Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Kde hledat informace 2   Pavel Šrámek   Neděle 26.05.2019, 10:51

… pole Název fondu (sbírky) zadat název vojenského útvaru, instituce nebo osoby, kterou hledám a pak… a do pole Archiv uvést, že nás zajímá pouze vojenský historický archiv, a výsledkem pak je seznam…

Inventáře v elektronické podobě   Pavel Šrámek   Pondělí 20.11.2017, 20:37

… je, že inventáře v elektronické podobě nabízí i vojenský historický archiv Bratislava. V příslušné části… let minulého století. Jedná se o velitelství a útvary dislokované na území Slovenska. …

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… jmenné rejstříky a od roku 1946 jsou jednotlivé útvary uváděny většinou krycím číslem. Základním… „poúnorové“ armády o kádrový spis, respektive vojenský osobní spis. Personální dokumentace vojáků z…

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… byl dotyčný vojákem z povolání (dobově tzv. vojenský gážista) čs. předválečné armády, je možné začít… nich zjistit hodnost a příslušnost k vojenskému útvaru, případně další údaje. Pro důstojníky, kteří ve…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… ověřené podrobné údaje, včetně posledního útvaru rakousko-uherské armády, u kterého sloužil.… Pokud by to však nestačilo, můžete požádat vojenský ústřední archiv Praha o vyhledání legionářského…

Databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pátek 29.08.2014, 20:35

… padlých ve 2. světové válce a příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války)… záznam vojáka, kde je uveden třeba vojenský útvar, u kterého dotyčný sloužil. I když tedy máme…

K historii radiotechnického vojska   Pavel Šrámek   Středa 11.12.2013, 07:03

… V knize jsou uvedena fakta o budování jednotek a útvarů, o systému vidových hlásek či narušeních našeho… v Ašuluku v roce 1982. Nechybí slovníček pojmů a vojenský žargon, ani popis stavu posádek dnes. Knihu si…

Mimořádná kniha o čs. armádě   Pavel Šrámek   Neděle 28.11.2010, 19:02

… od léta 1938 až do března 1939, zařadili asi 650 útvarů od úrovně armády až na stupeň prapor, výjimečně… například početní stavy nebo osudy vybraných vojenských velitelů za války i po válce. Nechybí…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… mírové armády. Změny se dotkly například pěších útvarů, které dostaly protitankové kanony, nebo útvarů… a tanky. Krátce nato vzniklo ještě dalších 29 vojenských pohotovostních čet, ministerstvo vnitra zase…


Jak vyhledávat?