Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Přednášky Muzea československých legií   Pavel Šrámek   Středa 5.08.2020, 17:22

… srpnu. Dne 6. srpna proběhne komentovaná projekce československého válečného filmu Štyridsaťštyri z roku 1957, který je věnován vzpouře slovenských vojáků v srbském Kragujevaci v létě 1918. Dne 13. srpna se koná přednáška o budování a rozšiřování elektronické databáze československých legionářů vedené…

Odjezd dalších útvarů během 1. etapy odsunu sovětských vojsk z Československa   Pavel Šrámek   Pondělí 13.07.2020, 20:10

… 129.prapor chemické ochrany z Červené Vody. Jeho transport byl vypraven již 28.března 1990 z nádraží v Dolní Lipce a odvezl necelé dvě stovky vojáků. Následně proběhl odsun 1857.pohyblivé raketové technické základny (VÚ-84205) z Kozlova ve VVP Libavá. Zmíněný útvar byl na území Československa…

Odsun 48. motostřelecké divize ze Šumperka, České Třebové, Olomouce, Klášterce nad Orlicí a Červené Vody   Václav Bartoš   Čtvrtek 4.06.2020, 08:00

… a května 1990 svá působiště. Jako první začal odsun 716.protiletadlového raketového pluku (VÚ86834) z Červené Vody. Z posádky odjíždělo více než 450 vojáků s dvěmi desítkami mobilních protiletadlových kompletů. Pro jejich odvoz bylo ve dnech 10.-13.dubna využito 6 železničních transportů vypravených z…

Emanuel Moravec na podzim 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 14.05.2020, 18:56

… filmový Emanuel Moravec neměl s tím skutečným mnoho společného. Reálný plukovník generálního štábu Emanuel Moravec nebyl předním československým vojákem, ale jen jedním z mnoha důstojníků na nepříliš významném místě učitele válečných dějin na Vysoké škole válečné. Potvrzovalo to i jeho předurčení…

Odsun sovětských vojsk z Vysokého Mýta   Pavel Šrámek   Pátek 1.05.2020, 13:38

… tisících vojácích, zmiňovaný ve sdělovacích prostředcích při nedávném 30.výročí smlouvy o jejich odsunu, je však nadhodnocený a zahrnuje nejenom vojáky, ale i jejich rodinné příslušníky a občanské zaměstnance. Nicméně je nutno konstatovat, že se jednalo o třetinu obyvatel města v 70. a…

Odsun 31. tankové divize z Bruntálu, Krnova a VVP Libavá   Pavel Šrámek   Čtvrtek 2.04.2020, 17:07

… tzv. Kasárna technického praporu (z roku 1900, dříve v nich byl ubytován prapor PTP), Nová kasárna (z roku 1952) a sklady. Nejsou sice známy počty vojáků z roku 1968, nicméně před zahájením odsunu v únoru 1990 v uvedených posádkách sloužilo 4700 vojáků a 220 občanských zaměstnanců (posádka Frenštát…

Výročí zahájení odsunu prvního útvaru sovětské armády z Československa   Pavel Šrámek   Úterý 25.02.2020, 17:36

… podepsané 26. února 1990 v Moskvě. Prvním městem, které začala sovětská armáda téhož dne vyklízet, se stal Frenštát pod Radhoštěm. Počet sovětských vojáků byl představiteli místního občanského fóra odhadován na tři až čtyři tisíce včetně rodinných příslušníků. Úplné stažení útvarů sovětské armády se…

Manévry na Kroměřížsku 1929   Pavel Šrámek   Čtvrtek 3.10.2019, 19:35

… Konaly se koncem léta od 26. do 29. srpna 1929 a šlo o jedny z největších tehdejších vojenských manévrů. Zúčastnilo se jich více než 25 000 vojáků československé armády a četní významní hosté. Přijel například prezident Tomáš G. Masaryk a předseda vlády František Udržal, ze zahraničí pak…

