Fotogalerie Toulek minulostí

Galerie
Dokumenty Fotky z akcí Informace Toulky Vojenská muzea
Počet fotografií: 3198 Zhlédnuto: 1563429 fotek
Poslední fotka
nahled 07:41 24.10.2020

Fotky z akcí

10. tankový den v Lešanech

Tentokrát Vám přinášíme fotografie z jubilejního 10. tankového dne v Lešanech, který se uskutečnil 1. září 2012 ve Vojenském technickém muzeu. Po úvodním přeletu vrtulníků zazněl výstřel z houfnice na památku zesnulého generála Tomáše Sedláčka. Během zahájení proběhl i křest knihy Vladimíra Franceva „Československé tankové síly 1945 – 1992“. Poté následovala tradiční, téměř dvouhodinová, přehlídka obrněné techniky ze sbírek muzea i výzbroje AČR. Slibovaný lehký tank LTP se ještě nepředvedl, protože z Peru dorazil až 27. září. Na našich webových stránkách se na něj ale můžete podívat.

100 let moderní chemické války

Jednou z výstav, které jsme si mohli v loňském roce prohlédnout před budovou Generálního štábu Armády ČR, byla v dubnu 2015 ta, která připomněla 100 let moderní chemické války. Návštěvníky upozornila nejenom na první masové nasazení chemických zbraní během 1. světové války u belgického města Ypry 22. dubna 1915, ale také na historii chemických otravných látek nebo působení chemického vojska v rámci československé armády.

100 let vojenského zpravodajství

V listopadu byla před budovou Generálního štábu zahájena výstava přibližující historii vojenského zpravodajství, které si v letošním roce připomíná 100 let od svého založení. Za datum jeho vzniku je považován 12. listopad 1918, kdy do funkce prvního přednosty zpravodajského oddělení na tehdejším Vrchním vojenském velitelství nastoupil Čeněk Haužvic a založil tak tradici vojenského zpravodajství v Československé respektive České republice. Celkem 22 výstavních panelů připomenulo historii vojenského zpravodajství od jeho počátků v legiích za první světové války až po současnost. Výstava připomněla mimo jiné založení profesionálního vojenského zpravodajství v roce 1918, roli vojenských zpravodajců za druhé světové války včetně operace Anthropoid, vývoj vojenských zpravodajských služeb za totalitního režimu i jejich transformaci po roce 1989.

100 let vývoje tanků

V rámci pravidelných výstav před budovou Generálního štábu Armády ČR byla představena také výstava „100 let tanků“. Připomněla sto let od prvního bojového nasazení tanků, k čemuž došlo v září 1916 při bitvě na Sommě na západní frontě během první světové války. Zcela zásadní zbraní se tank ovšem stal až v druhé světové válce, kdy byl masově nasazen na všech frontách, a zůstal jí až do dneška. Výstava tento vývoj přibližuje na desítkách unikátních snímků, přičemž nechybí ani ty věnované tankové technice používané v československé předválečné a poválečné armádě a v současné Armádě České republiky.

100. výročí bitvy u Zborova

Jednou z akcí, které připomněly letošní sté výročí bitvy u Zborova, je výstava před budovou Generálního štábu Armády České republiky. Připravil ji Vojenský historický ústav Praha, konkrétně jeho historik Tomáš Jakl. Výstava nabízí přehledné informace o bitvě a jejích historických souvislostech a vy si ji nyní můžete prohlédnou v naší fotogalerii.

100. výročí vzniku československé armády

Mezi akce připomínající kulaté výročí vzniku Československé republiky se v polovině října zařadila i výstava k výročí vzniku československé armády, kterou připravil VHÚ Praha ve spolupráci s GŠ AČR. Slavnostní vernisáž proběhla za účasti genpor. Aleše Opaty a předsedkyně výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Jany Černochové 18. října 2018 před budovou generálního štábu. Na panelech instalovaných u pomníku čs. vojáků bojujících na frontách 1. i 2. světové války je prezentována historie armády od vzniku legií v roce 1914 až po současné působení v zahraničních misích po celém světě. Slavnostního zahájení se zúčastnili nejenom příslušníci AČR, včetně její generality, ale i čestní hosté z řad politiků, zástupců bezpečnostních složek ČR, zahraničních vojenských přidělenců nebo válečných veteránů. Součástí doprovodného programu se kromě vystoupení Ústřední hudby AČR stala prezentace historické i současné vojenské techniky.

100. výročí vzniku čs. vojenského archivnictví

Dne 23. 5. 2019 se v konferenčním sále Domu armády Praha uskutečnilo pod záštitou ministra obrany Lubomíra Metnara slavnostní shromáždění k 100. výročí založení vojenského archivnictví. Setkání se zúčastnili náměstek ministra obrany Antonín Rada, poradkyně NGŠ AČR generálka Lenka Šmerdová, bezpečnostní ředitel MO Vlastimil Dušátko, ředitel odboru archivní správy MV PhDr. Jiří Úlovec, zástupci vojenských archivů Slovenska a Maďarska, bývalí i současní pracovníci vojenských archivů. Shromáždění si vyslechli příspěvek o historii a současnosti vojenského archivnictví, načež následovalo ocenění vybraných osob, autogramiáda knihy a kulturní program.

