Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Československá armáda a rok 1989   Pavel Šrámek   Čtvrtek 5.12.2019, 22:07

… armády na možný zásah v průběhu roku 1989, situace armády v průběhu listopadových dní nebo přípravy na převzetí televizního vysílání. Třetí část zachycuje první fázi polistopadového vývoje do podzimu 1990 a odvolání ministra Vacka. Lze se dočíst o změnách v armádních strukturách během roku 1990,…

Kniha o válečných plánech   Pavel Šrámek   Sobota 22.06.2019, 20:46

… s podtitulem Československé válečné plány 19501990 bylo to již třetí vydání této práce. Poprvé vyšla roku 2007 a její editor Petr Luňák v ní zachytil válečné plány československé armády z let studené války od počátku 50. let do konce 80. let minulého století. Jedná se celkem o 14 dokumentů,…

Letecké karty čs. příslušníků RAF   Pavel Šrámek   Neděle 25.11.2018, 11:11

… Nejnovějším přírůstkem je zpřístupnění leteckých karet čs. příslušníků RAF za druhé světové války. Jedná se o stovky osobních karet, které zachycují základní životopisné údaje dotyčného, dosažené hodnosti během války, odchod z okupovaného Československa a vstup do RAF, informace o…

Mobilizace ve fotografii   Pavel Šrámek   Úterý 15.05.2018, 20:20

… snímků a dokumentů, s jejichž pomocí ho přenese do let 1938–1939 a přiblíží mu tehdejší obrovské odhodlání k obraně ohrožené vlasti. Snaží se přitom zachytit jak ty nejznámější ozbrojené složky a součásti, tak ty méně známé a připomínané. Vedle fotografií objektů opevnění, obrněných vozidel nebo…

Osmičkový rok na internetu   Pavel Šrámek   Neděle 11.03.2018, 13:18

… spojená výročí připomenou mimo jiné i speciální projekty na internetu. První z nich na www.totostoleti.cz připravila veřejnoprávní Česká televize a zachytila v něm 100 let našeho státu od roku 1918 do současnosti. Jednotlivá období a události připomínají dokumentární filmy, besedy, reportáže či…

Kniha o Janu Kubišovi   Pavel Šrámek   Pondělí 15.01.2018, 08:30

… a hrdiny. Čtenář se tak postupně seznámí s dětstvím i mládím Jana Kubiše, jeho službou v čs. předválečné armádě a odchodem do zahraničí. Podrobně je zachycena služba ve Velké Británii, výsadkářský výcvik a samozřejmě vše kolem atentátu na Heydricha, včetně smrti Jana Kubiše a jeho druhů v boji s…

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… je podle různých kritérií uložena v několika archivech. Ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu Praha se nacházejí všechny zachovalé kvalifikační listiny. Doplňují je osobní (personální, kádrové) spisy důstojníků a generálů narozených v roce 1914 a starších. Doklady mladších…

Vzpomínky budovatele čs. opevnění   Pavel Šrámek   Úterý 10.01.2017, 20:22

… archivních dokumentů a výkresů z Ředitelství opevňovacích prací, takže bylo nutné provést výběr. Hlavní text, což jsou Hubálkovy vzpomínky zachycující jeho vojenské působení od nástupu do rakousko-uherské armády, je ovšem otištěn v plném rozsahu. Novou knihu, která je v mnoha ohledech…

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… zajímavým titulem s názvem Vojáci Švejkova pluku. Jeho autor Jan Ciglbauer, badatel a publicista věnující se vojenským regionálním dějinám, v něm zachytil hned tři témata vztahující se k jihočeské vojenské historii. První tvoří vzpomínky vojáků z obce Chotýčany u Českých Budějovic na 1. světovou…

Nová kniha o čs. předválečné armádě   Pavel Šrámek   Sobota 21.11.2015, 10:40

… na základě svých vzpomínek, vlastních poznámek a dobových dokumentů válečné přípravy československé armády ve 2. polovině 30. let minulého století. zachytil tak mimo jiné události, o kterých máme často jen minimum informací, protože příslušné dokumenty byly zničeny, nebo připomněl jména svých kolegů …

Tajemství vojenského kufříku podruhé   Pavel Šrámek   Pondělí 14.09.2015, 19:25

… v krabičce 2. světová válka je určena pro žáky od 7 do 12 let a úkolem každého hráče je zmapovat vybraný starý předmět z období 2. světové války a zachytit příběh jeho majitele formou povídky, komiksu, animace či krátkého videa. Příběh je třeba do 31. března 2016 zaslat mailem na adresu historikon…

Připomínky výročí konce války   Pavel Šrámek   Pondělí 11.05.2015, 20:41

… bojištích, v zázemí i v okupovaném protektorátu. Do 30. 6. si pak můžete před budovou Muzea hlavního města Prahy prohlédnout výstavu Stavte barikády zachycující na dobových snímcích barikády a jejich obránce, před budovou generálního štábu v Praze-Dejvicích zase výstavu Pražské povstání 1945…

Kniha o generálu Husárkovi   Václav Bartoš   Čtvrtek 5.02.2015, 10:44

… Napsali ji generálův syn Vladimír Husárek, žijící ve Francii, spolu s Pavlem Šrámkem, jedním z autorů našeho webu vojenstvi.cz, a pokusili se v ní zachytit mimořádně zajímavé životní osudy této významné vojenské osobnosti. Jméno Karla Husárka je spojováno především s československým opevněním,…

Knihy o 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 22.12.2014, 10:13

… ze světové války Františka Černého, Vzpomínky z 1. světové války Františka Chmely nebo Deník legionáře pozdějšího generála Jindřicha Bejla. O zachycení vzpomínek z určitého regionu se pak pokusil Radovan Jančář v Bojovali za císaře pána. Ze souhrnných zpracování české účasti v 1. světové válce…