Historia Bellica k roku 1938   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2018, 19:33

… přípravě prvního samopalu pro československou armádu, o československých obrněných vlacích za mobilizace 1938 nebo o obětech z řad československých vojáků v období let 19381939. To vše o rozsahu téměř sto stran na kvalitním papíře doprovázené bohatou obrazovou přílohou tvořenou převážně dobovými…

Oběti květnových vojenských opatření 1938   Pavel Šrámek   Pondělí 28.05.2018, 20:17

… českoslovenští vojáci tehdy umírali. Již 21. května byl během přesunu přejet u Velvar tankem příslušník cyklistického praporu 4 Josef Hrůša. Šlo o vojáka prezenční služby, který její výkon nastoupil 1. října 1937. Stejného dne usmrtil výbuch připravované nálože u Bílého Kostela příslušníka ženijního…

Kniha o Janu Kubišovi   Pavel Šrámek   Pondělí 15.01.2018, 08:30

… přibližuje na téměř 300 stranách na základě dlouholetého studia archivních dokumentů a svědectví pamětníků životní příběh tohoto československého vojáka a hrdiny. Čtenář se tak postupně seznámí s dětstvím i mládím Jana Kubiše, jeho službou v čs. předválečné armádě a odchodem do zahraničí. Podrobně…

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… poslední části našich návodů se podíváme, kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády. Nejprve jak postupovat, pokud byl dotyčný vojákem z povolání čs. poválečné armády. Bohužel na rozdíl od čs. předválečné armády nejsou k dispozici schematismy s přehledem všech vojáků z povolání.…

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… V případě, že potřebujete více informací, můžete požádat Vojenský ústřední archiv Praha o další dokumenty. Kromě již standardních kmenových listů vojáků základní služby a kvalifikačních listin vojáků z povolání, o nichž jsme blíže psali v předchozím návodu loni v listopadu, jsou k dispozici pro…

Moravští vojáci na frontách Velké války   Pavel Šrámek   Pondělí 20.02.2017, 08:22

… Dobrovského 27C. Věnovat se bude vojenské službě v rakousko-uherské armádě, její organizaci a fungování, a také třeba výstroji rakousko-uherského vojáka. …

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… o účastnících 1. světové války, přinášíme další návod, tentokrát kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády. Pokud byl dotyčný vojákem z povolání (dobově tzv. vojenský gážista) čs. předválečné armády, je možné začít procházením Schematismů čs. branné moci. Schematismy byly úřední…

Polní pošta na podzim 1938   Pavel Šrámek   Neděle 16.10.2016, 21:39

… k absenci zkušeností jednoduché, vše navíc zkomplikovalo vyklízení pohraničí českých zemí. Výsledkem bylo značné zpožďování zásilek a nespokojenost vojáků, kteří marně čekali na své zásilky. Organizačními změnami se ale postupně podařilo situaci během října 1938 zlepšit. Koncem října ovšem už v…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… nedochovaly. Můžete zkusit oficiální seznamy rakousko-uherských ztrát za 1. světové války – tzv. Verlustlisten. Ty obsahují padlé, raněně a zajaté vojáky a detailní postup, jak s nimi pracovat, již před časem zveřejnil na svém webu Vojenský historický ústav Praha (http://www.vhu.cz/vetove-valce). Při…

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… věnující se vojenským regionálním dějinám, v něm zachytil hned tři témata vztahující se k jihočeské vojenské historii. První tvoří vzpomínky vojáků z obce Chotýčany u Českých Budějovic na 1. světovou válku, které jsou unikátní tím, že se jedná o ucelený soubor výpovědí všech mužů z jedné…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… Nahlédnout je také možné do úmrtní matriky pěšího pluku 1 a jeho předchůdců z první světové války a do ukázky kartotéky padlých rakousko-uherských vojáků z téže války. …

