Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Letecké karty čs. příslušníků RAF   Pavel Šrámek   Neděle 25.11.2018, 11:11

… dotyčného, dosažené hodnosti během války, odchod z okupovaného Československa a vstup do RAF, informace o absolvovaném výcviku a to i před válkou a samozřejmě také průběh vojenské služby. Najít zde můžete takové osobnosti jako byl František Fajtl, Karel Kuttelwascher, Karel Mrázek, František Peřina…

Historia Bellica k roku 1938   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2018, 19:33

… o německé štábní hře z roku 1938 nazvané Generalstabsreise 1938, o bojových akcích jednotek Stráže obrany státu na podzim 1938, o přípravě prvního samopalu pro československou armádu, o československých obrněných vlacích za mobilizace 1938 nebo o obětech z řad československých vojáků v období let…

Kniha o Janu Kubišovi   Pavel Šrámek   Pondělí 15.01.2018, 08:30

… Jana Kubiše, jeho službou v čs. předválečné armádě a odchodem do zahraničí. Podrobně je zachycena služba ve Velké Británii, výsadkářský výcvik a samozřejmě vše kolem atentátu na Heydricha, včetně smrti Jana Kubiše a jeho druhů v boji s německými okupanty. Nechybí ani popis osudů Kubišových…

Vyznamenání pro náčelníky generálního štábu   Pavel Šrámek   Neděle 29.10.2017, 15:08

… od 90. let, například v roce 1998 nebo 2002, ale teprve nyní byl vyslyšen, za předchozích prezidentů se to nepodařilo. Jde přitom o ocenění nejen samotného Ludvíka Krejčího a toho, co pro Československo a jeho armádu vykonal, ale o ocenění celé československé předválečné armády. Vedle generála…

Beseda o Mnichovu 1938   Pavel Šrámek   Neděle 8.10.2017, 19:35

… Gustava Bareše se někdy místo vzpomínek pana generála řešila spíše zrada západních spojenců a domácích představitelů státu. Ludvík Krejčí byl jak ze samotné besedy, tak z následných článků v tisku rozčarován a zklamán. Zřejmě i proto se objevil už jen v dokumentárním filmu Karola Wilda Mnichov 1938 z…

Sté výročí bitvy u Zborova   Pavel Šrámek   Pondělí 26.06.2017, 13:40

… linie rakousko-uherské armády. Toto úspěšné vystoupení příslušníků čs. legií v Rusku vyvolalo značný mezinárodní ohlas a podpořilo snahu o vznik samostatného Československa. Meziválečná československá armáda si pak bitvu u Zborova každoročně připomínala jako svůj svátek. Na tyto oslavy, především…

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… vojáků, kteří absolvovali prezenční službu nebo byli vyřazeni z evidence záložníků od roku 1993. Pro vyhledání jakékoliv personální dokumentace je samozřejmě nutné v žádosti uvést jméno, příjmení a úplné datum narození dotčené osoby. Pokud hledáte kamarády z vojny a v archivech vzhledem k ochraně…

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… o udělení osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., případně přiznání charakteru partyzána podle zákona č. 34/1946 Sb. Podle těchto zákonů žádali samotní odbojáři nebo jejich pozůstalí o uznání odbojové činnosti a spisy zpravidla obsahují vedle základního dotazníku podrobnosti o jejich působení za…

Pušky a bodáky vzor 24   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2016, 21:43

… Všímá si také pušek a bodáků, které přivezli do vlasti legionáři z Ruska, tj. především pušek japonských a v menší míře též ruských. Nechybí samozřejmě kapitoly o vyzbrojování státní policie, četnictva a finanční stráže, a to jak původní starou výzbrojí, tak novými puškami vz. 33. Součástí…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… padlých z první světové války, na jejichž digitalizaci pracuje zase Vojenský ústřední archiv Vojenský historický archiv. Digitální knihovna je samozřejmě dlouhodobý projekt, ale již nyní nabízí svým návštěvníkům tisíce stran periodik, knih i archiválií především s tématikou první světová války…

Tajemství vojenského kufříku podruhé   Pavel Šrámek   Pondělí 14.09.2015, 19:25

… zaměřené tentokrát na období 2. světové války. Hra je určena pro žáky a studenty základních a středních škol a podle věku je rozdělena do dvou samostatných aktivit. První aktivita nazvaná Muzeum v krabičce 2. světová válka je určena pro žáky od 7 do 12 let a úkolem každého hráče je zmapovat…

Knihy o 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 22.12.2014, 10:13

… Blíží se konec roku, ve kterém jsme si připomněli sto let od vypuknutí 1. světové války, a toto výročí se samozřejmě odrazilo také v knižní…

Databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pátek 29.08.2014, 20:35

… padlých v 1. světové válce. Přesněji řečeno její první část, která obsahuje údaje o vojácích, kteří padli nebo zůstali nezvěstní v roce 1914. samotná databáze je totiž koncipována jako dlouhodobý projekt, další její část obsahující údaje o padlých a nezvěstných v roce 1915 by se měla objevit…

