Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Kde hledat informace 2   Pavel Šrámek   Neděle 26.05.2019, 10:51

… Stráž obrany státu, objeví se dva výsledky: první odkazující na fond uložený ve Vojenském historickém archivu, druhý odkazují na fond ve Státním okresním archivu Liberec. Pokud se například zadá pouze etapní, objeví se deset výsledků odkazujících na fondy uložené ve Vojenském historickém archivu,…

Vzpomínky generála Krejčího   Pavel Šrámek   Pondělí 17.09.2018, 21:39

… nenarodil Z písemností hlavního velitele čs. armády nejen o roce 1938 obsahující texty a fotografie z pozůstalosti armádního generála Ludvíka krejčího, náčelníka Hlavního štábu československé armády v letech 1933 až 1939 a hlavního velitele zmobilizované armády na podzim 1938. Jedná se o velmi…

S dělostřelci na Sibiři   Pavel Šrámek   Pondělí 26.02.2018, 21:49

… Tentokrát se rozhodlo, podobně jako řada jiných nakladatelství, vydat vzpomínky jednoho z mnoha příslušníků čs. legií v Rusku. Publikace Zdeňka krejcara S dělostřelci na Sibiři a kolem světa Příběh legionáře Františka Krejcara z Horní Dobré Vody u Hořic v Podkrkonoší v letech 19141920 je…

Práce o úkrytech pro kulomety   Pavel Šrámek   Pondělí 18.12.2017, 20:27

… publikacemi je nejnovější ovšem práce poněkud skromnější. Text tvoří pouze 6 stran, zbývajících více než 20 stran obsahuje fotografie a výkresovou dokumentaci. Skromnou, ale přesto zajímavou práci si můžete za cenu 80 korun tradičně objednat na mailové adrese brigadyr (at) seznam.cz. …

Vyznamenání pro náčelníky generálního štábu   Pavel Šrámek   Neděle 29.10.2017, 15:08

… Když jsme před třemi týdny zmiňovali osobu náčelníka Hlavního štábu československé armády v letech 1933 až 1939 armádního generála Ludvíka Krejčího…

Beseda o Mnichovu 1938   Pavel Šrámek   Neděle 8.10.2017, 19:35

… televize. Je to záznam z 30. září 1967 unikátní tím, že v něm vystupuje hlavní velitel zmobilizované čs. armády v září 1938 armádní generál Ludvík krejčí. Spolu s ním pak hovoří moderátor Kamil Winter, historik Jan Kašpar a novinář Gustav Bareš. Beseda dostupná na…

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… záloh“. Osobní spis byl od útvaru odesílán do archivu ihned po skončení služby, zatímco karta záloh byla uložena u místní vojenské správy (dříve okresní, dnes krajské) až do 60 let věku dotčené osoby a teprve poté předána do archivu. Na jednu osobu tak může být personální dokumentace uložena v…

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… souzeny německými soudy za politické přečiny proti Třetí říši. Jako tradičně doporučujeme ještě zkusit obrátit se také na místně příslušný státní okresní archiv (jejich seznam viz www.statnisprava.cz/.nsf/i/d0006). V dokumentech dané obce uložených v příslušném okresním archivu lze někdy najít…

Vzpomínky budovatele čs. opevnění   Pavel Šrámek   Úterý 10.01.2017, 20:22

… Rozsah dochovaných materiálů v této pozůstalosti je značný – obsahuje stovky stran textů, korespondence i unikátních archivních dokumentů a výkresů z Ředitelství opevňovacích prací, takže bylo nutné provést výběr. Hlavní text, což jsou Hubálkovy vzpomínky zachycující jeho vojenské působení od…

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… při hledání kmenového listu neuspějete, a víte, kde dotyčný bydlel, je možné zkusit štěstí a hledat dokumenty uložené v místně příslušných státních okresních archivech (jejich seznam viz www.statnisprava.cz/.nsf/i/d0006). V dokumentech dané obce uložených v příslušném okresním archivu se někdy…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… archiv. Když nic z výše uvedeného nevyjde a vy víte, kde váš předek před 1. světovou válkou žil, zkuste se ještě obrátit na místně příslušný státní okresní archiv (jejich seznam viz www.statnisprava.cz/.nsf/i/d0006). V dokumentech dané obce uložených v daném okresním archivu lze mnohdy dohledat údaje…