Vojáci proti Mnichovské dohodě   Pavel Šrámek   Pondělí 12.10.2015, 15:45

… oblastí vyvolaly v důstojnickém sboru československé armády projevy nesouhlasu, až na výjimky však nedošlo k otevřeným výzvám podřízeným vojákům k odporu. Tyto výjimky jsou známy dvě. První, známější byl případ velitele pěšího pluku 205 podplukovníka Metoděje Pleského, který 1. října 1938…

Tajemství vojenského kufříku podruhé   Pavel Šrámek   Pondělí 14.09.2015, 19:25

… Druhou aktivitou je hra Tajemství vojenského kufříku 2. světová válka určená pro studenty od 13 do 19 let a zaměřená na rekonstruování příběhů vojáků československého domácího a zahraničního odboje za 2. světové války. Podobně jako v loňském roce bude úkolem hráčů prozkoumat jednotlivé předměty a…

Knihy o 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 22.12.2014, 10:13

… armády, a to konkrétně 102. pěšího pluku, o kterém napsal Hynek Domalíp v Hoši od zlatej dva. V letošním roce tedy převážily vzpomínky a deníky vojáků, uvidíme, co přinese příští rok. …

Databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pátek 29.08.2014, 20:35

… na webových stránkách v létě 2015. Svojí strukturou vychází z předchozích databází, tj. z přehledného seznamu se lze dostat na podrobnější záznam vojáka, kde je uveden třeba vojenský útvar, u kterého dotyčný sloužil. I když tedy máme zatím k dispozici jen jeden rok, je třeba ocenit Vojenský ústřední…

Tajemství vojenského kufříku   Pavel Šrámek   Středa 21.05.2014, 15:28

… základních a středních škol, kterou k stému výročí vypuknutí 1. světové války připravil Vojenský historický ústav Praha. Hra je věnována působení vojáků z českých zemí na bojištích 1. světové války, přičemž ti, kteří se do ní zapojí, mají možnost sami objevovat jejich osudy. Základem hry jsou čtyři…

Akce k výročí Velké války   Pavel Šrámek   Středa 1.01.2014, 08:45

… speciálně k výročí vypuknutí první světové války. Jeho autoři chtějí představit na základě osobních dokladů a vzpomínek osudy konkrétních českých vojáků ve víru války. Vojenský ústřední archiv v Praze se zase rozhodl vytvořit centrální databázi padlých z první světové války. Její první část by se…

K historii radiotechnického vojska   Pavel Šrámek   Středa 11.12.2013, 07:03

… které vyústilo roku 1961 v reorganizaci a vznik samostatných radiotechnických praporů. Nelehkou službu u radiotechnického vojska ilustrují vzpomínky vojáků z povolání i základní služby. V knize jsou uvedena fakta o budování jednotek a útvarů, o systému vidových hlásek či narušeních našeho vzdušného…

Akce k výročí atentátu na Heydricha   Pavel Šrámek   Úterý 8.05.2012, 17:06

… Vlastní atentát pak připomene o víkendu 26. a 27. 5. vzpomínková akce v Thomayerových sadech, jejíž součástí bude ukázka výcviku československých vojáků ve Velké Británii nebo rekonstrukce provedení atentátu. Dne 18. 6. se koná u kostela Cyrila a Metoděje v Resslově ulici tradiční vzpomínka na…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2011   Václav Bartoš   Úterý 20.03.2012, 04:34

… knihy Českoslovenští padlí u Dunkerque. (14 hlasů) 6. Doplnění Hrobu neznámého vojína na Vítkově o schránku na prsti z významných bojišť čs. vojáků. (8 hlasů) …

Čs. vojenští diplomaté 1938-1945   Pavel Šrámek   Neděle 18.03.2012, 18:04

… Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938–1945. Zkušená historička v ní předkládá první podrobné zmapování aktivit a osudů československých vojáků působících za 2. světové války na postech vojenských diplomatů, například generálů Ondřeje Mézla a Heliodora Píky či důstojníků generálního štábu…

