Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Odjezd dalších útvarů během 1. etapy odsunu sovětských vojsk z Československa   Pavel Šrámek   Pondělí 13.07.2020, 20:10

… Československa. Střední skupina vojsk měla ve svém užívání značné množství objektů, které jim před téměř 22 lety uvolnila čs. armáda. Na přelomu září a října 1968 musely olomouckou posádku opustit především útvary 10.letecké armády a 7.armády PVOS, ale i vojskového letectva. Konkrétně se jednalo o…

Odsun 48. motostřelecké divize ze Šumperka, České Třebové, Olomouce, Klášterce nad Orlicí a Červené Vody   Václav Bartoš   Čtvrtek 4.06.2020, 08:00

… kasárenský areál, vybudovaný v roce 1938 pro jednotky bránící pohraniční opevnění. Kasárna v Rokytnici v Orlických horách byla opuštěna od září 1966, když se z nich 6.ženijní pluk přestěhoval do Seredě. Po téměř 22 letech útvary 48.motostřelecké divize opouštěly během měsíců dubna a května…

Emanuel Moravec na podzim 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 14.05.2020, 18:56

… na velitelství v Brně a zabýval se týlem. Nepodléhaly mu žádné bojové jednotky, ale etapní okrsky s etapními strážními četami, které se na přelomu září a října 1938 teprve formovaly. Pokud jde o jeho návštěvy na Hradě u prezidenta Beneše, ta byla jen jedna jediná, a to 2. října 1938, jak dokládají…

Odsun sovětských vojsk z Vysokého Mýta   Pavel Šrámek   Pátek 1.05.2020, 13:38

… Nicméně je nutno konstatovat, že se jednalo o třetinu obyvatel města v 70. a 80.letech. Pro ubytování sovětských jednotek musela čs. armáda od 28.září do 9.října 1968 vystěhovat velitelství 1.automobilní brigády (do Pardubic), 1.automobilní prapor (do Pardubic), 251.protiletadlový pluk (do…

Odsun 31. tankové divize z Bruntálu, Krnova a VVP Libavá   Pavel Šrámek   Čtvrtek 2.04.2020, 17:07

… 22 let. Již v předstihu před podepsáním čs.-sovětské smlouvy o „dočasném“ pobytu sovětských vojsk z 16.října 1968 pro ni musely být na přelomu září a října uvolněny ubytovací kapacity ve výše uvedených posádkách v rozsahu téměř 29 tisíc m2 ubytovací plochy a 10 tisíc m2 skladovacích ploch…

Výročí zahájení odsunu prvního útvaru sovětské armády z Československa   Pavel Šrámek   Úterý 25.02.2020, 17:36

… až 16. října 1968. Určitou dobu trvala jednání mezi představiteli obou armád o početních stavech a dislokaci vojsk, na jejichž základě vydal 28. září ministr národní obrany genplk. Martin Dzúr rozkaz k přesunům čs. armády a uvolnění 33 posádek pro potřeby nově vytvářené Střední skupiny sovětských…

Kniha o opevnění Berounska   Pavel Šrámek   Úterý 5.11.2019, 22:05

… výstavby pevnostních objektů a jejich dalších osudů po roce 1938 nechybí detailní popis jednotek předurčených pro obranu opevnění a událostí v září a říjnu 1938 za mobilizace. Vše dále doplňují informace o vojenské posádce v Berouně a pěším pluku 38, který ji tvořil, odbojové skupině Obrana…

Výstava dokumentů k roku 1938   Pavel Šrámek   Pátek 30.08.2019, 16:02

… Měsíc září je tradičně spojen s události roku 1938, které nám připomene řada akcí, ať již pravidelných konaných každoročně nebo jednorázových. K…

Legiovlak opět na cestách   Pavel Šrámek   Pondělí 22.04.2019, 10:56

… Lanškroun, Choceň a Čáslav. V červenci a srpnu jej čekají Humpolec, Chotěboř, Hlinsko v Čechách, Polička, Rýmařov, Jeseník, Králíky a Šumperk. V září a říjnu Legiovlak přijede Šternberku, Lipníka nad Bečvou, Rožnova pod Radhoštěm, Vsetína, Uherského Brodu, Otrokovic, Ivančic, Telče a Pelhřimova.…

