Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Odjezd dalších útvarů během 1. etapy odsunu sovětských vojsk z Československa   Pavel Šrámek   Pondělí 13.07.2020, 20:10

… rovněž odvoz munice a týlového materiálu. Z výše zmíněných útvarů byl jako první odsunut 129.prapor chemické ochrany z Červené Vody. Jeho transport byl vypraven již 28.března 1990 z nádraží v Dolní Lipce a odvezl necelé dvě stovky vojáků. Následně proběhl odsun 1857.pohyblivé raketové…

Odsun 48. motostřelecké divize ze Šumperka, České Třebové, Olomouce, Klášterce nad Orlicí a Červené Vody   Václav Bartoš   Čtvrtek 4.06.2020, 08:00

… více než 450 vojáků s dvěmi desítkami mobilních protiletadlových kompletů. Pro jejich odvoz bylo ve dnech 10.-13.dubna využito 6 železničních transportů vypravených z nádraží v Dolní Lipce. Poté následoval odsun 322.motostřeleckého pluku (VÚ-47286) z Olomouce. V tomto případě bylo zapotřebí odvézt…

Odsun sovětských vojsk z Vysokého Mýta   Pavel Šrámek   Pátek 1.05.2020, 13:38

… útvarem byl 265.gardový motostřelecký pluk, u něhož sloužilo cca 2000 vojáků vyzbrojených kromě jiného 40 tanky T-72, 135 obrněnými transportéry BTR-60, 18 taženými houfnicemi a stejným množstvím minometů. Ve městě taktéž žilo cca 1600 rodinných příslušníků vojáků z povolání, kteří bydleli…

Odsun 31. tankové divize z Bruntálu, Krnova a VVP Libavá   Pavel Šrámek   Čtvrtek 2.04.2020, 17:07

… pluk měl k dispozici 22 protiletadlových kompletů. U průzkumného praporu se nacházelo 6 tanků a 31 bojových vozidel pěchoty nebo obrněných transportérů. Další transportéry byly přiděleny velitelství divize a rotě chemické ochrany. 77.Oderský tankový pluk (VÚ-35099) v Krnově čítal 1100 vojáků a…

Výročí zahájení odsunu prvního útvaru sovětské armády z Československa   Pavel Šrámek   Úterý 25.02.2020, 17:36

… následujícího dne ve 20.35 přes hraniční železniční stanici Čierná nad Tisou. V krátkých intervalech z Frenštátu odjelo dalších 8 železničních transportů s vojáky a materiálem tankového útvaru, který město definitivně opustil 7. března. Poté následoval odsun dělostřeleckého pluku, jež proběhl ve…

Kniha o opevnění Berounska   Pavel Šrámek   Úterý 5.11.2019, 22:05

… generála Ludvíka Krejčího se Radan Lášek a nakladatelství Codyprint vrátili k tematice čs. předválečného opevnění, a to knihou Opevněná Berounka fortifikace na Berounsku a jejich obránci 1938. Jak již název napovídá, kniha se věnuje výstavbě lehkého opevnění v okolí Berouna, které tvořilo součást…

Výročí květnové mobilizace   Pavel Šrámek   Neděle 29.04.2018, 17:07

… víkend pevnostních muzeí v Králické pevnostní oblasti, kdy kromě otevřených pevnostních muzeí včetně tvrzí Bouda a Hůrka čeká na návštěvníky také sportovně branný dětský den. A konečně v sobotu 2. června se koná u pěchotního srubu Březinka nad Náchodem vzpomínková akce Tanky na Březince, při které…

Osmičkový rok na internetu   Pavel Šrámek   Neděle 11.03.2018, 13:18

… televize a zachytila v něm 100 let našeho státu od roku 1918 do současnosti. Jednotlivá období a události připomínají dokumentární filmy, besedy, reportáže či vzpomínky účastníků. Druhý projekt na www.spolecnestoleti.cz připravila agentura CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní…

Vzpomínky budovatele čs. opevnění   Pavel Šrámek   Úterý 10.01.2017, 20:22

… Nakladatelství FORTprint specializující se na literaturu o opevnění vydalo jako svůj 35. svazek knihu Čs. opevnění ve vzpomínkách a dokumentech…

Pušky a bodáky vzor 24   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2016, 21:43

… tak novými puškami vz. 33. Součástí monografie je dále problematika zbrojní výroby ve Zbrojovce Brno v letech 1919 až 1945. Zde se autor věnuje i exportům pušek do zahraničí a z tohoto důvodu jsou zmíněny dodávky pušek a bodáků ze Zbrojovky armádám Rumunska a Německa, přičemž tyto údaje nebyly dosud…

