Fotogalerie Toulek minulostí

Galerie
Dokumenty Fotky z akcí Informace Toulky Vojenská muzea
Počet fotografií: 3198 Zhlédnuto: 1563360 fotek
Poslední fotka
nahled 22:47 22.10.2020

Toulky

Alpská Maginotka

Alpská Maginotka je oproti opevnění na severovýchodě Francie poměrně málo známá, ovšem vzhledem ke svému umístění ve vysokohorském terénu je stavebně nesmírně rozmanitá a nalezneme zde celou řadu unikátních konstrukčních řešení. Kromě toho se v rámci celé Maginotovy linie pyšní řadou „nej“, takže mezi jejími tvrzemi můžeme najít nejstarší, nejmenší či nejvýše položenou, stejně tak jako největší či nejmohutněji vyzbrojený tvrzový objekt. Na následujících fotografiích máte možnost se na některé dělostřelecké či pěchotní sruby tvrze podívat.

Kornwerderzand

Opevnění, určené k odražení německého útoku, vzniklo ve 30. letech také v Holandsku. Do vypuknutí 2. světové války bylo postaveno téměř 2000 železobetonových objektů, většinou lehkých kulometných pevnůstek. Těžké pěchotní sruby vznikaly jen výjimečně. Příkladem poměrně mohutného opevnění je obranné postavení Kornwerderzand vybudované v blízkosti městečka Den Oever, na jižní části hráze oddělující Severní moře a Ijsselské jezero. Počátkem května 1940 zde bylo připraveno 225 mužů pod velením kpt. Boerse bránit 17 objektů postavených v letech 1932 až 1933, mezi které kromě kulometných srubů patřil i objekt pro 50mm protitankové kanony či světlomet. Mohutnost uvedených objektů vynikne při porovnání s běžnou kulometnou pevnůstkou z Peelu či Spikerbooru. V roce 1943 Němci opevněné postavení Kornwerderzand doplnili třemi protitankovými objekty.

Maginotky v Larche

Zajímavé objekty Alpské Maginotovy linie je možno nalézt i v průsmyku Larche, který je velmi silně opevněn. Na obou svazích jsou se značným výškovým převýšením umístěny dělostřelecké tvrze a komunikaci v údolí chrání tvrz–monoblok. Pojďte si je s námi prohlédnout.

Náchodské lázně Běloves

Galerie k článku o majetko-právnímu stavu lázní Běloves

Pěchotní srub K–S–5 „U Potoka“

Fotografie interiéru a exteriéru pěchotního srubu K-S-5 „U Potoka“, který od první poloviny 90. let spravuje KVH Kralka.

Pěchotní srub K–S–8 „U Nádraží“

Fotografie interiéru a exteriéru pěchotního srubu K–S–8 „U Nádraží“

Toulka od Sněžného na Babí

Fotografie toulky č. 1 – Toulka od Sněžného na Babí

Tvrz Agaisen

Jednou z tvrzí Maginotovy linie v Alpách je ľ Agaisen, postavená na kopci tyčícím se nad městečkem Sospel. Patří mezi menší dělostřelecké tvrze a včetně vchodového srubu ji tvoří pouze čtyři bojové objekty. Je ale jednou z mála, které mají ve své výzbroji dělostřeleckou otočnou a výsuvnou věž. Tento pevnostní prvek, hojně používaný na severovýchodní hranici, je u Alpské Maginotky výjimkou a na jihu Francie jich najdeme pouze šest. Vstup do smíšeného vchodového objektu B 1 kryly dva lehké kulomety „pod betonem“ a jeden ve zvonu. Během prohlídky je předváděn padací most, uzavírající vjezd pro vozidla. Objekt pro dělostřeleckou věž B 3 byl mimo dvou 75mm kanonů vz. 33 vyzbrojen taktéž dvěmi 81mm minomety vz. 32 v ochranném příkopu. Blízké okolí krylo dvojče těžkých kulometů „pod betonem“ a dva zvony pro lehký kulomet. V dělostřeleckém srubu B 2 se nacházela obdobná výzbroj – dvě 75mm houfnice vz. 31 a dva 81mm minomety vz. 32. Přístup k objektu střežilo dvojče těžkých kulometů „pod betonem“ a v pancéřové kopuli, společně s lehkým kulometem ve zvonu. Povrch tvrze bránil pěchotní srub B 4 s dvěmi lehkými kulomety „pod betonem“ a dělostřeleckým pozorovacím zvonem. Původně měl do sestavy tvrze patřit ještě pátý bojový objekt vyzbrojený čtyřmi 81mm minomety. V létě 1940 byla na tvrzi osádka čítající 315 mužů. V týlu pevnostní linie se nachází aktivní úkryt Camp de Tir de ľ Agaisen pro pěchotu obsazující mezilehlá postavení, jehož povrchovou část tvořily dva vchodové objekty a pěchotní srub s dvojčetem těžkých kulometů „pod betonem“ a zvonem pro lehký kulomet.

