Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Emanuel Moravec na podzim 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 14.05.2020, 18:56

… fungování v tzv. etapě, tedy území za operačním pásmem, kde by probíhala bojová činnost. Emanuel Moravec tak za mobilizace rozhodně nesloužil v první linii u Znojma (zde působil v letech 19271929), ale na velitelství v Brně a zabýval se týlem. Nepodléhaly mu žádné bojové jednotky, ale etapní…

Odsun 31. tankové divize z Bruntálu, Krnova a VVP Libavá   Pavel Šrámek   Čtvrtek 2.04.2020, 17:07

… 270 bytů v Městě Libavá a 36 ve Smilově. Ve stejný den jako z Frenštátu pod Radhoštěm začal odsun 237.tankového pluku z VVP Libavá, jehož první transport byl vypraven 26.února 1990 ze železniční stanice Domašov v 15.10. Ačkoliv odjel o necelou hodinu později než frenštátský převoz, během…

Výročí zahájení odsunu prvního útvaru sovětské armády z Československa   Pavel Šrámek   Úterý 25.02.2020, 17:36

… hospodářství v Trojanovicích. Kromě toho ve městě žilo ve 433 malometrážních bytech 865 rodinných příslušníků důstojníků obou útvarů. V prvním pořadí byla k odsunu z Československa vybrána 31. tanková divize a Frenštátu pod Radhoštěm následně připadl nejenom primát v zahájení odsunu, ale…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Neděle 5.01.2020, 09:45

… Pokud studovnu využíváte, asi jste zjistili, že ji lze najít také na webu www.digitalniknihovna.cz/dsmo. Jaký je mezi oběma weby rozdíl? Na první, starší doméně kramerius.army.cz je původní Digitální studovna a původní tzv. klient. Vypadá sice poněkud zastarale a není uživatelsky…

Československá armáda a rok 1989   Pavel Šrámek   Čtvrtek 5.12.2019, 22:07

… na možný zásah v průběhu roku 1989, situace armády v průběhu listopadových dní nebo přípravy na převzetí televizního vysílání. Třetí část zachycuje první fázi polistopadového vývoje do podzimu 1990 a odvolání ministra Vacka. Lze se dočíst o změnách v armádních strukturách během roku 1990, postoji…

Manévry na Kroměřížsku 1929   Pavel Šrámek   Čtvrtek 3.10.2019, 19:35

… tuto událost významnou pro historii města Kroměříže se rozhodl připomenout zdejší státní okresní archiv dvěma přednáškami v jeho prostorách. Při první ve středu 23. 10. od 17 hodin bude o manévrech v srpnu 1929 podrobně hovořit Radomír Zavadil. Při druhé ve středu 30. 10. opět od 17 hodin se bude…

Výstava dokumentů k roku 1938   Pavel Šrámek   Pátek 30.08.2019, 16:02

… září je tradičně spojen s události roku 1938, které nám připomene řada akcí, ať již pravidelných konaných každoročně nebo jednorázových. K těm prvním patří například vzpomínka na příslušníky finanční stráže a Stráže obrany státu v Lužických horách u pomníku čs. hraničářů na hraničním přechodu…

Kniha o válečných plánech   Pavel Šrámek   Sobota 22.06.2019, 20:46

… plánů nebo záležitostí se k nim vztahujícím, představených formou doslovného přepisu s vysvětlujícími poznámkami. Dokumenty doplňují dvě přílohy, první týkající se důsledků zničení vltavské kaskády v případném konfliktu a druhá tvořená rozhovory s generály československé armády. Vše doplňuje úvodní…

Kde hledat informace 2   Pavel Šrámek   Neděle 26.05.2019, 10:51

… útvaru, instituce nebo osoby, kterou hledám a pak kliknout na výsledek. Pokud se například zadá Stráž obrany státu, objeví se dva výsledky: první odkazující na fond uložený ve Vojenském historickém archivu, druhý odkazují na fond ve Státním okresním archivu Liberec. Pokud se například zadá…

Knihy o čs. armádě z roku 1938   Pavel Šrámek   Neděle 23.12.2018, 13:33

… V roce 1938, jehož 80. výročí jsme si letos připomínali, mimo jiné vyšly hned tři knihy věnované československé armádě. První, nejobsáhlejší s…

Historia Bellica k roku 1938   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2018, 19:33