Získání tanku LTH   Pavel Šrámek   Úterý 28.06.2016, 10:16

… tanků, kterou má ve svých sbírkách, o další mimořádně zajímavý exponát. Jedná se o lehký tank LTH vyrobený firmou ČKD na konci 30. let a exportovaný do Švýcarska, kde úspěšně sloužil až do 50. let minulého století. K dosavadním lehkým tankům vz. 35 a vz. 38, které sloužily v československé…

Rok Františka Machníka   Pavel Šrámek   Úterý 17.05.2016, 21:29

… Františka Machníka, který chce připomenout odkaz tohoto politika a jeho spolupracovníků, k nimž patřil například Machníkův pobočník major Jaromír ort, šéf jeho vojenského kabinetu podplukovník Václav Kropáček nebo generál Josef Dostál. Všichni se zapojili nejen do budování československé…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… Ministerstvo obrany ČR na podzim loňského roku Digitální studovnu, která má zpřístupnit všechny výstupy digitalizační práce probíhající v tomto resortu, především ve Vojenském historickém ústavu a Vojenském ústředním archivu Vojenském historickém archivu. Na adrese kramerius.army.cz se tak má…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2014   Václav Bartoš   Pondělí 25.05.2015, 21:33

… (20 hlasů) 2. Interaktivní hra Vojenského historického ústavu Tajemství vojenského kufříku. (321 hlasů) 3. Odvysílání cyklu České televize Raport o Velké válce. (15 hlasů) 4. Spuštění databáze padlých v 1. světové válce na webu Vojenského ústředního archivu. (29 hlasů) 5. Vydání knihy Jiřího…

Vlak pro hlavního velitele čs. armády   Pavel Šrámek   Pondělí 13.04.2015, 12:33

… nechybí ani pojednání o organizaci hlavního velení československé armády v případné válce, včetně jeho válečných počtů a mobilizačních transportů. Uvedenou publikaci o rozsahu 74 stran a s cenou 150 korun připravil autor pro vážné zájemce na objednávku, kterou je třeba odeslat ve formě:…

Akce k výročí Velké války   Pavel Šrámek   Středa 1.01.2014, 08:45

… v Rusku, ve Francii a v Itálii. Nejen legionáře, ale také občany bojující v řadách rakousko-uherské armády chce připomenout cyklus České televize Raport o velké válce připravovaný speciálně k výročí vypuknutí první světové války. Jeho autoři chtějí představit na základě osobních dokladů a vzpomínek…

Encyklopedie čs. generality 1918-1992   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2012, 15:46

… hodnosti. Každé heslo obsahuje základní biografická data, civilní a vojenské vzdělání, hodnostní postup, průběh vojenské služby a většinou také portrétní fotografii. Součástí knihy je dále pojednání o vytváření československé předválečné a poválečné generality a nechybí samozřejmě početné přílohy…

Akce Cihelna 2012   Pavel Šrámek   Pondělí 30.07.2012, 06:50

… původní vchodový srub tvrze. Vojenské muzeum Králíky zase nabídne možnost svézt se ve velitelském vozidle na podvozku BVP-1 nebo v kolovém transportéru OT-64. Podrobnosti a aktuální informace o celé akci Cihelna lze nalézt na www.akcecihelna.com. …

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii, kterou před nedávnem vydalo nakladatelství Lidové noviny. Základ textu tvoří životopisné portréty padlých, zemřelých a nezvěstných příslušníků obrněné brigády, přičemž medailonům předcházejí odborné studie zabývající se organizací i plány…

Kniha o čs. zbrojních projektech   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2011, 14:14

… světové války, se zkušenostmi získanými z používání německé kořistní techniky a její výroby v Československu a v neposlední řadě i zkušenosti s importovanou technikou, technologiemi a doktrínou vítězné sovětské armády, jejíž vliv díky politické situaci nakonec převládl. Kniha přináší dosud…

Vojenská historie v České televizi   Pavel Šrámek   Neděle 26.06.2011, 21:14

… zájemce o naši vojenskou historii. Hned první prázdninovou neděli 3. 7. nabídne v 10 hodin na programu ČT1 Toulavou kameru, jejíž jedna reportáž bude z Vojenského muzea v Králíkách zaměřeného na historii čs. armády. Následující den, v pondělí 4. 7. začíná ve 21.15 hodin na programu ČT2…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2010   Václav Bartoš   Pátek 15.04.2011, 20:38

… našich čtenářů udělit loňské knižní novince Mobilizovaná československá armáda 1938. Jejími autory pánové Bedřich Hamák a Ivo Vondrovský. Vydal ji Fortprint ve známé edici Pevnosti. Věříme, že tato kniha zaujme i vás. Děkujeme vám za účast v anketě a zájem o dějiny čs. armády. Zde jsou…

