Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Návrat tanku LTP do vlasti   Pavel Šrámek   Neděle 30.09.2012, 12:13

… Před čtyřmi roky jsme informovali o návratu československého tanku LT-35, který získal do svých sbírek Vojenský historický ústav Praha. Šlo o…

Čs. vojenští diplomaté 1938-1945   Pavel Šrámek   Neděle 18.03.2012, 18:04

… vojáků působících za 2. světové války na postech vojenských diplomatů, například generálů Ondřeje Mézla a… se mu to nepodařilo, jak dokazuje i tato mimořádně zajímavá publikace určená všem zájemcům o…

Mimořádná kniha o čs. armádě   Pavel Šrámek   Neděle 28.11.2010, 19:02

… například početní stavy nebo osudy vybraných vojenských velitelů za války i po válce. Nechybí… s výzbrojí. Díky tomuto záběru jde o vskutku mimořádnou publikaci, která nemá na našem trhu obdoby. …

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády v roce 2008   Pavel Šrámek   Pondělí 13.04.2009, 22:05

… historického ústavu. Šlo o věc vskutku mimořádnou, což se také odrazilo v naší anketě. A jak to… Získání československého tanku LT-35 vojenským historickým ústavem (47 hlasů) 2. Vydání…

Cena za velmi dobrý počin na poli dějin československé předválečné a poválečné armády v roce 2008   Václav Bartoš   Neděle 8.02.2009, 16:23

… uzavřeme na začátku v půli dubna. 1. Uspořádání vojenské přehlídky k výročí 28. října v Praze… Získání československého tanku LT-35 vojenským historickým ústavem …

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… štábu. V roce 1934 byly schváleny první mimořádné finanční prostředky na obranu, rozhodlo se o… a tanky. Krátce nato vzniklo ještě dalších 29 vojenských pohotovostních čet, ministerstvo vnitra zase…


Jak vyhledávat?