Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Kde hledat informace 2   Pavel Šrámek   Neděle 26.05.2019, 10:51

… slovo etapní. Je možné také zadat konkrétní místo a do pole Archiv uvést, že nás zajímá pouze Vojenský historický archiv, a výsledkem pak je seznam fondů spojených s daným místem. Tato databáze archivních fondů a sbírek představuje rychlý a efektivní prostředek, jak zjistit, zda a kde jsou…

Kde hledat informace   Pavel Šrámek   Středa 27.03.2019, 14:26

… zjištěného názvu nebo tématiky a klíčových slov. Je možné zadat třeba heslo Československá lidová armáda nebo československé opevnění a vzniklý seznam dále upřesnit podle roků vydání nebo druhu dokumentu. Díky systematickému doplňování představuje tato databáze cenný zdroj, který může významně…

S dělostřelci na Sibiři   Pavel Šrámek   Pondělí 26.02.2018, 21:49

… Brožovanou knihu, která má 123 stran a doplňuje ji 31 fotografií, si můžete za cenu 180 korun tradičně objednat na mailové adrese brigadyr (at) seznam.cz, nabízí ji však také třeba internetový obchod na www.boudamuseum.com. …

Práce o úkrytech pro kulomety   Pavel Šrámek   Pondělí 18.12.2017, 20:27

… a výkresovou dokumentaci. Skromnou, ale přesto zajímavou práci si můžete za cenu 80 korun tradičně objednat na mailové adrese brigadyr (at) seznam.cz. …

Krvavá hranice na podzim 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2017, 22:06

… mm na křídovém papíře a je doplněná dobovými i současnými fotografiemi a mapkami. Lze si ji objednat přímo u autora na adrese svitak.miloslav (at) seznam.cz nebo v e-shopech nabízejících pevnostní literaturu, třeba na www.bunkry.cz nebo www.boudamuseum.com. …

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… dotčené osoby. Pokud hledáte kamarády z vojny a v archivech vzhledem k ochraně osobních údajů neuspějete, můžete využít specializované „vojenské seznamky“, jako například www.spolubojovnici.armyburza.cz, www.zelenaleta.cz nebo www.vojacisobe.cz …

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… činnost vyznamenán, je možno využít i kartotéku vyznamenaných osob a návrhy na vyznamenání, i když v řadě případů se jedná pouze o hromadné seznamy zahrnující desítky až stovky jmen. U osob odsouzených německými soudy je dále možné obrátit se na Archiv bezpečnostních složek Praha. V tomto…

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… neuspějete, a víte, kde dotyčný bydlel, je možné zkusit štěstí a hledat dokumenty uložené v místně příslušných státních okresních archivech (jejich seznam viz www.statnisprava.cz/.nsf/i/d0006). V dokumentech dané obce uložených v příslušném okresním archivu se někdy dochovaly tzv. knihy vojenské…

Pušky a bodáky vzor 24   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2016, 21:43

… publikovány. Více než 400 stránkovou mimořádně zajímavou publikaci si můžete za cenu 380 korun tradičně objednat na mailové adrese brigadyr (at) seznam.cz. Podle názoru nakladatelství se tato kniha stane nepostradatelnou pomůckou všech českých a slovenských sběratelů pušek a bodáků československé…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… záznamy o službě v rakousko-uherské armádě. Pro ročníky narození 1887 až 1900 se bohužel kmenové listy nedochovaly. Můžete zkusit oficiální seznamy rakousko-uherských ztrát za 1. světové války – tzv. Verlustlisten. Ty obsahují padlé, raněně a zajaté vojáky a detailní postup, jak s nimi…

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… pluku o rozsahu 172 stran si za cenu 190 korun můžete již rovnou zakoupit, když zašlete jméno, adresu a počet kusů na mailovou adresu brigadyr (at) seznam.cz. …

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… především s tématikou první světová války a prvního československého odboje. Najít zde můžeme třeba periodikum Československá samostatnost, tištěné seznamy ztrát rakousko-uherské armády nebo knihu o osudech turnovského pěšího pluku 94 za světové války. Nahlédnout je také možné do úmrtní matriky pěšího…

Pozorovatelny Civilní obrany   Pavel Šrámek   Pondělí 28.09.2015, 09:30

… nakladatelství pro vážné zájemce na objednávku, kterou je třeba odeslat ve formě: jméno, adresa a počet kusů na mailovou adresu brigadyr (at) seznam.cz do 1. listopadu. Tisk by měl proběhnout v měsíci listopadu a následně bude publikace po zaplacení rozesílána poštou. …

Tajemství vojenského kufříku podruhé   Pavel Šrámek   Pondělí 14.09.2015, 19:25

… příběh jeho majitele formou povídky, komiksu, animace či krátkého videa. Příběh je třeba do 31. března 2016 zaslat mailem na adresu historikon (at) seznam.cz a v kopii na muzeumvkrabicce (at) gmail.com. Druhou aktivitou je hra Tajemství vojenského kufříku 2. světová válka určená pro studenty od 13 do…

Vlak pro hlavního velitele čs. armády   Pavel Šrámek   Pondělí 13.04.2015, 12:33

… korun připravil autor pro vážné zájemce na objednávku, kterou je třeba odeslat ve formě: jméno, adresa a počet kusů na mailovou adresu brigadyr (at) seznam.cz. Tisk by měl proběhnout na přelomu května a června a následně bude publikace po zaplacení rozesílána poštou. …

Databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pátek 29.08.2014, 20:35

… a nezvěstných v roce 1915 by se měla objevit na webových stránkách v létě 2015. Svojí strukturou vychází z předchozích databází, tj. z přehledného seznamu se lze dostat na podrobnější záznam vojáka, kde je uveden třeba vojenský útvar, u kterého dotyčný sloužil. I když tedy máme zatím k dispozici jen…

Tajemství vojenského kufříku   Pavel Šrámek   Středa 21.05.2014, 15:28

… kteří budou chtít se svým příběhem, který odhalí, soutěžit, ho musí do 31. 12. 2014 zaslat mailem na adresu museum (at) army.cz nebo historikon (at) seznam.cz se svými kontaktními údaji. Hru i další informace k ní lze nalézt na webu Vojenského historického ústavu Praha www.vhu.cz v části Vzdělávání. …

K historii radiotechnického vojska   Pavel Šrámek   Středa 11.12.2013, 07:03

… jejich činnosti v roce 1994 (u brigády až do roku 2003). Kniha je doplněna jednoduchými nákresy týlových a bojových částí jednotlivých útvarů, seznamy radiolokátorů, přehledy velitelů jednotek, velitelů útvarů a náčelníků štábů. Jedna z kapitol se zabývá i účastí příslušníků radiotechnického…

Historie vojenského prostoru Milovice   Pavel Šrámek   Středa 17.04.2013, 13:20

… sedmdesáti historickými fotografiemi. Více informací najdete na www.rehounek-kaplanka.webnode.cz. Knihu je možné objednat na mailu jan.rehounek (at) seznam.cz nebo na telefonu 603 238 523. …

Encyklopedie čs. generality 1918-1992   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2012, 15:46

… fotografii. Součástí knihy je dále pojednání o vytváření československé předválečné a poválečné generality a nechybí samozřejmě početné přílohy (seznamy, přehledy, grafy apod.), které názorně ilustrují osudy československé generality. Další informace o knize včetně ukázek z ní můžete nalézt na…

Naučná stezka poválečným opevněním   Pavel Šrámek   Neděle 17.06.2012, 10:50

… z let 1953 až 1964 pro veřejnost. Je rozdělena do dvou samostatných okruhů, které mají společné výchozí místo v centru města. První okruh Belveder seznamuje návštěvníky se základními typy poválečných pevnostních objektů stavěných v pásmu předem budované obrany. Na trase délky přibližně 1,5 km je…

Krev legionáře   Pavel Šrámek   Středa 11.04.2012, 22:37

… legionáře si pak mohou po přihlášení a následném ověření vytvořit rodokmen a pracovat s ním. Ti, co se nepřihlásí, mají k dispozici databázi se seznamem legionářů, která je totožná s databází na webu Vojenského ústředního archivu Praha. Je možná škoda, že se nepodařilo rozšířit možnosti hledání,…

Pavel Šrámek: Kniha o československé armádě 1932-1939   Václav Bartoš   Pondělí 17.11.2008, 13:32

… Ve stínu Mnichova – Z historie československé armády 19321939 představuje osudy československé předválečné armády. V jednotlivých kapitolách čtenáře seznamuje například s formami spolupráce se spojenci, postojem politiků k armádě, průběhem vojenských manévrů, brannou výchovou obyvatelstva a také s boji…

Tomáš Krystlík se vrací - bludy v jeho knize Zamlčené dějiny   Pavel Šrámek   Úterý 9.09.2008, 11:19

… vydané pražským nakladatelstvím Beta Books vypořádává se všemi zlomovými momenty českých moderních dějin, rok 1938 nevyjímaje. Zajímavé je, že do seznamu použité literatury zahrnul i text Obranyschopnost Československa v roce 1938. Učinil tak ovšem způsobem vskutku svérázným. Například připouští, že…

Nové knihy   Pavel Šrámek   Pondělí 21.07.2008, 17:22

… faktograficky bohatou knihou Stráž obrany státu 19361938 od Jaroslava Beneše z roku 2007 se tak čtenářům dostaly do rukou kvalitní publikace seznamující je vyčerpávajícím způsobem s činností jedné z předválečných československých bezpečnostních složek. A protože ani Radan Lášek, ani Jaroslav…

Bojová ukázka NAPADENÍ ČSR 1938   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:32

… tzv. Operací Bruntál, kterou německá armáda připravovala jako variantu vojenského vpádu do naší republiky. Podrobné info na mailu chrpaop#seznam.cz Za organizační výbor KVH Opava Mgr. Pavel…

Těžké opevnění na Staroměstsku     Neděle 30.07.2006, 17:21

… kvůli krásné okolní přírodě, ale, pokud náležíte k milovníkům nedávné historie našeho státu, také kvůli před půl rokem zpřístupněné naučné stezce, seznamující veřejnost se šesti bunkry těžkého opevnění místní obranné linie (srub StM S 30, StM S 31a, StM S 31b, StM S 32, StM S 33 a StM -S 34).…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… ŠRÁMEK, Boje o československé hranice v roce 1938, Armády-technika-militaria, roč. 1, 2003, č. 11, s. 36 37. Podrobný popis bojů včetně jmenného seznamu padlých lze nalézt ve Vladimír POHORSKÝ, O hranice se nejedná, o hranice se střílí!, Hraničáři pod Luží '38, Dvůr Králové nad Labem 2004, s. 46 …


Jak vyhledávat?