Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Hrob generála Josefa Šnejdárka   Pavel Šrámek   Pondělí 24.08.2020, 19:54

… Na podzim 1919 pak jako velitel Prahy rázně obnovil disciplínu a pořádek. Na podzim 1920 se stal generálem, v dalších letech velel na Slovensku a Podkarpatské Rusi, od roku 1932 byl zemských vojenským velitelem na Slovensku. I po odchodu do výslužby v létě 1935 se věnoval branné problematice ve…

Odjezd dalších útvarů během 1. etapy odsunu sovětských vojsk z Československa   Pavel Šrámek   Pondělí 13.07.2020, 20:10

… v noci z 20. na 21.srpna 1968, ale byl na jeho území přesunut po krátké době. Původní posádkou brigády bylo město Chyrov na teritoriu Podkarpatského vojenského okruhu. V posádce Turnov jí na přelomu září a října 1968 uvolnil kasárna Jana Švermy 361.dělostřelecký pluk, který se musel…

Výročí zahájení odsunu prvního útvaru sovětské armády z Československa   Pavel Šrámek   Úterý 25.02.2020, 17:36

… postupně od 14. října do 24. října 1968. Ve městě se následně usadily útvary 31. Viselské tankové divize, která původně patřila do složení vojsk Přikarpatského vojenského okruhu a velitelství měla v ukrajinském Tarnopolu. Na severní Moravě se divize rozmístila v posádkách Bruntál, Krnov, VVP Libavá…

Ukončení branné pohotovosti státu   Pavel Šrámek   Úterý 26.02.2019, 07:37

… a 22. 10. 1938 byla zrušena velitelství zdejších armád, ale ostraha hranic nařízená 22. 9. 1938 byla ukončena až 5. 12. 1938. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi naproti tomu došlo v říjnu k výraznému posílení zdejší armády a demobilizace tady probíhala až během listopadu. Velitelství zdejší armády…

Letecké karty čs. příslušníků RAF   Pavel Šrámek   Neděle 25.11.2018, 11:11

… nedávné vojenské historie, ať již v podobě databází nebo přímo v podobě naskenovaných originálů. Nejnovějším přírůstkem je zpřístupnění leteckých karet čs. příslušníků RAF za druhé světové války. Jedná se o stovky osobních karet, které zachycují základní životopisné údaje dotyčného, dosažené…

Historia Bellica k roku 1938   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2018, 19:33

… si tento nový časopis nastavil. Jako autory tohoto speciálu si zvolil především vědecké pracovníky pražského Vojenského historického ústavu, z nichž karel Straka se stal i spoluautorem koncepce tohoto projektu. Doplnili je pak další odborníci věnující se problematice roku 1938. Čtenář si tak může…

Mobilizace ve fotografii   Pavel Šrámek   Úterý 15.05.2018, 20:20

… obrany státu může čtenář najít třeba fotografie polních četníků, příslušníků armádních služeb či vojenských automobilů zajišťujících spojení s Podkarpatskou Rusí. Vše doprovází vysvětlující text, který v úvodní části přibližuje historické okolnosti vzniku takzvané sudetské krize, popisuje snahy o…

Letecký mítink v Curychu 1937   Pavel Šrámek   Neděle 3.12.2017, 22:00

… věnovaná IV. mezinárodnímu leteckému mítinku v Curychu v létě 1937, kterou po názvem Curych 1937 vydalo nakladatelství Mladá fronta. Autoři Marcel kareš a Jiří Rajlich představují událost, o které se často mluvilo a mluví v souvislosti s československým předválečným vojenským letectvem, neboť se…

Vyznamenání pro náčelníky generálního štábu   Pavel Šrámek   Neděle 29.10.2017, 15:08

… celé československé předválečné armády. Vedle generála Krejčího byl vyznamenán Řádem Bílého lva i další náčelník generálního štábu, armádní generál karel Pezl, v letech 1991 a 1992 náčelníka generálního štábu československé armády a po vzniku České republiky v roce 1993 první náčelník generálního…

Beseda o Mnichovu 1938   Pavel Šrámek   Neděle 8.10.2017, 19:35

… Krejčí byl jak ze samotné besedy, tak z následných článků v tisku rozčarován a zklamán. Zřejmě i proto se objevil už jen v dokumentárním filmu karola Wilda Mnichov 1938 z roku 1968, a to pouze krátce. …

Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 11.06.2017, 19:55

… na Slovensku). Na každého vojáka základní služby byl v jejím průběhu veden poměrně podrobný osobní spis a po přeřazení do zálohy poněkud stručnější „karta záloh“. Osobní spis byl od útvaru odesílán do archivu ihned po skončení služby, zatímco karta záloh byla uložena u místní vojenské správy (dříve…

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… z povolání, o nichž jsme blíže psali v předchozím návodu loni v listopadu, jsou k dispozici pro příslušníky čs. letectva ve Velké Británii tzv. karty letců, dále existuje obdobná kartotéka pro příslušníky vládního vojska. Pokud se dotyčný zúčastnil domácího odboje, například jako odbojář nebo…

Polní pošta na podzim 1938   Pavel Šrámek   Neděle 16.10.2016, 21:39

… situaci během října 1938 zlepšit. Koncem října ovšem už v českých zemích probíhala demobilizace, která se týkala i polní pošty. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi však ještě působila celý další měsíc. Poslední polní pošta ukončila svoji činnost počátkem prosince, jako úplně poslední demobilizovala v…

Kde hledat informace o účastnících 1. světové války   Pavel Šrámek   Pondělí 13.06.2016, 20:14

