Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Odsun sovětských vojsk z Vysokého Mýta   Pavel Šrámek   Pátek 1.05.2020, 13:38

… proběhl ve dnech 2.dubna až 13.června v rámci 41 železničních transportů (všechny směřovaly do SSSR přes železniční stanici Čierna nad Tisou). Jednotlivé útvary opouštěly vysokomýtskou posádku následovně: 813.spojovací prapor (železniční transport 13.4.1990), 909.prapor materiálního…

Mobilizace ve fotografii   Pavel Šrámek   Úterý 15.05.2018, 20:20

… přibližuje historické okolnosti vzniku takzvané sudetské krize, popisuje snahy o modernizaci čs. armády a vybudování pevnostního systému i úkoly jednotlivých bezpečnostních složek. Následuje hlavní část knihy koncipovaná jako fotokronika, v níž jsou materiály uspořádány chronologicky od jara 1938 až…

Osmičkový rok na internetu   Pavel Šrámek   Neděle 11.03.2018, 13:18

… První z nich na www.totostoleti.cz připravila veřejnoprávní Česká televize a zachytila v něm 100 let našeho státu od roku 1918 do současnosti. Jednotlivá období a události připomínají dokumentární filmy, besedy, reportáže či vzpomínky účastníků. Druhý projekt na www.spolecnestoleti.cz připravila…

Inventáře v elektronické podobě   Pavel Šrámek   Pondělí 20.11.2017, 20:37

… 2. čs. odboj a čs. armáda 1939 až 1945 a čs. armáda po roce 1945. Celkem je tak k dispozici okolo tří stovek inventářů včetně rejstříků, např. jednotlivá oddělení Hlavního štábu čs. předválečné armády nebo složky Ministerstva národní obrany poválečné armády. Můžete si tak v klidu z domova vybrat,…

Pochody po opevnění   Pavel Šrámek   Neděle 17.09.2017, 17:10

… nebude odborný výklad. A pokud na opevnění zůstanete až do večera, můžete zažít také jedinečnou akci Světla nad bunkry, kdy budou nasvíceny jednotlivé pevnostní objekty. Poslední pochod se pak koná o týden později, tj. 30. září a začíná v 8 hodin na tvrzi Hanička u Rokytnice v Orlických horách.…

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… případně ustanovení do funkcí. Problémem ale je, že k záznamům z let 1949 a 1950 nebyly zpracovány jmenné rejstříky a od roku 1946 jsou jednotlivé útvary uváděny většinou krycím číslem. Základním zdrojem informací o průběhu služby jednotlivých vojáků z povolání je jejich osobní personální…

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… za války. Ve Vojenském ústředním archivu Praha jsou též k dispozici dotazníky účastníků domácího odboje, případně prověrkové materiály na jednotlivé partyzánské a odbojové skupiny. Byl-li účastník odboje v letech 1945 až 1950 za svoji odbojovou činnost vyznamenán, je možno využít i kartotéku…

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… generála nabízí základní biografické údaje a fotku. Dále je možné využít Osobní věstníky MNO z let 1919 až 1939, ve kterých byla zveřejňována jednotlivá personální opatření (povýšení, přemístění, změna ve funkci). V tomto případě ovšem výsledky hledání neodpovídají vždy vynaložené námaze. Více…

Tajemství vojenského kufříku podruhé   Pavel Šrámek   Pondělí 14.09.2015, 19:25

… příběhů vojáků československého domácího a zahraničního odboje za 2. světové války. Podobně jako v loňském roce bude úkolem hráčů prozkoumat jednotlivé předměty a zrekonstruovat životní příběh majitele kufru, kterých je v nabídce celkem pět. I v tomto případě je třeba sestavený příběh do 31.…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 2.03.2015, 14:15

… opět ocenit Vojenský ústřední archiv za jeho práci. I v této podobě může databáze padlých a nezvěstných dobře posloužit, a to jak pro hledání jednotlivců, tak pro hledání osob z určité lokality podle místa narození. Pro dosud chybějící roky zatím nezbývá než zkusit možnosti popsané zde…