11. tankový den v Lešanech

Blíží se zahájení další sezony ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech, které bude otevřeno 23. května 2015. Zcela jistě si na své přijdou fanoušci vojenské historie a těžké pozemní techniky. Nechme se překvapit, jaké ukázky budou připraveny tentokrát. Z minulých ročníků si můžeme připomenout Tankový den 2013, kdy byl poprvé předveden rekonstruovaný československý lehký tank LT vz. 35.

20. výročí přijetí ČR do NATO

První březnový den roku 2019 se před budovou Generálního štábu Armády ČR uskutečnila vernisáž výstavy připomínající 20. výročí přijetí České republiky do NATO. Výstava připomněla okolnosti vzniku této aliance, její sedmdesátiletou historii, úsilí České republiky o vstup do jejích řad i okamžiky slavnostního přijetí a následné plnění úkolů spojených s členstvím v uvedené vojenskopolitické organizaci. Slavnostního zahájení výstavy se kromě příslušníků Generálního štábu Armády ČR zúčastnila řada domácích i zahraničních hostů.

25 let Armády České republiky

První únorový den byla před budovou Generálního štábu zahájena v pořadí již padesátá výstava věnovaná historické tématice. Tentokrát se jednalo o připomenutí 25. výročí vzniku Armády ČR. Slavnostního zahájení se zúčastnili nejenom příslušníci AČR, včetně její generality, ale i čestní hosté z řad politiků, zástupců ozbrojených či bezpečnostních složek ČR, zahraničních vojenských přidělenců nebo válečných veteránů. Výstava prezentuje nejenom zlomové okamžiky v historii AČR, jako byly např. její vznik, vstup do NATO nebo nasazení v zahraničních operacích, ale i jednotlivé součásti – Generální štáb, Pozemní síly, Vzdušné síly, civilní ochranu, vojenské školství nebo vojenský sport.

25 let odsunu sovětských vojsk z Československa

Koncem června letošního roku uplynulo 25 let od odsunu sovětských vojsk z území Československa. Kulatému výročí byla mimo jiné věnována i výstava na nádvoří Vojenského historického ústavu Praha. Kromě samotného odjezdu 75 tisíc sovětských vojáků připomenula rovněž jejich rozmístění v roce 1968, soužití s civilním obyvatelstvem a důsledky jejich více než dvacetileté přítomnosti na území Československa.

70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha

Mezi akce připomínající 70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha se zařadila i jeho rekonstrukce uskutečněná v Thomayerových sadech v pražské Libni. Odehrála se ve stejný okamžik jako v roce 1942, tj. 27. května v 10.35 hodin. Diváci mohli zhlédnout nejenom komentovanou ukázku jeho provedení, ale také stanový tábor čs. armády ve Velké Británii, včetně dobové techniky a ukázek výcviku.

8. tankový den v Lešanech 2010

Tentokrát jsme pro Vás připravili fotografie z 8. tankového dne v Lešanech, kterým byla 28. srpna 2010 ukončena sezona ve Vojenském technickém muzeu. Kromě již tradičně předváděných tanků, zastoupených např. domácími LT-38, T-34, T-55, IS-3 nebo T-72 či zahraničními M48, M60, Leopard 1, Centurion a Merkava, bylo pro návštěvníky připraveno několik novinek. Poprvé byl k vidění zrekonstruovaný tančík Strv. m/37 (tj. původní Praga AH–IV), dovezený v roce 2006 ze Švédska, či tank Khaled, dovezený v dubnu tohoto roku z Jordánska. Nezbývá než doufat, že příští sezonu se divákům představí další přírůstky, jako např. americký tank M47, dovezený z Jordánska v srpnu 2010.

80 let od okupace českých zemí

80 let od okupace českých zemí vojsky nacistického Německa, k níž došlo 15. března 1939, připomněla před budovou Generálního štábu Armády České republiky panelová výstava „Nezlomená armáda“, kterou připravil Vojenský historický ústav Praha. Výstava byla slavnostně otevřena den před výročím okupace 14. března 2019 přestřižením pásky, které provedli zástupce náčelníka Generálního štábu AČR brigádní generál Milan Schulc a autor výstavy Jindřich Marek. Výstava „Nezlomená armáda“ na dvou desítkách panelů představuje dění především v letech 1939–1941 a připomíná například osamostatnění Slovenska, boje na Podkarpatské Rusi a v Místku, vznik odbojové organizace Obrana národa nebo formování vojenských jednotek v zahraničí.

