Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Výročí květnové mobilizace   Pavel Šrámek   Neděle 29.04.2018, 17:07

… ve kterém si připomeneme 80 let od mimořádných vojenských opatření v Československu, které vešly do… několik akcí. Již v úterý 8. května se koná den otevřených dveří v Senátu ČR, kdy bude možné…

Letecký mítink v Curychu 1937   Pavel Šrámek   Neděle 3.12.2017, 22:00

… v souvislosti s československým předválečným vojenským letectvem, neboť se zde podařilo vybojovat řadu… pak dokumentují curyšské zápolení den po dni a prakticky hodinu po hodině. Nechybí ani…

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… „poúnorové“ armády o kádrový spis, respektive vojenský osobní spis. Personální dokumentace vojáků z… AČR v Olomouci. Vzhledem k duplicitnímu vedení personálních spisů se v případě vojáků z…

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… byl dotyčný vojákem z povolání (dobově tzv. vojenský gážista) čs. předválečné armády, je možné začít… se někdy dochovaly tzv. knihy vojenské evidence, které pro osoby zdržující se v obci uvádějí…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… Pokud by to však nestačilo, můžete požádat vojenský ústřední archiv Praha o vyhledání legionářského… na Vojenský ústřední archiv. Když nic z výše uvedeného nevyjde a vy víte, kde váš předek před 1.…

Tajemství vojenského kufříku podruhé   Pavel Šrámek   Pondělí 14.09.2015, 19:25

… o které jsme psali loni v květnu, připravil vojenský historický ústav Praha a občanské sdružení… 2. světové války. Hra je určena pro žáky a studenty základních a středních škol a podle věku je…

Databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pátek 29.08.2014, 20:35

… padlých ve 2. světové válce a příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války)… dostat na podrobnější záznam vojáka, kde je uveden třeba vojenský útvar, u kterého dotyčný sloužil.…

Tajemství vojenského kufříku   Pavel Šrámek   Středa 21.05.2014, 15:28

… výročí vypuknutí 1. světové války připravil vojenský historický ústav Praha. Hra je věnována působení… pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol, zapojit se mohou jednotlivci,…

K historii radiotechnického vojska   Pavel Šrámek   Středa 11.12.2013, 07:03

… z povolání i základní služby. V knize jsou uvedena fakta o budování jednotek a útvarů, o systému… v Ašuluku v roce 1982. Nechybí slovníček pojmů a vojenský žargon, ani popis stavu posádek dnes. Knihu si…

Návrat tanku LTP do vlasti   Pavel Šrámek   Neděle 30.09.2012, 12:13

… tanku LT-35, který získal do svých sbírek vojenský historický ústav Praha. Šlo o mimořádnou… až do 70. let minulého století. Nyní se jeden z původních 24 kusů vrátil zpět domů, což je…

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… o zpracování databáze vojáků československých vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války.… z výstupů tohoto projektu je také publikace Zdenko Maršálka a Petra Hofmana Dunkerque 1944–1945.…

Databáze čs. vojáků z 2. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 28.03.2011, 09:54

… databáze příslušníků československých vojenských jednotek za 2. světové války, vyvolaly… kteří v letech 1939 až 1945 prošli vojenskou evidencí v exilu, ale v československé zahraniční…

Den otevřených dveří v Invalidovně   Pavel Šrámek   Pondělí 7.09.2009, 21:23

… 12. 9. 2009 budete mít od 9 do 18 hodin jedinečnou příležitost seznámit se během dne otevřených dveří s historií i současností pražské Invalidovny. den organizuje v rámci „Dnů evropského dědictví“ Vojenský ústřední archiv, jehož ředitelství a část podřízených složek v této budově sídlí. Pro…

Vojenské manévry na Chrudimsku v létě 1936   Pavel Šrámek   Středa 20.06.2007, 08:59

… blíž modří. Závěrečnou tečkou za pak byla o den později vojenská přehlídka na letišti u… divadla v Československu – závěrečných vojenských cvičení neboli manévrů. Více než 100 000 mužů…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… 1938, v jejímž průběhu mohla být řada věcí uvedena na pravou míru. To se ovšem nestalo a k žádné… a tanky. Krátce nato vzniklo ještě dalších 29 vojenských pohotovostních čet, ministerstvo vnitra zase…


Jak vyhledávat?