Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Historia Bellica ke vzniku Československa   Pavel Šrámek   Úterý 26.06.2018, 18:23

… letošní speciál vyšla Historia Bellica k stému výročí vzniku Československa v roce 1918, která na zhruba sto stranách přináší příspěvky na téma, jak vojáci dosud neexistujícího státu přispěli k jeho vzniku. Můžeme si tak přečíst třeba o čs. legiích v Rusku, ve Francii a v Itálii, ale také o vojácích…

Oběti květnových vojenských opatření 1938   Pavel Šrámek   Pondělí 28.05.2018, 20:17

… se mohly pokusit obsadit československé pohraničí, provedla ostrahu hranic. Přestože k žádnému vojenskému střetnutí s Němci nedošlo, českoslovenští vojáci tehdy umírali. Již 21. května byl během přesunu přejet u Velvar tankem příslušník cyklistického praporu 4 Josef Hrůša. Šlo o vojáka prezenční…

Moravští vojáci na frontách Velké války   Pavel Šrámek   Pondělí 20.02.2017, 08:22

… také nabízet různé vzdělávací aktivity a společenský program. Mezi první aktivity nového centra patří série celkem pěti přednášek s názvem Moravští vojáci na frontách Velké války, kterou připravil spolek Signum Belli 1914 o moravských (ale i českých) vojácích v 1. světové válce 1914 až 1918 s cílem…

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… o zvláštním vlaku pro hlavního velitele čs. armády v roce 1938 a o pozorovatelnách Civilní obrany, se ohlásilo dalším zajímavým titulem s názvem vojáci Švejkova pluku. Jeho autor Jan Ciglbauer, badatel a publicista věnující se vojenským regionálním dějinám, v něm zachytil hned tři témata vztahující…

Vojáci proti Mnichovské dohodě   Pavel Šrámek   Pondělí 12.10.2015, 15:45

Přijetí podmínek Mnichovské dohody a následné…

Čs. vojenští diplomaté 1938-1945   Pavel Šrámek   Neděle 18.03.2012, 18:04

… a Heliodora Píky či důstojníků generálního štábu Čeňka Kudláčka, Prokopa Kumpošta, Karla Lukase a Oldřicha Španiela. Všímá si například, jak se tito vojáci zachovali po 15. březnu 1939, zda odevzdali své úřady německých okupantům, zda bránili na diplomatickém poli svoji okupovanou vlast nebo jaké pozice…

Za příběh z vojny knihu   Pavel Šrámek   Sobota 8.03.2008, 18:06

… knihu z vojenského prostředí autorů Tomáše Fingera a Antonína Raška KRISTOVA NOHO aneb za Veselého jen vesele. Příběhy mohou zasílat jak bývalí vojáci základní služby, tak tehdejší vojáci z povolání. Více informací naleznete zde. …

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… formy pomoci a nezajistilo ani podmínky pro jejich zásah. 8. Mobilizace v září 1938 byla pouhým divadlem, nikoliv projevem odhodlání bojovat a vojáci i politici si byli vědomi, že nelze jít do války. Porovnejme nyní tyto body jeden po druhém s historickými fakty zjištěnými v archivech (především…


Jak vyhledávat?