9. tankový den v Lešanech

Dnes jsme pro Vás připravili fotografie z 9. tankového dne v Lešanech, kterým 27. srpna skončila letošní sezona ve Vojenském technickém muzeu. Poněkud netradičně se na úvod odehrála bojová ukázka „Setkání na Labi“, ve které mimo jiné účinkovala zdařilá replika těžkého tanku Tiger. Teprve poté následovala přehlídka obrněné techniky. Slibované britské tanky Cromwell či Comet se sice nepředvedly, ale i tak se bylo na co dívat. Kromě tradičně předváděných tanků a obrněných transportérů bylo možno zhlédnout také nejnovější přírůstek do sbírek muzea – automobil Škoda Š-998 z filmu „Kdyby tisíc klarinetů“.

90. výročí vzniku čs. vojenského archivnictví

Možná si někteří z Vás na webových stránkách www.army.cz všimli zprávy o tom, že 14.5.2009 proběhla oslava 90. výročí vzniku čs. vojenského archivnictví. Shromáždění pracovníků archivní a spisové služby rezortu obrany se mimo jiné zúčastnil bezpečnostní ředitel MO ČR Mg. Michal Mazel (kterému je dnes podřízen Vojenský ústřední archiv Praha), náčelník GŠ AČR genpor. Vlastimil Picek, ředitel odboru archivní správy MV ČR PhDr. Vácslav Babička, CSc a delegace vojenských archivářů ze Slovenska, Polska a Maďarska. Shromáždění si vyslechli příspěvek o historii a současnosti vojenského archivnictví, načež následovalo ocenění vybraných osob a kulturní program.

95. výročí bitvy u Zborova: dobová ukázka Zborov 2012

Dnes se vracíme k oslavám 95. výročí bitvy u Zborova, kterou v loňském roce mimo jiné připomněla bojová ukázka uspořádaná 7. července 2012 v předpolí pevnosti Josefov. Rekonstrukci bojů, na které se podílelo na 250 účinkujících za podpory letadel, obrněných automobilů, děl a kulometů, sledovalo více než dva tisíce diváků. Před bojem byla na budově josefovské sokolovny odhalena rekonstruovaná pamětní deska s prstí od Zborova. Návštěvníci ukázky si rovněž mohli v nedalekém táboře prohlédnout tři výstavy věnované čs. legiím v Rusku, bitvě u Zborova a pevnosti Josefov za I. světové války.

Aviatická pouť 2010

O víkendu 5. a 6. června se na pardubickém letišti uskutečnila Aviatická pouť, věnovaná 100. výročí prvního vzletu Ing. Kašpara. Na stojánce byla k vidění celá řada originálů či replik historických letadel, z nichž se většina divákům předvedla rovněž v letových ukázkách.

Aviatická pouť 2010 II

Druhou sérii fotografií z Aviatické pouti jsme věnovali pozemní vojenské technice a dobovým vozidlům včetně motocyklů.

Aviatická pouť 2011

Vracíme k Aviatické pouti 2011, která se konala 4. a 5. června na pardubickém letišti a připomněla 101. výročí prvního vzletu Ing. Kašpara. Téměř čtyřicet tisíc návštěvníků mělo možnost zhlédnout okolo sedmi desítek letounů a vrtulníků. Kromě letecké techniky AČR se předvedla řada unikátních historických strojů či jejich replik, z nichž mnohé na pardubické letiště zavítaly poprvé. Z premiérových ukázek lze namátkou uvést stíhací letouny Morane-Saulnier Ms.406 a Curtiss Hawk H.75A, kurýrní Bf-108 Tajfun a Fi-156 Storch či dopravní stroje DC-3 a DC-6.

Aviatická pouť 2011 II.

Tentokrát se vracíme k Aviatické pouti 2011, která se konala první červnový víkend na pardubickém letišti. Její návštěvníci měli možnost zhlédnout nejenom okolo sedmi desítek letounů a vrtulníků, ale i bohaté sbírky pozemní techniky, z nichž se část zúčastnila jednotlivých bojových ukázek. Na své si tak přišli zejména fandové automobilní a obrněné techniky od 1. světové války do 80. let minulého století.

Aviatická pouť 2014

Vracíme se k Aviatické pouti 2014, která se konala na přelomu května a června loňského roku. Desetitisíce návštěvníků měly možnost zhlédnout řadu zajímavých leteckých i pozemních ukázek. Mimo jiné se předvedly unikátní historické letouny z 1. i 2. světové války, například Fokker Dr. I, Supermarine Spitfire Mk. XXVI nebo Chance Vought F4U-4 Corsair. Také letos se první červnový víkend uskuteční jubilejní 25. ročník a jistě se bude na co dívat.

Bílá hora 1620 - dobová ukázka konaná dne 2. 9. 2006

Fotografie z dobové ukázky bitvy na Bílé hoře konané 2. 9. 2006

Ciaf 2006 Brno

CIAF 2009 I

CIAF 2009 II

CIAF 2011 I

Tentokrát Vám přinášíme fotografie z 18. ročníku CIAF, který se konal na letišti v Hradci Králové ve dnech 3.-4. září 2011. K vidění byla stovka letadel, z nichž se více než 70 převedlo během letových ukázek. Kromě českého letectva se předvedly také stroje z Belgie, Slovenska a Srbska. Mezi divácky nejatraktivnější patřily ukázky MiGu-29 či replik historických letounů.

