Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… 1938 v české historiografii. Proto Tesařův na první pohled logický závěr, že Československo nebylo… na Slovensko, které mělo sehrát roli zázemí ve válce s Německem. V prvé řadě se to týkalo státních… letištní plochy, silnice, železniční tratě, významné stavby) byl připraven detailní plán zničení a… 37. Podrobný popis bojů včetně jmenného seznamu padlých lze nalézt ve Vladimír POHORSKÝ, O hranice se… dějin (Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 14, Praha Litomyšl 2002) se píše jen o mrtvých…


Jak vyhledávat?