Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Vlak pro hlavního velitele čs. armády   Pavel Šrámek   Pondělí 13.04.2015, 12:33

… barona Rothschilda, jednoho vozu řady ABa, dvou vozů řady Ca adaptovaných jako pracovní a jednoho vozu řady CDa, který byl adaptován pro vojenskou radiostanici. Vedle podrobné rekonstrukce téměř celého technického pozadí přípravy štábního vlaku, doloženého nejen příslušnými fotografiemi vozů, ale…

K historii radiotechnického vojska   Pavel Šrámek   Středa 11.12.2013, 07:03

… Práce Martina Káni s poněkud tajemným názvem Volací znak Salakuška je vzpomínkovou knihou o historii a činnosti radiotechnického vojska…

Výročí odsunu sovětské armády   Pavel Šrámek   Pondělí 14.02.2011, 22:59

Český rozhlas spustil svůj další projekt…

Český rozhlas o československé armádě   Václav Bartoš   Neděle 15.04.2007, 14:02

V bohaté nabídce pořadů Českého rozhlasu se čas…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… Historie a vojenství, roč. 51, 2002, č. 2, s. 303 337. 15 Zpráva o mezinárodní konferenci historiků z 29. 10. 2003, staženo z internetu (www.radio.cz/cz/clanek/46826). 16 Ota HOLUB, Vojenská a bezpečnostní opatření proti nebezpečí vzpoury SdP v pohraničí v létě 1938, Historie a vojenství,…


Jak vyhledávat?