Tajemství vojenského kufříku   Pavel Šrámek   Středa 21.05.2014, 15:28

… a dokumenty, které patřily vojákovi z rakousko-uherské armády, z francouzských, ruských a italských legií. Úkolem účastníků hry je prozkoumat jednotlivé předměty v kufru a zrekonstruovat životní příběh jeho majitele, přičemž jako pomůcka poslouží mapa událostí a přiložené otázky. Hra Tajemství…

Výstavy k 1. světové válce   Pavel Šrámek   Středa 23.04.2014, 11:16

… Armádní muzeum v Praze-Žižkově, Národní technické muzeum v Praze, Technické muzeum v Brně či Moravské zemské muzeum v Brně. Pokud jde o náměty jednotlivých výstav, většinou jsou zaměřeny obecně na 1. světovou válku a československé zahraniční legie s připomenutím konkrétní situace v daném regionu a…

K historii radiotechnického vojska   Pavel Šrámek   Středa 11.12.2013, 07:03

… 1961 až do ukončení jejich činnosti v roce 1994 (u brigády až do roku 2003). Kniha je doplněna jednoduchými nákresy týlových a bojových částí jednotlivých útvarů, seznamy radiolokátorů, přehledy velitelů jednotek, velitelů útvarů a náčelníků štábů. Jedna z kapitol se zabývá i účastí příslušníků…

Nová kniha o čs. opevnení   Pavel Šrámek   Neděle 15.05.2011, 10:00

… po stručném popisu okolností vedoucích k jeho výstavbě detailně rozebírá lehké opevnění z roku 1936 a z roku 1937. Podrobně jsou popsány všechny jednotlivé typy objektů, a to jak ty postavené, tak ty nerealizované, včetně zkušebních a cvičných, jejich výbava, výstroj, výzbroj, nechybí ani údaje o…

Odešla osobnost bunkrologického hnutí   Pavel Šrámek   Středa 26.08.2009, 12:39

… Aleš Horák se však věnoval i propagaci československého předválečného opevnění, navazování mezinárodních kontaktů a snažil se také o spolupráci jednotlivých pevnostních muzeí. Poslední plán vytvořit v okolí Náchoda pevnostní skanzen mu již zákeřná nemoc nedovolila dokončit. Odešel tak člověk, který…

Vojenský historický ústav Bratislava   Pavel Šrámek   Středa 29.07.2009, 15:43

… Novinkou je pak spuštění webových stránek www.vhu.sk, kde lze vedle podrobných informací o vojenském historickém ústavu najít třeba obsahy jednotlivých čísel Vojenské historie nebo údaje o Vojenském historickém archivu Bratislava. Zájemci o historii československé předválečné a poválečné armády…

Pavel Šrámek: Kniha o československé armádě 1932-1939   Václav Bartoš   Pondělí 17.11.2008, 13:32

… Pavla Šrámka. Ve své práci Ve stínu Mnichova – Z historie československé armády 19321939 představuje osudy československé předválečné armády. V jednotlivých kapitolách čtenáře seznamuje například s formami spolupráce se spojenci, postojem politiků k armádě, průběhem vojenských manévrů, brannou…

Těžké opevnění na Staroměstsku     Neděle 30.07.2006, 17:21

… 2001, s. 109110). O objekty se starají a umožňují vstup do nich nadšenci, kteří jsou sdruženi v Beton Bunker Club Kronfelzov. S opravou začali jednotlivě přibližně před deseti lety a společnými silami vybudovali i již zmíněnou naučnou stezku. Kromě toho ve spolupráci např. s brněnskými skauty…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… u části z nich se předpokládalo vybavení obrněnými automobily. V létě 1938 velení armády připravilo plán spočívající ve znemožnění spojení mezi jednotlivými centry Sudetoněmecké strany, považovanými za střediska případného povstání. Vzápětí bylo sestaveno a do pohraničí odesláno 15 pohotovostních…


Jak vyhledávat?