Tvrz Crestawald

Švýcarsko vybudovalo opevnění i na jižní hranici s Itálií. Také zde po skončení 2. světové války řadu svých pevností modernizovalo a nadále využívalo. Jednou z nich je i dělostřelecká tvrz Crestawald, postavená v letech 1938 až 1940. Skládá se ze dvou dělostřelecký srubů, dvou kulometných objektů, pozorovatelny, vchodového objektu a nouzového východu. Osádku tvrze tvořila stovka příslušníků 12. pevnostní strážní roty. Dvě 105mm kanony vz. 35/39 L 42, pojmenované Lucrezia a Silvia, dostřelily na vzdálenost až 17 km. Během své aktivní služby vystřelily celkem 10.425 granátů, z toho 731 v průběhu války. Švýcarská armáda pevnost opustila v roce 1995 a o pět let později se začala využívat jako muzeum.

Tvrz Reuenthal

Na obranu před německým útokem se ve 2. polovině 30. let začalo připravovat také Švýcarsko. Na jeho severních hranicích byla mimo jiné postavena malá tvrz Reuenthal, budovaná od března 1937. V dubnu 1939 ji převzala armáda a o její obranu se během války staralo 60 až 130 vojáků. Hlavní výzbroj tvrze představovaly 7,5cm kanony vz. 38 umístěné po jednom v dělostřeleckých objektech (G 1, G 2), do kterých se vystupovalo po točitých schodištích. Jejich ochranu před bezprostředním napadením zajišťovaly 7,5mm kulomety vz. 11 instalované po třech ve střílnách dvou pěchotních srubů (B 1, B 2), ke kterým se obsluhy mohly dostat pouze po žebřících. Sestavu tvrze doplňoval objekt pro nouzový východ. Tvrz se využívala i v době studené války a na muzeum se změnila až v červnu 1989. Dnes je možné v podzemních prostorách, skrytých 13 m pod povrchem, shlédnout výstavu dělostřeleckých a ručních zbraní. Pozorný návštěvník mezi nimi najde také čs. pistole vz. 24/31, 27, 38/39, 50 a 52, samonabíjecí pušku vz. 52/57, samopaly vz. 23, 25 či 58 nebo lehký kulomet vz. 26.

Tvrz Rohrbach - Fort Casso (Francie)

Fotografie interiérů a exteriérů tvrze Rohrbach, zvané také Fort Casso

Tvrz Saint Roch

Na hranicích s Itálií stavěla před 2. světovou válkou své opevnění také Francie. Vzhledem k horskému terénu zde nevznikla souvislá opevněná linie, nýbrž byly uzavírány především průsmyky. Během 30. let se na francouzsko-italské hranici vybudovalo 22 dělostřeleckých a 29 pěchotních tvrzí (což je téměř stejné množství jako na severovýchodních hranicích), ale pouze jeden klasický pěchotní srub. Jednou z dělostřeleckých tvrzí je i Saint Roch, nacházející se na okraji městečka Sospel. Tvoří ji čtyři objekty, které v létě 1940 bránilo 215 mužů. Jediný dělostřelecký objekt (B 4) byl vyzbrojen 75mm kanonem a dvěmi 81mm minomety, přičemž dodnes ho obklopuje původní protipěchotní překážka. V ostatních objektech se nacházela pouze kulometná výzbroj.

Verden - fort Vaux (Francie)

Pamatník na místě bitvy u Verdenu

Vojenské muzeum na demarkační linii v Rokycanech (28.9.2006)

Fotografie z vojenského muzeua na demarkační linii v Rokycanech, které navštívil 28. září 2006 pavel Minařík.

Toto fotoalbum pohání Redakční systém pro blog |