… letech, o německé štábní hře z roku 1938 nazvané Generalstabsreise 1938, o bojových akcích jednotek Stráže obrany státu na podzim 1938, o přípravě prvního samopalu pro československou armádu, o československých obrněných vlacích za mobilizace 1938 nebo o obětech z řad československých vojáků v období…

Vzpomínky generála Krejčího   Pavel Šrámek   Pondělí 17.09.2018, 21:39

… na podzim 1938. Jedná se o velmi zajímavé a často dosud nepublikované materiály uchovávané rodinou pana generála. Kniha je rozdělena do pěti částí. první část obsahuje vzpomínkové texty, druhá vyjádření pro historiky a novináře z let 1963 až 1968, třetí zase záznamy o některých událostech ze života…

Ztracené varty   Pavel Šrámek   Neděle 15.04.2018, 21:59

… 1938. Patří k nim i práce Ztracené varty – strážci šumavské hranice 1938 od Radana Láška z nakladatelství Codyprint. V publikaci najde čtenář vůbec první souhrnné zpracování dramatických událostí z podzimu 1938 na šumavské hranici od Železné Rudy po Vyšší Brod. V první části jsou podrobně zmapovány…

Příběh jednoho pilota   Pavel Šrámek   Pondělí 2.04.2018, 08:58

… státní letecké dopravy v Československu. Tato kniha připomíná nejenom vznik čs. letecké dopravy, ale i piloty, letouny a události s nimi spojené. V první části popisuje podíl čs. vojenského letectva na výběru pilotů a poskytnutí letounů Aero A-10 a Aero A-14 pro zkušební i pravidelnou leteckou dopravu…

Osmičkový rok na internetu   Pavel Šrámek   Neděle 11.03.2018, 13:18

… těch méně známých (např. 100 let od bitvy u Bachmače). Jubilejní rok a s ním spojená výročí připomenou mimo jiné i speciální projekty na internetu. první z nich na www.totostoleti.cz připravila veřejnoprávní Česká televize a zachytila v něm 100 let našeho státu od roku 1918 do současnosti. Jednotlivá…

Vyznamenání pro náčelníky generálního štábu   Pavel Šrámek   Neděle 29.10.2017, 15:08

… štábu, armádní generál Karel Pezl, v letech 1991 a 1992 náčelníka generálního štábu československé armády a po vzniku České republiky v roce 1993 první náčelník generálního štábu Armády České republiky. Oba uvedení generálové se tak zařadili k náčelníkům generálního štábu z řad příslušníků…

Pochody po opevnění   Pavel Šrámek   Neděle 17.09.2017, 17:10

… historie připomene řada akcí, mimo jiné pochody po objektech československého opevnění, které jsou neodmyslitelně spjaté právě s rokem 1938. první z pochodů začíná 23. září mezi 8. až 10. hodinou na železniční zastávce v obci Mladkov na Ústeckoorlicku a vede po opevnění na Králicku včetně tvrze…

Moravští vojáci na frontách Velké války   Pavel Šrámek   Pondělí 20.02.2017, 08:22

… V listopadu loňského roku bylo v Brně otevřeno první komunitní centrum pro válečné veterány, jehož úkolem je zajišťovat podporu válečným veteránům…

Pušky a bodáky vzor 24   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2016, 21:43

… 24, ale věnuje se i dalším tématům jako je nákup pušek rakouského, německého, italského a francouzského původu zavedených v československé armádě v prvních letech existence Československa. Všímá si také pušek a bodáků, které přivezli do vlasti legionáři z Ruska, tj. především pušek japonských a v…

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… badatel a publicista věnující se vojenským regionálním dějinám, v něm zachytil hned tři témata vztahující se k jihočeské vojenské historii. první tvoří vzpomínky vojáků z obce Chotýčany u Českých Budějovic na 1. světovou válku, které jsou unikátní tím, že se jedná o ucelený soubor výpovědí…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… dějinám českých zemí, kterou dlouhá léta digitalizuje knihovna Vojenského historického ústavu, nebo vojenské úmrtní matriky a kartotéky padlých z první světové války, na jejichž digitalizaci pracuje zase Vojenský ústřední archiv Vojenský historický archiv. Digitální knihovna je samozřejmě…

Legionáři s lipovou ratolestí   Pavel Šrámek   Pondělí 18.01.2016, 20:28

… Bečváře. Šlo již o v pořadí třetí svazek této řady připomínající legionáře, kteří dosáhli v československé armádě generálské hodnosti. Zatímco oba první dva svazky byly věnovány rodákům z Kraje Vysočina, tentokrát se autoři zaměřili na Jihomoravský a Zlínský kraj. Vzniklo tak celkem 16 životopisů…