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… Na jaře jsme vás informovali o zpracování databáze vojáků československých vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války. Jedním z výstupů…

Databáze čs. vojáků z 2. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 28.03.2011, 09:54

… www.vuapraha.cz k dosavadním dvěma databázím legionářů a padlých ve 2. světové válce přibyla třetí, která obsahuje více než 80 tisíc záznamů. Kromě vojáků, kteří v československých zahraničních jednotkách skutečně sloužili, zachycuje také československé občany, kteří v letech 1939 až 1945 prošli…

Výročí odsunu sovětské armády   Pavel Šrámek   Pondělí 14.02.2011, 22:59

… Na speciálních webových stránkách najdete psané informace, obrazovou přílohu a také četné zvukové nahrávky. Jsou tu vzpomínky bývalých sovětských vojáků i československých občanů, kteří se s nimi dostali do kontaktu, a další zajímavosti, třeba o tragickém výbuchu sovětského tanku v Bohosudově.…

Muzeum čs. armády 1938   Pavel Šrámek   Pondělí 2.08.2010, 09:59

… vyzbrojenou celnici napadenou sudetoněmeckými vzbouřenci, kulometné hnízdo s těžkým kulometem vz. 37, civilní protiletecký kryt nebo dobové ležení vojáků. Vše doplňují vitríny s ukázkami výstroje a výzbroje čs. předválečné armády, texty, tabulky a dokumenty. Na místě je možné také zakoupit literaturu…

Nový web Vojenského ústředního archivu   Pavel Šrámek   Pondělí 5.04.2010, 20:42

… stránkách jsou dále k dispozici databáze československých legionářů z 1. světové války a databáze padlých, zemřelých a nezvěstných československých vojáků z 2. světové války, nabízející vyhledávání podle příjmení, jména a místa narození. Tento počin jistě potěší všechny zájemce o naši novodobou…

Odhalení Pomníku Operaci Anthropoid   Pavel Šrámek   Středa 27.05.2009, 13:04

… přinesené oběti československých parašutistů a domácího obyvatelstva. Doufejme, že podobných pomníků připomínajících hrdinství československých vojáků v boji s nepřítelem bude přibývat. …

Pozvánka na výstavy   Pavel Šrámek   Čtvrtek 23.10.2008, 08:06

… a managementu Univerzity obrany v Brně. První z nich nazvaná Svoboda v ohni zrozená představuje fotografie a exponáty z působení československých vojáků v zahraničním odboji v letech 1. a 2. světové války a z činnosti vojáků Armády ČR v zahraničních misích. Druhá výstava s názvem Jak to tehdy bylo…

Vojenské manévry na Chrudimsku v létě 1936   Pavel Šrámek   Středa 20.06.2007, 08:59

… československé armády v srpnu 1936. Ve stínu rostoucího ohrožení ze strany nacistického Německa při nich prověřilo svůj výcvik několik desítek tisíc vojáků z Čech a Moravy, podporovaných dělostřelectvem, letectvem a tanky. Podle připraveného námětu se zhruba na linii Hradec Králové – Chlumec nad…

Cena za velmi dobrý počin na poli dějin československé předválečné a poválečné armády v roce 2006   Pavel Šrámek   Čtvrtek 8.02.2007, 08:10

… na Vítkově www.militaryzone.cz/view.php? Vylepšení internetové databáze československých legionářů z 1. světové války a padlých československých vojáků z 2. světové války www.army.cz/acr/vuapraha/db Spuštění nových internetových stránek Vojenského historického ústavu Praha www.vhu.cz Vydání…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… budoucnosti, pracovalo operační oddělení Hlavního štábu intenzivně na plánu zásadní modernizace a reorganizace armády vycházejícím z přesvědčení vojáků, že jejich hlavním protivníkem bude Německo, které se pokusí rychlým útokem s využitím momentu překvapení vyřadit Československo z boje dříve než…


Jak vyhledávat?