Toulky minulostí


Výročí vzniku Generálního štábu

Dne 15. října 1919 byla schválena organizace Ministerstva národní obrany Československé republiky, čímž byl mimo jiné definitivně potvrzen vznik Hlavního štábu branné moci existujícího de facto od 12. července 1919. Toto významné výročí si Armáda České republiky připomene ve dnech 15. a 16. října na Vítězném náměstí v Praze 6 – Dejvicích. První den, 15. října vystoupí s projevy vrchní velitel ozbrojených sil, ministr obrany a náčelník Generálního štábu, následovat bude křest knihy Srdce armády – Generální štáb 1919–2009 a opakované promítání stejnojmenného filmového dokumentu. Druhý den, 16. října bude vedle dokumentu Srdce armády promítán ještě dokument Povodně 2009. Až do 19. října bude pak před budovou současného Generálního štábu Armády ČR výstava o jeho historii.

Pavel Šrámek | Neděle 11.10.2009, 20:54 | Informace, zajímavosti, akce | 1303x


Den otevřených dveří v Invalidovně

V sobotu 12. 9. 2009 budete mít od 9 do 18 hodin jedinečnou příležitost seznámit se během dne otevřených dveří s historií i současností pražské Invalidovny. Den organizuje v rámci „Dnů evropského dědictví“ Vojenský ústřední archiv, jehož ředitelství a část podřízených složek v této budově sídlí. Pro návštěvníky bude připravena asi 45minutová prohlídka, během které se dozví o dějinách této významné památky z roku 1737 využívané postupně jako invalidovna, kasárna, muzeum a archiv, o jejím zázemí a dalších zajímavostech, například kašně na nádvoří nebo kapli Sv. Kříže, chybět nebudou ani informace o současném využití. K dispozici bude také propagační materiál s tématikou vojenského archivnictví, pamětní pohlednice a příležitostné razítko.

Pavel Šrámek | Pondělí 7.09.2009, 21:23 | Informace, zajímavosti, akce | 1433x


Odešla osobnost bunkrologického hnutí

Je všeobecně známo, že vojenská historie je u nás záležitostí četných amatérských nadšenců, kteří ve svém volném čase a na své náklady pečují o vojenské památky. Zvláště početní jsou tzv. bunkrologové, kteří se zabývají objekty československého předválečného opevnění. K nejuznávanějším z nich patřil Aleš Horák z Náchoda. Začínal na tvrzi Dobrošov, pak působil na tvrzi Bouda, aby nakonec našel své místo na srubu Březinka. Jeho zásluhou se tento objekt stal doslova klenotem, který přitahoval zájemce z blízkého i širokého okolí. Aleš Horák se však věnoval i propagaci československého předválečného opevnění, navazování mezinárodních kontaktů a snažil se také o spolupráci jednotlivých pevnostních muzeí. Poslední plán vytvořit v okolí Náchoda pevnostní skanzen mu již zákeřná nemoc nedovolila dokončit. Odešel tak člověk, který toho pro československou vojenskou historii opravdu mnoho vykonal. Čest jeho památce!

Pavel Šrámek | Středa 26.08.2009, 12:39 | Informace, zajímavosti, akce | 1597x


Vojenský historický ústav Bratislava

Bratislavský Vojenský historický ústav existující od roku 1993 se za dobu své činnosti může vykázat řadou výsledků, které nijak nezaostávají za jeho pražským jmenovcem fungujícím mnohem delší dobu. Od roku 1997 na Slovensku například vychází odborný časopis Vojenská história, kde lze najít mnoho zajímavých příspěvků k naší společné vojenské historii. Nedávno vydaným pátým dílem věnovaným rokům 1939 až 1945 zase pokračuje vydávání Vojenských dějin Slovenska, které doplňují tématicky zaměřené sborníky, například o M. R. Štefánikovi. Novinkou je pak spuštění webových stránek www.vhu.sk, kde lze vedle podrobných informací o vojenském historickém ústavu najít třeba obsahy jednotlivých čísel Vojenské historie nebo údaje o Vojenském historickém archivu Bratislava. Zájemci o historii československé předválečné a poválečné armády tak mají díky slovenskému Vojenského historickému ústavu k dispozici nové cenné informace.

Pavel Šrámek | Středa 29.07.2009, 15:43 | Informace, zajímavosti, akce | 2011x


Dobře utajené publikace

Většina z vás jistě zná publikace o naší nedávné vojenské historii, které vydává Ministerstvo obrany ČR: vázané, na kvalitním papíře, s bohatou obrazovou přílohou. Z těch nedávno vyšlých můžeme připomenout 7. díl „Historie československé armády (1955–1968)“, „Paměti generála Tomáše Sedláčka“, „Nástin personálních ztrát československé armády v době od 21. května 1938 do 31. března 1939“ nebo „Organizační vývoj vojenské kontrarozvědky v letech 1945–1990“. Vše kvalitní a informacemi nabité knihy, které však mají jednu podstatnou vadu. Distribuují se pouze v rámci resortu Ministerstva obrany. Je to určitě škoda, neboť řada potenciálních zájemců se k nim nejen nedostane, ale vůbec se o nich nedozví. Poté, co přestalo jejich umisťování na web www.army.cz ve formátu pdf, nezbývá než navštívit vybrané veřejné knihovny, kam Ministerstvo obrany svoji produkci zasílá (viz http://www.army.cz/scripts/deta­il.php?id=13760).

