Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Neděle 5.01.2020, 09:45

… Jaký je mezi oběma weby rozdíl? Na první, starší doméně kramerius.army.cz je původní… při vyhledávání v seznamech ztrát z první světové války. Na druhé adrese…

Moravští vojáci na frontách Velké války   Pavel Šrámek   Pondělí 20.02.2017, 08:22

… V listopadu loňského roku bylo v Brně otevřeno první komunitní centrum pro válečné veterány, jehož… s názvem Moravští vojáci na frontách Velké války, kterou připravil spolek Signum Belli 1914 o… 1914 o moravských (ale i českých) vojácích v 1. světové válce 1914 až 1918 s cílem připomenout jejich…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2015   Václav Bartoš   Sobota 4.02.2017, 15:42

… seriál Lidových novin věnovaný konci 2. světové války (39 hlasů) 4. Zpřístupnění unikátní… (39 hlasů) 4. Zpřístupnění unikátní interaktivní mapy objektů čs. předválečného opevnění na…

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… vydalo zajímavé knížky o zvláštním vlaku pro hlavního velitele čs. armády v roce 1938 a o… pietním památkám a válečným hrobům z období 1. světové války na Českobudějovicku. Publikace tak vrací…

Cena za velmi dobrý počin na poli dějin československé předválečné a poválečné armády v roce 2015   Václav Bartoš   Středa 6.04.2016, 10:45

… za rok 2014 byla ovlivněna výročím vypuknutí 1. světové války, tentokrát se projevilo zase výročí konce… že v roce 2014 jste dali nejvíce hlasů interaktivní hře Vojenského historického ústavu „Tajemství…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 7.03.2016, 20:18

… byly opraveny záznamy z předchozích let. Návštěvníci webu tak mají k dispozici údaje o vojácích… naskenovanou další dílčí kartotéku padlých v 1. světové válce, která obsahuje abecedně setříděné… abecedně setříděné kartičky pro celé období války. A i když v hlavní databázi padlých stále chybí…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… dějinám českých zemí, kterou dlouhá léta digitalizuje knihovna Vojenského historického ústavu, nebo vojenské úmrtní matriky a kartotéky padlých z první světové války, na jejichž digitalizaci pracuje zase Vojenský ústřední archiv Vojenský historický archiv. Digitální knihovna je samozřejmě…

Tajemství vojenského kufříku podruhé   Pavel Šrámek   Pondělí 14.09.2015, 19:25

… Po loňském úspěchu interaktivní hry Tajemství… její pokračování zaměřené tentokrát na období 2. světové války. Hra je určena pro žáky a studenty…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2014   Václav Bartoš   Pondělí 25.05.2015, 21:33

… a poválečné armády. Letošní vítěz, interaktivní hra Vojenského historického ústavu Tajemství… (15 hlasů) 4. Spuštění databáze padlých v 1. světové válce na webu Vojenského ústředního archivu. (29… Vydání knihy Jiřího Rajlicha Na křídlech světové války. (281 hlasů) 6. Vydání knihy Josefa Fučíka Doss…

Připomínky výročí konce války   Pavel Šrámek   Pondělí 11.05.2015, 20:41

… rok byl ve znamení 100. výročí vypuknutí 1. světové války, letošní rok si zase připomínáme 70.… Do 30. 6. si pak můžete před budovou Muzea hlavního města Prahy prohlédnout výstavu Stavte…

Knihy o 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 22.12.2014, 10:13

… jsme si připomněli sto let od vypuknutí 1. světové války, a toto výročí se samozřejmě odrazilo také… zápisků, například Válečné zápisky z první světové války Aloise Dolejše, Moje záznamy ze…

Akce připomínající září 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 11.09.2014, 08:55

… rok nese v duchu stého výročí vypuknutí 1. světové války, máme tu měsíc září, který je tradičně… Znojmo, který připomene rok 1938 formou venkovní expozice s ukázkami dobové výzbroje a výstroje.…

Databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pátek 29.08.2014, 20:35