CIAF 2011 II

Posledním návratem k loňským vojensko-historickým akcím je pozemní a protiletadlová technika z 18. ročníku CIAF v Hradci Králové. Kromě stovky letadel bylo k vidění vybavení AČR či sbírky Východočeského klubu přátel vojenské techniky. Diváci si mohli prohlédnout výzbroj čs. armády počínaje modernizovaným tankem T-55AM2, přes protiletadlové kanony a rakety, až po nedávno zavedené terénní vozidlo Land Rover Defender 130 Kajman od 4. brigády rychlého nasazení.

CIAF 2012

Dnes se fotografiemi vracíme k 19. ročníku CIAF, který proběhl na letišti v Hradci Králové ve dnech 8.-9. září 2012. Diváci si mohli prohlédnout téměř stovku letadel, z nichž se okolo sedmdesáti předvedlo v průběhu letových ukázek. Kromě českého letectva se představily také stroje z Belgie, Francie, Velké Británie, Německa, Slovenska, Maďarska, Chorvatska, Litvy, Lotyšska nebo Polska. Mezi divácky nejatraktivnější patřily vzdušné ukázky letounů F-16 a MiGu-29 či vrtulníků AH-1S Cobra a Mi-24.

Cihelna 2009

Cihelna 2010

Dnes Vám přinášíme fotografie z 12. ročníku vzpomínkové akce Cihelna 2010, která od roku 2004 probíhá také jako „Den sil podpory“. Kromě tradičních historických ukázek měli diváci možnost zhlédnout dynamickou prezentaci různých součástí AČR či jejich expozice v rámci doprovodného programu. V průběhu akce bylo rovněž možné prohlédnout si zrekonstruované Vojenské muzeum Králíky.

Cihelna 2011

Již tradičně Vám na našich stránkách přinášíme fotografie z vojensko-historické vzpomínkové akce CIHELNA 2011, která probíhá za účasti jednotek AČR jako „Den sil podpory“. Letošní ročník zhlédlo na 20 tisíc návštěvníků a v rámci historických ukázek se předvedlo více než 30 ks vojenské techniky. Největší boje nám přiblížily Ostravskou operaci, ale dynamickou ukázkou byla taktéž připomenuta i čs. armáda z 80. let či současná AČR.

Cihelna 2017

Tentokrát vám v naší fotogalerii přiblížíme průběh jubilejního 20. ročníku akce „Den Sil podpory AČR – Cihelna 2017“. Letos bohatý program zhlédlo na 16 tisíc návštěvníků a v rámci akce se předvedlo více než 120 kusů armádní techniky. Historická ukázka diváky zavedla na Vyškovsko v dubnu 1945 a na bojích se podílelo okolo 350 účinkujících. Následně se technikou poválečné čs. armády prezentovalo i Vojenské muzeum Králíky.

Den otevřených dveří na letišti v Náměšti

První říjnovou sobotu roku 2016 proběhl Den otevřených dveří u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti. Letiště během slunečného podzimního dne navštívilo bezmála dvacet tisíc diváků, kteří měli možnost zhlédnout bohatý program zahrnující řadu dynamických i statických ukázek. K vidění byla nejenom technika vzdušných a pozemních sil Armády ČR, ale své zástupce vyslalo i polské vojenské letectvo či různé historické kluby. Součástí programu byl také křest knihy „Historie československého a českého vrtulníkového letectva“ a prohlídka nově otevřené expozice o historii letiště.

Den ozbrojených sil Armády ČR

Součástí vojenských tradic je oslava dne armády. Československá předválečná armáda slavila 2. července, výročí bitvy u Zborova v roce 1917. Československá poválečná armáda měla zase 6. říjen, den vstupu armádního sboru v SSSR na československé území v roce 1944. Současná Armáda ČR se vrátila k československým legiím a jako svůj svátek – Den ozbrojených sil slaví 30. červen, kdy byl roku 1918 ve francouzském městě Darney předán 21. střeleckému pluku čs. legií prapor. A právě této události byla loni v létě věnována výstava před Generálním štábem Armády ČR, ze které přinášíme fotografie.

Den ruského námořnictva v Sevastopolu

Dnes jsme pro Vás připravili fotografie z námořní přehlídky, uspořádané při příležitosti Dne vojenského námořnictva Ruské federace, které proběhly 25. července 2010 v černomořském přístavu Sevastopol. Oslavy se konají od roku 1939, vždy první neděli po 22. červenci.

