Toulky minulostí


Novinky

22.5.2010

Přinášíme vám námět na dva výlety za vojenskou historií do východních Čech. Čeká na vás nově přístupná pevnost v Náchodě a Aviatická pouť v Pardubicích.

17.5.2010

Jednou z tvrzí Maginotovy linie v Alpách je ľ Agaisen, postavená na kopci tyčícím se nad městečkem Sospel. Patří mezi menší dělostřelecké tvrze a včetně vchodového srubu ji tvoří pouze čtyři bojové objekty. Je ale jednou z mála, které mají ve své výzbroji dělostřeleckou otočnou a výsuvnou věž. Tento pevnostní prvek, hojně používaný na severovýchodní hranici, je u Alpské Maginotky výjimkou a na jihu Francie jich najdeme pouze šest. Vstup do smíšeného vchodového objektu B 1 kryly dva lehké kulomety „pod betonem“ a jeden ve zvonu. Během prohlídky je předváděn padací most, uzavírající vjezd pro vozidla. Objekt pro dělostřeleckou věž B 3 byl mimo dvou 75mm kanonů vz. 33 vyzbrojen taktéž dvěmi 81mm minomety vz. 32 v ochranném příkopu. Blízké okolí krylo dvojče těžkých kulometů „pod betonem“ a dva zvony pro lehký kulomet. V dělostřeleckém srubu B 2 se nacházela obdobná výzbroj – dvě 75mm houfnice vz. 31 a dva 81mm minomety vz. 32. Přístup k objektu střežilo dvojče těžkých kulometů „pod betonem“ a v pancéřové kopuli, společně s lehkým kulometem ve zvonu. Povrch tvrze bránil pěchotní srub B 4 s dvěmi lehkými kulomety „pod betonem“ a dělostřeleckým pozorovacím zvonem. Původně měl do sestavy tvrze patřit ještě pátý bojový objekt vyzbrojený čtyřmi 81mm minomety. V létě 1940 byla na tvrzi osádka čítající 315 mužů. V týlu pevnostní linie se nachází aktivní úkryt Camp de Tir de ľ Agaisen pro pěchotu obsazující mezilehlá postavení, jehož povrchovou část tvořily dva vchodové objekty a pěchotní srub s dvojčetem těžkých kulometů „pod betonem“ a zvonem pro lehký kulomet.

9.5.2010

Na závěr víkendu věnovaného 65. výročí konce druhé světové války přinášíme další článek k předválečné československé armádě, tentokrát o branné výchově.

2.5.2010

S počátkem nového měsíce jsou tu nejen staré známe Naše tipy, ale také článek o formách spolupráce československé předválečné armády se svými spojenci.

25.4.2010

Alpská Maginotka je oproti opevnění na severovýchodě Francie poměrně málo známá, ovšem vzhledem ke svému umístění ve vysokohorském terénu je stavebně nesmírně rozmanitá a nalezneme zde celou řadu unikátních konstrukčních řešení. Kromě toho se v rámci celé Maginotovy linie pyšní řadou „nej“, takže mezi jejími tvrzemi můžeme najít nejstarší, nejmenší či nejvýše položenou, stejně tak jako největší či nejmohutněji vyzbrojený tvrzový objekt. Na následujících fotografiích máte možnost se na některé dělostřelecké či pěchotní sruby tvrze podívat.

19.4.2010

Dnes si můžete přečíst o tom, co má město Chrudim společného s osobou předválečného ministra národní obrany Františka Machníka.

12.4.2010

Po několika článcích vám přinášíme odpovědi na vaše dotazy. Dnes jsou věnovány předválečné armádě a naleznete v nich mimo jiné sestavu vybraných divizí k 30. 9. 1938.

6.4.2010

Tento týden na vás čeká recenze Pavla Šrámka na dvojdílnou knihu Jaroslava Hrbka a Víta Smetany Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944–1945. Současně vás upozorňujeme na nový web Vojenského ústředního archivu.

28.3.2010

K 75. výročí vzniku Ředitelství opevňovacích prací, které jsme si připomněli minulou sobotu, vám přinášíme část tzv. Husárkova opevňovacího programu. Současně vyhlašujeme výsledky Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2009.

23.3.2010

Dnes pro vás máme článek o důstojnících československé předválečné armády ruské národnosti, kteří byli po osvobození v roce 1945 odvlečeni do Sovětského svazu.

Další listy: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240 241-250 251-260 261-270 271-280 281-290 291-300 301-310 311-320 321-330 331-340 341-350 351-360 361-370 371-372