Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Přednášky Muzea československých legií   Pavel Šrámek   Středa 5.08.2020, 17:22

… projekt, a to vzdělávací cyklus Muzea československých legií fungujícího v sídle Československé obce… srpna je pak naplánována komentovaná projekce archivních filmových materiálů zachycujících pobyt…

Manévry na Kroměřížsku 1929   Pavel Šrámek   Čtvrtek 3.10.2019, 19:35

… 1929 a šlo o jedny z největších tehdejších vojenských manévrů. Zúčastnilo se jich více než 25 000… se rozhodl připomenout zdejší státní okresní archiv dvěma přednáškami v jeho prostorách. Při první…

Výstava dokumentů k roku 1938   Pavel Šrámek   Pátek 30.08.2019, 16:02

… přechodu Dolní Světlá – Waltersdorf v sobotu 21. 9. K těm druhým zase patří výstava Rozbití Československa 19381939 – Nově zpřístupněné dokumenty ruských archivů, která bude od 1. do 30. 9. 2019 k vidění v prostorách Metropolitní univerzity Praha v Praze 10 – Strašnicích. Metropolitní univerzita…

Kde hledat informace 2   Pavel Šrámek   Neděle 26.05.2019, 10:51

… chceme přiblížit další databázi, a to databázi archivních fondů a sbírek v České republice. Tu lze… a do pole Archiv uvést, že nás zajímá pouze Vojenský historický archiv, a výsledkem pak je seznam…

Letecké karty čs. příslušníků RAF   Pavel Šrámek   Neděle 25.11.2018, 11:11

… Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv Praha nabízí na svých webových stránkách www.vuapraha.cz celou řadu dokumentů z naší nedávné…

S dělostřelci na Sibiři   Pavel Šrámek   Pondělí 26.02.2018, 21:49

… a zdravotního poddůstojníka československých legií v Rusku. Na základě několikaletého… základě několikaletého shromažďování a studování archivních dokumentů vznikl jakýsi deník 6. baterie 2.…

Kniha o Janu Kubišovi   Pavel Šrámek   Pondělí 15.01.2018, 08:30

… 300 stranách na základě dlouholetého studia archivních dokumentů a svědectví pamětníků životní… je zachycena služba ve Velké Británii, výsadkářský výcvik a samozřejmě vše kolem atentátu na…

Inventáře v elektronické podobě   Pavel Šrámek   Pondělí 20.11.2017, 20:37

… informovali o projektech Vojenského ústředního archivu-Vojenského historického archivu Praha, které… že inventáře v elektronické podobě nabízí i Vojenský historický archiv Bratislava. V příslušné části…

Krvavá hranice na podzim 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2017, 22:06

… zejména ozbrojené konflikty mezi československými silami a henleinovci Sudetoněmeckým… velitelství I. sboru. Autor čerpá především z archivních materiálů a přináší i údaje o obětech z řad…

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… armády o kádrový spis, respektive vojenský osobní spis. Personální dokumentace vojáků z… je podle různých kritérií uložena v několika archivech. Ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském…

Matriky zemřelých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 1.05.2017, 11:57

… V minulých letech jsme vás vždy na jaře informovali o nových přírůstcích v databázi padlých v 1. světové válce spravované Vojenským ústředním…

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… jednoduché. Na webu Vojenského ústředního archivu Praha (www.vuapraha.cz) je k dispozici databáze… je k dispozici databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí…

Moravští vojáci na frontách Velké války   Pavel Šrámek   Pondělí 20.02.2017, 08:22

… také nabízet různé vzdělávací aktivity a společenský program. Mezi první aktivity nového centra patří… zkušenosti a seznámí nejen s výsledky pátrání po archivech, ale také s výsledky jeho cest za hledáním…

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… byl dotyčný vojákem z povolání (dobově tzv. vojenský gážista) čs. předválečné armády, je možné začít… listiny, uloženého ve Vojenském ústředním archivu Praha (www.vuapraha.cz). Jedná se většinou o…

Pušky a bodáky vzor 24   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2016, 21:43

… armády. Vznikla postupným mnohaletým studiem archivních dokumentů, především bývalého podnikového… legionáři z Ruska, tj. především pušek japonských a v menší míře též ruských. Nechybí samozřejmě…

Polská práce o mnichovské krizi   Pavel Šrámek   Neděle 18.09.2016, 21:25

… 2. světové války v Gdaňsku. Piotr Majewski je polský historik, který se věnuje českým moderním… údaje o německé armádě, které získal z německých archivů, zapracoval nová zjištění o československé…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… pokud se váš předek zapojil do československých legií v Rusku, Francii nebo Itálii. Na webu… nebo Itálii. Na webu Vojenského ústředního archivu Praha (www.vuapraha.cz) je k dispozici databáze…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 7.03.2016, 20:18

… na webových stránkách Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz s tím, že se můžeme letos… osudy svých předků z 1. světové války. Vojenský ústřední archiv si zaslouží ocenění za svoji…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… historickém ústavu a Vojenském ústředním archivu Vojenském historickém archivu. Na adrese… se tak má postupně objevit literatura k vojenským dějinám českých zemí, kterou dlouhá léta…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 2.03.2015, 14:15

