viselská tanková divize, která měla rozmístěny svoje útvary v Bruntále, Krnově, Frenštátu pod Radhoštěm a ve VVP Libavá. Do Československa vtrhla již 21.srpna 1968 a jejím úkolem bylo izolovat posádky čs. armády na severovýchodní Moravě, kde se posléze usadila na dalších téměř 22 let.

Již v předstihu před podepsáním čs.-sovětské smlouvy o „dočasném“ pobytu sovětských vojsk z 16.října 1968 pro ni musely být na přelomu září a října uvolněny ubytovací kapacity ve výše uvedených posádkách v rozsahu téměř 29 tisíc m2 ubytovací plochy a 10 tisíc m2 skladovacích ploch (včetně posádky Frenštát pod Radhoštěm).

Z Bruntálu byl nucen odejít 92.silniční stavební prapor (VÚ-8019) do Olomouce a 93.silniční stavební prapor (VÚ-9396) do Opavy, přičemž oba útvary zanikly v květnu následujícího roku. Uvolněné objekty (Sochorovy kasárna z roku 1938, muniční sklad Nový Jankovec, cvičiště a střelnici) převzali ve dnech 8.-13.října zástupci velitelství 31.tankové divize pod velením genmjr. Jurkova. Za čs. stranu je předával velitel posádky pplk. M. Hartl.

Krnov vyklidil 5.geodetický odřad (VÚ-6270, pplk. L. Kebísek) a jeho novým působištěm se až do roku 1992 stala Opava. Naproti tomu krnovská pobočka 5.tankové základny (VÚ-4305/B, mjr. Z. Lutka), mající za úkol v případě mobilizace vytvořit část útvarů 17.tankové divize (tankový pluk a průzkumný prapor), zcela zanikla. Přebírání uvolněných objektů proběhlo od 8. do 17.října. Komise pod vedením plk. Sudarkina převzala tzv. Nová kasárna (vybudována roku 1918), muniční sklad Radim, cvičiště Ježník a střelnici Chomýž.

Ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá (VÚ-8129) předal jeho velitel pplk. J. Kimák ve dnech 8.-16. října sovětské komisi vedené pplk. Černikovem tzv. Kasárna technického praporu (z roku 1900, dříve v nich byl ubytován prapor PTP), Nová kasárna (z roku 1952) a sklady.

Nejsou sice známy počty vojáků z roku 1968, nicméně před zahájením odsunu v únoru 1990 v uvedených posádkách sloužilo 4700 vojáků a 220 občanských zaměstnanců (posádka Frenštát pod Radhoštěm byla uvedena v předcházejícím příspěvku).

V Bruntále se počátkem roku 1990 nacházelo velitelství 31.Viselské tankové divize (VÚ-34931) a jemu podřízený 1143.protiletadlový raketový pluk (VÚ-47395), 84.průzkumný prapor, 692.spojovací prapor, 231.zdravotnický prapor, 911.prapor materiálního zabezpečení, 400.rota chemické ochrany, polní pošta a polní banka. Z dalších útvarů se jednalo o posádkový spojovací uzel, vojenský soud a prokuraturu, dům důstojníků, oblastní oddělení ubytovací a stavební služby a obchodní oddělení prodejní organizace Vojentorg (obdoba našich prodejen Arma). V souhrnu u nich sloužilo téměř 1800 vojáků (z toho čtyři stovky u protiletadlového pluku) a 160 občanských zaměstnanců. Kromě toho v 550 bytech žila tisícovka rodinných příslušníků. Protiletadlový pluk měl k dispozici 22 protiletadlových kompletů. U průzkumného praporu se nacházelo 6 tanků a 31 bojových vozidel pěchoty nebo obrněných transportérů. Další transportéry byly přiděleny velitelství divize a rotě chemické ochrany.

77.Oderský tankový pluk (VÚ-35099) v Krnově čítal 1100 vojáků a jeho výzbroj představovalo především 93 tanků T-72, 70 BVP nebo OT (součástí pluku byl i motostřelecký prapor), 18 samohybných houfnic Gvozdika a 6 minometů. V téměř 240 bytech žilo pět stovek rodinných příslušníků.

