Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Letecké karty čs. příslušníků RAF   Pavel Šrámek   Neděle 25.11.2018, 11:11

Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv Praha nabízí na svých webových stránkách www.vuapraha.cz celou řadu dokumentů z naší nedávné…

Inventáře v elektronické podobě   Pavel Šrámek   Pondělí 20.11.2017, 20:37

… informovali o projektech Vojenského ústředního archivu-Vojenského historického archivu Praha, které… je, že inventáře v elektronické podobě nabízí i vojenský historický archiv Bratislava. V příslušné části…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… nebo Itálii. Na webu Vojenského ústředního archivu Praha (www.vuapraha.cz) je k dispozici databáze… Pokud by to však nestačilo, můžete požádat vojenský ústřední archiv Praha o vyhledání legionářského… již před časem zveřejnil na svém webu Vojenský historický ústav Praha (http://www.vhu.cz/vetove-valce).…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… historickém ústavu a Vojenském ústředním archivu Vojenském historickém archivu. Na adrese… se tak má postupně objevit literatura k vojenským dějinám českých zemí, kterou dlouhá léta… pracuje zase Vojenský ústřední archiv Vojenský historický archiv. Digitální knihovna je samozřejmě…

Akce k výročí Velké války   Pavel Šrámek   Středa 1.01.2014, 08:45

… osudy konkrétních českých vojáků ve víru války. vojenský ústřední archiv v Praze se zase rozhodl vytvořit… války si samozřejmě připomene také Vojenský historický ústav v Praze, který mimo jiné chystá na každý…

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… o zpracování databáze vojáků československých vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války.… soudobé dějiny AV ČR Praha, Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv Praha a…

Nový web Vojenského ústředního archivu   Pavel Šrámek   Pondělí 5.04.2010, 20:42

Vojenský ústřední archiv Praha spustil nové… organizační složky, nejpodrobněji pak Vojenský historický archiv, včetně písemných, telefonických a…

Český rozhlas o československém opevnění   Pavel Šrámek   Pátek 27.11.2009, 22:38

… najít opuštěné a zapomenuté objekty poválečného opevnění. Na celém bezesporu atraktivním projektu se podílí Český rozhlas Leonardo ve spolupráci s vojenským ústředním archivem a Vojenským historickým ústavem a jak již bylo řečeno, zapojit se můžete i vy. …

Vojenský historický ústav Bratislava   Pavel Šrámek   Středa 29.07.2009, 15:43

… Bratislavský Vojenský historický ústav… historie nebo údaje o Vojenském historickém archivu Bratislava. Zájemci o historii československé…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… nyní tyto body jeden po druhém s historickými fakty zjištěnými v archivech (především ve… a tanky. Krátce nato vzniklo ještě dalších 29 vojenských pohotovostních čet, ministerstvo vnitra zase…


Jak vyhledávat?