… webových stránek Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz, tak jste určitě… tak jste určitě zaregistrovali, že Vojenský ústřední archiv se nejen přestěhoval do…

Databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pátek 29.08.2014, 20:35

… na webových stránkách Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz jsme již na našem webu… ve 2. světové válce a příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války)…

Akce k výročí Velké války   Pavel Šrámek   Středa 1.01.2014, 08:45

… vojenskou historií. Uplyne 75 let od okupace českých zemí Německem v březnu 1939, 70 let od… českých vojáků ve víru války. Vojenský ústřední archiv v Praze se zase rozhodl vytvořit centrální…

Kniha o československé generalitě   Pavel Šrámek   Úterý 14.05.2013, 20:00

… generálů po únoru 1948. Vše doprovází více než 320 dobových, z velké části dosud nepublikovaných snímků, které autor čerpal převážně z rodinných archivů generálských osobností. Ukázky z této velmi zajímavé knihy si lze prohlédnout na www.codyprint.cz/eralita.html, kniha samotná by měla být k dostání…

Krev legionáře   Pavel Šrámek   Středa 11.04.2012, 22:37

… má připomenout sto let od vzniku československých dobrovolnických jednotek – legií v Rusku a ve… totožná s databází na webu Vojenského ústředního archivu Praha. Je možná škoda, že se nepodařilo…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2011   Václav Bartoš   Úterý 20.03.2012, 04:34

… zpřístupnění databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. světové války na webu… 2. světové války na webu Vojenského ústředního archivu. Věříme, že toto ocenění Vojenský ústřední…

Československé opevnění na Slovensku   Pavel Šrámek   Úterý 24.01.2012, 09:54

… k nim například Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku, které koncem loňského… 1938, kde Peter Chorvát čerpal z maďarských archivů a odborných studií a došel k závěru, že…

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… o zpracování databáze vojáků československých vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové… soudobé dějiny AV ČR Praha, Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv Praha a…

Kniha o čs. zbrojních projektech   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2011, 14:14

… Autor se v ní zabývá neúspěšnými československými zbrojními projekty z let 1945 až 1955, které… dosud nepublikované informace z vojenských archivů včetně unikátních fotografií a bohaté výkresové…

Databáze čs. vojáků z 2. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 28.03.2011, 09:54

… elektronické databáze příslušníků československých vojenských jednotek za 2. světové války,… a na webových stránkách Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz k dosavadním dvěma…

Nový web Vojenského ústředního archivu   Pavel Šrámek   Pondělí 5.04.2010, 20:42

… Vojenský ústřední archiv Praha spustil nové webové stránky na snadno zapamatovatelné adrese www.vuapraha.cz. Oproti těm starým mají lepší grafiku a…

Český rozhlas o československém opevnění   Pavel Šrámek   Pátek 27.11.2009, 22:38

… a seznámíte se na ní všeobecně s československým opevněním, několika příklady jeho poválečného… Leonardo ve spolupráci s Vojenským ústředním archivem a Vojenským historickým ústavem a jak již bylo…

Den otevřených dveří v Invalidovně   Pavel Šrámek   Pondělí 7.09.2009, 21:23

… seznámit se během dne otevřených dveří s historií i současností pražské Invalidovny. Den organizuje v rámci „Dnů evropského dědictví“ Vojenský ústřední archiv, jehož ředitelství a část podřízených složek v této budově sídlí. Pro návštěvníky bude připravena asi 45minutová prohlídka, během…

Vojenský historický ústav Bratislava   Pavel Šrámek   Středa 29.07.2009, 15:43

… Bratislavský Vojenský historický ústav… historie nebo údaje o Vojenském historickém archivu Bratislava. Zájemci o historii československé…

Pozvánka na výstavy   Pavel Šrámek   Čtvrtek 23.10.2008, 08:06

… fotografie a exponáty z působení československých vojáků v zahraničním odboji v letech 1. a 2.… Druhá výstava s názvem Jak to tehdy bylo ukazuje archivní dokumenty z doby, kdy se rodil samostatný…

Český rozhlas o československé armádě   Václav Bartoš   Neděle 15.04.2007, 14:02

… Dva takové příspěvky z nedávné doby, a to o vojenských manévrech ve 20. letech a o osobě generála… si můžete poslechnout v elektronickém zvukovém archivu na www.rozhlas.cz/rani/archiv/? (14. 1. 2007) a…

Cena za velmi dobrý počin na poli dějin československé předválečné a poválečné armády v roce 2006   Pavel Šrámek   Čtvrtek 8.02.2007, 08:10

… internetové databáze československých legionářů z 1. světové války a padlých… magazín“ Českou televizí a zpřístupnění jeho archivu na internetu …

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… nakladatelství Prostor práci Jana Tesaře Mnichovský komplex, dostala se čtenářům do rukou kniha… po druhém s historickými fakty zjištěnými v archivech (především ve Vojenském ústředním archivu a…


Jak vyhledávat?