Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Odjezd dalších útvarů během 1. etapy odsunu sovětských vojsk z Československa   Pavel Šrámek   Pondělí 13.07.2020, 20:10

… budovu, kasárna Jana Jiskry z Brandýsa, kasárna Prokopa Holého, kasárna Tabulový vrch, Frunzeho kasárna, barákový tábor Nový Svět, fort č. XX, prachárnu č. 7, sklady u Rohelské brány, sklady Olšany-Lutín, sklady PHM Řepčín, skladištní objekt Povel a letiště v Neředíně, u něhož následně…

Hrob generála Jana Syrového   Pavel Šrámek   Čtvrtek 18.06.2020, 19:56

… označen za kolaboranta a postaven před Národní soud, který ho odsoudil na 20 let vězení. Na svobodu se Jan Syrový dostal v roce 1960, následně pracoval jako noční hlídač. Zemřel 17. října 1970 v Praze. Jeho hrob lze nalézt na pražských Olšanských hřbitovech. …

Odsun 48. motostřelecké divize ze Šumperka, České Třebové, Olomouce, Klášterce nad Orlicí a Červené Vody   Václav Bartoš   Čtvrtek 4.06.2020, 08:00

… případně pro potřeby technické opravny 5. letecké technické divize (VÚ-5807), pobočky 53. dělostřelecké základny (VÚ-8189/A) a detašovaného pracoviště vojenských staveb Brno, které se musely přemístit do jiných armádních areálů v rámci posádky Olomouc. V Klášterci nad Orlicí sovětská armáda…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Neděle 5.01.2020, 09:45

… Tento klient však za svým starším bratrem pokulhává právě v oblasti speciálního vyhledávání, kterou oceňují zpravidla náročnější uživatelé. pracuje se sice na tom, aby nový klient svými funkcemi plně nahradil toho starého, ale zatím se to nepodařilo. V blízké budoucnosti by pak Digitální…

Kniha o válečných plánech   Pavel Šrámek   Sobota 22.06.2019, 20:46

… Vše doplňuje úvodní vysvětlující studie Petra Luňáka o přípravách východního bloku na válku v jaderném věku. Díky atraktivnímu tématu i kvalitnímu zpracování kniha vzbudila v minulosti značný zájem a lze předpokládat, že i její nové vydání, které se od těch předchozích odlišuje jen aktualizovanou…

Historia Bellica k roku 1938   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2018, 19:33

… věnované roku 1938. A opět potvrzuje vysokou laťku, kterou si tento nový časopis nastavil. Jako autory tohoto speciálu si zvolil především vědecké pracovníky pražského Vojenského historického ústavu, z nichž Karel Straka se stal i spoluautorem koncepce tohoto projektu. Doplnili je pak další…

Ztracené varty   Pavel Šrámek   Neděle 15.04.2018, 21:59

… i práce Ztracené varty – strážci šumavské hranice 1938 od Radana Láška z nakladatelství Codyprint. V publikaci najde čtenář vůbec první souhrnné zpracování dramatických událostí z podzimu 1938 na šumavské hranici od Železné Rudy po Vyšší Brod. V první části jsou podrobně zmapovány přípravy na…

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… které obsahují údaje o povýšení, vyznamenání, přemístění, případně ustanovení do funkcí. Problémem ale je, že k záznamům z let 1949 a 1950 nebyly zpracovány jmenné rejstříky a od roku 1946 jsou jednotlivé útvary uváděny většinou krycím číslem. Základním zdrojem informací o průběhu služby…

Odhalení pamětní desky   Pavel Šrámek   Pondělí 29.05.2017, 15:46

… domě v Buzulucké ulici č. 6 odhalena pamětní deska. Božena Kropáčková byla manželkou podplukovníka generálního štábu Václava Kropáčka, blízkého spolupracovníka ministra národní obrany z let 1935 až 1938 Františka Machníka, který se po německé okupaci zapojil do odboje, byl v prosinci 1939 zatčen,…

Legiovlak opět na cestách   Pavel Šrámek   Pondělí 6.02.2017, 22:03

… srpen a září na Slovensku. Po svém návratu stihne ještě projet v říjnu a listopadu Znojmo, Třebíč, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec, Tábor, prachatice, Český Krumlov, Vimperk a poslední zastávkou se stanou Sušice. Jak se už stalo tradicí, i v letošním roce se Legiovlak rozrostl, když k…

