Fotogalerie Toulek minulostí

Galerie
Dokumenty Fotky z akcí Informace Toulky Vojenská muzea
Počet fotografií: 3198 Zhlédnuto: 1563360 fotek
Poslední fotka
nahled 22:47 22.10.2020

Dokumenty

Cvičení Bouře 1961

Text pana Petra Krista o prvním společném velitelsko-štábním cvičení Varšavské smlouvy na podzim roku 1961, kterého se zúčastnili i zástupci Československé lidové armády.

Německá situační hlášení

Představujeme dobové německé dokumenty týkající se československé armády v roce 1938. První část tvoří situační hlášení Vrchního velitelství pozemního vojska (OKH) německé branné moci od 23. 9. do 1. 10. 1938, tedy z doby po vyhlášení mobilizace československé branné moci. V hlášeních lze nalézt řadu zajímavých údajů ukazujících, že na jedné straně měla německá strana podrobné údaje o některých prvosledových jednotkách, na druhé straně v obecných věcech měla často údaje mylné. Za překlad dokumentů děkujeme panu Ivo Vondrovskému.

Německá situační hlášení II

Představujeme dobové německé dokumenty týkající se československé armády v roce 1938. Druhou část tvoří situační hlášení Vrchního velitelství pozemního vojska (OKH) německé branné moci od 3. 10. do 14. 10. 1938, tedy z doby obsazování pohraničí českých zemí Německem. V hlášeních lze nalézt řadu zajímavých údajů ukazujících, že teprve během října získalo německé velení přesnější informace o organizaci československé mobilizované armády. Za překlad dokumentů děkujeme panu Ivo Vondrovskému.

Německá situační hlášení III

Představujeme dobové německé dokumenty týkající se československé armády v roce 1938. Třetí část tvoří situační hlášení Vrchního velitelství pozemního vojska (OKH) německé branné moci od 30. 8. do 16. 9. 1938, tedy z doby předcházející krizi na konci měsíce září. Hlášení opět ukazují, že v některých případech se podařilo získat přesné informace, např. o existenci hraničářských pluků, jindy však německá armáda vysloveně tápala. Za překlad dokumentů děkujeme panu Ivo Vondrovskému.

Německá situační hlášení IV

Představujeme dobové německé dokumenty týkající se československé armády v roce 1938. Čtvrtou část tvoří situační hlášení Vrchního velitelství pozemního vojska (OKH) německé branné moci od 17. 9. do 22. 9. 1938, tedy z doby těsně předcházející mobilizaci československé branné moci. Hlášení popisují pokračující obranné přípravy na československé straně a podrobně se věnují také například minovým zátarasům. Za překlad dokumentů děkujeme panu Ivo Vondrovskému.

Německá situační hlášení V

Představujeme dobové německé dokumenty týkající se československé armády z podzimu 1938 a jara 1939. První dvě hlášení z druhé poloviny listopadu 1938 se věnují demobilizaci československé armády a situaci na Podkarpatské Rusi. Další tři hlášení z března 1939 zachycují německou okupaci zbytku českých zemí a uvádějí rozmístění německých okupačních sil. Stručně zmíněn je i ozbrojený střet v Místku. Za překlad dokumentů děkujeme panu Ivo Vondrovskému.

Německé zhodnocení Československa a jeho armády

Představujeme dokument německé armády, který vznikl koncem roku 1938 pod názvem „Poznatky o stavu východoevropských armád v době napětí 1938“, přesněji řečeno jeho část týkají se Československa. Autor či autoři se v něm pokusili zhodnotit situaci Československa a jeho armády za nedávné mnichovské krize, například složení armády, provedení mobilizace, stav opevnění a jeho odolnost nebo operační plány, nechybí ani shrnující závěr. Za překlad tohoto zajímavého dokumentu děkujeme panu Ivo Vondrovskému, který také poskytl mapu německé představy o nástupu čs. armády ze své knihy „Mobilizovaná čs. armáda 1938“.

Německý předpis o čs. armádě

Představujeme předpis německé armády, který vydala v létě a na podzim 1938 pod názvem „Stručné údaje o současném stavu československé válečné branné moci“. Vrchní velitelství pozemního vojska (OKH) v něm shromáždilo informace o československé armádě, její organizaci, složení, bojové hodnotě, opevnění, ale také třeba pravděpodobném rozmístění po mobilizaci. Za překlad tohoto zajímavého dokumentu děkujeme panu Ivo Vondrovskému, který také poskytl mapu pravděpodobného nástupu čs. armády ze své knihy „Mobilizovaná čs. armáda 1938“.

Vaše dotazy

Připravili jsme pro vás odpovědi na dotazy, které navazují na poslední odpovědi na dotazy č. 1981 až 1995 zveřejněné v části Vaše dotazy. Jedná se o odpovědi k předválečné československé armádě č. 1996 až 2010 a odpovědi k poválečné československé armádě č. 2011 až 2025. Najdete v nich například informace o pěším pluku 51 nebo 81 za 1. světové války, o štábní rotě v předválečné armádě, 259. protiletadlovém dělostřeleckém pluku, organizační struktuře Hlavní správy pozemního vojska nebo 7. armády PVOS.

Vaše dotazy 2

Připravili jsme pro vás další odpovědi na dotazy, které navazují na poslední odpovědi na dotazy č. 1996 až 2025 zveřejněné v této části. Jedná se o odpovědi k předválečné československé armádě č. 2026 až 2040 a odpovědi k poválečné československé armádě č. 2041 až 2055. Najdete v nich například informace o pěším pluku 33 nebo 25. domobraneckém pěším pluku, o platech vojáků v předválečné armádě, složení ženijní brigády poválečné armády, začlenění ženijních praporů divizí po roce 1945 nebo o 57. letecké armádě sovětské armády.

Vaše dotazy 3

Připravili jsme pro vás další odpovědi na dotazy, které navazují na poslední odpovědi na dotazy č. 2026 až 2055 zveřejněné v této části. Jedná se o odpovědi k předválečné československé armádě č. 2056 až 2070 a odpovědi k poválečné československé armádě č. 2071 až 2085. Najdete v nich například informace o předválečném přepisu Org. III, možné výrobě zbraní na podzim 1938, dělostřeleckých plucích v Českých Budějovicích, pojmenováních udělených součástem Armády ČR, ženijním praporu 1. tankové divize, historii posádkové hudby Kroměříž nebo mobilizačním cvičení 15. motostřelecké divize.

Vaše dotazy 4

Připravili jsme pro vás další odpovědi na dotazy, které navazují na poslední odpovědi na dotazy č. 2056 až 2085 zveřejněné v této části. Jedná se o odpovědi k předválečné československé armádě č. 2086 až 2100 a odpovědi k poválečné československé armádě č. 2101 až 2115. Najdete v nich například informace o soustředění čs. divizí v době Mnichova 1938, Vrchním velitelství čs. vojsk na Slovensku, plánované motorizaci 14. divize, o zrušení stíhacího bombardovacího leteckého pluku v Bratislavě, organizačním vývoji opraven spojení a RTZ nebo jednotkách sovětské armády v Děčíně.

Toto fotoalbum pohání Redakční systém pro blog |