Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Odjezd dalších útvarů během 1. etapy odsunu sovětských vojsk z Československa   Pavel Šrámek   Pondělí 13.07.2020, 20:10

… vypraven 3.dubna a v krátkých intervalech následovaly další, takže již 8.dubna odjížděl poslední – v pořadí pátý transport. Převozy po železnici doplnila i jedna automobilní kolona. Železniční transporty opustily republiky do jednoho až dvou dnů, zatímco přesun po silnici si s povinnými…

Odsun 48. motostřelecké divize ze Šumperka, České Třebové, Olomouce, Klášterce nad Orlicí a Červené Vody   Václav Bartoš   Čtvrtek 4.06.2020, 08:00

… počet minometů, k jejich odvozu stačilo 11 železničních transportů vypravených ve dnech 15.-27.dubna ze stanic Česká Třebová a Opatov, které doplnil jeden silniční převoz. Následovalo vyklizení posádky Šumperk. Z ní nejprve ve dnech 24.-25.dubna odjelo 250 příslušníků 55.tankového praporu…

Československá armáda a rok 1989   Pavel Šrámek   Čtvrtek 5.12.2019, 22:07

… armády. Čtenář se dozví například o ohlasech vojenské otázky na Slovensku, událostech roku 1992 v československé armádě a jejím rozdělení. Text je doplněn organizačními i personálními přehledy a životopisy vybraných osobností. Zajímavou knihu v pevné vazbě o rozsahu 255 stran lze zakoupit v běžných…

Kniha o opevnění Berounska   Pavel Šrámek   Úterý 5.11.2019, 22:05

… dalších osudů po roce 1938 nechybí detailní popis jednotek předurčených pro obranu opevnění a událostí v září a říjnu 1938 za mobilizace. Vše dále doplňují informace o vojenské posádce v Berouně a pěším pluku 38, který ji tvořil, odbojové skupině Obrana národa na Berounsku a životopisy vybraných…

Kniha o válečných plánech   Pavel Šrámek   Sobota 22.06.2019, 20:46

… buď přímo válečných plánů nebo záležitostí se k nim vztahujícím, představených formou doslovného přepisu s vysvětlujícími poznámkami. Dokumenty doplňují dvě přílohy, první týkající se důsledků zničení vltavské kaskády v případném konfliktu a druhá tvořená rozhovory s generály československé…

Kde hledat informace   Pavel Šrámek   Středa 27.03.2019, 14:26

… lidová armáda nebo československé opevnění a vzniklý seznam dále upřesnit podle roků vydání nebo druhu dokumentu. Díky systematickému doplňování představuje tato databáze cenný zdroj, který může významně pomoci při hledání informací. …

Kniha o obraně Československa 1938   Pavel Šrámek   Neděle 6.01.2019, 10:04

… o pouhý překlad polského originálu, Piotr Majewski celý text zrevidoval a pro české čtenáře některé pasáže zkrátil, jiné naopak rozšířil či nově doplnil. Vznikla tak rozsáhlá práce obsahující informace o německých přípravách na válku, celkové situaci Československa, systému a průběhu mobilizace…

Historia Bellica k roku 1938   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2018, 19:33

… zvolil především vědecké pracovníky pražského Vojenského historického ústavu, z nichž Karel Straka se stal i spoluautorem koncepce tohoto projektu. Doplnili je pak další odborníci věnující se problematice roku 1938. Čtenář si tak může přečíst například o československé strategii v letech 19181938, o…

Vzpomínky generála Krejčího   Pavel Šrámek   Pondělí 17.09.2018, 21:39

… života generála Krejčího. Čtvrtou část tvoří vybrané dopisy z let 1943 až 1970 a poslední pátou část pak vojenské dokumenty z roku 1938. Text knihy doplňuje rozsáhlá fotografická příloha tvořená 160 snímky, které představují reprezentativní výběr z více než dvou tisícovek historických snímků z…

S dělostřelci na Sibiři   Pavel Šrámek   Pondělí 26.02.2018, 21:49

… československého dělostřeleckého pluku, den po dni, od založení v roce 1917 až do návratu domů v roce 1920. Brožovanou knihu, která má 123 stran a doplňuje ji 31 fotografií, si můžete za cenu 180 korun tradičně objednat na mailové adrese brigadyr (at) seznam.cz, nabízí ji však také třeba internetový…

Krvavá hranice na podzim 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2017, 22:06

… orgánů a československé armády. Jeho nejnovější kniha je vázaná s pevnými deskami, má 272 stran formátu 165235 mm na křídovém papíře a je doplněná dobovými i současnými fotografiemi a mapkami. Lze si ji objednat přímo u autora na adrese svitak.miloslav (at) seznam.cz nebo v e-shopech…

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… v několika archivech. Ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu Praha se nacházejí všechny zachovalé kvalifikační listiny. Doplňují je osobní (personální, kádrové) spisy důstojníků a generálů narozených v roce 1914 a starších. Doklady mladších vojáků z povolání, kteří…

