Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Práce o úkrytech pro kulomety   Pavel Šrámek   Pondělí 18.12.2017, 20:27

… pro překvapivé palebné přepady z bezprostřední blízkosti, jejichž výrobou a budováním byly od roku 1937 pověřeny téměř všechny československé pěší pluky. Ve srovnání s předchozími publikacemi je nejnovější ovšem práce poněkud skromnější. Text tvoří pouze 6 stran, zbývajících více než 20 stran…

Matriky zemřelých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 1.05.2017, 11:57

… o které jsme psali loni v únoru a kterou naleznete na kramerius.army.cz. Tento další zajímavý projekt nabízí ke studiu matriky zemřelých vybraných pěší pluků zhruba z let 1900 až 1930, tedy včetně období 1. světové války. Jedná se konkrétně o pěší pluky československé armády 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,…

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… zajímavým titulem s názvem Vojáci Švejkova pluku. Jeho autor Jan Ciglbauer, badatel a publicista… mužů prožila válku v řadách budějovického 91. pěšího pluku, známého díky Haškovu románu Osudy…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… Najít zde můžeme třeba periodikum Československá samostatnost, tištěné seznamy ztrát rakousko-uherské armády nebo knihu o osudech turnovského pěšího pluku 94 za světové války. Nahlédnout je také možné do úmrtní matriky pěšího pluku 1 a jeho předchůdců z první světové války a do ukázky kartotéky…

Vojáci proti Mnichovské dohodě   Pavel Šrámek   Pondělí 12.10.2015, 15:45

… až na výjimky však nedošlo k otevřeným výzvám podřízeným vojákům k odporu. Tyto výjimky jsou známy dvě. První, známější byl případ velitele pěšího pluku 205 podplukovníka Metoděje Pleského, který 1. října 1938 svolal na své velitelské stanoviště v Sedlčanech u Prahy důstojníky pluku a sdělil…

Knihy o 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 22.12.2014, 10:13

… jediná kniha se pak věnovala dějinám některého z pluků rakousko-uherské armády, a to konkrétně 102.… rakousko-uherské armády, a to konkrétně 102. pěšího pluku, o kterém napsal Hynek Domalíp v Hoši od…

Historie útvarů 1. tankové divize   Pavel Šrámek   Neděle 9.12.2012, 17:45

… byly součástí této divize, a to jako divize pěší, motorizované, rychlé, mechanizované i tankové.… můžeme najít historii například 1. tankového pluku Strašice, 3. motostřeleckého pluku Louny, 1.…

Historie 1. tankové divize     Čtvrtek 12.01.2012, 19:19

… popisujících historii téměř všech leteckých pluků, ale pozemnímu vojsku, a to jednomu konkrétnímu… 1. tankové divize od vzniku v roce 1945 jako 1. pěší divize přes reorganizaci na tankovou v roce 1958…

Kniha o opevnění Vltavy   Pavel Šrámek   Pondělí 14.03.2011, 16:46

… o jednotkách, které měly opevnění bránit, a bohatá textová i obrazová příloha. Z textových příloh stojí za zmínku popis vzpoury velitele 205. pěšího pluku podplukovníka Pleského, z obrazových zase unikátní fotografie řeky Vltavy. To vše spolu s kvalitním zpracováním vytváří dohromady práci,…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… a pracovníka operačního oddělení Hlavního štábu plukovníka Josefa Fetky).3 1. Jedná se o základní… obsazení státní hranice, se změnou struktury pěších divizí, zavedením armádních sborů a novou…


Jak vyhledávat?