Vojáci proti Mnichovské dohodě   Pavel Šrámek   Pondělí 12.10.2015, 15:45

… československé armády projevy nesouhlasu, až na výjimky však nedošlo k otevřeným výzvám podřízeným vojákům k odporu. Tyto výjimky jsou známy dvě. první, známější byl případ velitele pěšího pluku 205 podplukovníka Metoděje Pleského, který 1. října 1938 svolal na své velitelské stanoviště v Sedlčanech…

Pozorovatelny Civilní obrany   Pavel Šrámek   Pondělí 28.09.2015, 09:30

… 19511989. Její autor Jiří Doupal, provozovatel Minimuzea ve zrekonstruované pozorovatelně Civilní obrany v Přerově-Dluhonicích, přináší první ucelený pohled na pozorovatelny Civilní obrany na území Československa, které lze najít například v okolí Plzně, Kladna, Prahy, Kolína, Pardubic,…

Tajemství vojenského kufříku podruhé   Pavel Šrámek   Pondělí 14.09.2015, 19:25

… na období 2. světové války. Hra je určena pro žáky a studenty základních a středních škol a podle věku je rozdělena do dvou samostatných aktivit. první aktivita nazvaná Muzeum v krabičce 2. světová válka je určena pro žáky od 7 do 12 let a úkolem každého hráče je zmapovat vybraný starý předmět z…

Kniha o generálu Husárkovi   Václav Bartoš   Čtvrtek 5.02.2015, 10:44

První letošní knižní novinkou, o které bychom se chtěli podrobněji zmínit, je kniha Divizní generál Karel Husárek Stratég československé armády.…

Knihy o 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 22.12.2014, 10:13

… produkci, o které jsme se již několikrát zmínili v našich tipech. Nejvíce se objevilo vzpomínek a deníkových zápisků, například Válečné zápisky z první světové války Aloise Dolejše, Moje záznamy ze světové války Františka Černého, Vzpomínky z 1. světové války Františka Chmely nebo Deník legionáře…

Legiovlak v Praze   Pavel Šrámek   Středa 22.10.2014, 11:44

… sto lety a udělat si představu, jak českoslovenští legionáři v Rusku žili. Nepochybně náročný plán na vytvoření legionářského vlaku tak přinesl své první výsledky v podobě značného zájmu veřejnosti. Můžeme se těšit, že nezůstane jen u této prezentace a Legiovlak vyrazí také do dalších měst České…

Databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pátek 29.08.2014, 20:35

… a příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války) přibyla další, a to databáze padlých v 1. světové válce. Přesněji řečeno její první část, která obsahuje údaje o vojácích, kteří padli nebo zůstali nezvěstní v roce 1914. Samotná databáze je totiž koncipována jako dlouhodobý…

Výstavy k 1. světové válce   Pavel Šrámek   Středa 23.04.2014, 11:16

… chystají zvláštní výstavy. Některá z nich přitom nečekala až na léto a představila svoji práci návštěvníkům s předstihem, což lze jen přivítat. Jako první tak učinilo muzeum v severočeském Frýdlantu a tamní výstava již skončila. Následovala muzea v Hodoníně, Havlíčkově Brodě, Holešově a Šumperku,…

Akce k výročí Velké války   Pavel Šrámek   Středa 1.01.2014, 08:45

… okupace českých zemí Německem v březnu 1939, 70 let od zahájení Slovenského národního povstání v srpnu 1944 a především rovných 100 let od vypuknutí první světové války v roce 1914. Právě poslední výročí připomene řada akcí, o kterých se již objevily první podrobnější informace. Asi nejvíce se zatím…

Vzpomínky na září 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 5.09.2013, 14:07

… přijetím diktátu velmocí z Mnichova. Toto výročí si připomene celá řada akcí konaných především na objektech bývalého československého opevnění. první z nich proběhne již 14. 9. na pevnosti N-S-82 Březinka u Náchoda, jak píšeme v Našich tipech. O týden později 21. 9. se můžete v Orlických horách…