Kniha o obraně Československa 1938   Pavel Šrámek   Neděle 6.01.2019, 10:04

… V září 2016 jsme psali o knize polského historika Piotra Majewského Zmarnowana szansa, v níž se zabýval možnostmi obrany Československa na podzim…

Poprava československých důstojníků   Pavel Šrámek   Pondělí 1.10.2018, 21:11

… Na přelomu září a října si nejčastěji připomínáme události podzimu 1938, tyto dny jsou ale také spojeny s popravou československých důstojníků v…

Akce v měsíci září   Pavel Šrámek   Neděle 2.09.2018, 17:28

… Měsíc září každý rok přináší řadu akcí připomínajících události roku 1938 a letošní září nebude výjimkou, už proto, že od osudového podzimu uplyne…

Výročí květnové mobilizace   Pavel Šrámek   Neděle 29.04.2018, 17:07

… do historie pod nepřesným, ale všeobecně přijímaným termínem jako květnová částečná mobilizace. Tuto událost, která se stala předzvěstí dramatického září 1938, připomene několik akcí. Již v úterý 8. května se koná den otevřených dveří v Senátu ČR, kdy bude možné navštívit mimo jiné Kolovratský palác,…

Ztracené varty   Pavel Šrámek   Neděle 15.04.2018, 21:59

… s českou menšinou. Čtenář zde může detailně sledovat, jak drobné konflikty a provokace příslušníků Henleinovy Sudetendeutsche Partei vygradovaly v září 1938 ozbrojeným povstáním henleinovců proti československým bezpečnostním silám. Celý text je doprovázen téměř dvěma stovkami dobových fotografií a…

Příběh jednoho pilota   Pavel Šrámek   Pondělí 2.04.2018, 08:58

… pluku 1 v Praze a v červenci 1923 se zařadil mezi vítěze leteckého rychlostního závodu o cenu prezidenta republiky. Ve službách ČSA nalétal od září 1923 do srpna 1930 více jak 3000 hodin a překonal vzdálenost 290 000 km. Poslední část knihy je věnována historii ojedinělého stroje ve službách Čs.…

Legiovlak opět na cestách   Pavel Šrámek   Pondělí 12.02.2018, 07:34

… Česká Třebová. V červenci a srpnu jej čekají Svitavy, Boskovice, Nové Město na Moravě, Břeclav, Bučovice, Kyjov, Strážnice a Kroměříž. Poté má v září a v říjnu v plánu Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Ostravu, Frýdek-Místek, Brandýs nad Labem, Benešov, Úvaly, Poděbrady a od 28. října do 18.…

Beseda o Mnichovu 1938   Pavel Šrámek   Neděle 8.10.2017, 19:35

… řada filmových dokumentů a besed a právě jednu takovou besedu zpřístupnila před časem na svých webových stránkách Česká televize. Je to záznam z 30. září 1967 unikátní tím, že v něm vystupuje hlavní velitel zmobilizované čs. armády v září 1938 armádní generál Ludvík Krejčí. Spolu s ním pak hovoří…

Pochody po opevnění   Pavel Šrámek   Neděle 17.09.2017, 17:10

… Měsíc září je spojen s mobilizací československé branné moci v roce 1938. Stalo se tak 23. září 1938 a letos to tedy bude již 79 let. Tento…

Krvavá hranice na podzim 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2017, 22:06

… kniha s názvem Krvavá hranice západních a jižních Čech na podzim 1938 s podtitulem Incidenty mezi čs. jednotkami a henleinovci. Události od 12. září 1938 do 11. října 1938 pohledem zpravodajského oddělení I. sboru. Kniha, jejímž autorem je Miloslav Sviták, správce Muzea čs. opevnění Klášter na…

Legiovlak opět na cestách   Pavel Šrámek   Pondělí 6.02.2017, 22:03

… Moravská Třebová, Vysoké Mýto, Litomyšl, Lysá nad Labem nebo Rokytnice v Orlických horách. Po červencové zastávce v Blansku stráví tentokrát srpen a září na Slovensku. Po svém návratu stihne ještě projet v říjnu a listopadu Znojmo, Třebíč, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec, Tábor, Prachatice, Český…

Polní pošta na podzim 1938   Pavel Šrámek   Neděle 16.10.2016, 21:39

… pošty, s nimiž se lze setkat ve sbírkách filatelistů nebo na jejich burzách. Poštovní služba se v československé armádě vytvořila během mobilizace v září 1938 a svoji činnost oficiálně zahájila dne 1. října 1938. V jejím čele stála ústředna polních pošt v Přerově, které podléhalo pět třídíren polních…