Pavel Šrámek | Středa 29.07.2009, 15:42 | Informace, zajímavosti, akce | 1862x


Muzejní noc v Praze a Králíkách

Příznivci vojenské historie se opět mohou těšit na zajímavý program připravený v rámci tzv. muzejní noci, která se koná v noci z 20. na 21. června. V Praze se do ní zapojí Vojenský historický ústav Praha se svými dvěma expozicemi, Armádním muzeem na Žižkově a Leteckým muzeem ve Kbelích. Na Žižkově bude pro zájemce přichystána vojenská střelnice, kde si mohou malí i velcí vyzkoušet svojí mušku, a odborný výklad k výstavě Mobilisace 1938. Ve Kbelích se zase slavnostně otevře hangár s novou expozicí z období 2. světové války pojmenovaný po generálovi Karlu Janouškovi. Mimopražští mohou zajet do Králík a zdarma si prohlédnout zrekonstruovaný pěchotní srub K-S-14 Cihelna. Připraven bude i kulturní a zábavný program, chybět nebude ani občerstení.

Pavel Šrámek | Čtvrtek 4.06.2009, 13:50 | Informace, zajímavosti, akce | 1502x


Odhalení Pomníku Operaci Anthropoid

Přesně 67 let poté, co českoslovenští parašutisté vyslaní z Velké Británie Jan Kubiš a Josef Gabčík provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byl v Praze 8 na místě jejich akce odhalen důstojný pomník. Jde o jeden z největších pomníků odhalených u nás po roce 1989, neboť ho tvoří desetimetrový podstavec, na jehož vrcholu stojí trojice postav symbolizujících spolupráci i společně přinesené oběti československých parašutistů a domácího obyvatelstva. Doufejme, že podobných pomníků připomínajících hrdinství československých vojáků v boji s nepřítelem bude přibývat.

Pavel Šrámek | Středa 27.05.2009, 13:04 | Informace, zajímavosti, akce | 1493x


Pevnostní muzea netradičně

Muzea československého předválečného opevnění v okolí východočeských Králík sdružená do Králické pevnostní oblasti si připravila zajímavou nabídku. Od dubna do října vždy poslední víkend v měsíci na nich probíhá tzv. společný víkend s prodlouženou otvírací dobou a s řadou lákavých atrakcí. Bude například možné zhlédnout průvodce v dobových uniformách s dobovou výzbrojí, různé výstavy, nebo speciální prohlídkové trasy, Vojenské muzeum Králíky předvede bojovou techniku v pohybu. Během prvního společného víkendu 25. a 26. 4. se takto představí osm muzeí, mezi nimi i tvrze Bouda a Hůrka s rozsáhlým podzemím. Další podrobnosti naleznete na www.kpo1938.com.

Pavel Šrámek | Středa 22.04.2009, 09:33 | Informace, zajímavosti, akce | 1481x


Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády v roce 2008

Při vyhlášení letošní ankety jsme byli zvědaví, zda dojde k nějakému překvapení. To se ale nekonalo a podle očekávání jednoznačně zvítězilo získání československého lehkého tanku LT-35 do sbírek Vojenského historického ústavu. Šlo o věc vskutku mimořádnou, což se také odrazilo v naší anketě. A jak to dopadlo na dalších místech?

Zde jsou výsledky:

1. Získání československého tanku LT-35 Vojenským historickým ústavem (47 hlasů)

2. Vydání knihy „Utajená obrana železné opony“ o československém poválečném opevnění (15 hlasů)

3. Zpřístupnění předválečné dělostřelecké tvrze Hůrka pro veřejnost (12 hlasů)

4. Natočení filmu „Tobruk“ Václavem Marhoulem (11 hlasů)

5. Spuštění webových stránek Ústavu pro studium totalitních režimů (8 hlasů)

6. Uspořádání vojenské přehlídky k výročí 28. října v Praze (6 hlasů)

Pavel Šrámek | Pondělí 13.04.2009, 22:05 | Cena za velmi dobrý počin na poli dějin čs. armády | 886x


Neporažená armáda v České televizi

V neděli 15. 3. vysílá Česká televize v 15 hodin na programu ČT1 film režiséra Jana Bora z roku 1938 „Neporažená armáda“. Vznikl ve snaze propagovat brannost národa a armádu prostřednictvím hraného filmu a původně se měl jmenovat „Dvacátého prvého května“. Pod vlivem bezprostředního válečného ohrožení změnil název na „Vlast volá“, aby po mnichovských událostech byl nakonec přejmenován na „Neporažená armáda“. Film, který se odehrává ve Vojenské akademii v Hranicích, je unikátní propojením hraných scén s četnými dokumentárními pasážemi především z výcviku vojenských akademiků, a určitě stojí za zhlédnutí.

Pavel Šrámek | Středa 11.03.2009, 21:07 | Informace, zajímavosti, akce | 2029x