Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Manévry na Kroměřížsku 1929   Pavel Šrámek   Čtvrtek 3.10.2019, 19:35

… 1929 a šlo o jedny z největších tehdejších vojenských manévrů. Zúčastnilo se jich více než 25 000… se rozhodl připomenout zdejší státní okresní archiv dvěma přednáškami v jeho prostorách. Při první…

Kde hledat informace 2   Pavel Šrámek   Neděle 26.05.2019, 10:51

… chceme přiblížit další databázi, a to databázi archivních fondů a sbírek v České republice. Tu lze… a do pole Archiv uvést, že nás zajímá pouze Vojenský historický archiv, a výsledkem pak je seznam…

Letecké karty čs. příslušníků RAF   Pavel Šrámek   Neděle 25.11.2018, 11:11

… Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv Praha nabízí na svých webových stránkách www.vuapraha.cz celou řadu dokumentů z naší nedávné…

Inventáře v elektronické podobě   Pavel Šrámek   Pondělí 20.11.2017, 20:37

… informovali o projektech Vojenského ústředního archivu-Vojenského historického archivu Praha, které… je, že inventáře v elektronické podobě nabízí i Vojenský historický archiv Bratislava. V příslušné části…

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… „poúnorové“ armády o kádrový spis, respektive vojenský osobní spis. Personální dokumentace vojáků z… je podle různých kritérií uložena v několika archivech. Ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském…

Matriky zemřelých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 1.05.2017, 11:57

… V minulých letech jsme vás vždy na jaře informovali o nových přírůstcích v databázi padlých v 1. světové válce spravované Vojenským ústředním…

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… jednoduché. Na webu Vojenského ústředního archivu Praha (www.vuapraha.cz) je k dispozici databáze… je k dispozici databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí…

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… byl dotyčný vojákem z povolání (dobově tzv. vojenský gážista) čs. předválečné armády, je možné začít… listiny, uloženého ve Vojenském ústředním archivu Praha (www.vuapraha.cz). Jedná se většinou o…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… nebo Itálii. Na webu Vojenského ústředního archivu Praha (www.vuapraha.cz) je k dispozici databáze… Pokud by to však nestačilo, můžete požádat Vojenský ústřední archiv Praha o vyhledání legionářského…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 7.03.2016, 20:18

… na webových stránkách Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz s tím, že se můžeme letos… hledají osudy svých předků z 1. světové války. Vojenský ústřední archiv si zaslouží ocenění za svoji…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… historickém ústavu a Vojenském ústředním archivu Vojenském historickém archivu. Na adrese… se tak má postupně objevit literatura k vojenským dějinám českých zemí, kterou dlouhá léta…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 2.03.2015, 14:15

… webových stránek Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz, tak jste určitě… tak jste určitě zaregistrovali, že Vojenský ústřední archiv se nejen přestěhoval do…

Databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pátek 29.08.2014, 20:35

… na webových stránkách Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz jsme již na našem webu… padlých ve 2. světové válce a příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války)…

Akce k výročí Velké války   Pavel Šrámek   Středa 1.01.2014, 08:45

… první světové války. Jeho autoři chtějí představit na základě osobních dokladů a vzpomínek osudy konkrétních českých vojáků ve víru války. Vojenský ústřední archiv v Praze se zase rozhodl vytvořit centrální databázi padlých z první světové války. Její první část by se měla na webových stránkách…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2011   Václav Bartoš   Úterý 20.03.2012, 04:34

… zvítězilo zpřístupnění databáze příslušníků čs. vojenských jednotek za 2. světové války na webu… 2. světové války na webu Vojenského ústředního archivu. Věříme, že toto ocenění Vojenský ústřední…

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… o zpracování databáze vojáků československých vojenských jednotek v zahraničí za 2. světové války.… soudobé dějiny AV ČR Praha, Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv Praha a…

Kniha o čs. zbrojních projektech   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2011, 14:14

… a doktrínou vítězné sovětské armády, jejíž vliv díky politické situaci nakonec převládl. Kniha přináší dosud nepublikované informace z vojenských archivů včetně unikátních fotografií a bohaté výkresové dokumentace, a pojednává nejen o vlastních zbraních, ale i o době, ve které vznikaly.…

Databáze čs. vojáků z 2. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 28.03.2011, 09:54

… databáze příslušníků československých vojenských jednotek za 2. světové války, vyvolaly… a na webových stránkách Vojenského ústředního archivu Praha www.vuapraha.cz k dosavadním dvěma…

Nový web Vojenského ústředního archivu   Pavel Šrámek   Pondělí 5.04.2010, 20:42

… Vojenský ústřední archiv Praha spustil nové webové stránky na snadno zapamatovatelné adrese www.vuapraha.cz. Oproti těm starým mají lepší grafiku a…

Český rozhlas o československém opevnění   Pavel Šrámek   Pátek 27.11.2009, 22:38

… najít opuštěné a zapomenuté objekty poválečného opevnění. Na celém bezesporu atraktivním projektu se podílí Český rozhlas Leonardo ve spolupráci s Vojenským ústředním archivem a Vojenským historickým ústavem a jak již bylo řečeno, zapojit se můžete i vy. …

Den otevřených dveří v Invalidovně   Pavel Šrámek   Pondělí 7.09.2009, 21:23

… příležitost seznámit se během dne otevřených dveří s historií i současností pražské Invalidovny. Den organizuje v rámci „Dnů evropského dědictví“ Vojenský ústřední archiv, jehož ředitelství a část podřízených složek v této budově sídlí. Pro návštěvníky bude připravena asi 45minutová prohlídka, během…

Vojenský historický ústav Bratislava   Pavel Šrámek   Středa 29.07.2009, 15:43

… Bratislavský Vojenský historický ústav… historie nebo údaje o Vojenském historickém archivu Bratislava. Zájemci o historii československé…

Český rozhlas o československé armádě   Václav Bartoš   Neděle 15.04.2007, 14:02

… Dva takové příspěvky z nedávné doby, a to o vojenských manévrech ve 20. letech a o osobě generála… si můžete poslechnout v elektronickém zvukovém archivu na www.rozhlas.cz/rani/archiv/? (14. 1. 2007) a…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… po druhém s historickými fakty zjištěnými v archivech (především ve Vojenském ústředním archivu a… a tanky. Krátce nato vzniklo ještě dalších 29 vojenských pohotovostních čet, ministerstvo vnitra zase…


Jak vyhledávat?