Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Fotografie z akce Bílá hora 1620   Václav Bartoš   Neděle 15.10.2006, 11:00

… tak porušování autorských práv, se kterým jsme se už setkali (autorský zákon je ve věci odborného a vědeckého užití shovívavý, každopádně je v zakotvena povinnost nenakládat s informacemi bez vědomí autora a při uvedení jeho díla citaci uvést zdroj). V případě citace (nebo umístění fotografie)…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… na druhé straně byli odkázáni na celkovou motorizaci státu, která zůstala neuspokojující. Pro vojenské potřeby se navíc požadovala moderní těžkotonážní vozidla co nejmenšího počtu typů, zatímco v civilním sektoru se používala spíše starší a lehčí vozidla značného množství typů. I v těchto…


Jak vyhledávat?