Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Manévry na Kroměřížsku 1929   Pavel Šrámek   Čtvrtek 3.10.2019, 19:35

… srpna 1929 a šlo o jedny z největších tehdejších vojenských manévrů. Zúčastnilo se jich více než 25 000… se rozhodl připomenout zdejší státní okresní archiv dvěma přednáškami v jeho prostorách. Při první…

Kde hledat informace 2   Pavel Šrámek   Neděle 26.05.2019, 10:51

… chceme přiblížit další databázi, a to databázi archivních fondů a sbírek v České republice. Tu lze… Stačí do pole Název fondu (sbírky) zadat název vojenského útvaru, instituce nebo osoby, kterou hledám a…

Letecké karty čs. příslušníků RAF   Pavel Šrámek   Neděle 25.11.2018, 11:11

Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický… celou řadu dokumentů z naší nedávné vojenské historie, ať již v podobě databází nebo přímo v…

Kniha o Janu Kubišovi   Pavel Šrámek   Pondělí 15.01.2018, 08:30

… Eduard Stehlík, je velkým znalcem naší novodobé vojenské historie, mimo jiné právě událostí spojených s… 300 stranách na základě dlouholetého studia archivních dokumentů a svědectví pamětníků životní…

Inventáře v elektronické podobě   Pavel Šrámek   Pondělí 20.11.2017, 20:37

… V minulosti jsme již několikrát informovali o projektech Vojenského ústředního archivu-Vojenského historického archivu Praha, které umožňují získat…

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… „poúnorové“ armády o kádrový spis, respektive vojenský osobní spis. Personální dokumentace vojáků z… je podle různých kritérií uložena v několika archivech. Ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském…

Matriky zemřelých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 1.05.2017, 11:57

… V minulých letech jsme vás vždy na jaře informovali o nových přírůstcích v databázi padlých v 1. světové válce spravované Vojenským ústředním…

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… jednoduché. Na webu Vojenského ústředního archivu Praha (www.vuapraha.cz) je k dispozici databáze… je k dispozici databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí…

Moravští vojáci na frontách Velké války   Pavel Šrámek   Pondělí 20.02.2017, 08:22

… zkušenosti a seznámí nejen s výsledky pátrání po archivech, ale také s výsledky jeho cest za hledáním… centru pro válečné veterány v prostorách vojenské ubytovny na ulici Dobrovského 27C. Věnovat se…

Vzpomínky budovatele čs. opevnění   Pavel Šrámek   Úterý 10.01.2017, 20:22

… stovky stran textů, korespondence i unikátních archivních dokumentů a výkresů z Ředitelství… což jsou Hubálkovy vzpomínky zachycující jeho vojenské působení od nástupu do rakousko-uherské armády,…

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… byl dotyčný vojákem z povolání (dobově tzv. vojenský gážista) čs. předválečné armády, je možné začít… listiny, uloženého ve Vojenském ústředním archivu Praha (www.vuapraha.cz). Jedná se většinou o…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… tyto informace hledat. Nejjednodušší je to v případě, pokud se váš předek zapojil do československých legií v Rusku, Francii nebo Itálii. Na webu vojenského ústředního archivu Praha (www.vuapraha.cz) je k dispozici databáze legionář (www.vuapraha.cz/dierdatabase), kde si můžete najít svého předka a…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 7.03.2016, 20:18

… Před rokem jsme psali o rozšíření databáze padlých na webových stránkách Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz s tím, že se můžeme…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… historickém ústavu a Vojenském ústředním archivu Vojenském historickém archivu. Na adrese… se tak má postupně objevit literatura k vojenským dějinám českých zemí, kterou dlouhá léta…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2014   Václav Bartoš   Pondělí 25.05.2015, 21:33

… hra Vojenského historického ústavu Tajemství vojenského kufříku, zvítězil s rekordním počtem 321… v 1. světové válce na webu Vojenského ústředního archivu. (29 hlasů) 5. Vydání knihy Jiřího Rajlicha Na…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 2.03.2015, 14:15

… Pokud patříte k pravidelným návštěvníkům webových stránek Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz, tak jste určitě zaregistrovali, že…

Databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pátek 29.08.2014, 20:35

… na webových stránkách Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz jsme již na našem webu… padlých ve 2. světové válce a příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války)…