Tajemství vojenského kufříku   Pavel Šrámek   Středa 21.05.2014, 15:28

… ústav Praha. Hra je věnována působení vojáků z českých zemí na bojištích 1. světové války, přičemž ti, kteří se do ní zapojí, mají možnost sami objevovat jejich osudy. Základem hry jsou čtyři vojenské kufry, v nichž se ukrývají předměty a dokumenty, které patřily vojákovi z rakousko-uherské…

Akce k výročí Velké války   Pavel Šrámek   Středa 1.01.2014, 08:45

… objevit již v tomto roce a doplnit tak existující databáze, mimo jiné i databázi československých legionářů. Výročí první světové války si samozřejmě připomene také Vojenský historický ústav v Praze, který mimo jiné chystá na každý rok speciální historické konference, a zvláštní výstavy k…

K historii radiotechnického vojska   Pavel Šrámek   Středa 11.12.2013, 07:03

… hlásek, postupně doplňovaná radiolokačními stanicemi transformovanými na radiotechnické hlásky, které vyústilo roku 1961 v reorganizaci a vznik samostatných radiotechnických praporů. Nelehkou službu u radiotechnického vojska ilustrují vzpomínky vojáků z povolání i základní služby. V knize jsou…

Kniha o československé generalitě   Pavel Šrámek   Úterý 14.05.2013, 20:00

… převážně z rodinných archivů generálských osobností. Ukázky z této velmi zajímavé knihy si lze prohlédnout na www.codyprint.cz/eralita.html, kniha samotná by měla být k dostání v dobrých knihkupectvích nebo na www.kosmas.cz. …

Československý sborový dělostřelecký pluk 5   Pavel Šrámek   Neděle 27.01.2013, 17:14

… 2012 vydal Vojenský historický ústav Praha další publikaci Milana Kopeckého, který je širší veřejnosti znám zejména díky knize „1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR“ z roku 2001. Jeho současný autorský počin vyšel pod názvem „Československý sborový dělostřelecký pluk 5 (1944–1945)“.…

Encyklopedie čs. generality 1918-1992   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2012, 15:46

… a většinou také portrétní fotografii. Součástí knihy je dále pojednání o vytváření československé předválečné a poválečné generality a nechybí samozřejmě početné přílohy (seznamy, přehledy, grafy apod.), které názorně ilustrují osudy československé generality. Další informace o knize včetně…

Naučná stezka poválečným opevněním   Pavel Šrámek   Neděle 17.06.2012, 10:50

… Stezka má název Utajená obrana a jedná se o první oficiální zpřístupnění objektů polní obrany z let 1953 až 1964 pro veřejnost. Je rozdělena do dvou samostatných okruhů, které mají společné výchozí místo v centru města. První okruh Belveder seznamuje návštěvníky se základními typy poválečných…

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… za 2. světové války. Jedním z výstupů tohoto projektu je také publikace Zdenko Maršálka a Petra Hofmana Dunkerque 1944–1945. Ztráty Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii, kterou před nedávnem vydalo nakladatelství Lidové noviny. Základ textu tvoří…

Speciál o Československu 1938   Václav Bartoš   Pondělí 7.11.2011, 09:23

… texty. Příspěvky popisují československou i německou armádu, jejich válečné plány, vybrané druhy zbraní obou armád, velení československé armády a samozřejmě také československé opevnění. Nechybí ani popis skutečného vývoje, bojů československých obránců o hranice a nástin možného průběhu…

Kniha o čs. zbrojních projektech   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2011, 14:14

… které skončily v propadlišti dějin a dnes je připomínají jen potrhané dokumenty, výkresy a zažloutlé fotografie. Vzhledem k jejich množství zmiňuje samozřejmě jen ty nejdůležitější a nejzajímavější, při jejichž vzniku se prolínaly tradiční vlivy předmnichovské armády s poznatky z druhé světové…

Výročí narození Františka Machníka   Pavel Šrámek   Neděle 1.05.2011, 14:26

… Nejdůležitější však bylo, že Machník před několika svědky prohlásil, že smeká před londýnskou činností prezidenta Beneše. Na gestapu všechno samozřejmě popíral, přesto byl uvězněn na Pankráci a následně převezen do Německa. 26. února 1944 byl Volksgerichtem v Drážďanech odsouzen k trestu…

Výročí odsunu sovětské armády   Pavel Šrámek   Pondělí 14.02.2011, 22:59

… československých občanů, kteří se s nimi dostali do kontaktu, a další zajímavosti, třeba o tragickém výbuchu sovětského tanku v Bohosudově. Nechybí samozřejmě rozhovor s Michaelem Kocábem, předsedou parlamentní komise pro dohled nad odchodem sovětské armády, a přehled posádek sovětské armády na…