Projekt "Legie 100" podruhé   Pavel Šrámek   Středa 26.06.2013, 12:30

… linku 800 888 945, kde se lze poradit o všem, co se týká československých legionářů. Letos na podzim by pak měla vyjít v nakladatelství Naše vojsko první část obsáhlé publikace o československých legiích v Rusku, která by je měla podrobně zmapovat. Asi největší zájem vyvolal záměr postavit repliku…

Naučná stezka poválečným opevněním   Pavel Šrámek   Neděle 17.06.2012, 10:50

… otevřelo 1. 6. tři nové naučné stezky, z nichž jedna je věnována československému poválečnému opevnění. Stezka má název Utajená obrana a jedná se o první oficiální zpřístupnění objektů polní obrany z let 1953 až 1964 pro veřejnost. Je rozdělena do dvou samostatných okruhů, které mají společné výchozí…

Čs. vojenští diplomaté 1938-1945   Pavel Šrámek   Neděle 18.03.2012, 18:04

… Historického ústavu Zlatice Zudové-Leškové Zapomenuta elita Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938–1945. Zkušená historička v ní předkládá první podrobné zmapování aktivit a osudů československých vojáků působících za 2. světové války na postech vojenských diplomatů, například generálů…

Vojenská historie v České televizi   Pavel Šrámek   Neděle 26.06.2011, 21:14

… Česká televize se rozhodla potěšit o letošních prázdninách zájemce o naši vojenskou historii. Hned první prázdninovou neděli 3. 7. nabídne v 10…

Nová kniha o čs. opevnení   Pavel Šrámek   Neděle 15.05.2011, 10:00

… Tomáše Svobody, Jana Lakosila a Ladislava Čermáka Velká kniha o malých bunkrech, kterou nedávno vydalo nakladatelství Mladá fronta. Jedná se o vůbec první souhrnné zpracování problematiky lehkého opevnění stavěného v Československu v letech 1936 až 1938. Kniha po stručném popisu okolností vedoucích k…

Vyšla Historie a vojenství   Pavel Šrámek   Pondělí 30.08.2010, 21:57

… Po několika měsících marného čekání konečně vyšlo první číslo letošního ročníku časopisu Historie a vojenství. Velký skluz zavinilo dlouhé výběrové…

Přednášky z vojenské historie   Pavel Šrámek   Pondělí 15.03.2010, 15:30

… Hned tři přednášky z naší nedávné vojenské historie můžete navštívit koncem března v Praze. První se koná ve středu 24. 3. v 17.30 hodin na…

Soutěž o československých legiích   Pavel Šrámek   Úterý 17.11.2009, 09:26

… legiích?. Zúčastnit se jí mohou žáci základních nebo středních škol z České republiky a také ze Slovenska. Soutěž proběhne celkem ve třech kolech. V prvním, které se koná na školách, soutěžící vypracují odpovědi na 20 otázek týkajících se československých legií. V druhém kole je čekají písemné práce na…

Výročí vzniku Generálního štábu   Pavel Šrámek   Neděle 11.10.2009, 20:54

… od 12. července 1919. Toto významné výročí si Armáda České republiky připomene ve dnech 15. a 16. října na Vítězném náměstí v Praze 6 Dejvicích. první den, 15. října vystoupí s projevy vrchní velitel ozbrojených sil, ministr obrany a náčelník Generálního štábu, následovat bude křest knihy Srdce…

Pevnostní muzea netradičně   Pavel Šrámek   Středa 22.04.2009, 09:33

… uniformách s dobovou výzbrojí, různé výstavy, nebo speciální prohlídkové trasy, Vojenské muzeum Králíky předvede bojovou techniku v pohybu. Během prvního společného víkendu 25. a 26. 4. se takto představí osm muzeí, mezi nimi i tvrze Bouda a Hůrka s rozsáhlým podzemím. Další podrobnosti naleznete na…

Pozvánka na výstavy   Pavel Šrámek   Čtvrtek 23.10.2008, 08:06

… k 90. výročí vzniku Československa lze shlédnout v Domě armády v Olomouci a v budově Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně. první z nich nazvaná Svoboda v ohni zrozená představuje fotografie a exponáty z působení československých vojáků v zahraničním odboji v letech 1. a 2.…

Nové knihy   Pavel Šrámek   Pondělí 21.07.2008, 17:22

… jen některé z nich. A protože bychom vás nechtěli ochudit ani o ty ostatní, rozhodli jsme se na ně upozornit ve speciálních tematických článcích. první z nich se bude věnovat Stráži obrany státu. Nedávným vydáním třetího dílu Jednotka určení SOS dokončil Radan Lášek svoji práci na zachycení…