Vzpomínky budovatele čs. opevnění   Pavel Šrámek   Úterý 10.01.2017, 20:22

… byl odborníkem na opevňování v československé předválečné armádě, který se jako přednosta stavebně-administrativní skupiny Ředitelství opevňovacích prací významně podílel na výstavbě opevnění ve 2. polovině 30. let minulého století. Pod jeho vedením se mimo jiné zrodil nový objekt lehkého opevnění,…

Polská práce o mnichovské krizi   Pavel Šrámek   Neděle 18.09.2016, 21:25

… a rozšířeným vydáním je nejnovější Zmarnowana szansa. Autor v ní především doplnil údaje o německé armádě, které získal z německých archivů, zapracoval nová zjištění o československé armádě z knih, které u nás od roku 2004 vyšly, a dále přidal třeba svoji představu o průběhu…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… seznamy rakousko-uherských ztrát za 1. světové války – tzv. Verlustlisten. Ty obsahují padlé, raněně a zajaté vojáky a detailní postup, jak s nimi pracovat, již před časem zveřejnil na svém webu Vojenský historický ústav Praha (http://www.vhu.cz/vetove-valce). Při práci s těmito seznamy je ale třeba…

Rok Františka Machníka   Pavel Šrámek   Úterý 17.05.2016, 21:29

… tehdejšího Československa. Šlo o jednu z akcí tzv. Roku Františka Machníka, který chce připomenout odkaz tohoto politika a jeho spolupracovníků, k nimž patřil například Machníkův pobočník major Jaromír Ort, šéf jeho vojenského kabinetu podplukovník Václav Kropáček nebo generál Josef…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… knihovna Vojenského historického ústavu, nebo vojenské úmrtní matriky a kartotéky padlých z první světové války, na jejichž digitalizaci pracuje zase Vojenský ústřední archiv Vojenský historický archiv. Digitální knihovna je samozřejmě dlouhodobý projekt, ale již nyní nabízí svým…

Vlak pro hlavního velitele čs. armády   Pavel Šrámek   Pondělí 13.04.2015, 12:33

… dosud neznámá témata. Patří k nim i příprava zvláštního štábního vlaku pro hlavního velitele československé armády ve 2. polovině 30. let, kterou zpracoval a připravil k vydání pan Petr Kos z nakladatelství Brigadýr. Z několika málo dochovaných, svého času přísně tajných spisů, se mu podařilo…

Kniha o generálu Husárkovi   Václav Bartoš   Čtvrtek 5.02.2015, 10:44

… vojenské osobnosti. Jméno Karla Husárka je spojováno především s československým opevněním, ale jak se v knize dočteme, šlo také o blízkého spolupracovníka generála Gajdy v ruských legiích, zakladatele studia strategie v československé předválečné armádě, ředitele zbrojovky nebo jazykovědce a…

Knihy o 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 22.12.2014, 10:13

… generála Jindřicha Bejla. O zachycení vzpomínek z určitého regionu se pak pokusil Radovan Jančář v Bojovali za císaře pána. Ze souhrnných zpracování české účasti v 1. světové válce vyšla nová vydání již dříve vydané trojdílné práce Libora Nedorosta Češi v 1. světové válce a knihy Ivana…

Historie vojenského prostoru Milovice   Pavel Šrámek   Středa 17.04.2013, 13:20

… ze strany veřejnosti. V únoru tohoto roku bylo u příležitosti výstavy Regiony České republiky na výstavišti v Lysé nad Labem druhé, částečně přepracované vydání Osudových okamžiků uvedeno na trh autogramiádou autora – nymburského spisovatele Jana Řehounka. S potěšením lze konstatovat, že o knihu…

Encyklopedie čs. generality 1918-1992   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2012, 15:46

… Bratislava a občanského sdružení Pro Militaria Historica totiž vyšla kniha Elita armády Československá vojenská generalita 19181992. Její autor pracovník bratislavského Vojenského historického ústavu Alex Maskalík zachytil formou přehledných faktografických hesel celkem 1059 osob, které ve…

Krev legionáře   Pavel Šrámek   Středa 11.04.2012, 22:37

… kde bojoval a kde případně zahynul. Ti, co najdou svého předka legionáře si pak mohou po přihlášení a následném ověření vytvořit rodokmen a pracovat s ním. Ti, co se nepřihlásí, mají k dispozici databázi se seznamem legionářů, která je totožná s databází na webu Vojenského ústředního archivu…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2011   Václav Bartoš   Úterý 20.03.2012, 04:34