… k dosavadním třem databázím (čs. legionářů v 1. světové válce, čs. padlých ve 2. světové válce a… vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války) přibyla další, a to databáze padlých v 1.… v 1. světové válce. Přesněji řečeno její první část, která obsahuje údaje o vojácích, kteří…

Tajemství vojenského kufříku   Pavel Šrámek   Středa 21.05.2014, 15:28

… Pod tímto názvem se ukrývá interaktivní online… škol, kterou k stému výročí vypuknutí 1. světové války připravil Vojenský historický ústav Praha.…

Výstavy k 1. světové válce   Pavel Šrámek   Středa 23.04.2014, 11:16

… si mimo jiné připomínáme sto let od vypuknutí 1. světové války a muzea po celé České republice k tomuto… až na léto a představila svoji práci návštěvníkům s předstihem, což lze jen přivítat. Jako…

Akce k výročí Velké války   Pavel Šrámek   Středa 1.01.2014, 08:45

… českých zemí Německem v březnu 1939, 70 let od zahájení Slovenského národního povstání v srpnu 1944 a především rovných 100 let od vypuknutí první světové války v roce 1914. Právě poslední výročí připomene řada akcí, o kterých se již objevily první podrobnější informace. Asi nejvíce se zatím…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2011   Václav Bartoš   Úterý 20.03.2012, 04:34

… příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. světové války na webu Vojenského ústředního archivu.… ocenění Vojenský ústřední archiv a jeho pracovníky potěší a že nám třeba zase připraví nějakou…

Čs. vojenští diplomaté 1938-1945   Pavel Šrámek   Neděle 18.03.2012, 18:04

… 1938–1945. Zkušená historička v ní předkládá první podrobné zmapování aktivit a osudů… a osudů československých vojáků působících za 2. světové války na postech vojenských diplomatů, například…

Výročí narození Františka Machníka   Pavel Šrámek   Neděle 1.05.2011, 14:26

… národní obrany Československa se neúčastnil 1. světové války. Přestože byl odveden, při následné… se snažil co nejvíce zvýraznit svůj vysoký krevní tlak, aby nemusel bojovat za Rakousko-Uhersko.…

Pozvánka na výstavy   Pavel Šrámek   Čtvrtek 23.10.2008, 08:06

… a managementu Univerzity obrany v Brně. První z nich nazvaná Svoboda v ohni zrozená… vojáků v zahraničním odboji v letech 1. a 2. světové války a z činnosti vojáků Armády ČR v…

Výstavy Vojenského historického ústavu   Pavel Šrámek   Čtvrtek 17.04.2008, 12:47

… V prvním čísle letošního ročníku Historie a… výstavy Českoslovenští letci na frontách první světové války. V květnu a červnu proběhnou dvě výstavy…

Operace Silver A v České televizi   Pavel Šrámek   Sobota 14.04.2007, 08:26

… 22. dubna bude program ČT 1 vysílat od 20 hodin dvoudílný film Operace Silver A, věnovaný osudům členů stejnojmenného výsadku z Velké Británie za 2. světové války a jejich spolupracovníků. Bližší informace viz www.ceskatelevize.cz/m/detail.php? Ti, kteří měli možnost vidět předpremiéru v Pardubicích,…

Cena za velmi dobrý počin na poli dějin československé předválečné a poválečné armády v roce 2006   Pavel Šrámek   Čtvrtek 8.02.2007, 08:10

… databáze československých legionářů z 1. světové války a padlých československých vojáků z 2.… 19201938“ www.libri.cz/kniha.php? Vydání prvního dílu knihy „Československé vojenské letectvo…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… 1938 v české historiografii. Proto Tesařův na první pohled logický závěr, že Československo nebylo… upozornil vojenské činitele na nebezpečí budoucí války, až do roku 1936 se nic nedělo. 2. Obranná… své profesi dostala vlastně náhodou. Nebýt první světové války a vzniku československých zahraničních…


Jak vyhledávat?