Den s Pragou V3S - zahájení sezóny 2012 v muzeu Lešany

V květnu tohoto roku zahájilo Vojenské technické muzeum v Lešanech svoji další sezónu. Otevření muzea se uskutečnilo jako „Den s Pragou V3S“, čímž bylo připomenuto 60. výročí od vzniku vozidla, které v čs. armádě sloužilo v počtu téměř 20 tisíc kusů. Návštěvníkům muzea se předvedla nejen populární „Vétřieska“ v mnoha modifikacích, ale i její více či méně úspěšní následovníci. K vidění byl i prototyp zdravotnického transportéru Pandur nebo nejnovější přírůstek muzejních sbírek v podobě německého radaru Würzburg Riese. Letošní sezónu uzavře v pořadí již 10. tankový den, pořádaný v den výročí vypuknutí 2. světové války, na kterém by se měla představit další „žhavá“ novinka – lehký tank LTP vyráběný koncem 30. let pro Peru.

Dny NATO 2016

S blížícím se zahájeném nové sezóny vojensko-historických akci si připomeneme jednu z největších prezentací vojenské techniky, která se v loňském roce odehrála v České republice. Na mošnovském letišti v Ostravě se ve dnech 17. a 18. září uskutečnily Dny NATO 2016, které i přes počáteční nepřízeň počasí navštívilo okolo 130 tisíc diváků. Kromě Armády ČR na nich předvedly svoji leteckou techniku armády 21 států, mimo jiné i americké letectvo s bombardérem B-1B. Jako partnerská země byla pro loňský rok vybrána SRN, která představila transportní letoun A-400M.

Dny NATO 2016 II

Podruhé se vracíme ke Dnům NATO 2016, které proběhly ve dnech 17. a 18. září 2016 na mošnovském letišti v Ostravě. Mimo bombardovacích a dopravních letadel nebo vrtulníků se na nich zúčastnila i řada stíhacích letounů, mezi nimiž nechyběly ani stroje řazené do 4,5. generace. Letouny Eurofighter předvedla letectva z celkem pěti zemí – Německa, Rakouska, Španělska, Itálie a Velké Británie. Mezi prezentovanými stroji ale nechyběla ani stárnoucí legenda v podobě MiG-21 rumunského letectva. Vedle letadel se dále představila také pozemní vojenská technika.

Fort Fest Králíky 2016

Tentokrát s námi můžete navštívit prezentaci pevnostních muzeí, která proběhla v červenci loňského roku v podzemí dělostřelecké tvrze Hůrka pod názvem Fort Fest Králíky 2016.  Akci pořádali Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s., Králická pevnostní oblast, o. p. s. a Armyfort, s. r. o. Patronát nad akcí převzala starostka města Králíky. V podzemních sálech se představila řada pevnostních muzeí, včetně hostů z belgické tvrze Eben Emael. Součástí programu byly i speciální prohlídky tvrzí Hůrka a Bouda, případně jízdy těžké vojenské techniky terénem ve Vojenském muzeu Králíky. Nezbývá než se těšit na letošní ročník, který se uskuteční první víkend v červenci.

Josefovské slavnosti 14. 7. 2012

V této galerii fotek se vrátíme do červencových dnů loňského roku, kdy se v rámci Josefovských slavností odehrálo střetnutí mezi rakouskými a francouzskými vojsky o pevnost Mantovu. I když ve skutečnosti bitva proběhla v roce 1797 v severní Itálii, diváci měli možnost zhlédnout atraktivní bojovou ukázku, které se zúčastnily historické kluby nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí. Také na letošní 13. červenec je připraven boj o josefovskou pevnost. Nechme se překvapit, jakou historickou událostí se pořadatelé nechají inspirovat tentokrát.

Josefovské slavnosti 16. 7. 2011

Během Josefovských slavností se 16.7.2011 odehrála pod hradbami pevnosti bitva mezi pruskými a rakouskými vojsky, které se střetly ve válce o dědictví rakouské. Ačkoliv se o Josefov ve skutečnosti nikdy nebojovalo, pro diváky byla uspořádána velmi pěkná bojová ukázka, které se zúčastnily historické kluby nejenom z České republiky, ale i z Polska.

Josefovské slavnosti 18. 7. 2015

V této galerii se vrátíme do letošních červencových dnů, kdy se v rámci Josefovských slavností odehrálo v pevnosti Josefov střetnutí mezi britskými a francouzskými vojsky během sedmileté války v Americe, kterou budete znát z filmu „Poslední mohykán“. Nejprve členové historických klubů předvedli divákům dobývání pevnosti Quebec v roce 1759 a poté následovala rozhodující bitva na Abrahamových pláních, ve která byla francouzská armáda poražena.

Legiovlak 2015 ve Zlíně

V roce 2015 vyrazil na cestu po vybraných městech České republiky Legiovlak, věrná replika legionářského vlaku z období let 1918 až 1920 vytvořená Československou obcí legionářskou. Jednou z jeho posledních zastávek byl Zlín, kam Legiovlak dorazil 7. listopadu. Možnost zhlédnout tuto unikátní připomínku československých legií v Rusku využily i zde stovky lidí. Pokud jste Legiovlak již navštívili, můžete si s námi tyto okamžiky znovu připomenout, pokud vám to zatím nevyšlo, můžete to napravit v tomto roce, kdy Legiovlak znovu vyjede.

