Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Hrob generála Josefa Šnejdárka   Pavel Šrámek   Pondělí 24.08.2020, 19:54

Pokud navštívíte město Napajedla, můžete na tamním hřbitově najít hrob generála Josefa Šnejdárka. Ten se zde roku 1875 narodil a začal tak svůj…

Emanuel Moravec na podzim 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 14.05.2020, 18:56

… týlem. Nepodléhaly mu žádné bojové jednotky, ale etapní okrsky s etapními strážními četami, které se na přelomu září a října 1938 teprve formovaly. pokud jde o jeho návštěvy na Hradě u prezidenta Beneše, ta byla jen jedna jediná, a to 2. října 1938, jak dokládají vzpomínky samotného Emanuela Moravce…

Hrob generála Ludvíka Svobody   Pavel Šrámek   Neděle 9.02.2020, 11:46

Pokud navštívíte město Kroměříž, najdete zde kromě známého zámku a zahrad také hrob generála Ludvíka Svobody, jediného generála československé…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Neděle 5.01.2020, 09:45

… a původní tzv. klient. Vypadá sice poněkud zastarale a není uživatelsky nejpřívětivější, ale zato umožňuje fulltextové vyhledávání se zapojením pokročilé syntaxe, například při vyhledávání v seznamech ztrát z první světové války. Na druhé adrese www.digitalniknihovna.cz/dsmo funguje nově…

Československá armáda a rok 1989   Pavel Šrámek   Čtvrtek 5.12.2019, 22:07

… do podzimu 1990 a odvolání ministra Vacka. Lze se dočíst o změnách v armádních strukturách během roku 1990, postoji velitelského sboru ke změnám a poklesu zájmu o armádu během roku 1990. Čtvrtá část je pak věnována období transformace let 1991 a 1992. Popisuje počátky účasti na zahraničních misích,…

Manévry na Kroměřížsku 1929   Pavel Šrámek   Čtvrtek 3.10.2019, 19:35

… středu 30. 10. opět od 17 hodin se bude autor tohoto textu věnovat významným osobnostem přítomných na manévrech. Obě přednášky jsou volně přístupné. pokud budete mít čas a chuť, můžete se přijít něco dozvědět o manévrech československé předválečné armády. …

Výstava dokumentů k roku 1938   Pavel Šrámek   Pátek 30.08.2019, 16:02

… poprvé. Další informace o výstavě a také s ní spojené vědecké konferenci Sovětský svaz a Mnichov 1938 najdete na webu Metropolitní univerzity. A pokud vám to s návštěvou nevyjde, můžete se podívat na web archivní agentury Ruské federace, kde je několik stovek dokumentů z ruských archivů…

Kniha o válečných plánech   Pavel Šrámek   Sobota 22.06.2019, 20:46

… východního bloku na válku v jaderném věku. Díky atraktivnímu tématu i kvalitnímu zpracování kniha vzbudila v minulosti značný zájem a lze předpokládat, že i její nové vydání, které se od těch předchozích odlišuje jen aktualizovanou předmluvou, si brzy najde své čtenáře. Zajímavou knihu v pevné…

Kde hledat informace 2   Pavel Šrámek   Neděle 26.05.2019, 10:51

… a co obsahují. Stačí do pole Název fondu (sbírky) zadat název vojenského útvaru, instituce nebo osoby, kterou hledám a pak kliknout na výsledek. pokud se například zadá Stráž obrany státu, objeví se dva výsledky: první odkazující na fond uložený ve Vojenském historickém archivu, druhý odkazují na…

Ukončení branné pohotovosti státu   Pavel Šrámek   Úterý 26.02.2019, 07:37

… V nejvýchodnější části republiky sice také probíhala demobilizace, která se protáhla až do půlky ledna 1939, ale mimořádná vojenská opatření zde pokračovala i po tomto datu. Definitivní ukončení ostrahy hranic bylo nařízeno až k 15. 2. 1939 a 28. 2. 1939 pak skončil na celém území stav branné…