… čs. vojenských jednotek za 2. světové války na webu Vojenského ústředního archivu. Věříme, že toto ocenění Vojenský ústřední archiv a jeho pracovníky potěší a že nám třeba zase připraví nějakou zajímavou databázi. Děkujeme vám za účast v anketě a zájem o dějiny čs. armády 1. Zpřístupnění…

Čs. vojenští diplomaté 1938-1945   Pavel Šrámek   Neděle 18.03.2012, 18:04

… K 73. výročí okupace českých zemí Německem vydalo nakladatelství Mladá fronta ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR knihu pracovnice…

Československé opevnění na Slovensku   Pavel Šrámek   Úterý 24.01.2012, 09:54

… z dejín československých opevnení na Slovensku, které koncem loňského roku vydalo slovenské nakladatelství Virvar (www.virvar.sk). Její autor, pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislavě Peter Chorvát, se v ní věnuje stálému opevnění budovanému na Slovensku ve 30. letech minulého…

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… Na jaře jsme vás informovali o zpracování databáze vojáků československých vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války. Jedním z výstupů…

Speciál o Československu 1938   Václav Bartoš   Pondělí 7.11.2011, 09:23

… skutečného vývoje, bojů československých obránců o hranice a nástin možného průběhu československo-německé války. Autory příspěvků jsou stálí spolupracovníci časopisu, které dále doplnili například Ladislav Kudrna, Jan Lakosil nebo jeden ze spoluautorů našeho webu Pavel Šrámek. A i když časopis…

Vojenské ležení v Brně   Pavel Šrámek   Pondělí 30.05.2011, 14:06

… dokumentárních filmů o polní pekárně KPN, prezentačních filmů Technického muzea apod. Vybrané stany poslouží také jako zázemí pro pekaře a pekařské pracoviště, ve kterém se bude připravovat těsto na chleba. Jako doplnění prezentace polní pekárny KPN a ukázkového pečení chleba v této pekárně se…

Nová kniha o čs. opevnení   Pavel Šrámek   Neděle 15.05.2011, 10:00

… Jana Lakosila a Ladislava Čermáka Velká kniha o malých bunkrech, kterou nedávno vydalo nakladatelství Mladá fronta. Jedná se o vůbec první souhrnné zpracování problematiky lehkého opevnění stavěného v Československu v letech 1936 až 1938. Kniha po stručném popisu okolností vedoucích k jeho výstavbě…

Výročí narození Františka Machníka   Pavel Šrámek   Neděle 1.05.2011, 14:26

… nepřijde gestapo, které sídlilo hned ve vedlejší budově. K 30. dubnu 1942 byl z ředitelské funkce odvolán a odešel do penze. Jeho bývalý spolupracovník generál Josef Dostál při výsleších na klatovském gestapu zmínil Machníkovo jméno, měli spolu údajně hovořit o možných odbojových aktivitách.…

Kniha o opevnění Vltavy   Pavel Šrámek   Pondělí 14.03.2011, 16:46

… zmínku popis vzpoury velitele 205. pěšího pluku podplukovníka Pleského, z obrazových zase unikátní fotografie řeky Vltavy. To vše spolu s kvalitním zpracováním vytváří dohromady práci, která stojí určitě za pozornost. …

Muzeum čs. armády 1938   Pavel Šrámek   Pondělí 2.08.2010, 09:59

… a dokumenty. Na místě je možné také zakoupit literaturu o československém opevnění a armádě. Během letošní zimy je navíc naplánována druhá etapa prací, kdy bude stávající expozice doplněna a samotné muzeum rozšířeno o další pavilony. …

Český rozhlas o československém opevnění   Pavel Šrámek   Pátek 27.11.2009, 22:38

… Můžete odtud dále spustit aplikaci „Utajená obrana železné opony“, kde na vás čekají mnohé podrobnosti k poválečnému opevnění. Vše je přehledně zpracováno a doplněno bohatými fotografickými a filmovými přílohami, ať již dobovými nebo ze současnosti. Součástí je i výzva „Hledejte s námi bunkr“,…

Soutěž o československých legiích   Pavel Šrámek   Úterý 17.11.2009, 09:26

… nebo středních škol z České republiky a také ze Slovenska. Soutěž proběhne celkem ve třech kolech. V prvním, které se koná na školách, soutěžící vypracují odpovědi na 20 otázek týkajících se československých legií. V druhém kole je čekají písemné práce na zadané téma, které posoudí společná komise…

