Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Odhalení pamětní desky   Pavel Šrámek   Pondělí 29.05.2017, 15:46

… připomínají v prvé řadě československé parašutisty, ale nezapomínají ani na jejich pomocníky z řad civilních obyvatel. Patřila k nim i Božena Kropáčková, na jejíž památku bude 6. června v 17 hodin v Praze na domě v Buzulucké ulici č. 6 odhalena pamětní deska. Božena Kropáčková byla manželkou…

Rok Františka Machníka   Pavel Šrámek   Úterý 17.05.2016, 21:29

… politika a jeho spolupracovníků, k nimž patřil například Machníkův pobočník major Jaromír Ort, šéf jeho vojenského kabinetu podplukovník Václav Kropáček nebo generál Josef Dostál. Všichni se zapojili nejen do budování československé meziválečné armády, ale po okupaci také do protiněmeckého…

Historie vojenského prostoru Milovice   Pavel Šrámek   Středa 17.04.2013, 13:20

… opět československá armáda a od roku 1968 armáda sovětská, která paradoxně tento prostor dostala do povědomí nejen lidí u nás, ale i v celé Evropě. Především díky rozjitřené atmosféře po listopadu 1989, kdy parlamentní komise pod vedením Michaela Kocába dosáhla dohody o úplném odsunu…

Akce k výročí atentátu na Heydricha   Pavel Šrámek   Úterý 8.05.2012, 17:06

… zpřístupněna pro veřejnost výstava Atentát na Reinharda Heydricha, o den později pak před budovou Generálního štábu výstava věnovaná skupině Anthropoid. Na Karlově náměstí zase od 23. 5. do 19. 6. představí příběhy těch, kteří se zapojili do protinacistického odboje. Vlastní atentát pak připomene…

Kniha o čs. zbrojních projektech   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2011, 14:14

… vydává nakladatelství Mladá fronta. Autor se v ní zabývá neúspěšnými československými zbrojními projekty z let 1945 až 1955, které skončily v propadlišti dějin a dnes je připomínají jen potrhané dokumenty, výkresy a zažloutlé fotografie. Vzhledem k jejich množství zmiňuje samozřejmě jen ty…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2009   Václav Bartoš   Pondělí 29.03.2010, 08:18

… stránek projektu Utajená obrana železné opony. Děkujeme vám za účast v anketě a zájem o dějiny čs. armády. 1. Odhalení pomníku operace Anthropoid v Praze (36 hlasů) 2. Jubilejní 20. ročník akce Bahna (14 hlasů) 3. Vydání knihy Nástin personálních ztrát československé armády v době od…

Den otevřených dveří v Invalidovně   Pavel Šrámek   Pondělí 7.09.2009, 21:23

… 18 hodin jedinečnou příležitost seznámit se během dne otevřených dveří s historií i současností pražské Invalidovny. Den organizuje v rámci „Dnů evropského dědictví“ Vojenský ústřední archiv, jehož ředitelství a část podřízených složek v této budově sídlí. Pro návštěvníky bude připravena asi…

Odešla osobnost bunkrologického hnutí   Pavel Šrámek   Středa 26.08.2009, 12:39

… Březinka. Jeho zásluhou se tento objekt stal doslova klenotem, který přitahoval zájemce z blízkého i širokého okolí. Aleš Horák se však věnoval i propagaci československého předválečného opevnění, navazování mezinárodních kontaktů a snažil se také o spolupráci jednotlivých pevnostních muzeí.…

Odhalení Pomníku Operaci Anthropoid   Pavel Šrámek   Středa 27.05.2009, 13:04

Přesně 67 let poté, co českoslovenští…

Neporažená armáda v České televizi   Pavel Šrámek   Středa 11.03.2009, 21:07

… V neděli 15. 3. vysílá Česká televize v 15 hodin na programu ČT1 film režiséra Jana Bora z roku 1938 Neporažená armáda. Vznikl ve snaze propagovat…

Armádní film na Letní filmové škole   Pavel Šrámek   Sobota 21.06.2008, 17:24

… o zrádcích a diverzantech ze západu a o nadšeném budování socialismu v 50. letech. To vše mají doprovodit besedy s historiky, odborníky na filmovou propagandu, pamětníky a s významnými dokumentaristy. …

Třetí prezident Hácha a poslední chvíle tzv. druhé republiky   Václav Bartoš   Pátek 16.03.2007, 08:05

… Často se mluví o nelehké pozici prezidenta Beneše po podpisu mnichovské dohody čtyřmi evropskými mocnostmi bez naší účasti. Nicméně stín fašismu…

Náchodští chtějí lázně opět v provozu   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:16

… „Odhady nákladů na obnovu lázní se pohybují okolo tří a čtyř set milionů korun.“ S žádostí o finanční podporu se Náchod hodlá obrátit na fondy Evropské unie. Největší část výdajů nejspíš pokryje úvěrem. Osud lázní založených v roce 1818, které po pádu komunismu skončili v soukromých rukou a od…

Val na obranu republiky   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 16:54

… kraje), které představovalo v roce 1938 nejsilněji opevněnou hranici Republiky československé a jeden z nejsilněji opevněných prostorů tehdejší Evropy. Lehký objekt vz. 36, typ B Kniha je určena především široké laické veřejnosti. Je psána srozumitelnou formou a i technické a vojenské…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… v případě úspěšné obrany se dal očekávat zásah spojenců, který by změnil průběh války v československý prospěch. Svoji roli sehrál i faktor vnitropolitický, když například stavbu opevnění v západních Čechách prosadili spíše politici než vojáci, a to ve snaze dát najevo odhodlání bránit i německé…


Jak vyhledávat?