Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Kde hledat informace 2   Pavel Šrámek   Neděle 26.05.2019, 10:51

… zadat název vojenského útvaru, instituce nebo osoby, kterou hledám a pak kliknout na výsledek.… Vojenský historický archiv, a výsledkem pak je seznam fondů spojených s daným místem. Tato databáze…

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… všech vojáků z povolání. Existují pouze osobní věstníky MNO z let 1945 až 1950, které… můžete využít specializované „vojenské seznamky“, jako například…

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… je možno využít i kartotéku vyznamenaných osob a návrhy na vyznamenání, i když v řadě případů… když v řadě případů se jedná pouze o hromadné seznamy zahrnující desítky až stovky jmen. U osob

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… námaze. Více podrobností lze pak získat z osobního spisu, tzv. kvalifikační listiny, uloženého… příslušných státních okresních archivech (jejich seznam viz www.statnisprava.cz/.nsf/i/d0006). V…

Encyklopedie čs. generality 1918-1992   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2012, 15:46

… přehledných faktografických hesel celkem 1059 osob, které ve sledovaném období dosáhly generálské… generality a nechybí samozřejmě početné přílohy (seznamy, přehledy, grafy apod.), které názorně…

Pavel Šrámek: Kniha o československé armádě 1932-1939   Václav Bartoš   Pondělí 17.11.2008, 13:32

… armády. V jednotlivých kapitolách čtenáře seznamuje například s formami spolupráce se spojenci,… také životopisy vybraných vojenských i civilních osobností a hesla přibližující některé skutečnosti.…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… personálním změnám v čele armády počínaje osobou náčelníka Hlavního štábu (Jana Syrového… s. 36 37. Podrobný popis bojů včetně jmenného seznamu padlých lze nalézt ve Vladimír POHORSKÝ, O…


Jak vyhledávat?