Pavel Šrámek: Kniha o československé armádě 1932-1939   Václav Bartoš   Pondělí 17.11.2008, 13:32

… Po knize Utajená obrana železné opony, na které spolupracoval Pavel Minařík, vyšla v nakladatelství Mladá fronta kniha i dalšího z autorů našeho…

Tvrz Hůrka otevřena pro veřejnost   Pavel Šrámek   Pondělí 25.08.2008, 08:12

… pancéřová vrata, funkční šikmý výtah nebo lokomotivu a vagony úzkorozchodné železnice. A i když se tvrz nachází teprve na počátku rekonstrukčních prací, je návštěva zatím přístupné části podzemí jedinečným zážitkem. Podrobnosti lze najít zde. …

Nové knihy   Pavel Šrámek   Pondělí 21.07.2008, 17:22

… služby u Stráže obrany státu ve 30. letech 20. století. Připomeňme, že 1. díl vyšel v roce 2006 a 2. díl v roce 2007. Spolu s podobně orientovanou prací Šluknovská zrada autorů Jaroslava Beneše a Jindřicha Marka z roku 2006 a především faktograficky bohatou knihou Stráž obrany státu 19361938 od…

Zajímavé aktivity pevnostního muzea K-S-14   Pavel Šrámek   Neděle 11.05.2008, 18:18

… roce 1938? Soutěže se mohou zúčastnit žáci 8. a 9. ročníků základních škol a 1. a 2. ročníků středních škol okresu Ústí nad Orlicí. Termín odevzdání prací je do konce letošního června, vyhlášení výsledků je plánováno na první polovinu října. Další podrobnosti lze nalézt na stránce muzeum K-S-14 U…

20. května 2008 bude přednáška Pavla Šrámka "Obranyschopnost Československa v roce 1938"   Václav Bartoš   Pondělí 28.04.2008, 18:14

… V úterý 20. května 2008 se od 18 hodin koná v přednáškovém sále pardubického zámku přednáška pracovníka Státního okresního archivu Pardubice a…

Výstavy Vojenského historického ústavu   Pavel Šrámek   Čtvrtek 17.04.2008, 12:47

… na radnici Městské části Praha 8 pod názvem Druhá světová válka v ulicích Prahy 8 a Libeňský mír. V srpnu bude Vojenský historický ústav spolupracovat s Národním muzeem na výstavním projektu a přijely tanky. Dne 25. září bude na Žižkově zahájena výstava s názvem Mobilizace 1938, brzy nato 2.…

Město Rokytnice v Orlických horách hledá vedoucího tvrze Hanička   Václav Bartoš   Pátek 16.11.2007, 13:06

… Hledáte práci? Máte-li úzký vztah k československému předválečnému opevnění, vyhovuje-li vám pracovní úvazek na 40 hodin týdně s případnou prací o…

Operace Silver A v České televizi   Pavel Šrámek   Sobota 14.04.2007, 08:26

… vysílat od 20 hodin dvoudílný film Operace Silver A, věnovaný osudům členů stejnojmenného výsadku z Velké Británie za 2. světové války a jejich spolupracovníků. Bližší informace viz www.ceskatelevize.cz/m/detail.php? Ti, kteří měli možnost vidět předpremiéru v Pardubicích, které je s osudy Silver A…

Hrob generála Eliáše v Markovicích     Neděle 30.07.2006, 17:48

… Kosáka (1851–1918), Anny Kosákové (1870–1930) a MUDr. Zdeňka Kosáka (1898–1958), který má pod svým jménem uveden epitaf „LÉKAŘ LIDUMIL ODBOJOVÝ pracOVNÍK“ (jemu generál z vězení posílal část svých motáků). Na hřbitově je dále několik desítek hrobů, z nichž část patří osobám spjatým s knížecím…

Val na obranu republiky   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 16:54

… Kniha Val na obranu republiky – československé opevnění z let 1935–1938 na Králicku dává zájemcům o vojenskou historii do rukou v kostce zpracovanou celou základní historii čs. opevnění (typologie lehkého a těžkého opevnění i tvrzí, výzbroj, lafetace, optika, pancéřové prvky, spojení,…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… a v soukromých pozůstalostech aktérů tehdejších událostí (zejména náčelníka Hlavního štábu československé armády generála Ludvíka Krejčího a pracovníka operačního oddělení Hlavního štábu plukovníka Josefa Fetky).3 1. Jedná se o základní argument stoupenců názorů o nepřipravenosti na válku…


Jak vyhledávat?