Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Práce o úkrytech pro kulomety   Pavel Šrámek   Pondělí 18.12.2017, 20:27

… palebné přepady z bezprostřední blízkosti, jejichž výrobou a budováním byly od roku 1937 pověřeny téměř všechny československé pěší pluky. Ve srovnání s předchozími publikacemi je nejnovější ovšem práce poněkud skromnější. Text tvoří pouze 6 stran, zbývajících více než 20 stran obsahuje…

Výročí narození Františka Machníka   Pavel Šrámek   Neděle 1.05.2011, 14:26

… roky meziválečného Československa seděl na této horké židli a chystal armádu na možnou válku. Po konci v ministerské funkci se Machník musel srovnávat s množstvím pomluv, které byly snůškou lží o jeho rodině, přátelích i jeho práci. Nic z toho nebyla pravda, ale mnoho klatovských občanů těmto…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… 15, 1983, č. 1, s. 6 8. Vladimír KARLICKÝ, Výsledky motorizace československé armády do roku 1938, Atom, roč. 15, 1983, č. 2, s. 8 9. Zajímavé srovnání rychlých jednotek v Československu a v sousedních státech lze nalézt v Zdenko MARŠÁLEK, Rychlé svazky na závěrečném cvičení čs. armády v roce…


Jak vyhledávat?