Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Legiovlak opět na cestách   Pavel Šrámek   Pondělí 22.04.2019, 10:56

… Se zpožděním oproti minulým rokům vás informujeme o cestě Legiovlaku, což je jeden z projektů Československé obce legionářské k 100. výročí…

Legiovlak opět na cestách   Pavel Šrámek   Pondělí 12.02.2018, 07:34

… Stalo se již tradicí, že vás počátkem února informujeme o cestě Legiovlaku, což je jeden z projektů Československé obce legionářské k 100. výročí…

Sté výročí bitvy u Zborova   Pavel Šrámek   Pondělí 26.06.2017, 13:40

… Podrobnosti o oslavách, zborovské bitvě a jejích souvislostech lze najít ve zvláštním vydání časopisu Legionářský směr a na webu Československé obce legionářské www.csol.cz, kde je také možné si prohlédnout časopis Legionářský směr v elektronické podobě. …

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… ještě zkusit obrátit se také na místně příslušný státní okresní archiv (jejich seznam viz www.statnisprava.cz/.nsf/i/d0006). V dokumentech dané obce uložených v příslušném okresním archivu lze někdy najít informace o účastnících odboje za 2. světové války. V knihovnách těchto archivů zase mohou…

Legiovlak opět na cestách   Pavel Šrámek   Pondělí 6.02.2017, 22:03

… I v letošním roce vyjede na cestu po městech České republiky Legiovlak. Jak už asi všichni ví, jedná se o jeden z projektů Československé obce

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… hledat dokumenty uložené v místně příslušných státních okresních archivech (jejich seznam viz www.statnisprava.cz/.nsf/i/d0006). V dokumentech dané obce uložených v příslušném okresním archivu se někdy dochovaly tzv. knihy vojenské evidence, které pro osoby zdržující se v obci uvádějí vojenskou…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… žil, zkuste se ještě obrátit na místně příslušný státní okresní archiv (jejich seznam viz www.statnisprava.cz/.nsf/i/d0006). V dokumentech dané obce uložených v daném okresním archivu lze mnohdy dohledat údaje o padlých případně i dalších účastnících světové války, a to nejčastěji v obecní či…

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… se vojenským regionálním dějinám, v něm zachytil hned tři témata vztahující se k jihočeské vojenské historii. První tvoří vzpomínky vojáků z obce Chotýčany u Českých Budějovic na 1. světovou válku, které jsou unikátní tím, že se jedná o ucelený soubor výpovědí všech mužů z jedné vesnice.…

Legiovlak v Praze   Pavel Šrámek   Středa 22.10.2014, 11:44

… štábní vagon, zabezpečovací vagon a plošinový vagon. Všechny vagony jsou vybaveny dobovým interiérem a protože přítomní členové Československé obce legionářské jsou také v dobových uniformách, mohou se návštěvníci přenést do doby před téměř sto lety a udělat si představu, jak českoslovenští…

Akce připomínající září 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 11.09.2014, 08:55

… Moravě o týden později, jsme již upozornili v Našich tipech. Na víkend 20. a 21. 9. je dále naplánován den otevřených dveří v pevnosti MJ-S-4 u obce Chvalovice v okrese Znojmo, který připomene rok 1938 formou venkovní expozice s ukázkami dobové výzbroje a výstroje. V sobotu 27. 9. se zase můžete…

Akce k výročí Velké války   Pavel Šrámek   Středa 1.01.2014, 08:45

… akcí, o kterých se již objevily první podrobnější informace. Asi nejvíce se zatím psalo, a to i na našem webu, o projektu Legie 100 Československé obce legionářské, který chce připomenout historické zásluhy československých legionářů v Rusku, ve Francii a v Itálii. Nejen legionáře, ale také občany…

Vzpomínky na září 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 5.09.2013, 14:07

… zúčastnit turistického pochodu po Betonové hranici se startem v Mladkově. Na 21. a 22. 9. je naplánován den otevřených dveří v pevnosti MJ-S-4 u obce Chvalovice v okrese Znojmo a 22. 9. na vás ještě čeká vzpomínková akce v areálu opevnění Pohansko u Břeclavi. O víkendu 28. a 29. 9. se pak koná…

Projekt "Legie 100" podruhé   Pavel Šrámek   Středa 26.06.2013, 12:30

… československých legií a věcem s nimi spojeným. Sympatické je, že časopis je volně dostupný ve formátu pdf na webových stránkách československé obce legionářské www.csol.cz. Obec legionářská dále zřídila pro všechny zájemce bezplatnou telefonní linku 800 888 945, kde se lze poradit o všem, co se…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2012   Václav Bartoš   Středa 3.04.2013, 16:56

… 19451992. (18 hlasů) 5. Uložení ostatků generála Sergěje Ingra v rodné obci Vlkoš. (4 hlasy) 6. Spuštění nových webových stránek Československé obce legionářské. (2 hlasy) …

Projekt "Legie 100"   Pavel Šrámek   Úterý 6.03.2012, 17:09

… historického vlaku československých legií v Rusku, dozvíte na webových stránkách Ministerstva obrany ČR www.valecnehroby.army.cz nebo Československé obce legionářské www.obeclegionarska.cz . …

Vzpomínky na obránce hranic   Pavel Šrámek   Neděle 12.09.2010, 13:24

… desky strážmistra četnictva Eduarda Šimana na Pomezních Boudách. Dne 25. září ve 14 hodin pak organizuje mladoboleslavská jednota Československé obce legionářské setkání u pomníku na hraničním přechodu Dolní Světlá. …

Vojenské manévry na Chrudimsku v létě 1936   Pavel Šrámek   Středa 20.06.2007, 08:59

… prezident do Skutče a 24. srpna ho vítali také v Seči. O “čtyřdenní válku” se živě zajímalo i místní obyvatelstvo, jak dokládá zápis z kroniky obce Perálec: “Koncem prázdnin 1936 a začátkem září měli chlapci, dívky i občané podívanou. Stáli podél silnic na pahorcích, na mostech jako diváci…

Hrob generála Eliáše v Markovicích     Neděle 30.07.2006, 17:48

… sv. Jiří. V kostelíku se v současnosti nacházejí kosterní pozůstatky členů knížecí rodiny Auerspergů. Původně byly uloženy v blízké rodinné hrobce, ale v 80. letech minulého století došlo k jejímu zbourání a dnes se na jejím místě nachází lom. Při zpáteční cestě do Čáslavi si můžete v…

Od Sněžného na Babí   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:11

… pevnost Dobrošov, jednak nebojujete se sněhem a nepřízní počasí. Začínáme v obci Sněžné po silnici směrem k obci Polom. V polovině cesty mezi obcemi nahoře na svahu po levé straně u okraje lesíka leží lehký objekt vz. 37, který je otevřen vždy první sobotu v měsíci od 11.00 do 16.00, možno se…


Jak vyhledávat?