Legionáři s lipovou ratolestí   Pavel Šrámek   Pondělí 18.01.2016, 20:28

… celkem 16 životopisů legionářů, mezi kterými můžeme nalézt hned čtyři, kteří dosáhli místa náčelníka Hlavního štábu československé armády (Ludvík krejčí, Vladimír Kajdoš, Bohumil Boček a Šimon Drgáč), nebo tři, kteří zastávali ministerské posty (František Nosál, Sergěj Ingr a Vladimír Kajdoš).…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 2.03.2015, 14:15

… chybějící roky zatím nezbývá než zkusit možnosti popsané zde http://www.vhu.cz/etove-valce/ nebo třeba dobové obecní kroniky uložené ve státních okresních archivech. A do roka se můžeme těšit na další rozšíření databáze. …

Akce připomínající září 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 11.09.2014, 08:55

… později, jsme již upozornili v Našich tipech. Na víkend 20. a 21. 9. je dále naplánován den otevřených dveří v pevnosti MJ-S-4 u obce Chvalovice v okrese Znojmo, který připomene rok 1938 formou venkovní expozice s ukázkami dobové výzbroje a výstroje. V sobotu 27. 9. se zase můžete vydat na druhý…

K historii radiotechnického vojska   Pavel Šrámek   Středa 11.12.2013, 07:03

… útvarů od jejich vzniku v roce 1961 až do ukončení jejich činnosti v roce 1994 (u brigády až do roku 2003). Kniha je doplněna jednoduchými nákresy týlových a bojových částí jednotlivých útvarů, seznamy radiolokátorů, přehledy velitelů jednotek, velitelů útvarů a náčelníků štábů. Jedna z…

Vzpomínky na září 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 5.09.2013, 14:07

… pochodu po Betonové hranici se startem v Mladkově. Na 21. a 22. 9. je naplánován den otevřených dveří v pevnosti MJ-S-4 u obce Chvalovice v okrese Znojmo a 22. 9. na vás ještě čeká vzpomínková akce v areálu opevnění Pohansko u Břeclavi. O víkendu 28. a 29. 9. se pak koná tradiční Společný…

Projekt "Legie 100" podruhé   Pavel Šrámek   Středa 26.06.2013, 12:30

… i laické veřejnosti, která o ně jevila značný zájem. Vedle zmíněných úspěchů tak zůstává jako výjimka potvrzující pravidlo internetový projekt krev legionáře, který byl v letošním roce z technických důvodů pozastaven. …

Krev legionáře   Pavel Šrámek   Středa 11.04.2012, 22:37

… jednotek – legií v Rusku a ve Francii. V rámci tohoto projektu byly koncem ledna spuštěny speciální webové stránky nazvané Krev legionáře (www.krevlegionare.cz), které vychází z předpokladu, že v České republice žije v současné době odhadem milion potomků československých legionářů, kteří…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2011   Václav Bartoš   Úterý 20.03.2012, 04:34

… (80 hlasů) 2. Převoz objektu lehkého opevnění z roku 1936 do vojenského muzea v Lešanech. (55 hlasů) 3. Vydání knihy Velká kniha o malých bunkrech. (28 hlasů) 4. Spuštění webových stránek Českého rozhlasu k výročí odsunu sovětské armády z Československa. (15 hlasů) 5. Vydání knihy…

Kniha o čs. zbrojních projektech   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2011, 14:14

… československými zbrojními projekty z let 1945 až 1955, které skončily v propadlišti dějin a dnes je připomínají jen potrhané dokumenty, výkresy a zažloutlé fotografie. Vzhledem k jejich množství zmiňuje samozřejmě jen ty nejdůležitější a nejzajímavější, při jejichž vzniku se prolínaly…

Nová kniha o čs. opevnení   Pavel Šrámek   Neděle 15.05.2011, 10:00

… Nyní se zase začaly souhrnné práce objevovat. Patří k nim i kniha Tomáše Svobody, Jana Lakosila a Ladislava Čermáka Velká kniha o malých bunkrech, kterou nedávno vydalo nakladatelství Mladá fronta. Jedná se o vůbec první souhrnné zpracování problematiky lehkého opevnění stavěného v…