Ve VVP Libavá se nacházel 237.tankový pluk (VÚ-35007), 145.ženijní prapor, 152.prapor oprav techniky a velitelství výcvikového prostoru. U zmíněných útvarů sloužilo okolo 1800 vojáků. Tankový pluk disponoval 93 tanky T-72, 70 BVP nebo OT, 16 taženými 122mm houfnicemi a 8 minomety. Pro šest stovek rodinných příslušníků bylo k dispozici 270 bytů v Městě Libavá a 36 ve Smilově.

Ve stejný den jako z Frenštátu pod Radhoštěm začal odsun 237.tankového pluku z VVP Libavá, jehož první transport byl vypraven 26.února 1990 ze železniční stanice Domašov v 15.10. Ačkoliv odjel o necelou hodinu později než frenštátský převoz, během přesunu jej předstihl a Československo opustil jako úplně první ešalon odsunovaných vojsk v Čierné nad Tisou následujícího dne v 11.50. K odsunu útvaru bylo zapotřebí ještě 10 železničních převozů, přičemž poslední odjel 12.března. Pro transfer 145.ženijního praporu byly z Domašova vypraveny čtyři železniční převozy ve dnech 14.-20. března. 152.prapor oprav techniky opustil Československo transportem vypraveným 17.března z Velké Bystřice. Následně byl v pěti převozech ve dnech 19.dubna až 6.května odvážen z VVP materiál uložený ve skladech.

Odsun vojsk z Bruntálu započal 28.února 1990 transportem 1143.protiletadlového raketového pluku, který byl ukončen 4.března po pěti převozech. Mezitím byl 2.března zahájen odjezd dalších útvarů. Závěrečný transport 31.tankové divize, v pořadí devatenáctý, odjel z bruntálského nádraží 17.dubna.

Jako poslední ze sestavy divize začal odsun z posádky Krnov. První transport 77.tankového pluku byl vypraven 10.března v 16.50 a do 25.března odjelo z místního nádraží celkem 14 železničních transportů. Krnov se stal v Československu druhým městem, které posádka Střední skupiny vojsk definitivně opustila.

Objekty, uvolněné odsunem sovětských vojsk, byly komisionálně předány civilnímu sektoru v Krnově 28.března (muniční sklad, cvičiště a střelnice) a 2.dubna (Nová kasárna), jakožto i v Bruntále 20.dubna 1990 (Sochorovy kasárna, muniční sklad, cvičiště a střelnice). Naopak ve VVP Libavá převzala od Střední skupiny vojsk všechny objekty čs. armáda: 23.března (pěchotní střelnice Dalskabát), 29.března (tanková střelnice Přáslavice), 28.dubna (kasárna technického praporu, Nová kasárna, kasárna Stará Voda, objekt Točka-Západ Mrklesky /objekty Sever a Jih převzala již v roce 1988/), 4.května (areál Kozlov pro 1857.pohyblivou raketovou technickou základnu) a 8.května (dělostřelecká střelnice Rudoltovice, letecká střelnice Kříž, bombardovací plocha Nová Ves, vodní cvičiště Čermná, tankodrom Nepřívazy, velitelská budova Libavá, výcvikový polygon Přáslavice a osada Smilov).

Po předání všech objektů v posádkách 31.tankové divize (včetně VVP Libavá) odjel z Bruntálu 5.června transport s příslušníky oblastního oddělení ubytovací a stavební služby sovětských vojsk a hranice Československa překročil o dva dny později. Celkem bylo pro odsun 31.tankové divize, včetně útvarů z posádky Frenštát pod Radhoštěm, zapotřebí 55 železničních transportů, jimiž odjelo 6250 vojáků. Mimo jiné si odvezli 287 tanků, 273 BVP a OT, 122 dělostřeleckých prostředků a 2800 tun munice. Po návratu do Sovětského svazu se posádkovými městy 31.Viselské tankové divize stal Dzeržinsk a Novyj na teritoriu Moskevského vojenského okruhu.

««« Předchozí text: Historie a vojenství na internetu Následující text: Odsun sovětských vojsk z Vysokého Mýta »»»

Pavel Šrámek | Čtvrtek 2.04.2020, 17:07 | Informace, zajímavosti, akce | trvalý odkaz | tisk | 401x