Polní pošta na podzim 1938   Pavel Šrámek   Neděle 16.10.2016, 21:39

… Jednou polní poštou disponovalo každé divizní i sborové velitelství a také Hlavní velitelství, velitelství armád pak měla dvě nebo tři polní pošty. Doplňovalo je devět sběren polních pošt, které fungovaly v zápolí a zřizovala je civilní poštovní správa. Počátky činnosti polní poštovní služby nebyly…

Polská práce o mnichovské krizi   Pavel Šrámek   Neděle 18.09.2016, 21:25

… zkušeností z polsko-německé války v září 1939. A právě jejím opraveným a rozšířeným vydáním je nejnovější Zmarnowana szansa. Autor v ní především doplnil údaje o německé armádě, které získal z německých archivů, zapracoval nová zjištění o československé armádě z knih, které u nás od roku 2004…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… kde si můžete najít svého předka a informace o něm. Vzhledem k dlouhé době existence této databáze a stálému opravování a doplňování obsahuje ověřené podrobné údaje, včetně posledního útvaru rakousko-uherské armády, u kterého sloužil. Pokud by to však nestačilo, můžete…

Nová kniha o čs. předválečné armádě   Pavel Šrámek   Sobota 21.11.2015, 10:40

… už dnes skoro nikdo nezná. Svůj výklad přitom nekončí Mnichovem 1938, ale věnuje se i situaci po odstoupení pohraničí až do březnové okupace. Text doplňují mapové a tabulkové přílohy a také dobové fotografie, které byly do práce nově zařazeny z fotografických pozůstalostí plukovníka Fetky a dalších…

Kniha o generálu Husárkovi   Václav Bartoš   Čtvrtek 5.02.2015, 10:44

… ředitele zbrojovky nebo jazykovědce a překladatele. Obsáhlý text, v němž nechybí například citace z Husárkovy vědecké práce Rozpravy o strategii, doplňují přehledné tabulky a fotografická příloha obsahující řadu unikátních fotografií z generálovy pozůstalosti. Knihu je možné zakoupit v muzeích na…

Kulomety v Náchodě   Pavel Šrámek   Středa 2.07.2014, 13:58

… Poprvé bude také možné spatřit využití kulometné pistole a protitankové pušky v objektech opevnění, jak se plánovalo, ale už neuskutečnilo. Vše doplní tematické ukázky z bojového výcviku československé pěchoty, kdy bude představen protiplynový a spojovací výcvik. …

Akce k výročí Velké války   Pavel Šrámek   Středa 1.01.2014, 08:45

… databázi padlých z první světové války. Její první část by se měla na webových stránkách archivu www.vuapraha.cz objevit již v tomto roce a doplnit tak existující databáze, mimo jiné i databázi československých legionářů. Výročí první světové války si samozřejmě připomene také Vojenský…

K historii radiotechnického vojska   Pavel Šrámek   Středa 11.12.2013, 07:03

… od počátku padesátých let minulého století, kdy tento druh vojska tvořila převážně hlásná služba založená na systému vidových hlásek, postupně doplňovaná radiolokačními stanicemi transformovanými na radiotechnické hlásky, které vyústilo roku 1961 v reorganizaci a vznik samostatných…

Kniha o československé generalitě   Pavel Šrámek   Úterý 14.05.2013, 20:00

… Gajdy, Otakara Husáka, Josefa Láška, Josefa Matouška, Bohumila Rytíře, Jana Syrového a Václava Šidlíka. Každý z nich má v knize podrobný životopis doplněný přepisy několika dobových dokumentů vztahujících se k dané osobě. Tyto životopisy a přílohové dokumenty zahrnují I. odboj, budování…

Historie vojenského prostoru Milovice   Pavel Šrámek   Středa 17.04.2013, 13:20

… ve stínu armád je dnes rozvíjející se město s deseti tisíci obyvateli. Texty knihy rozdělené do kapitol podle aktuálně působící armády jsou doplněné historickými mapami, dokumenty a sto sedmdesáti historickými fotografiemi. Více informací najdete na www.rehounek-kaplanka.webnode.cz. Knihu je…

Historie útvarů 1. tankové divize   Pavel Šrámek   Neděle 9.12.2012, 17:45

… 3. ženijního praporu Terezín, 5. praporu chemické ochrany Slaný nebo 5. zdravotnického praporu Terezín, nechybí ani posádková hudba Slaný. Knihu doplňují popis značení vojenské techniky, popis prostorů soustředění divize po vyhlášení bojové pohotovosti a zajímavá fotogalerie. V případě zájmu si ji…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2011   Václav Bartoš   Úterý 20.03.2012, 04:34

