Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… zajímavé knížky o zvláštním vlaku pro hlavního velitele čs. armády v roce 1938 a o pozorovatelnách… zajímavým titulem s názvem Vojáci Švejkova pluku. Jeho autor Jan Ciglbauer, badatel a publicista…

Vojáci proti Mnichovské dohodě   Pavel Šrámek   Pondělí 12.10.2015, 15:45

… nesouhlasu, až na výjimky však nedošlo k otevřeným výzvám podřízeným vojákům k odporu. Tyto výjimky jsou známy dvě. První, známější byl případ velitele pěšího pluku 205 podplukovníka Metoděje Pleského, který 1. října 1938 svolal na své velitelské stanoviště v Sedlčanech u Prahy důstojníky pluku a…

Československý sborový dělostřelecký pluk 5   Pavel Šrámek   Neděle 27.01.2013, 17:14

… 5 (1944–1945)“. Kniha popisuje nejenom vznik pluku v létě 1944, ale především jeho bojové nasazení… obsahující mimo jiné i podrobný životopis velitele pluku generála Aloise Bočka. Autor publikace…

Kniha o opevnění Vltavy   Pavel Šrámek   Pondělí 14.03.2011, 16:46

… ani informace o jednotkách, které měly opevnění bránit, a bohatá textová i obrazová příloha. Z textových příloh stojí za zmínku popis vzpoury velitele 205. pěšího pluku podplukovníka Pleského, z obrazových zase unikátní fotografie řeky Vltavy. To vše spolu s kvalitním zpracováním vytváří dohromady…


Jak vyhledávat?