Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Historia Bellica k roku 1938   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2018, 19:33

… papíře doprovázené bohatou obrazovou přílohou tvořenou převážně dobovými fotografiemi. Vydařené speciální vydání časopisu Historia Bellica je možné zakoupit za 150 korun v prodejnách s novinami a časopisy. …

Vzpomínky generála Krejčího   Pavel Šrámek   Pondělí 17.09.2018, 21:39

… v přílohové části působivou fotokroniku. Unikátní knihu v pevné vazbě o rozsahu 292 stran, která vychází k 80. výročí událostí roku 1938, lze zakoupit v běžných knihkupectvích a nabízí ji dále internetová knihkupectví například www.kosmas.cz, www.boudamuseum.com, www.bunkry.cz. Obsah knihy a…

Ztracené varty   Pavel Šrámek   Neděle 15.04.2018, 21:59

… bezpečnostním silám. Celý text je doprovázen téměř dvěma stovkami dobových fotografií a mapek. Knihu o 248 stranách v pevné vazbě můžete zakoupit v internetových knihkupectvích www.boudamuseum.com nebo www.bunkry.cz, prohlédnout si její obsah a ukázky pak na www.codyprint.cz. …

Příběh jednoho pilota   Pavel Šrámek   Pondělí 2.04.2018, 08:58

… leteckou dopravu na hlavních leteckých tratích. Druhá část publikace přibližuje životní příběh pilota Josefa Sedláře a společně s ním i další zakládající piloty Čs. státních aerolinií pocházející z řad vojenského letectva. Rotmistr (dobově letmistr) Josef Sedlář po ukončení Vojenského…

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… a náhrobky byly odstraněny v 60. a 70. letech minulého století. Vojáky Švejkova pluku o rozsahu 172 stran si za cenu 190 korun můžete již rovnou zakoupit, když zašlete jméno, adresu a počet kusů na mailovou adresu brigadyr (at) seznam.cz. …

Kniha o generálu Husárkovi   Václav Bartoš   Čtvrtek 5.02.2015, 10:44

… spojováno především s československým opevněním, ale jak se v knize dočteme, šlo také o blízkého spolupracovníka generála Gajdy v ruských legiích, zakladatele studia strategie v československé předválečné armádě, ředitele zbrojovky nebo jazykovědce a překladatele. Obsáhlý text, v němž nechybí…

Tajemství vojenského kufříku   Pavel Šrámek   Středa 21.05.2014, 15:28

Pod tímto názvem se ukrývá interaktivní online…

Historie útvarů 1. tankové divize   Pavel Šrámek   Neděle 9.12.2012, 17:45

… soustředění divize po vyhlášení bojové pohotovosti a zajímavá fotogalerie. V případě zájmu si ji spolu s dalšími knihami Vladimíra Kubánka můžete zakoupit v pražském knihkupectví Krakatit nebo přes internet na www.mixbox.cz v části Knihy. …

Výročí narození Františka Machníka   Pavel Šrámek   Neděle 1.05.2011, 14:26

… z 10 dětí. Po obecné škole v Jiníně a měšťanské ve Strakonicích odchází na podzim 1898 studovat do Českých Budějovic na místní státní gymnázium. To zakončil v létě 1906 maturitou a odebral se do Prahy na filozofickou fakultu ke studiu českého a německého jazyka. Vysokoškolská studia úspěšně zakončil…

Muzeum čs. armády 1938   Pavel Šrámek   Pondělí 2.08.2010, 09:59

… dobové ležení vojáků. Vše doplňují vitríny s ukázkami výstroje a výzbroje čs. předválečné armády, texty, tabulky a dokumenty. Na místě je možné také zakoupit literaturu o československém opevnění a armádě. Během letošní zimy je navíc naplánována druhá etapa prací, kdy bude stávající expozice doplněna…

Rok plný výročí   Pavel Šrámek   Úterý 22.01.2008, 21:30

… Nový rok zakončený magickou osmičkou s sebou přináší i řadu významných výročí, která se dotýkají i historie československé armády, mimo jiné vznik…

Václav Nekvasil a firma Václav Nekvasil, a.s., Praha   Václav Bartoš   Pátek 1.12.2006, 18:20

… druhé poloviny třicátých let minulého století podílela na stavbě pohraničního opevnění. Zajímavá je zmínka o vztahu politického postavení jejího zakladatele Václava Nekvasila a počtu zakázek po jeho zvolení do Zemského sněmu v roce 1884. Lobbing tedy nebyl pro tehdejší společnost nic nového.…

Fotografie z akce Bílá hora 1620   Václav Bartoš   Neděle 15.10.2006, 11:00

… tak porušování autorských práv, se kterým jsme se už setkali (autorský zákon je ve věci odborného a vědeckého užití shovívavý, každopádně je v zakotvena povinnost nenakládat s informacemi bez vědomí autora a při uvedení jeho díla citaci uvést zdroj). V případě citace (nebo umístění…

Hrob generála Eliáše v Markovicích     Neděle 30.07.2006, 17:48

… je kromě jiného i velmi pěkný zámek knížecí rodiny Auerspergů. Na návrší nad silniční křižovatkou v obci Markovice se tyčí malý kostelík, částečně zakrytý stromy. Po příchodu na tento dnes již velmi málo používaný hřbitov si můžete hned za vstupní branou povšimnout náhrobní desky připomínající…

Val na obranu republiky   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 16:54

… Na pultech knihkupectví se objevila dlouho očekávaná publikace. Více o ní v článku. K-S 9 Mezi lesíky celkový pohled Zakoupit ji můžete…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… V září 1923 došlo k podepsání jednotné vojenské konvence, která dále upřesnila předcházející dohody, o osm let později byla vojenská konvence zaktualizována a znovu podepsána. Každý člen Malé dohody se podle ní zavazoval poskytnout, pokud nebude napaden dalším státem, nejméně 10 pěších divizí,…


Jak vyhledávat?