… Českého rozhlasu k výročí odsunu sovětské armády z Československa. (15 hlasů) 5. Vydání knihy Českoslovenští padlí u Dunkerque. (14 hlasů) 6. Doplnění Hrobu neznámého vojína na Vítkově o schránku na prsti z významných bojišť čs. vojáků. (8 hlasů) …

Speciál o Československu 1938   Václav Bartoš   Pondělí 7.11.2011, 09:23

… věčné téma našich moderních dějin je podrobně rozebráno na 100 stranách v téměř třiceti příspěvcích doprovázených fotografiemi, tabulkami, mapami a doplňujícími texty. Příspěvky popisují československou i německou armádu, jejich válečné plány, vybrané druhy zbraní obou armád, velení československé…

Vojenské ležení v Brně   Pavel Šrámek   Pondělí 30.05.2011, 14:06

… muzea apod. Vybrané stany poslouží také jako zázemí pro pekaře a pekařské pracoviště, ve kterém se bude připravovat těsto na chleba. Jako doplnění prezentace polní pekárny KPN a ukázkového pečení chleba v této pekárně se plánuje i představení Základny neopravovaného materiálu Brno Armády…

Mimořádná kniha o čs. armádě   Pavel Šrámek   Neděle 28.11.2010, 19:02

… na útvary pěchoty, u kterých uvádí konkrétní obranné úseky, dislokaci velitelství a jména velitelů, pokud jsou známa. Organizační přehledy doplňují další podrobnosti, například početní stavy nebo osudy vybraných vojenských velitelů za války i po válce. Nechybí samozřejmě obsáhlá mapová…

Muzeum čs. armády 1938   Pavel Šrámek   Pondělí 2.08.2010, 09:59

… celnici napadenou sudetoněmeckými vzbouřenci, kulometné hnízdo s těžkým kulometem vz. 37, civilní protiletecký kryt nebo dobové ležení vojáků. Vše doplňují vitríny s ukázkami výstroje a výzbroje čs. předválečné armády, texty, tabulky a dokumenty. Na místě je možné také zakoupit literaturu o…

Český rozhlas o československém opevnění   Pavel Šrámek   Pátek 27.11.2009, 22:38

… dále spustit aplikaci „Utajená obrana železné opony“, kde na vás čekají mnohé podrobnosti k poválečnému opevnění. Vše je přehledně zpracováno a doplněno bohatými fotografickými a filmovými přílohami, ať již dobovými nebo ze současnosti. Součástí je i výzva „Hledejte s námi bunkr“, jejímž cílem je…

Vojenský historický ústav Bratislava   Pavel Šrámek   Středa 29.07.2009, 15:43

… naší společné vojenské historii. Nedávno vydaným pátým dílem věnovaným rokům 1939 až 1945 zase pokračuje vydávání Vojenských dějin Slovenska, které doplňují tématicky zaměřené sborníky, například o M. R. Štefánikovi. Novinkou je pak spuštění webových stránek www.vhu.sk, kde lze vedle podrobných…

Armádní film na Letní filmové škole   Pavel Šrámek   Sobota 21.06.2008, 17:24

… Letní filmové škole v Uherském Hradišti bude mít letos zastoupení také vojenská problematika. Podle sdělení Ministerstva obrany ČR filmový festival doplní bezplatná projekce unikátních snímků Československého armádního filmu z 50. a 60. let minulého století a polistopadových dokumentů o nacistické a…

Hrob generála Eliáše v Markovicích     Neděle 30.07.2006, 17:48

… tohoto významného představitele československého protinacistického odboje, nesoucí mimo jiné prostý nápis „BOJOVNÍK ZA SVOBODU NÁRODA“. Dříve desku doplňovala ještě generálova bronzová bysta, která ale během doby zmizela. Památku generála Eliáše si donedávna pravidelně připomínali příslušníci naší…

Muzeum československého opevnění tvrz Stachelberg   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:42

… děti) 150, Kč Jiné slevy se neposkytují! Zájezdy mimo provozní dobu: skupina minimálně 20 osob dospělích nebo 30 dětí, ke vstupnému bude účtován poplatek 100,Kč. V ceně vstupného je zahrnuta prohlídka muzea s podzemím a lehkého objektu. Provozní doba: Květen, červen, září soboty, neděle a…

Val na obranu republiky   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 16:54

… na obranu republiky nedá odpověď na všechny otázky, nebude ani prostý chyb či omylů. Úroveň poznání se stále mění a už dnes by bylo možné texty doplnit. Chce však jedno: Připomenout všechny ty, kteří byli na konci září 1938 – poslušni zákonů Republiky československé – připraveni bránit svoji…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… Do 30. září 1938 dosáhly prvosledové útvary plných válečných počtů, druhosledové útvary měly v průměru asi 75 % válečných počtů a urychleně se doplňovaly.26 Mobilizace v září 1938 představovala logické završení aktivit velení armády i vedení státu v předchozích měsících. Byla chápána jako…


Jak vyhledávat?