Zajímavé aktivity pevnostního muzea K-S-14   Pavel Šrámek   Neděle 11.05.2008, 18:18

… a 1. a 2. ročníků středních škol okresu Ústí nad Orlicí. Termín odevzdání prací je do konce letošního června, vyhlášení výsledků je plánováno na první polovinu října. Další podrobnosti lze nalézt na stránce muzeum K-S-14 U Cihelny. …

Výstavy Vojenského historického ústavu   Pavel Šrámek   Čtvrtek 17.04.2008, 12:47

… V prvním čísle letošního ročníku Historie a vojenství představil Vojenský historický ústav Praha své plány na výstavy v roce 2008. Dne 14. června…

Cena za velmi dobrý počin na poli dějin československé předválečné a poválečné armády v roce 2006   Václav Bartoš   Čtvrtek 5.04.2007, 12:59

… a zde jsou výsledky celé ankety: Pohřeb generála Aloise Eliáše (120 hlasů / 44%) Encyklopedie branné moci (59 hlasů / 22%) první díl Čs. vojenské letectvo 1945–50 (29 hlasů / 11%) Vylepšení databáze čs. legionářů (24 hlasů / 9%) Inovace stránek VHÚ Praha (21 hlasů /…

Cena za velmi dobrý počin na poli dějin československé předválečné a poválečné armády v roce 2006   Pavel Šrámek   Čtvrtek 8.02.2007, 08:10

… historického ústavu Praha www.vhu.cz Vydání „Encyklopedie branné moci Republiky československé 19201938“ www.libri.cz/kniha.php? Vydání prvního dílu knihy „Československé vojenské letectvo 19451950“ www.svetkridel.cz/index.php? Vysílání pořadu „Historický magazín“ Českou televizí a…

Vracíme se ke vzniku samostatného Československého státu v rámci oslav 88. výročí   Václav Bartoš   Středa 1.11.2006, 10:12

… o něco lepší technika včetně menšího mixážního pultu, to je ovšem na uvážení každého autora, nejdůležitější je obsah a jeho zajímavost). Jedním z prvních českých soukromých podcastů můžete slyšet na adrese http://podokapsy.libsyn.com/ Příjemný poslech přeje Václav Bartoš …

Muzeum historické vojenské techniky (Museum für historische Wehrtechnik) v obci Röthenbach an der Pegnitz   Václav Bartoš   Úterý 17.10.2006, 23:46

… v obci Röthenbach an der Pegnitz nedaleko východního předměstí Norimberka spolek místních nadšenců v r.1984. V současné době je otevřeno každou první a druhou sobotu v měsíci od 14 do 17 hodin. Po zprovoznění nových úseků dálnice na české a německé straně hranice trvá cesta automobilem z Prahy…

Bojová ukázka NAPADENÍ ČSR 1938   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:32

… u Opavy- Milostovic, která se bude konat dne 9.9.2006. Akce bude mít název NAPADENÍ ČSR 1938 a půjde o fikci možného střetnutí ozbrojených sil první republiky s jednotkami německé armády. Samotné střetnutí bude zasazeno do prostoru linie bývalého čs. opevnění, přičemž hlavním bojovým objektem…

Od Sněžného na Babí   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:11

… pevnostní oblast v ČR (v poslední době se mezi muzea etabloval i Kahan III nedaleko Dobrošova). Tuto toulku můžete podniknout nejefektivněji první víkend v měsicí, jelikož lehký objekt u Sněžného je otevřen první sobotu v měsíci a lehký objekt na Babí první neděli v měsíci. K toulání doporučuji…

Val na obranu republiky   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 16:54

… téměř polovina z nich jsou členové KHV Brno) knihu věnovali 70. výročí vzniku Rady pro opevňování, Ředitelství opevňovacích prací a vybetonování prvního čs. moderního pevnostního objektu. Val na obranu republiky nedá odpověď na všechny otázky, nebude ani prostý chyb či omylů. Úroveň poznání se…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… zásadních chyb a omylů, které knihu po faktografické stránce zařadily mezi nejhorší práce o Mnichovu 1938 v české historiografii. Proto Tesařův na první pohled logický závěr, že Československo nebylo na válku materiálně ani morálně připraveno a že tvrzení o odhodlání k boji je jen mýtem a lží, je…


Jak vyhledávat?