Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2011   Václav Bartoš   Úterý 20.03.2012, 04:34

… (80 hlasů) 2. Převoz objektu lehkého opevnění z roku 1936 do vojenského muzea v Lešanech. (55 hlasů) 3. Vydání knihy Velká kniha o malých bunkrech. (28 hlasů) 4. Spuštění webových stránek Českého rozhlasu k výročí odsunu sovětské armády z Československa. (15 hlasů) 5. Vydání knihy…

Československé opevnění na Slovensku   Pavel Šrámek   Úterý 24.01.2012, 09:54

… a s tím spojeným okolnostem. Vedle přehledných informací o organizaci a průběhu výstavby pevnostních objektů si tak můžeme přečíst o pevnostních útvarech na Slovensku či stavebních firmách zapojených do opevňování, o postoji společnosti na Slovensku k výstavbě opevnění nebo o zahraniční špionáži…

Kniha o čs. zbrojních projektech   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2011, 14:14

… výkresové dokumentace, a pojednává nejen o vlastních zbraních, ale i o době, ve které vznikaly. Nechybí proto ani zmínky o zúčastněných konstruktérech a důstojnících československé armády, kteří o osudech zadaných projektů rozhodovali. …

Nová kniha o čs. opevnení   Pavel Šrámek   Neděle 15.05.2011, 10:00

… Nyní se zase začaly souhrnné práce objevovat. Patří k nim i kniha Tomáše Svobody, Jana Lakosila a Ladislava Čermáka Velká kniha o malých bunkrech, kterou nedávno vydalo nakladatelství Mladá fronta. Jedná se o vůbec první souhrnné zpracování problematiky lehkého opevnění stavěného v…

Vojenské manévry na Chrudimsku v létě 1936   Pavel Šrámek   Středa 20.06.2007, 08:59

… převzala s obcí vojenská správa a bylo vpravdě velkolepé, i počasí posloužilo. Nepřehledné davy vítaly svého presidenta – celé město tonulo v praporech. Výzdobu náměstí, slavobrány, stožárů, radnice, rozsáhlé tribuny navrhl arch. Rud. Geissler, ředitel průmyslového musea. Návštěva trvala 35 minut.…

Český rozhlas o československé armádě   Václav Bartoš   Neděle 15.04.2007, 14:02

… pořadů Českého rozhlasu se čas od času dostane i na předválečnou československou armádu. Dva takové příspěvky z nedávné doby, a to o vojenských manévrech ve 20. letech a o osobě generála Ludvíka Krejčího, si můžete poslechnout v elektronickém zvukovém archivu na www.rozhlas.cz/rani/archiv/? (14. 1.…

Těžké opevnění na Staroměstsku     Neděle 30.07.2006, 17:21

… můžete jít nejkratší cestou k StM S 33 a StM -S 34, totiž na náměstí (cca 1 km) a odtud pokračovat po hlavní silnici na Šléglov a asi po 500 metrech odbočit „u křížku“ doleva a mírným stoupáním pomalu za město. Nejdříve, asi po 1 km, dorazíte k menšímu srubu StM 33 „Lesík“ (určenému původně pro…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… Protáhlý tvar, mimořádně dlouhé státní hranice a snadná dostupnost důležitých míst vedly k nutnosti zastavit nepřítele alespoň na vybraných směrech již na hranici. Několikanásobně větší Německo mohlo totiž zahájit válku kdykoliv bez varování, přičemž Československo potřebovalo zmobilizovat, aby…


Jak vyhledávat?