Letecké karty čs. příslušníků RAF   Pavel Šrámek   Neděle 25.11.2018, 11:11

… jedinečnému prameni, o který byl velký zájem ze strany badatelů. Ve zpřístupňování podobných kartoték z období 2. světové války chce přitom archiv pokračovat. Snad se nezapomene ani na další projekty například databázi padlých v 1. světové válce, která dosud obsahuje údaje jen za roky 1914 až…

Poprava československých důstojníků   Pavel Šrámek   Pondělí 1.10.2018, 21:11

… odbojové organizace Obrana národa s cílem postavit se německým okupantům. Když nemohli bránit vlast na podzim 1938, zůstali věrni své přísaze a pokračovali v boji i po okupaci. A právě to je spojuje s rokem 1938, jehož 80. výročí si připomínáme. Možná bychom si proto místo stálého skloňování…

Oběti květnových vojenských opatření 1938   Pavel Šrámek   Pondělí 28.05.2018, 20:17

… částečná mobilizace. Československá armáda tehdy po zprávách o soustřeďování německých vojenských jednotek kolem hranic v obavě, že by se mohly pokusit obsadit československé pohraničí, provedla ostrahu hranic. Přestože k žádnému vojenskému střetnutí s Němci nedošlo, českoslovenští vojáci tehdy…

Letecký mítink v Curychu 1937   Pavel Šrámek   Neděle 3.12.2017, 22:00

… v souvislosti s československým předválečným vojenským letectvem, neboť se zde podařilo vybojovat řadu významných úspěchů. Autoři se vůbec poprvé pokusili detailně zmapovat účast československých letců a jejich letounů na IV. mezinárodním leteckém mítinku v Curychu od horečných příprav až po…

Pochody po opevnění   Pavel Šrámek   Neděle 17.09.2017, 17:10

… u restaurace v Kozmicích u Hlučína na Opavsku a vede po zdejším opevnění až do areálu čs. opevnění v Darkovičkách. Chybět nebude odborný výklad. A pokud na opevnění zůstanete až do večera, můžete zažít také jedinečnou akci Světla nad bunkry, kdy budou nasvíceny jednotlivé pevnostní objekty.…

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… Ve čtvrté, poslední části našich návodů se podíváme, kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády. Nejprve jak postupovat, pokud byl…

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… o příslušnících čs. předválečné armády, přinášíme návod, jak postupovat při hledání informací o účastnících 2. světové války v letech 1939 až 1945. pokud dotyčný byl příslušníkem čs. zahraniční armády, je to poměrně jednoduché. Na webu Vojenského ústředního archivu Praha (www.vuapraha.cz) je k…

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… kde hledat informace o účastnících 1. světové války, přinášíme další návod, tentokrát kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády. pokud byl dotyčný vojákem z povolání (dobově tzv. vojenský gážista) čs. předválečné armády, je možné začít procházením Schematismů čs. branné moci.…

Polní pošta na podzim 1938   Pavel Šrámek   Neděle 16.10.2016, 21:39

… vzhledem k absenci zkušeností jednoduché, vše navíc zkomplikovalo vyklízení pohraničí českých zemí. Výsledkem bylo značné zpožďování zásilek a nespokojenost vojáků, kteří marně čekali na své zásilky. Organizačními změnami se ale postupně podařilo situaci během října 1938 zlepšit. Koncem října…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… na předky, kteří se účastnili 1. světové války, jsme se rozhodli pomoci vám návodem, kde tyto informace hledat. Nejjednodušší je to v případě, pokud se váš předek zapojil do československých legií v Rusku, Francii nebo Itálii. Na webu Vojenského ústředního archivu Praha (www.vuapraha.cz) je k…

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… Právě 91. pěšího pluku se týká druhé téma, které podrobně popisuje zásah pluku v jihočeském pohraničí koncem roku 1918, kdy se německé obyvatelstvo pokusilo odtrhnout pohraniční oblasti od nové republiky. Poslední téma je pak věnováno pietním památkám a válečným hrobům z období 1. světové války na…

