Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Letecký mítink v Curychu 1937   Pavel Šrámek   Neděle 3.12.2017, 22:00

… se objevilo několik knih s náměty z naší nedávné vojenské historie. Mezi nimi i kniha věnovaná IV.… historie. Mezi nimi i kniha věnovaná IV. mezinárodnímu leteckému mítinku v Curychu v létě 1937,…

Sté výročí bitvy u Zborova   Pavel Šrámek   Pondělí 26.06.2017, 13:40

… příslušníků čs. legií v Rusku vyvolalo značný mezinárodní ohlas a podpořilo snahu o vznik samostatného… dobové výzbroje a výstroje, výcviku jednotek a vojenské tábory. Na milovickém nádraží bude navíc…

Odešla osobnost bunkrologického hnutí   Pavel Šrámek   Středa 26.08.2009, 12:39

… Je všeobecně známo, že vojenská historie je u… předválečného opevnění, navazování mezinárodních kontaktů a snažil se také o spolupráci…

Val na obranu republiky   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 16:54

… z let 1935–1938 na Králicku dává zájemcům o vojenskou historii do rukou v kostce zpracovanou celou… jednotky…). Další, značně detailní informace pak mezinárodní autorský kolektiv zaměřuje na konkrétní prostor…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… zahraničí Edvard Beneš v létě 1932 upozornil vojenské činitele na nebezpečí budoucí války, až do… roč. 51, 2002, č. 2, s. 303 337. 15 Zpráva o mezinárodní konferenci historiků z 29. 10. 2003, staženo z…


Jak vyhledávat?