Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Odjezd dalších útvarů během 1. etapy odsunu sovětských vojsk z Československa   Pavel Šrámek   Pondělí 13.07.2020, 20:10

… ve svém užívání značné množství objektů, které jim před téměř 22 lety uvolnila čs. armáda. Na přelomu září a října 1968 musely olomouckou posádku opustit především útvary 10.letecké armády a 7.armády PVOS, ale i vojskového letectva. Konkrétně se jednalo o 12.vrtulníkový pluk, 2.letištní prapor,…

Odsun 48. motostřelecké divize ze Šumperka, České Třebové, Olomouce, Klášterce nad Orlicí a Červené Vody   Václav Bartoš   Čtvrtek 4.06.2020, 08:00

… Třebové. Oba útvary zanikly v květnu následujícího roku. Kasárna v Červené Vodě, vybudovaná v roce 1938 pro potřeby pevnostních jednotek, musel opustit 103.pluk chemické ochrany, který se přestěhoval do Jaroměře, kde byl na podzim následujícího roku zrušen. Z budov v posádce Olomouc, využívaných…

Výročí zahájení odsunu prvního útvaru sovětské armády z Československa   Pavel Šrámek   Úterý 25.02.2020, 17:36

… uvolnění 33 posádek pro potřeby nově vytvářené Střední skupiny sovětských vojsk. Jednou z posádek, které musela čs. armáda ve velmi krátké době opustit, se stal i Frenštát pod Radhoštěm. Od 29. září do 15. října Jaselská kasárna postupně vyklidily pobočka 5. tankové základny (zrušena, velitel pplk.…

Hrob generála Ludvíka Svobody   Pavel Šrámek   Neděle 9.02.2020, 11:46

… 1968 se stal československým prezidentem a znovu pak o pět let později. V důsledku zdravotních problémů musel prezidentskou funkci v roce 1975 opustit. Ludvík Svoboda zemřel v roce 1979 v Praze. Jeho ostatky byly nejprve uloženy v Národním památníku na Vítkově, v roce 1993 byly pak přeneseny do…

Kde hledat informace 2   Pavel Šrámek   Neděle 26.05.2019, 10:51

… vnitra v části O nás Archivnictví a spisová služba Archivnictví zde. Obsahuje přehled archivních fondů a sbírek uložených v archivech a dalších institucích (muzea, vědecké ústavy) v naší republice a umožňuje tak zjistit, kde jsou uloženy určité archivní materiály a co obsahují. Stačí do pole Název…

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… úřední publikací vydávanou každoročně v letech 1922 až 1938, obsahovaly jména vojenských gážistů předválečné armády a jejich zařazení. Lze z nich zjistit hodnost a příslušnost k vojenskému útvaru, případně další údaje. Pro důstojníky, kteří ve službě dosáhli generálské hodnosti (ať již v předválečné,…

Krev legionáře   Pavel Šrámek   Středa 11.04.2012, 22:37

… bojovali na frontách 1. světové války. Webové stránky mají těmto potomkům umožnit přístup do databáze údajů o čs. legionářích tak, aby mohli zjistit, zda některý z jejich předků či příbuzných nebyl legionářem, kde bojoval a kde případně zahynul. Ti, co najdou svého předka legionáře si pak mohou…

Český rozhlas o československém opevnění   Pavel Šrámek   Pátek 27.11.2009, 22:38

… na ní všeobecně s československým opevněním, několika příklady jeho poválečného využití, aktualitami a také diskusí k projektu. Můžete odtud dále spustit aplikaci „Utajená obrana železné opony“, kde na vás čekají mnohé podrobnosti k poválečnému opevnění. Vše je přehledně zpracováno a doplněno bohatými…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… válce s Německem. V prvé řadě se to týkalo státních orgánů, které měly všechny předurčená náhradní sídla. Ministerstvo národní obrany se mělo přemístit do Turčianského Svätého Martina, ministerstvo zahraničních věcí do Banské Bystrice, pro vedení národní banky byly vybrány Rajecké Teplice. Svá…


Jak vyhledávat?