Lešany - ženijní den - květen 2011

Koncem května již po šestnácté otevřelo svoje brány Vojenské technické muzeum v Lešanech. Tentokrát zahájilo sezonu Ženijním dnem, z něhož Vám přinášíme následující fotografie. Návštěvníci mohli spatřit v akci mimo jiné obojživelník MOŽ-2, vyprošťovací automobil Scammel Pioneer či stíhač tanků M-36 Jackson.

Lešany 2007 – 2008

Lešany 22.5.2010

V sobotu 22.5.2010 opětovně otevřelo své brány pro návštěvníky Vojenské technické muzeum v Lešanech. Při této příležitosti se odehrál „Obrněný den“, v jehož průběhu si příznivci vojenské historie mohli v akci prohlédnout obrněné automobily a transportéry, od těch nejstarších, zařazených ve výzbroji čs. legií v Rusku, až po ty nejmodernější, které v současné době přicházejí do výzbroje Armády ČR.

Letecké muzeum Kbely 2012

I v letošním roce zahájilo Letecké muzeum ve Kbelech poslední dubnový víkend svoji další sezónu, v pořadí již čtyřiačtyřicátou. K vidění byla téměř polovina ze 300 letounů a vrtulníků, které muzeum vlastní. Hlavním lákadlem se tentokrát stal letoun F-84G THUNDERJET, získaný v roce 2011 výměnou ze Slovinska. Muzeum tím učinilo další krok při budování sbírky proudových letounů první generace. Kromě toho si návštěvníci muzea mohli prohlédnout interiéry dopravních letounů Il-14T a An-24 či vrtulníku Mi-8. Z otevření muzea Vám přinášíme následující fotografie.

Mým národům 1914 – Benešov 2014

Ačkoliv se blíží konec roku, v dnešních novinkách si připomeneme mezinárodní setkání klubů vojenské historie „Mým národům 1914 – Benešov 2014“, které se uskutečnilo poslední květnový víkend tohoto roku. Divákům se představilo několik stovek vojáků ze čtyř desítek domácích i zahraničních vojensko-historických klubů. Po přivítání arcivévody Františka Ferdinanda d’Este defilovaly historické jednotky městem a poté se předvedly při pěším či jezdeckém výcviku v dobovém táboře. Na benešovském nádraží byl k vidění i salónní vůz následníka rakousko-uherského trůnu.

Protiletadlový den

Rekonstrukce bitvy na řece Piava - Josefov 2013

V předpolí josefovské pevnosti se první zářijovou sobotu odehrála rekonstrukce bitvy na řece Piava, do které se v roce 1918 zapojili po boku armád Dohody i příslušníci čs. legií, bojující proti jednotkám Trojspolku. Na historické ukázce se podílelo 120 vojáků v dobových uniformách, reprezentujících nejenom naše legionáře, ale i armádu rakousko-uherskou, německou, italskou, britskou či francouzskou. Pěšáky v bitvě podporoval nejenom obrněný automobil, kulomet či plamenomet, ale i letouny a dělostřelectvo. Současně si diváci mohli v prostorách Ravelinu XIV prohlédnout doprovodné výstavy, pořádané v rámci projektu „Legie 100“.

Tankový den Lešany 2009

Fotografie ze 7. tankového dne v Lešanech, kterým byla na sklonku srpna 2009 ukončena sezona ve Vojenském technickém muzeu. Kromě již tradičně předváděných tanků, zastoupených např. domácími LT-38 nebo T-72M4CZ či zahraničními Centurion a Merkava, byla pro návštěvníky připravena řada novinek. Poprvé bylo možno vidět tanky M-48, M-60 a Leopard 1, které nám darovalo Řecko. V dynamické ukázce se taktéž předvedla obrněná vozidla Iveco, RG-31 či Dingo, která doposud působila v Afghánistánu. V neposlední řádě došlo na ukázku obrněného transportéru Pandur, nově zaváděného do výzbroje AČR.

Tankový den při ukončení sezóny Vojenského technického muzea v Lešanech 26.8.2006

Veletrh IDET 2011

Počátkem května proběhl v Brně tradiční veletrh IDET 2011. Oproti předcházejícím ročníkům byl co do rozsahu expozic i počtu vystavovaných exponátů skromnější. Zřetelně se projevila nedávná hospodářská krize, kdy armáda již není tak atraktivním kupujícím, který by přitahoval pozornost mnoha dodavatelů. Přesto se bylo na co dívat a z veletrhu Vám přinášíme následující fotografie.

