Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Ztracené varty   Pavel Šrámek   Neděle 15.04.2018, 21:59

… a výcvik praporů Stráže obrany státu Strakonice a České Budějovice. V druhé části je na základě mnoha osobních svědectví a služebních hlášení popsáno pronikání nacistické ideologie do šumavských obcí, které ukončilo dosavadní bezproblémové soužití německých obyvatel s českou menšinou. Čtenář…

Nová kniha o čs. předválečné armádě   Pavel Šrámek   Sobota 21.11.2015, 10:40

… oddělení v roce 1931 a s výjimkou let 1936 a 1937 zde působil až do okupace v březnu 1939. Ve své práci dokončené v 70. letech minulého století popsal na základě svých vzpomínek, vlastních poznámek a dobových dokumentů válečné přípravy československé armády ve 2. polovině 30. let minulého…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 2.03.2015, 14:15

… pro hledání jednotlivců, tak pro hledání osob z určité lokality podle místa narození. Pro dosud chybějící roky zatím nezbývá než zkusit možnosti popsané zde http://www.vhu.cz/etove-valce/ nebo třeba dobové obecní kroniky uložené ve státních okresních archivech. A do roka se můžeme těšit na další…

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… Západě, tak i dalších vojenských formací exilových reprezentací, a to konkrétně polských, belgických, nizozemských a norských vojenských jednotek. Popsány jsou i širší strategické a operační úvahy spojeneckých velitelů, které nakonec ovlivnily nasazení brigády u Dunkerque. Pozornost autoři věnují…

Nová kniha o čs. opevnení   Pavel Šrámek   Neděle 15.05.2011, 10:00

… až 1938. Kniha po stručném popisu okolností vedoucích k jeho výstavbě detailně rozebírá lehké opevnění z roku 1936 a z roku 1937. Podrobně jsou popsány všechny jednotlivé typy objektů, a to jak ty postavené, tak ty nerealizované, včetně zkušebních a cvičných, jejich výbava, výstroj, výzbroj,…

Nový web Vojenského ústředního archivu   Pavel Šrámek   Pondělí 5.04.2010, 20:42

… spustil nové webové stránky na snadno zapamatovatelné adrese www.vuapraha.cz. Oproti těm starým mají lepší grafiku a celkové jsou přehlednější. Popsány jsou všechny organizační složky, nejpodrobněji pak Vojenský historický archiv, včetně písemných, telefonických a mailových kontaktů. Nechybí ani…

Den otevřených dveří v Invalidovně   Pavel Šrámek   Pondělí 7.09.2009, 21:23

… 18 hodin jedinečnou příležitost seznámit se během dne otevřených dveří s historií i současností pražské Invalidovny. Den organizuje v rámci „Dnů evropského dědictví“ Vojenský ústřední archiv, jehož ředitelství a část podřízených složek v této budově sídlí. Pro návštěvníky bude připravena asi…

Třetí prezident Hácha a poslední chvíle tzv. druhé republiky   Václav Bartoš   Pátek 16.03.2007, 08:05

… Často se mluví o nelehké pozici prezidenta Beneše po podpisu mnichovské dohody čtyřmi evropskými mocnostmi bez naší účasti. Nicméně stín fašismu…

Těžké opevnění na Staroměstsku     Neděle 30.07.2006, 17:21

… materiálu, zmocňuje pocit obdivu a úcty k těm, kteří byli schopni vše vymyslet a vystavět v tehdy, stejně jako dnes, dech vyrážející kvalitě. Popsání technických parametrů srubu StM S 34 není předmětem tohoto krátkého příspěvku. Zájemce odkazuji na níže zmíněné webové stránky nebo na hojnou…

Náchodští chtějí lázně opět v provozu   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:16

… „Odhady nákladů na obnovu lázní se pohybují okolo tří a čtyř set milionů korun.“ S žádostí o finanční podporu se Náchod hodlá obrátit na fondy Evropské unie. Největší část výdajů nejspíš pokryje úvěrem. Osud lázní založených v roce 1818, které po pádu komunismu skončili v soukromých rukou a od…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… představovalo nedokončené opevnění významný faktor, který zvyšoval vyhlídky obránce v případné válce. Pevnosti ostatně v té době stavěla většina evropských států, Německo nevyjímaje. V této souvislosti nelze pominout, že snad nejrozšířenější omyl vztahující se k obraně Československa v roce 1938…


Jak vyhledávat?