Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… k záznamům z let 1949 a 1950 nebyly zpracovány jmenné rejstříky a od roku 1946 jsou jednotlivé… můžete využít specializované „vojenské seznamky“, jako například…

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… činnost vyznamenán, je možno využít i kartotéku vyznamenaných osob a návrhy na vyznamenání, i když v řadě případů se jedná pouze o hromadné seznamy zahrnující desítky až stovky jmen. U osob odsouzených německými soudy je dále možné obrátit se na Archiv bezpečnostních složek Praha. V tomto…

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… kvalifikační listiny je nutné znát jméno a příjmení a alespoň rok narození. Dále je možné nechat si… příslušných státních okresních archivech (jejich seznam viz www.statnisprava.cz/.nsf/i/d0006). V…

Krev legionáře   Pavel Šrámek   Středa 11.04.2012, 22:37

… co se nepřihlásí, mají k dispozici databázi se seznamem legionářů, která je totožná s databází na webu… jen podle místa narození bez nutnosti zadat příjmení, což by jistě řada lidí uvítala. …

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… požadovala moderní těžkotonážní vozidla co nejmenšího počtu typů, zatímco v civilním sektoru se… s. 36 37. Podrobný popis bojů včetně jmenného seznamu padlých lze nalézt ve Vladimír POHORSKÝ, O…


Jak vyhledávat?