Veletrh IDET 2011 II

Znovu se vrátíme k veletrhu IDET 2011, který se uskutečnil v květnu minulého roku. I když expozice vojenské techniky nebyly tak rozsáhlé jako při předcházejících ročnících, přesto si návštěvníci veletrhu přišli na své. Mimo jiné i díky sbírkám modelů pozemní, letecké a námořní techniky, přičemž poslední z nich byla obzvláště rozsáhlá. Inu když nejsou peníze na skutečné tanky a letadla, musí stačit alespoň hračky.

Vojenské technické muzeu Lešany - Zahájení sezóny 2013 - téma: 20 let od vzniku AČR

Zahájení sezóny 2013 ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech připomnělo 20 let od vzniku AČR. V zajímavém programu se představilo několik desítek vozidel, reprezentujících nejenom výzbroj AČR, ale i její předchůdkyně – čs. armády.

Vojenské technické muzeu v Lešanech: 15. výročí vstupu České republiky do NATO (2014)

Tentokrát se vracíme k zahájení sezóny 2014 ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech, které bylo věnováno patnáctému výročí vstupu České republiky do NATO. Diváci měli během ukázek možnost porovnat výzbroj z poloviny 90. let s tou současnou, používanou mimo jiné i v zahraničních vojenských misích. K vidění byla nejenom armádní technika, ale i civilní historická vozidla. Stranou pozornosti nezůstalo ani 100. výročí vypuknutí Velké války. Blížící se ukončení letošní již 19. sezony nebude spojeno s tradičním Tankovým dnem, nýbrž bude připomenuto 70. výročí vylodění v Normandii a bojů o Dukelský průsmyk.

Vylodění Čs. samostatné obrněné brigády

V dnešní fotogalerii se vrátíme na počátek června a připomeneme si 75. výročí vylodění spojenců v Normandii. Kromě velkých oslav, které proběhly v den vylodění za účasti předních světových státníků, se uskutečnila řada menších pietních aktů. Jedním z nich se stalo i odhalení pamětní desky před muzeem v městečku Arromanches 7. června 2019 připomínající vylodění Čs. samostatné obrněné brigády na území Francie na přelomu srpna a září 1944. Připomínku této události iniciovali zástupci města Plzně a proběhla nejenom za účasti oficiálních státních i regionálních představitelů, včetně velvyslance ČR či vojenského přidělence ve Francii, ale také příslušníků čs. vojenskohistorických klubů.

Výročí narození Františka Machníka

obrazek V sobotu 30. dubna 2016 uplynulo 130 let od narození Františka Machníka (1886–1967), politika agrární strany, který v letech 1935 až 1938 zastával funkci ministra národní obrany a významně se zasloužil o rozvoj armády a obranyschopnosti tehdejšího Československa. V rodných Nebřehovicích nedaleko Strakonic si jeho památku připomněli místní obyvatelé, rodinní příslušníci, Selské jízdy a další občané. Vzpomínková slavnost byla jednou z akcí Roku Františka Machníka, který chce připomenout život a odkaz této významné osobnosti našich moderních dějin.

Výročí ukončení 2. světové války

V letošním roce jsme si připomněli 70 let od konce 2. světové války. Tomuto významnému výročí se v měsíci květnu věnovala celá řada výstav a vzpomínkových akcí po celé republice. V naší fotogalerii si můžete připomenout některé z nich konané v Praze, jako například výstavu fotografií na Pražském hradě nebo sraz historických vojenských vozidel na Staroměstském náměstí.

Výročí ukončení 2. světové války II

Druhé zastavení u oslav 70. výročí ukončení 2. světové války připomene vzpomínkové akce, které se odehrály opět v hlavním městě, konkrétně v Praze-Dejvicích. V tomto případě se jednalo o příběhy pamětníků zachycené na Bulváru hrdinů občanským sdružením Post Bellum a o přehlídku historické bojové techniky v rámci akce Mise Velichovky.

Výstava "V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren"

Ve Vojenském muzeu na Žižkově byla při příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války a za účasti ministra obrany ČR otevřena výstava „V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren“. Vystavené exponáty připomínají nejenom šest let každodenního života během nacistické okupace, ale také domácí odboj, německou perzekuci a povstání v květnu 1945.

Výstava k 95. výročí vzniku Generálního štábu

Jednou z výstav, které jsme si mohli v loňském roce prohlédnout před budovou Generálního štábu Armády ČR, byla v říjnu 2014 ta, která připomněla 95 let od chvíle, kdy byl ustanoven základ dnešního Generálního štábu. Výstavu připravili pracovníci Vojenského historického ústava Praha a přiblížili v ní vývoj nejprve Generálního štábu, pak Hlavního štábu a poté opět Generálního štábu československé armády od října 1919 do současnosti. V průběhu vernisáže výstavy bylo pokřtěno třetí vydání knihy Eduarda Stehlíka „Srdce armády“, jejíž předchozí vydání z roku 2009 si můžete prohlédnout zde.