Akce k výročí Velké války   Pavel Šrámek   Středa 1.01.2014, 08:45

… hned několika výročí spojených s naší novodobou vojenskou historií. Uplyne 75 let od okupace českých… českých vojáků ve víru války. Vojenský ústřední archiv v Praze se zase rozhodl vytvořit centrální…

Krev legionáře   Pavel Šrámek   Středa 11.04.2012, 22:37

… vytvořit rodokmen a pracovat s ním. Ti, co se nepřihlásí, mají k dispozici databázi se seznamem legionářů, která je totožná s databází na webu vojenského ústředního archivu Praha. Je možná škoda, že se nepodařilo rozšířit možnosti hledání, například hledání legionářů jen podle místa narození bez…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2011   Václav Bartoš   Úterý 20.03.2012, 04:34

… zvítězilo zpřístupnění databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. světové války na webu… 2. světové války na webu Vojenského ústředního archivu. Věříme, že toto ocenění Vojenský ústřední…

Československé opevnění na Slovensku   Pavel Šrámek   Úterý 24.01.2012, 09:54

… Virvar (www.virvar.sk). Její autor, pracovník vojenského historického ústavu v Bratislavě Peter… 1938, kde Peter Chorvát čerpal z maďarských archivů a odborných studií a došel k závěru, že…

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… o zpracování databáze vojáků československých vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války.… soudobé dějiny AV ČR Praha, Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv Praha a…

Kniha o čs. zbrojních projektech   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2011, 14:14

… technologiemi a doktrínou vítězné sovětské armády, jejíž vliv díky politické situaci nakonec převládl. Kniha přináší dosud nepublikované informace z vojenských archivů včetně unikátních fotografií a bohaté výkresové dokumentace, a pojednává nejen o vlastních zbraních, ale i o době, ve které vznikaly.…

Databáze čs. vojáků z 2. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 28.03.2011, 09:54

… databáze příslušníků československých vojenských jednotek za 2. světové války, vyvolaly… a na webových stránkách Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz k dosavadním dvěma…

Nový web Vojenského ústředního archivu   Pavel Šrámek   Pondělí 5.04.2010, 20:42

Vojenský ústřední archiv Praha spustil nové… archivu za poslední roky a kontakty na slovenské vojenské archivy. Na webových stránkách jsou dále k…

Český rozhlas o československém opevnění   Pavel Šrámek   Pátek 27.11.2009, 22:38

… najít opuštěné a zapomenuté objekty poválečného opevnění. Na celém bezesporu atraktivním projektu se podílí Český rozhlas Leonardo ve spolupráci s vojenským ústředním archivem a Vojenským historickým ústavem a jak již bylo řečeno, zapojit se můžete i vy. …

Den otevřených dveří v Invalidovně   Pavel Šrámek   Pondělí 7.09.2009, 21:23

… „Dnů evropského dědictví“ Vojenský ústřední archiv, jehož ředitelství a část podřízených složek v… bude také propagační materiál s tématikou vojenského archivnictví, pamětní pohlednice a…

Vojenský historický ústav Bratislava   Pavel Šrámek   Středa 29.07.2009, 15:43

… najít mnoho zajímavých příspěvků k naší společné vojenské historii. Nedávno vydaným pátým dílem věnovaným… historie nebo údaje o Vojenském historickém archivu Bratislava. Zájemci o historii československé…

Český rozhlas o československé armádě   Václav Bartoš   Neděle 15.04.2007, 14:02

… Dva takové příspěvky z nedávné doby, a to o vojenských manévrech ve 20. letech a o osobě generála… si můžete poslechnout v elektronickém zvukovém archivu na www.rozhlas.cz/rani/archiv/? (14. 1. 2007) a…

Cena za velmi dobrý počin na poli dějin československé předválečné a poválečné armády v roce 2006   Pavel Šrámek   Čtvrtek 8.02.2007, 08:10

… prvního dílu knihy „Československé vojenské letectvo 19451950“ … magazín“ Českou televizí a zpřístupnění jeho archivu na internetu …

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… zahraničí Edvard Beneš v létě 1932 upozornil vojenské činitele na nebezpečí budoucí války, až do roku… po druhém s historickými fakty zjištěnými v archivech (především ve Vojenském ústředním archivu a…


Jak vyhledávat?