Návštěvy tvrzí čs. opevnění   Pavel Šrámek   Neděle 20.12.2015, 10:10

… přičemž vstup se otevře v 11, 13 a ještě v 15 hodin. Další tvrz Dobrošov nad Náchodem je připravena otevřít své podzemí po předchozí objednávce. pokud tedy plánujete strávit závěr roku na horách, můžete si zimní radovánky zpestřit zajímavou návštěvou československého opevnění. …

Tajemství vojenského kufříku podruhé   Pavel Šrámek   Pondělí 14.09.2015, 19:25

… hry Tajemství vojenského kufříku, o které jsme psali loni v květnu, připravil Vojenský historický ústav Praha a občanské sdružení Zapomenutí její pokračování zaměřené tentokrát na období 2. světové války. Hra je určena pro žáky a studenty základních a středních škol a podle věku je rozdělena do…

Králická pevnostní oblast   Pavel Šrámek   Pondělí 27.07.2015, 13:11

… včetně nasazení dobové vojenské techniky. Na Cihelnu v neděli 23. srpna naváže opět tradiční den muzeí a památníků Králické pevnostní oblasti. A pokud vám to zrovna tento víkend nevyjde, můžete přijet jindy. Každou sobotu až do 19. září bude na Králicko jezdit historický vlak tažený parní nebo…

Legiovlak na cestě po ČR   Pavel Šrámek   Pondělí 15.06.2015, 09:07

… v Krkonoších a Jaroměř, právě dnes pak přijíždí do Hradce Králové, kde zůstane do 28. června. V červenci a srpnu se vrátí do Prahy, aby koncem srpna pokračoval ve své cestě. V plánu jsou města Pardubice (od 28. srpna do 13. září), České Budějovice (od 16. do 27. září), Jihlava (od 2. do 18. října),…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 2.03.2015, 14:15

Pokud patříte k pravidelným návštěvníkům webových stránek Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz, tak jste určitě zaregistrovali, že…

Kniha o generálu Husárkovi   Václav Bartoš   Čtvrtek 5.02.2015, 10:44

… armády. Napsali ji generálův syn Vladimír Husárek, žijící ve Francii, spolu s Pavlem Šrámkem, jedním z autorů našeho webu vojenstvi.cz, a pokusili se v ní zachytit mimořádně zajímavé životní osudy této významné vojenské osobnosti. Jméno Karla Husárka je spojováno především s…

Knihy o 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 22.12.2014, 10:13

… z 1. světové války Františka Chmely nebo Deník legionáře pozdějšího generála Jindřicha Bejla. O zachycení vzpomínek z určitého regionu se pak pokusil Radovan Jančář v Bojovali za císaře pána. Ze souhrnných zpracování české účasti v 1. světové válce vyšla nová vydání již dříve vydané trojdílné…

Cihelna 2014   Pavel Šrámek   Středa 30.07.2014, 18:00

… a dalších. Současně bude možné až do večera navštívit muzea československého opevnění v Králické pevnostní oblasti a také Vojenské muzeum Králíky. A pokud to v sobotu nestihnete, nic se neděje, všechna muzea bude možné navštívit i v neděli 24. 8. Veškeré podrobnosti můžete najít na webových stránkách…

Výstavy k 1. světové válce   Pavel Šrámek   Středa 23.04.2014, 11:16

… celostátní muzea jako Armádní muzeum v Praze-Žižkově, Národní technické muzeum v Praze, Technické muzeum v Brně či Moravské zemské muzeum v Brně. pokud jde o náměty jednotlivých výstav, většinou jsou zaměřeny obecně na 1. světovou válku a československé zahraniční legie s připomenutím konkrétní…

Vzpomínky na září 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 5.09.2013, 14:07

… obránců hranic, dozorce Finanční stráže Josefa Navrátila připomene zase vzpomínková akce u jeho pomníku 28. 9. Je tedy opravdu z čeho si vybírat. A pokud vám to nevyjde, můžete si září 1938 připomenout na webu www.mobilisace1938.cz. …

Projekt "Legie 100" podruhé   Pavel Šrámek   Středa 26.06.2013, 12:30

… která by je měla podrobně zmapovat. Asi největší zájem vyvolal záměr postavit repliku vlakové soupravy československých legionářů v Rusku. I tady se pokročilo a na letošním veletrhu IDET v Brně se první repliky vagónů představily odborné i laické veřejnosti, která o ně jevila značný zájem. Vedle…

