Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Odsun 48. motostřelecké divize ze Šumperka, České Třebové, Olomouce, Klášterce nad Orlicí a Červené Vody   Václav Bartoš   Čtvrtek 4.06.2020, 08:00

… a střelnici Rapotín (všechny vybudovány v roce 1938). Z České Třebové bylo vystěhováno velitelství… v Rokytnici v Orlických horách byla opuštěna od září 1966, když se z nich 6.ženijní pluk přestěhoval…

Emanuel Moravec na podzim 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 14.05.2020, 18:56

… být podle skutečných událostí. V případě podzimu 1938 však filmový Emanuel Moravec neměl s tím… s etapními strážními četami, které se na přelomu září a října 1938 teprve formovaly. Pokud jde o jeho…

Odsun 31. tankové divize z Bruntálu, Krnova a VVP Libavá   Pavel Šrámek   Čtvrtek 2.04.2020, 17:07

… z 16.října 1968 pro ni musely být na přelomu září a října uvolněny ubytovací kapacity ve výše… roku. Uvolněné objekty (Sochorovy kasárna z roku 1938, muniční sklad Nový Jankovec, cvičiště a…

Výročí zahájení odsunu prvního útvaru sovětské armády z Československa   Pavel Šrámek   Úterý 25.02.2020, 17:36

… a dislokaci vojsk, na jejichž základě vydal 28. září ministr národní obrany genplk. Martin Dzúr… v roce 1937, svobodárnu Jandlova vila z roku 1938, sklad a střelnici Trojanovice vybudované v roce…

Kniha o opevnění Berounska   Pavel Šrámek   Úterý 5.11.2019, 22:05

… fortifikace na Berounsku a jejich obránci 1938. Jak již název napovídá, kniha se věnuje… předurčených pro obranu opevnění a událostí v září a říjnu 1938 za mobilizace. Vše dále doplňují…

Výstava dokumentů k roku 1938   Pavel Šrámek   Pátek 30.08.2019, 16:02

… Měsíc září je tradičně spojen s události roku 1938, které nám připomene řada akcí, ať již pravidelných konaných každoročně nebo jednorázových. K…

Kniha o obraně Československa 1938   Pavel Šrámek   Neděle 6.01.2019, 10:04

… V září 2016 jsme psali o knize polského… možnostmi obrany Československa na podzim 1938 na základě zkušeností z polsko-německé války v…

Poprava československých důstojníků   Pavel Šrámek   Pondělí 1.10.2018, 21:11

… Na přelomu září a října si nejčastěji… října si nejčastěji připomínáme události podzimu 1938, tyto dny jsou ale také spojeny s popravou…

Akce v měsíci září   Pavel Šrámek   Neděle 2.09.2018, 17:28

… Měsíc září každý rok přináší řadu akcí… přináší řadu akcí připomínajících události roku 1938 a letošní září nebude výjimkou, už proto, že od…

Výročí květnové mobilizace   Pavel Šrámek   Neděle 29.04.2018, 17:07

… do historie pod nepřesným, ale všeobecně přijímaným termínem jako květnová částečná mobilizace. Tuto událost, která se stala předzvěstí dramatického září 1938, připomene několik akcí. Již v úterý 8. května se koná den otevřených dveří v Senátu ČR, kdy bude možné navštívit mimo jiné Kolovratský palác,…

Ztracené varty   Pavel Šrámek   Neděle 15.04.2018, 21:59

… rok přinese nepochybně řadu knih o roce 1938. Patří k nim i práce Ztracené varty – strážci… Henleinovy Sudetendeutsche Partei vygradovaly v září 1938 ozbrojeným povstáním henleinovců proti…

Beseda o Mnichovu 1938   Pavel Šrámek   Neděle 8.10.2017, 19:35

… stránkách Česká televize. Je to záznam z 30. září 1967 unikátní tím, že v něm vystupuje hlavní… hlavní velitel zmobilizované čs. armády v září 1938 armádní generál Ludvík Krejčí. Spolu s ním pak…

Pochody po opevnění   Pavel Šrámek   Neděle 17.09.2017, 17:10

… Měsíc září je spojen s mobilizací… s mobilizací československé branné moci v roce 1938. Stalo se tak 23. září 1938 a letos to tedy bude…

Krvavá hranice na podzim 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2017, 22:06

… hranice západních a jižních Čech na podzim 1938 s podtitulem Incidenty mezi čs. jednotkami a… čs. jednotkami a henleinovci. Události od 12. září 1938 do 11. října 1938 pohledem zpravodajského…