Výročí narození Františka Machníka   Pavel Šrámek   Neděle 1.05.2011, 14:26

… Československa se neúčastnil 1. světové války. Přestože byl odveden, při následné lékařské prohlídce se snažil co nejvíce zvýraznit svůj vysoký krevní tlak, aby nemusel bojovat za Rakousko-Uhersko. Příčinou stěhování na západ Čech bylo úmrtí manžela Machníkovy sestry Rozálie. Machník se stal…

Televizní dokument o Mnichovu 1938   Pavel Šrámek   Neděle 26.10.2008, 22:37

… v něm zazní osobní svědectví několika přímých účastníků tehdejších událostí, např. náčelníka Hlavního štábu československé armády generála Ludvíka krejčího, prezidentova tajemníka Prokopa Drtiny nebo Huberta Masaříka, který byl v osudný den jako zástupce Československa v Mnichově. …

Vzpomínkové akce k 70. výročí mobilizace 1938   Pavel Šrámek   Pátek 19.09.2008, 22:15

… do 26. 9. 1938 nejdůležitější část Hlavního velitelství zmobilizované československé armády v čele s hlavním velitelem armádním generálem Ludvíkem krejčím. …

Zajímavé aktivity pevnostního muzea K-S-14   Pavel Šrámek   Neděle 11.05.2008, 18:18

… mládež na téma Měli jsme se bránit v roce 1938? Soutěže se mohou zúčastnit žáci 8. a 9. ročníků základních škol a 1. a 2. ročníků středních škol okresu Ústí nad Orlicí. Termín odevzdání prací je do konce letošního června, vyhlášení výsledků je plánováno na první polovinu října. Další podrobnosti…

20. května 2008 bude přednáška Pavla Šrámka "Obranyschopnost Československa v roce 1938"   Václav Bartoš   Pondělí 28.04.2008, 18:14

… V úterý 20. května 2008 se od 18 hodin koná v přednáškovém sále pardubického zámku přednáška pracovníka Státního okresního archivu Pardubice a…

Vojenské manévry na Chrudimsku v létě 1936   Pavel Šrámek   Středa 20.06.2007, 08:59

… rozsáhlé tribuny navrhl arch. Rud. Geissler, ředitel průmyslového musea. Návštěva trvala 35 minut. Vítal pan starosta Václav Kášek za město, za okres pak člen výboru okresního president Krajského soudu v. v. Ed. Kitzler.” Dva dny nato přijel prezident do Skutče a 24. srpna ho vítali také v…

Český rozhlas o československé armádě   Václav Bartoš   Neděle 15.04.2007, 14:02

… i na předválečnou československou armádu. Dva takové příspěvky z nedávné doby, a to o vojenských manévrech ve 20. letech a o osobě generála Ludvíka krejčího, si můžete poslechnout v elektronickém zvukovém archivu na www.rozhlas.cz/rani/archiv/? (14. 1. 2007) a www.rozhlas.cz/rani/archiv/? (9. 3.…

Muzeum československého opevnění tvrz Stachelberg   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:42

… zastávku autobusů (Babí-pevnost) na trase Trutnov Žacléř. Na jaře roku 1993 vstoupila poprvé do objektu noha návštěvníkova, která mohla obdivovat výkresy, plány a dobové i současné fotografie. Postupem času přibývaly trojrozměrné exponáty předně modely objektů tvrze (kromě T-S 73 nebyl žádný ve…

Od Sněžného na Babí   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:11

… je parkoviště, od něj pak vede cesta k pevnosti Dobrošov (možno se předem informovat Pevnost Dobrošov, 549 21 Česká Čermná, tel.: 491 426 047 Okresní muzeum Náchod, 547 01 Náchod, tel.: 491 423 248 ). Pozor na polední přestávku! Tu na Dobrošově mají od 12.00 do 13.30, po cca. hodinové prohlídce…

Val na obranu republiky   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 16:54

… zásadní témata představuje v dostatečné hloubce a čtenář-laik tak získá základní představu o problematice. Předností knihy je velmi rozsáhlá výkresová a obrázková příloha, skutečně velké množství fotografií, často zcela neznámých a dosud nepublikovaných. Také dlouholetí zájemci o téma čs.…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… ústředním archivu) a v soukromých pozůstalostech aktérů tehdejších událostí (zejména náčelníka Hlavního štábu československé armády generála Ludvíka krejčího a pracovníka operačního oddělení Hlavního štábu plukovníka Josefa Fetky).3 1. Jedná se o základní argument stoupenců názorů o…


Jak vyhledávat?