Toulky minulostí

Československé opevnění na Slovensku

obrazek

Zajímavé knihy k historii československé armády vychází nejen u nás, ale také na Slovensku. Patří k nim například „Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku“, které koncem loňského roku vydalo slovenské nakladatelství Virvar (www.virvar.sk). Její autor, pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislavě Peter Chorvát, se v ní věnuje stálému opevnění budovanému na Slovensku ve 30. letech minulého století a s tím spojeným okolnostem. Vedle přehledných informací o organizaci a průběhu výstavby pevnostních objektů si tak můžeme přečíst o pevnostních útvarech na Slovensku či stavebních firmách zapojených do opevňování, o postoji společnosti na Slovensku k výstavbě opevnění nebo o zahraniční špionáži namířené proti opevnění. Za asi nejzajímavější lze považovat kapitolu o maďarské armádě a jejích možnostech na podzim 1938, kde Peter Chorvát čerpal z maďarských archivů a odborných studií a došel k závěru, že maďarská armáda neměla prostředky ani zkušenosti na boj s československým opevněním, což dokládá například na konfliktu u Jesenského 5. 10. 1938. Součástí knihy jsou fotografie, tabulky a také poznámkový aparát, jmenný a místní rejstřík, což u podobných publikací nebývá běžné.

««« Předchozí text: Historie 1. tankové divize Následující text: Cena za velmi dobrý počin na poli dějin československé předválečné a poválečné armády v roce 2011 »»»

Pavel Šrámek | Úterý 24.01.2012, 09:54 | Informace, zajímavosti, akce | trvalý odkaz | tisk | 1270x