Polní pošta na podzim 1938   Pavel Šrámek   Neděle 16.10.2016, 21:39

… Mobilizaci československé armády v roce 1938… armádě vytvořila během mobilizace v září 1938 a svoji činnost oficiálně zahájila dne 1.…

Polská práce o mnichovské krizi   Pavel Šrámek   Neděle 18.09.2016, 21:25

… Mnichovská krize a mobilizace československé armády v září 1938 patří k stálým tématům knih, které u nás vychází. V zahraničí je to naopak, ale i…

Rok Františka Machníka   Pavel Šrámek   Úterý 17.05.2016, 21:29

… politika agrární strany, který v letech 1935 až 1938 zastával funkci ministra národní obrany a… a pracoval. Jakýmsi vyvrcholením roku bude 17. září odhalení pamětní desky generálu Josefu Dostálovi…

Králická pevnostní oblast   Pavel Šrámek   Pondělí 27.07.2015, 13:11

… můžete přijet jindy. Každou sobotu až do 19. září bude na Králicko jezdit historický vlak tažený… a zpět. Další informace najdete na www.kpo1938.com. …

Akce připomínající září 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 11.09.2014, 08:55

… výročí vypuknutí 1. světové války, máme tu měsíc září, který je tradičně spojen s událostmi… tradičně spojen s událostmi dramatického podzimu 1938. Tyto události, stejně jako v předchozích…

Vzpomínky na září 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 5.09.2013, 14:07

… V měsíci září uplyne již 75 let od dramatických… uplyne již 75 let od dramatických událostí roku 1938, které máme spojeny s mobilizací československé…

Akce Cihelna 2012   Pavel Šrámek   Pondělí 30.07.2012, 06:50

… srpna je již tradičně spojena s akcí Cihelna, která letos proběhne v Králíkách ve dnech 17. až 19. 8. a námětem historické bojové ukázky bude září 1938. Na pátek 17. 8. je připravena spanilá jízda vojenské historické techniky s osádkami v dobových uniformách po Králíkách a okolních obcích,…

Vzpomínky na podzim 1938   Pavel Šrámek   Pondělí 12.09.2011, 20:51

… Blíží se konec září a s ním i výročí událostí… s ním i výročí událostí československého podzimu 1938 a příležitost vzpomenout na ty, kteří tehdy…

Vzpomínky na obránce hranic   Pavel Šrámek   Neděle 12.09.2010, 13:24

… Měsíc září je spojen s dramatickými událostmi podzimu 1938, kdy při obraně Československa položily svůj život desítky příslušníků tehdejších…

Návrat LT 35 Škoda do vlasti - dárek k 70. výročí mobilizace 1938   Pavel Šrámek   Úterý 23.09.2008, 19:00

… Těžko si představit lepší dárek k letošnímu kulatému výročí mobilizace v září 1938 než je zpráva, že Vojenský historický ústav v Praze získal darem…

Vzpomínkové akce k 70. výročí mobilizace 1938   Pavel Šrámek   Pátek 19.09.2008, 22:15

… Slavnou československou mobilizaci v září 1938 si budete moci připomenout na dvou akcích. Dne 22. 9. 2008 ve večerních hodinách proběhne v nedávno…

Tomáš Krystlík se vrací - bludy v jeho knize Zamlčené dějiny   Pavel Šrámek   Úterý 9.09.2008, 11:19

… s jeho texty o československé armádě v roce 1938, v nichž se nás snažil přesvědčit, že vše byl… ničení, ale hned dodává, že nic z toho nebylo v září 1938 provedeno (přestože v Obranyschopnosti je…

Výstavy Vojenského historického ústavu   Pavel Šrámek   Čtvrtek 17.04.2008, 12:47

… na výstavním projektu a přijely tanky. Dne 25. září bude na Žižkově zahájena výstava s názvem… na Žižkově zahájena výstava s názvem Mobilizace 1938, brzy nato 2. října na Pražském hradě výstava…

Val na obranu republiky   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 16:54

… republiky – československé opevnění z let 1935–1938 na Králicku dává zájemcům o vojenskou historii… všechny ty, kteří byli na konci září 1938 – poslušni zákonů Republiky československé…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… se o nový pohled na osudy Československa v roce 1938.1 Autor se v ní rozhodl zpochybnit dosavadní… ani podmínky pro jejich zásah. 8. Mobilizace v září 1938 byla pouhým divadlem, nikoliv projevem…


Jak vyhledávat?