Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… AČR v Olomouci. Vzhledem k duplicitnímu vedení personálních spisů se v případě vojáků z povolání sloužících v „poúnorové“ armádě a přeložených do zálohy před zánikem federace jejich další výtisky nacházejí rovněž ve Vojenském archivu v Trnavě. Vzhledem k zákonem stanovené ochraně osobních údajů…

Evidence válečných hrobů   Pavel Šrámek   Neděle 21.02.2010, 14:23

… republice (Hledání VH v ČR), tak i o českých válečných hrobech v zahraničí (Hledání VH v zahraničí), a to buď podle údajů o pohřbených osobách (záložka Hledání podle osobních údajů), nebo podle údajů o válečném hrobě (záložka Hledání podle údajů o VH). Je také možné zobrazit všechny válečné hroby…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… vozidla značného množství typů. I v těchto nelehkých podmínkách se podařilo motorizovat například protiletadlové dělostřelectvo nebo dělostřelectvo zálohy hlavního velení a těsně před dokončením byla motorizace jedné pěší divize.14 5. Poměrně nově se objevily výtky, že československé orgány…


Jak vyhledávat?