Polská práce o mnichovské krizi   Pavel Šrámek   Neděle 18.09.2016, 21:25

… Mnichovská krize a mobilizace československé armády v září 1938 patří k stálým tématům knih, které u nás vychází. V zahraničí je to naopak, ale i…

Rok Františka Machníka   Pavel Šrámek   Úterý 17.05.2016, 21:29

… 1. června den otevřených dveří v kasárnách 142. praporu oprav Armády ČR v Klatovech, kde Machník žil a pracoval. Jakýmsi vyvrcholením roku bude 17. září odhalení pamětní desky generálu Josefu Dostálovi a plukovníku Ladislavu Nedbalovi na zdi klatovských kasáren. Další akce se pak chystá 18. a 19.…

Legiovlak znovu na cestách   Pavel Šrámek   Pondělí 4.04.2016, 20:30

… a v červenci Železná Ruda, Klatovy, Domažlice a Bezdružice. Srpen Legiovlak stráví tradičně v Praze a po prázdninách vyrazí z Čech na Moravu, a to v září do Ostravy, Českého Těšína, Opavy, v říjnu do Hranic, Olomouce a v listopadu do Prostějova, Přerova, Bruntálu a Krnova. Poslední zastávkou se stane…

Králická pevnostní oblast   Pavel Šrámek   Pondělí 27.07.2015, 13:11

… tradiční den muzeí a památníků Králické pevnostní oblasti. A pokud vám to zrovna tento víkend nevyjde, můžete přijet jindy. Každou sobotu až do 19. září bude na Králicko jezdit historický vlak tažený parní nebo motorovou lokomotivou, a to po trase Letohrad Hanušovice a zpět. Další informace najdete…

Legiovlak na cestě po ČR   Pavel Šrámek   Pondělí 15.06.2015, 09:07

… do 28. června. V červenci a srpnu se vrátí do Prahy, aby koncem srpna pokračoval ve své cestě. V plánu jsou města Pardubice (od 28. srpna do 13. září), České Budějovice (od 16. do 27. září), Jihlava (od 2. do 18. října), Brno (od 20. října do 5. listopadu) a Zlín (od 7. do 19. listopadu). Poslední…

Knihy o 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 22.12.2014, 10:13

… Jiřího Rajlicha Na křídlech světové války. Za zmínku stojí i nová práce Josefa Fučíka Doss Alto Mýtus a skutečnost o bojích o kótu Doss Alto v září 1918. Pouze jedna jediná kniha se pak věnovala dějinám některého z pluků rakousko-uherské armády, a to konkrétně 102. pěšího pluku, o kterém napsal…

Akce připomínající září 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 11.09.2014, 08:55

… I když se letošní rok nese v duchu stého výročí vypuknutí 1. světové války, máme tu měsíc září, který je tradičně spojen s událostmi dramatického…

Vzpomínky na září 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 5.09.2013, 14:07

… V měsíci září uplyne již 75 let od dramatických událostí roku 1938, které máme spojeny s mobilizací československé branné moci a následným přijetím…

Akce Cihelna 2012   Pavel Šrámek   Pondělí 30.07.2012, 06:50

… srpna je již tradičně spojena s akcí Cihelna, která letos proběhne v Králíkách ve dnech 17. až 19. 8. a námětem historické bojové ukázky bude září 1938. Na pátek 17. 8. je připravena spanilá jízda vojenské historické techniky s osádkami v dobových uniformách po Králíkách a okolních obcích,…

Vzpomínky na podzim 1938   Pavel Šrámek   Pondělí 12.09.2011, 20:51

… Blíží se konec září a s ním i výročí událostí československého podzimu 1938 a příležitost vzpomenout na ty, kteří tehdy bránili Československo.…

Vojenská historie v České televizi   Pavel Šrámek   Neděle 26.06.2011, 21:14

… představí lokality na území Čech, Moravy a Slezska, jež v minulosti sloužily jako pevnosti. Poslední čtyři díly, které se na obrazovkách objeví až v září, jsou věnovány pevnostním stavbám ve 20. století. Předválečné těžké opevnění bude reprezentovat Králicko se svými tvrzemi, předválečné lehké…

