Fotogalerie Toulek minulostí

Galerie
Dokumenty Fotky z akcí Informace Toulky Vojenská muzea
Počet fotografií: 2853 Zhlédnuto: 1402325 fotek
Poslední fotka
nahled 03:28 21.01.2018

Dokumenty

Cvičení Bouře 1961

Text pana Petra Krista o prvním společném velitelsko-štábním cvičení Varšavské smlouvy na podzim roku 1961, kterého se zúčastnili i zástupci Československé lidové armády.

Německá situační hlášení

Představujeme dobové německé dokumenty týkající se československé armády v roce 1938. První část tvoří situační hlášení Vrchního velitelství pozemního vojska (OKH) německé branné moci od 23. 9. do 1. 10. 1938, tedy z doby po vyhlášení mobilizace československé branné moci. V hlášeních lze nalézt řadu zajímavých údajů ukazujících, že na jedné straně měla německá strana podrobné údaje o některých prvosledových jednotkách, na druhé straně v obecných věcech měla často údaje mylné. Za překlad dokumentů děkujeme panu Ivo Vondrovskému.

Německá situační hlášení II

Představujeme dobové německé dokumenty týkající se československé armády v roce 1938. Druhou část tvoří situační hlášení Vrchního velitelství pozemního vojska (OKH) německé branné moci od 3. 10. do 14. 10. 1938, tedy z doby obsazování pohraničí českých zemí Německem. V hlášeních lze nalézt řadu zajímavých údajů ukazujících, že teprve během října získalo německé velení přesnější informace o organizaci československé mobilizované armády. Za překlad dokumentů děkujeme panu Ivo Vondrovskému.

Německá situační hlášení III

Představujeme dobové německé dokumenty týkající se československé armády v roce 1938. Třetí část tvoří situační hlášení Vrchního velitelství pozemního vojska (OKH) německé branné moci od 30. 8. do 16. 9. 1938, tedy z doby předcházející krizi na konci měsíce září. Hlášení opět ukazují, že v některých případech se podařilo získat přesné informace, např. o existenci hraničářských pluků, jindy však německá armáda vysloveně tápala. Za překlad dokumentů děkujeme panu Ivo Vondrovskému.

Německá situační hlášení IV

Představujeme dobové německé dokumenty týkající se československé armády v roce 1938. Čtvrtou část tvoří situační hlášení Vrchního velitelství pozemního vojska (OKH) německé branné moci od 17. 9. do 22. 9. 1938, tedy z doby těsně předcházející mobilizaci československé branné moci. Hlášení popisují pokračující obranné přípravy na československé straně a podrobně se věnují také například minovým zátarasům. Za překlad dokumentů děkujeme panu Ivo Vondrovskému.

Vaše dotazy

Připravili jsme pro vás odpovědi na dotazy, které navazují na poslední odpovědi na dotazy č. 1981 až 1995 zveřejněné v části Vaše dotazy. Jedná se o odpovědi k předválečné československé armádě č. 1996 až 2010 a odpovědi k poválečné československé armádě č. 2011 až 2025. Najdete v nich například informace o pěším pluku 51 nebo 81 za 1. světové války, o štábní rotě v předválečné armádě, 259. protiletadlovém dělostřeleckém pluku, organizační struktuře Hlavní správy pozemního vojska nebo 7. armády PVOS.

Vaše dotazy 2

Připravili jsme pro vás další odpovědi na dotazy, které navazují na poslední odpovědi na dotazy č. 1996 až 2025 zveřejněné v této části. Jedná se o odpovědi k předválečné československé armádě č. 2026 až 2040 a odpovědi k poválečné československé armádě č. 2041 až 2055. Najdete v nich například informace o pěším pluku 33 nebo 25. domobraneckém pěším pluku, o platech vojáků v předválečné armádě, složení ženijní brigády poválečné armády, začlenění ženijních praporů divizí po roce 1945 nebo o 57. letecké armádě sovětské armády.

Toto fotoalbum pohání Redakční systém pro blog |