Mimořádná kniha o čs. armádě   Pavel Šrámek   Neděle 28.11.2010, 19:02

… Nakladatelství FORTprint ve Dvoře Králové nad Labem přichystalo pro všechny zájemce o československou vojenskou historii milý vánoční dárek. Jako…

Dobře utajené publikace   Pavel Šrámek   Středa 29.07.2009, 15:42

… kontrarozvědky v letech 19451990. Vše kvalitní a informacemi nabité knihy, které však mají jednu podstatnou vadu. Distribuují se pouze v rámci resortu Ministerstva obrany. Je to určitě škoda, neboť řada potenciálních zájemců se k nim nejen nedostane, ale vůbec se o nich nedozví. Poté, co přestalo…

Pevnost Stachelberg v pořadu České televize Fenomén dnes   Václav Bartoš   Pátek 16.03.2007, 11:42

… na České televizi pořad Fenomén dnes. Mezi jinými pořad pojednává i o tvrzi Stachelberg a jejím zpřístupňování. Vystupují zde člonové družstva Forteg. http://www.ceskatelevize.cz/clovece.html …

Třetí prezident Hácha a poslední chvíle tzv. druhé republiky   Václav Bartoš   Pátek 16.03.2007, 08:05

… zajímavé pro obecné povědomí o naší historii, že si dovolím následující odbočku s odkazem na článek deníku MF Dnes. Mladá Fronta Dnes ve své reportáži uvádí popis událostí 14. března 1939 (Háchova audience u Hitlera) a přináší výsledky grafologického rozboru Háchova podpisu, jenž dokládá veliký…

Václav Nekvasil a firma Václav Nekvasil, a.s., Praha   Václav Bartoš   Pátek 1.12.2006, 18:20

… v roce 1884. Lobbing tedy nebyl pro tehdejší společnost nic nového. Pořad naleznete na adrese: http://www.ceskatelevize.cz/r/26926.html Text reportáže o firmě Václav Nekvasil si můžete přečíst na adrese: http://www.ceskatelevize.cz/tydenik.html? Znárodněním končí historie této perspektivní a…

Vzácný Škoda LT-35 v největším americkém armádním muzeu Aberdeen dostane znovu české barvy   Václav Bartoš   Neděle 19.11.2006, 09:30

… ředitel muzea, generál William Atwater. Návštěvníci muzea spatři tank v československých barvách už během prosince. Více o této události reportář České televize pořadu Události 18.11.2006…

Muzeum historické vojenské techniky (Museum für historische Wehrtechnik) v obci Röthenbach an der Pegnitz   Václav Bartoš   Úterý 17.10.2006, 23:46

… info (at) wehrtechnikmuseum.de) lze navštívit i depozitář s dalšími zajímavými exponáty: polským licenčním Boforsem 40mm na kolovém podvozku, exportní verzí 3,7 cm Flaku 18 pro Rumunsko, známým Flakvierlingem 38 atd. Kromě němčiny a angličtiny se v muzeu někdy domluvíte i česky – pokud je právě…

Obrat v kauze Lázně Běloves   Václav Bartoš   Středa 16.08.2006, 18:29

… časem informoval sám Miroslav Borůvka, zájem města o koupi vítá, hovořil tehdy i o prodeji stáčírny běloveské idy tak, jak to uváděla prosincová reportáž České televize Lázně Běloves koupí město. Není se však čemu divit, když cena radnici přijde za schátralý areál neúměrná. Město už dokonce za 19…

Muzeum československého opevnění tvrz Stachelberg   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:42

… cílem je vytvořit z tvrze Stachelberg důstoný památník stavitelů a obránců československého opevnění. To je také důvod, proč si založili družstvo Fortis se sídlem v Trutnově. Pro všechny členy družstva je společné nadšení a zájem o historii československého opevnění. Tvrz uvádějí do původního stavu…

Val na obranu republiky   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 16:54

… se objevila dlouho očekávaná publikace. Více o ní v článku. K-S 9 Mezi lesíky celkový pohled Zakoupit ji můžete v internetovém obchodě Fort-BOOKS Kniha Val na obranu republiky – československé opevnění z let 1935–1938 na Králicku dává zájemcům o vojenskou historii do rukou v kostce…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… 421 435. 9 K tzv. teorii dvou koncepcí viz Pavel ŠRÁMEK, Tanky versus opevnění aneb jak to vlastně bylo. Několik poznámek do diskuse, Novodobé fortifikace, 8, 2001, s. 52 54 a Ivo VONDROVSKÝ, Tanky versus opevnění trochu jiný pohled, Novodobé fortifikace, 11, 2003, s. 63 64. Též Pavel ŠRÁMEK,…


Jak vyhledávat?