Vzpomínky na obránce hranic   Pavel Šrámek   Neděle 12.09.2010, 13:24

… Měsíc září je spojen s dramatickými událostmi podzimu 1938, kdy při obraně Československa položily svůj život desítky příslušníků tehdejších…

Vyšla Historie a vojenství   Pavel Šrámek   Pondělí 30.08.2010, 21:57

… předplatné a přijímá objednávky. Bez ohledu na vzniklé zpoždění se přitom počítá, že vyjdou všechna čtyři čísla. Druhé číslo se má objevit koncem září, třetí číslo v posledním říjnovém týdnu a na konci listopadu vyjde čtvrté, poslední letošní číslo. …

Návrat LT 35 Škoda do vlasti - dárek k 70. výročí mobilizace 1938   Pavel Šrámek   Úterý 23.09.2008, 19:00

… Těžko si představit lepší dárek k letošnímu kulatému výročí mobilizace v září 1938 než je zpráva, že Vojenský historický ústav v Praze získal darem…

Vzpomínkové akce k 70. výročí mobilizace 1938   Pavel Šrámek   Pátek 19.09.2008, 22:15

… Slavnou československou mobilizaci v září 1938 si budete moci připomenout na dvou akcích. Dne 22. 9. 2008 ve večerních hodinách proběhne v nedávno…

Tomáš Krystlík se vrací - bludy v jeho knize Zamlčené dějiny   Pavel Šrámek   Úterý 9.09.2008, 11:19

… v roce 1938. Učinil tak ovšem způsobem vskutku svérázným. Například připouští, že existovaly plány ničení, ale hned dodává, že nic z toho nebylo v září 1938 provedeno (přestože v Obranyschopnosti je výslovně uvedeno, že vše bylo v září 1938 aktivováno). Dále připouští, že se počítalo s příletem…

Soutěž o knihu Radola Gajda: Moje paměti   Václav Bartoš   Úterý 2.09.2008, 15:10

… JOTA vyhlašujeme soutěž o knihu Radola Gajda: Moje paměti. Výherci bude kniha zaslána na jeho adresu. Slosování správných odpovědí proběhne 20. září 2008. Soutěžní otázka: Kdy (den, měsíc a rok) zemřel Radola Gajda? !!! Soutěž již byla uzavřena !!! Výhercem se stal pan Jiří Tichý z…

Výstavy Vojenského historického ústavu   Pavel Šrámek   Čtvrtek 17.04.2008, 12:47

… Prahy 8 a Libeňský mír. V srpnu bude Vojenský historický ústav spolupracovat s Národním muzeem na výstavním projektu a přijely tanky. Dne 25. září bude na Žižkově zahájena výstava s názvem Mobilizace 1938, brzy nato 2. října na Pražském hradě výstava Československé legie v Rusku 19141920.…

Vojenské manévry na Chrudimsku v létě 1936   Pavel Šrámek   Středa 20.06.2007, 08:59

… v Seči. O “čtyřdenní válku” se živě zajímalo i místní obyvatelstvo, jak dokládá zápis z kroniky obce Perálec: “Koncem prázdnin 1936 a začátkem září měli chlapci, dívky i občané podívanou. Stáli podél silnic na pahorcích, na mostech jako diváci největšího přírodního divadla v Československu –…

Muzeum československého opevnění tvrz Stachelberg   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:42

… bude účtován poplatek 100,Kč. V ceně vstupného je zahrnuta prohlídka muzea s podzemím a lehkého objektu. Provozní doba: Květen, červen, září soboty, neděle a státní svátky 10:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00 hod Červenec, srpen denně mimo pondělí 10:00 až 12:00 a 13:00 až…

Val na obranu republiky   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 16:54

… chyb či omylů. Úroveň poznání se stále mění a už dnes by bylo možné texty doplnit. Chce však jedno: Připomenout všechny ty, kteří byli na konci září 1938 – poslušni zákonů Republiky československé – připraveni bránit svoji vlast a kterým vlastní vláda nařídila vzdát se nepřátelům bez…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… Československo nikdy neprojednávalo se svými spojenci konkrétní formy pomoci a nezajistilo ani podmínky pro jejich zásah. 8. Mobilizace v září 1938 byla pouhým divadlem, nikoliv projevem odhodlání bojovat a vojáci i politici si byli vědomi, že nelze jít do války. Porovnejme nyní tyto body…


Jak vyhledávat?