Mimořádná kniha o čs. armádě   Pavel Šrámek   Neděle 28.11.2010, 19:02

… Organizační přehledy doplňují další podrobnosti, například početní stavy nebo osudy vybraných vojenských velitelů za války i po válce. Nechybí samozřejmě obsáhlá mapová příloha zachycující dislokaci útvarů v terénu, včetně opevněných linií se stavebními úseky lehkého opevnění, schémata válečné…

Muzeum čs. armády 1938   Pavel Šrámek   Pondělí 2.08.2010, 09:59

… literaturu o československém opevnění a armádě. Během letošní zimy je navíc naplánována druhá etapa prací, kdy bude stávající expozice doplněna a samotné muzeum rozšířeno o další pavilony. …

Nová přístupná pevnost   Pavel Šrámek   Sobota 22.05.2010, 15:30

… jeho přátelé záměr dovedli do úspěšného konce a 24. 4. slavnostně otevřeli pro veřejnost pevnostní objekt N-S-84 Voda v Náchodě-Bělovsi. V objektu samotném je expozice věnovaná historii československé armády v letech 1918 až 1945 a začíná u něj naučná stezka, která vás po pevnostní linii zavede k…

Výstava k 15. březnu   Pavel Šrámek   Středa 4.03.2009, 14:46

… Zánik samostatného Československa v březnu 1939, od kterého uplyne již sedmdesát let, připomene výstava Konec Česko-Slovenska 14.-16. března 1939…

Pozvánka na výstavy   Pavel Šrámek   Čtvrtek 23.10.2008, 08:06

… války a z činnosti vojáků Armády ČR v zahraničních misích. Druhá výstava s názvem Jak to tehdy bylo ukazuje archivní dokumenty z doby, kdy se rodil samostatný československý stát. Obě uvedené výstavy můžete navštívit do 11. listopadu. …

Novinky z náchodských pevností   Pavel Šrámek   Neděle 8.06.2008, 17:52

… jeho venkovní úpravy. Záměr zrekonstruovat pevnostní linii z Náchoda na Dobrošov se tak pomalu stává realitou. Navštívit tato místa však můžete samozřejmě už teď. …

Československá armáda v České televizi   Pavel Šrámek   Sobota 23.02.2008, 16:30

… zde. Dne 28. 2. ve 20.55 hodin se pak bude na programu ČT2 pořad Historie.cs věnovat vytváření československé armády za 1. světové války a po vzniku samostatného státu. …

Vracíme se ke vzniku samostatného Československého státu v rámci oslav 88. výročí   Václav Bartoš   Středa 1.11.2006, 10:12

… Český rozhlas ve svém podcastu se vrací ke vzniku samostatného Československa 28. října 1918 na adrese http://media.rozhlas.cz/00460071.mp3 (4…

Muzeum historické vojenské techniky (Museum für historische Wehrtechnik) v obci Röthenbach an der Pegnitz   Václav Bartoš   Úterý 17.10.2006, 23:46

… prochází rekonstrukcí Hetzer a ruské BVP. Mají zde i jakýsi minitankodrom pro rádiem řízené modely bojových vozidel. V nízké dlouhé budově sídlí samotné muzeum. Na poměrně malém prostoru se tísní sbírka pěchotních zbraní (mj čs. těžký kulomet vz 37) a především řada exponátů malých protitankových…

Obrat v kauze Lázně Běloves   Václav Bartoš   Středa 16.08.2006, 18:29

… za 19 milionů vykoupilo 12 ha sousedních pozemků, kde hodlá postavit lázně vlastní. Více v reportáži České televize v pořadu Večerník z Čech (samotnou reportáž naleznete na konci…

Bojová ukázka NAPADENÍ ČSR 1938   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:32

… 9.9.2006. Akce bude mít název NAPADENÍ ČSR 1938 a půjde o fikci možného střetnutí ozbrojených sil první republiky s jednotkami německé armády. samotné střetnutí bude zasazeno do prostoru linie bývalého čs. opevnění, přičemž hlavním bojovým objektem ukázky bude pěchotní srub OP 25 Trigonometr a…

Náchodští chtějí lázně opět v provozu   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:16

… jednohlasně podpořili záměr koupit běloveské lázně. Učinili tak po předcházejícím výzkumu veřejného mínění, v němž s koupí lázní souhlasili i samotní občané. Lázním se tak blýská na lepší časy. Zastupitelstvo se dotázalo prostřednictvím místního tisku a také Internetu celkem 6542 občanů,…

Od Sněžného na Babí   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:11

… Upozorňuji, že lehké objekty nemají otevřeno ve stejný den! A tak jste poznali celou skladbu čs. opevnění od lehkých objektů vzor 37 a 36 přes samostatné a tvrzové pěchotní sruby, až po srub dělostřelecký a dělostřelecké…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… událostech roku 1938, v jejímž průběhu mohla být řada věcí uvedena na pravou míru. To se ovšem nestalo a k žádné diskusi o roce 1938 nedošlo, za což samozřejmě Jan Tesař nemůže, nicméně přednosti jeho práce tím zůstaly nevyužity a místo toho se plně projevily její nedostatky. Začala být totiž…


Jak vyhledávat?