Galerie generálů ve Valašském Meziříčí   Pavel Šrámek   Středa 20.03.2013, 15:57

Pokud zavítáte do budovy Městského úřadu Valašské Meziříčí, najdete zde i jeden neobvyklý prvek, a to galerii generálů. Byla dokončena po tříletém…

Historie útvarů 1. tankové divize   Pavel Šrámek   Neděle 9.12.2012, 17:45

… V lednu jsme vás upozorňovali na knihu Historie 1. tankové divize, která u vás vyvolala značný zájem. Nyní vyšlo její pokračování, a to pod…

Zbytky střílen v opuštěných domech v okolí Strážného na Šumavě   Václav Bartoš   Pondělí 10.09.2012, 12:25

… že Vás během cesty nebudou rušit davy ostatních výletníků. Stačí tedy jen procházet člověkem nedotčenou část přírody a nasávat příjemnou atmosféru,“ pokračuje starosta Vacek. „Kromě dvou až tří dalších návštěvníků zde ale s trochou štěstí můžete narazit například na jelena,“ dodává s úsměvem…

Krev legionáře   Pavel Šrámek   Středa 11.04.2012, 22:37

… V rámci tohoto projektu byly koncem ledna spuštěny speciální webové stránky nazvané Krev legionáře (www.krevlegionare.cz), které vychází z předpokladu, že v České republice žije v současné době odhadem milion potomků československých legionářů, kteří bojovali na frontách 1. světové války.…

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… padlých, zemřelých a nezvěstných příslušníků obrněné brigády, přičemž medailonům předcházejí odborné studie zabývající se organizací i plány předpokládaného bojového nasazení jak československých pozemních jednotek na Západě, tak i dalších vojenských formací exilových reprezentací, a to konkrétně…

Vzpomínky na podzim 1938   Pavel Šrámek   Pondělí 12.09.2011, 20:51

… hodin. V jejím průběhu zájemci uvidí dělostřeleckou tvrz Bouda, objekty těžkého a lehkého opevnění, polní opevnění a další zajímavosti v terénu. Předpokládané ukončení prohlídky bude okolo 17. hodiny. Příslušníkům Stráže obrany státu bude věnováno setkání v sobotu 1. října 2011 v Lužických horách…

Mimořádná kniha o čs. armádě   Pavel Šrámek   Neděle 28.11.2010, 19:02

… četa a družstvo, přičemž se zaměřili především na útvary pěchoty, u kterých uvádí konkrétní obranné úseky, dislokaci velitelství a jména velitelů, pokud jsou známa. Organizační přehledy doplňují další podrobnosti, například početní stavy nebo osudy vybraných vojenských velitelů za války i po válce.…

Přednášky z vojenské historie   Pavel Šrámek   Pondělí 15.03.2010, 15:30

… ústavu akademie věd. Následující den od 17 hodin proběhne v budově Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově ulici seminář věnovaný pokusům o ozbrojené vojenské převraty na počátku padesátých let, ve kterém vystoupí historici z Ústavu pro studium totalitních režimů a Vojenského…

Zajímavá výstava v Trutnově   Pavel Šrámek   Neděle 13.12.2009, 18:30

Pokud v těchto nebo v následujících dnech zavítáte na Trutnovsko, udělejte si čas a navštivte výstavu Stráž obrany státu a léta ohrožení republiky…

Vojenský historický ústav Bratislava   Pavel Šrámek   Středa 29.07.2009, 15:43

… história, kde lze najít mnoho zajímavých příspěvků k naší společné vojenské historii. Nedávno vydaným pátým dílem věnovaným rokům 1939 až 1945 zase pokračuje vydávání Vojenských dějin Slovenska, které doplňují tématicky zaměřené sborníky, například o M. R. Štefánikovi. Novinkou je pak spuštění…