Výstava k výročí atentátu na Heydricha

V den 75. výročí provedení atentátu na Reinharda Heydricha se před Generálním štábem Armády ČR v Praze konala slavnostní vernisáž výstavy připomínající tuto událost. Výstavu nazvanou „ANTHROPOID – němá svědectví“ připravil Vojenský historický ústav Praha a zachytil v ní období od konce 30. let do podzimu roku 1942. Celou výstavu i několik záběrů z vernisáže si nyní můžete prohlédnout.

Výstava ke vzniku duchovní služby

V rámci pravidelných výstav před budovou Generálního štábu Armády ČR proběhla 19. června 2018 vernisáž výstavy věnované 20. výročí vzniku duchovní služby Armády ČR. Výstava zmapovala historii duchovní služby od rakousko-uherské armády až po současnou Armádu ČR. Představeny byly nejenom jednotlivé historické etapy jejího vývoje, ale rovněž významné historické osobnosti, publikace nebo liturgické předměty používané v polních podmínkách. Slavnostní vernisáže se mezi čestnými hosty zúčastnil mimo jiné i arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka.

Výstava o čs. generálech ve Vojenském muzeu Králíky

V sobotu 7. února 2015 proběhla ve Vojenském muzeu Králíky vernisáž výstavy věnované životním osudům třech významných generálů československé předválečné armády. Šlo o armádního generála Ludvíka Krejčího, divizního generála Karla Husárka a brigádního generála Bohuslava Fialu, kteří na sklonku 30. let působili na Hlavním štábu československé armády, první jako náčelník Hlavního štábu, druhý jako ředitel opevňovacích prací a třetí jako podnáčelník Hlavního štábu. Výstava nabídla velkoformátové expoziční panely s unikátními fotografiemi a dokumenty i vitríny s trojrozměrnými předměty z pozůstalostí generálů. Vernisáže se vedle jiných hostů zúčastnili i příbuzní všech tří generálů.

Výstava „Tváře odvážných

Zájemci o historii československých paravýsadků z Velké Británie si do konce října mohou prohlédnout výstavu „Tváře odvážných“, která se nachází ve Starém královském paláci Pražského hradu. Je na ní představen jedinečný soubor sedmdesáti dosud neznámých portrétních fotografií parašutistů, pořízený v letech 1941–42 dentistou zvláštní skupiny zpravodajského odboru exilového MNO v Londýně Bohumilem Vrbičkou. Kromě toho je k vidění i jejich osobní výstroj a výzbroj, včetně oblečení Josefa Gabčíka či Jana Kubiše během operace Anthropoid.

Výstava „V zákopech 1. světové války“ ve VHÚ

Jednou z akcí připomínajících 100. výročí vypuknutí Velké války je výstava „V zákopech 1. světové války“, přístupná v areálu Vojenského historického ústavu na Žižkově v Praze. Slavnostní vernisáž proběhla za účasti prezidenta republiky a několika ministrů v červnu 2014. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejenom celou řadu zbraní, stejnokrojů či vyznamenání, ale rovněž tak se seznámit s osudy několika vojáků z českých zemí, kteří bojovali v rakousko-uherské armádě či v řadách čs. legií. Výstava je otevřena do prosince 2015.

Výstava „Válka našich dědů“

V těchto dnech si připomínáme 100. výročí vypuknutí 1. světové války. V řadě měst a obcí se při této příležitosti konaly vzpomínkové akce. Jednou z nich byla i výstava „Válka našich dědů“, kterou měli návštěvníci možnost zhlédnout ve dnech 25.-27. července 2014 v obci Studené a připomínala místní rodáky, kteří bojovali na různých frontách „Velké války“. Výstava proběhla za hojné účasti veřejnosti a během ní byly prezentovány nejenom klasické exponáty v podobě zbraní či uniforem, ale i četná korespondence, spojující vojáky v zákopech s jejich blízkými v zázemí.

Zahájení sezóny Josefov 2014

V letních měsících se bude jako obvykle konat celá řada vojensko-historických akcí, které si během uplynulých let našly široký okruh diváků. Na našem webu Vás s některými postupně seznámíme. Jako první si Vás dovolujeme pozvat na tradiční Josefovské slavnosti, pořádané 12. července 2014 v pevnosti Josefov a spojené s bitvou mezi rakouskými a pruskými vojsky. Návštěvníky zcela jistě čeká velmi pěkná bojová ukázka, tak jako tomu bylo i při zahájení letošní sezóny.

Ženijně-záchranný den při zahájení sezóny Vojenského technického muzea v Lešanech 27.5.2006

Na ukázce byla předvedena technika tvořící součást sbírek Vojenského technického muzea Lešany, společně s vozidly 151. ženijního praporu Bechyně a 152. záchranného praporu Kutná Hora.

„Mobilizace – Cihelna 2006“ 12.8.2006

Fotografie z vojenské historické akce MOBILIZACE – CIHELNA 2006 – KRÁLÍKY – letos s podtitulem „Chtěli hájit svobodu“.

Toto fotoalbum pohání Redakční systém pro blog |