Kniha o československé generalitě   Pavel Šrámek   Úterý 14.05.2013, 20:00

… Československá generalita. Její autor Radan Lášek, dobře známý svými publikacemi o opevnění v okolí Prahy a o jednotkách Stráže obrany státu, v ní zachytil životy devíti vybraných předválečných generálů, a to Miloslava Fassatiho, Bohuslava Fialy, Rudolfa Gajdy, Otakara Husáka, Josefa Láška, Josefa…

Encyklopedie čs. generality 1918-1992   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2012, 15:46

… kniha Elita armády Československá vojenská generalita 19181992. Její autor pracovník bratislavského Vojenského historického ústavu Alex Maskalík zachytil formou přehledných faktografických hesel celkem 1059 osob, které ve sledovaném období dosáhly generálské hodnosti. Každé heslo obsahuje základní…

Čs. vojenští diplomaté 1938-1945   Pavel Šrámek   Neděle 18.03.2012, 18:04

… Píky či důstojníků generálního štábu Čeňka Kudláčka, Prokopa Kumpošta, Karla Lukase a Oldřicha Španiela. Všímá si například, jak se tito vojáci zachovali po 15. březnu 1939, zda odevzdali své úřady německých okupantům, zda bránili na diplomatickém poli svoji okupovanou vlast nebo jaké pozice a…

Historie 1. tankové divize     Čtvrtek 12.01.2012, 19:19

… této divize Vladimír Kubánek, který již dříve napsal knihy Historie zbraní hromadného ničení a Historie chemického vojska. Jeho nejnovější práce zachycuje dějiny 1. tankové divize od vzniku v roce 1945 jako 1. pěší divize přes reorganizaci na tankovou v roce 1958 až po zánik divize v roce 1994.…

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… vojáků, systému pohřbívání ve frontové linii, značení hrobů a péči o ně. Nechybí samozřejmě mapové přílohy, grafy, černobílé a barevné fotografie zachycující současný stav hrobů, hřbitovů a místa někdejších bojů. Touto publikací zahajuje nakladatelství Lidové noviny novou ediční řadu Paměť války,…

Výročí narození Františka Machníka   Pavel Šrámek   Neděle 1.05.2011, 14:26

… a následně převezen do Německa. 26. února 1944 byl Volksgerichtem v Drážďanech odsouzen k trestu smrti. Jeho manželka podnikla zoufalé kroky, aby ho zachránila. Prostřednictvím německého advokáta podala žádost o milost, která byla z velké části lživá, ale ve snaze zachránit lidský život nebylo zbytí.…

Databáze čs. vojáků z 2. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 28.03.2011, 09:54

… válce přibyla třetí, která obsahuje více než 80 tisíc záznamů. Kromě vojáků, kteří v československých zahraničních jednotkách skutečně sloužili, zachycuje také československé občany, kteří v letech 1939 až 1945 prošli vojenskou evidencí v exilu, ale v československé zahraniční armádě nesloužili,…

Mimořádná kniha o čs. armádě   Pavel Šrámek   Neděle 28.11.2010, 19:02

… svazek edice Pevnosti totiž vydá v polovině prosince knihu Bedřicha Hamáka a Ivo Vondrovského „Mobilizovaná československá armáda 1938“, v níž je zachycena podrobná organizační sestava polní části československé mobilizované armády k 30. 9. 1938. Autoři do knihy, jejíž časový rozsah je od léta 1938…

Zajímavý historický sborník   Pavel Šrámek   Neděle 31.10.2010, 11:08

… sborník Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století obsahující příspěvky ze stejnojmenné konference, která se konala na podzim roku 2009. Otištěné texty zachycují období od 1. světové války až do nedávné minulosti. Dočteme se v nich například o slánských legionářích, padlých z 1. světové války na…

Vychází paměti generála Gajdy   Pavel Šrámek   Středa 27.08.2008, 17:33

… vzpomínky nyní vydalo brněnské nakladatelství JOTA pod názvem Moje paměti Střet českých legií s rodící se bolševickou mocí. Jak je z názvu zřejmé, zachytil v nich především boj československých legií s bolševiky v Rusku po roce 1917. Čtenář má díky nim možnost projít sibiřskou anabázi, zúčastnit se…

Tvrz Hůrka otevřena pro veřejnost   Pavel Šrámek   Pondělí 25.08.2008, 08:12

… ze stavebně dokončených tvrzí československého předválečného opevnění a až donedávna sloužila jako sklad české armády. Díky tomu je velmi dobře zachovaný rozsáhlý podzemní systém, kde lze shlédnout řadu vzácných exponátů, např. původní posuvná pancéřová vrata, funkční šikmý výtah nebo lokomotivu…

Nové knihy   Pavel Šrámek   Pondělí 21.07.2008, 17:22

… článcích. První z nich se bude věnovat Stráži obrany státu. Nedávným vydáním třetího dílu Jednotka určení SOS dokončil Radan Lášek svoji práci na zachycení vzpomínek pamětníků z jejich služby u Stráže obrany státu ve 30. letech 20. století. Připomeňme, že 1. díl vyšel v roce 2006 a 2. díl v roce…

Těžké opevnění na Staroměstsku     Neděle 30.07.2006, 17:21

… do tohoto kouzelného kouta naší vlasti. Uděláte tak radost nejen sobě, ale i těm, kteří nelitují svých finančních prostředků, ani námahy, aby nám zachovali a připomenuli kus naší minulosti. Návštěva: část těžkého opevnění Staroměstka, tj. sruby StM 33 a StM 34 Časová náročnost: pěšky 3…


Jak vyhledávat?