Dokumentární fikce o válce 1938   Pavel Šrámek   Sobota 1.11.2008, 10:02

… hodin nabídne program ČT 2 hodinovou dokumentární fikci Kdyby na téma případné československo-německé války na podzim 1938. Bude možné sledovat předpokládaný vývoj válečných událostí od odmítnutí německých územních požadavků přes útok německé armády až po ukončení konfliktu. Vedle dobových záběrů se…

20. května 2008 bude přednáška Pavla Šrámka "Obranyschopnost Československa v roce 1938"   Václav Bartoš   Pondělí 28.04.2008, 18:14

… přípravách Československa ve třicátých letech minulého století, tedy na věci, které se objevují i na těchto stránkách. Na závěr se Pavel Šrámek pokusí nalézt odpověď na otázku, zda a jak bylo Československo připraveno na možnou válku v roce 1938. Více o tomto tématu také článek Pavla Šrámka…

Za příběh z vojny knihu   Pavel Šrámek   Sobota 8.03.2008, 18:06

… Zajímavou akci nabízí autoři webu www.csla.cz věnovaného Československé lidové armádě. Pokud jim pošlete příběh ze své služby v Československé…

Československá armáda podle Tomáše Krystlíka   Pavel Šrámek   Pátek 22.12.2006, 06:41

… závěrů vyvolalo to mezi zájemci o československou meziválečnou armádu velké rozhořčení. V Respektu byly následně otištěny reakce, které se pokoušely uvést na pravou míru alespoň ty nejhorší nesmysly (viz http://armada.vojenstvi.cz/nazory_8.htm). Uplynuly však tři roky a Tomáš Krystlík dal o…

Václav Nekvasil a firma Václav Nekvasil, a.s., Praha   Václav Bartoš   Pátek 1.12.2006, 18:20

… Česká televize uvedla 16. 11. 2006 ve svém pořadu POKR (POstřehy, Komentáře a Rady pro podnikatele) informace o dávno zaniklé firmě Václav…

Muzeum historické vojenské techniky (Museum für historische Wehrtechnik) v obci Röthenbach an der Pegnitz   Václav Bartoš   Úterý 17.10.2006, 23:46

… exportní verzí 3,7 cm Flaku 18 pro Rumunsko, známým Flakvierlingem 38 atd. Kromě němčiny a angličtiny se v muzeu někdy domluvíte i česky – pokud je právě přítomen jeden z vedoucích členů spolku, narozený v severních Čechách. Muzeum provozuje i výzkumnou a publikační činnost a nabízí na…

Muzeum československého opevnění tvrz Stachelberg   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:42

… expozic (naučné panely a třírozměrné modely) v objektu T-S 73 návštěvu podzemí s průvodcem (vstup minimálně 1 za hodinu dle aktuální informace na pokladně muzea) prohlídku objektu lehkého opevnění vz.37 (s průvodcem) individuální prohlídku naučné stezky (naučné panely) Vstupné: Plné vstupné…

Těžké opevnění na Staroměstsku     Neděle 30.07.2006, 17:21

… Město pod Sněžníkem nepatří bohužel mezi nejběžněji navštěvované turistické oblasti naší země. Neleží totiž na hlavní trase, a proto potřebujete, pokud nevlastníte automobil, dosti času k tomu, abyste vůbec do místa dojeli. Vynaložené úsilí se ovšem bohatě vyplatí, nejen kvůli krásné okolní…

Náchodští chtějí lázně opět v provozu   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:16

… okolo tří a čtyř set milionů korun.“ S žádostí o finanční podporu se Náchod hodlá obrátit na fondy Evropské unie. Největší část výdajů nejspíš pokryje úvěrem. Osud lázní založených v roce 1818, které po pádu komunismu skončili v soukromých rukou a od roku 1996 už jen chátrají, se tak začíná…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… na plánu zásadní modernizace a reorganizace armády vycházejícím z přesvědčení vojáků, že jejich hlavním protivníkem bude Německo, které se pokusí rychlým útokem s využitím momentu překvapení vyřadit Československo z boje dříve než zmobilizují a zasáhnou jeho spojenci. Proto se počítalo s…


Jak vyhledávat?