… seznamy je ale třeba počítat s možným zkomolením jména a zkoušet i podobné varianty. Pokud dotyčný ve válce padl, můžete ho dále zkusit najít v kartotékách padlých spravovaných Vojenským ústředním archivem Praha, z nichž část je k dispozici přímo na webu archivu. Jde o tzv. zelenou kartotéku s…

Legiovlak znovu na cestách   Pavel Šrámek   Pondělí 4.04.2016, 20:30

… v jihočeských Strakonicích, následoval Písek a nyní je v Příbrami. Další je na řadě Beroun, Kladno, Ústí nad Labem, v květnu Teplice, Chomutov, karlovy Vary, v červnu Cheb, Aš, Plzeň, Rokycany a v červenci Železná Ruda, Klatovy, Domažlice a Bezdružice. Srpen Legiovlak stráví tradičně v Praze a…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 7.03.2016, 20:18

… Maďaři atd.), kteří padli nebo zůstali nezvěstní v letech 1914 až 1916. Navíc mají ještě na stejném webu k dispozici naskenovanou další dílčí kartotéku padlých v 1. světové válce, která obsahuje abecedně setříděné kartičky pro celé období války. A i když v hlavní databázi padlých stále chybí…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Úterý 23.02.2016, 18:06

… literatura k vojenským dějinám českých zemí, kterou dlouhá léta digitalizuje knihovna Vojenského historického ústavu, nebo vojenské úmrtní matriky a kartotéky padlých z první světové války, na jejichž digitalizaci pracuje zase Vojenský ústřední archiv Vojenský historický archiv. Digitální knihovna…

Legionáři s lipovou ratolestí   Pavel Šrámek   Pondělí 18.01.2016, 20:28

… ve čtvrtek proběhl v Domě kultury v Uherském Brodě slavnostní křest knihy Legionáři s lipovou ratolestí. Zúčastnili se ho autoři Eduard Stehlík, karel Černý a Antonín Seďa a řada hostů včetně náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučíka Josefa Bečváře. Šlo již o v pořadí třetí svazek…

Kniha o generálu Husárkovi   Václav Bartoš   Čtvrtek 5.02.2015, 10:44

… První letošní knižní novinkou, o které bychom se chtěli podrobněji zmínit, je kniha Divizní generál Karel Husárek Stratég československé armády.…

Kniha o československé generalitě   Pavel Šrámek   Úterý 14.05.2013, 20:00

… Stráže obrany státu, v ní zachytil životy devíti vybraných předválečných generálů, a to Miloslava Fassatiho, Bohuslava Fialy, Rudolfa Gajdy, Otakara Husáka, Josefa Láška, Josefa Matouška, Bohumila Rytíře, Jana Syrového a Václava Šidlíka. Každý z nich má v knize podrobný životopis doplněný…

Československý sborový dělostřelecký pluk 5   Pavel Šrámek   Neděle 27.01.2013, 17:14

… nejenom vznik pluku v létě 1944, ale především jeho bojové nasazení při osvobozování Československa od listopadu 1944 do května 1945 počínaje boji v karpatech a konče defilé na Staroměstském náměstí. Stranou pozornosti nezůstalo ani začlenění pluku do poválečné armády a jeho nástupce v současné…

Akce k výročí atentátu na Heydricha   Pavel Šrámek   Úterý 8.05.2012, 17:06

… pro veřejnost výstava Atentát na Reinharda Heydricha, o den později pak před budovou Generálního štábu výstava věnovaná skupině Anthropoid. Na karlově náměstí zase od 23. 5. do 19. 6. představí příběhy těch, kteří se zapojili do protinacistického odboje. Vlastní atentát pak připomene o víkendu…

Čs. vojenští diplomaté 1938-1945   Pavel Šrámek   Neděle 18.03.2012, 18:04

… na postech vojenských diplomatů, například generálů Ondřeje Mézla a Heliodora Píky či důstojníků generálního štábu Čeňka Kudláčka, Prokopa Kumpošta, karla Lukase a Oldřicha Španiela. Všímá si například, jak se tito vojáci zachovali po 15. březnu 1939, zda odevzdali své úřady německých okupantům, zda…

Výročí narození Františka Machníka   Pavel Šrámek   Neděle 1.05.2011, 14:26

… a odebral se do Prahy na filozofickou fakultu ke studiu českého a německého jazyka. Vysokoškolská studia úspěšně zakončil roku 1910. Jeho učitelská kariéra začala ve východočeské Chrudimi, odkud se pak v létě 1919 přesunul do Klatov na Hospodářskou školu. Je paradoxní, že budoucí ministr národní…

Přednášky z vojenské historie   Pavel Šrámek   Pondělí 15.03.2010, 15:30

… nedávné vojenské historie můžete navštívit koncem března v Praze. První se koná ve středu 24. 3. v 17.30 hodin na Filozofické fakultě Univerzity karlovy na náměstí Jana Palacha, kdy na téma Československá vojenská diplomacie za obnovu státu 19391945 bude hovořit PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.…

Muzejní noc v Praze a Králíkách   Pavel Šrámek   Čtvrtek 4.06.2009, 13:50

… výklad k výstavě Mobilisace 1938. Ve Kbelích se zase slavnostně otevře hangár s novou expozicí z období 2. světové války pojmenovaný po generálovi karlu Janouškovi. Mimopražští mohou zajet do Králík a zdarma si prohlédnout zrekonstruovaný pěchotní srub K-S-14 Cihelna. Připraven bude i kulturní a…

Televizní dokument o Mnichovu 1938   Pavel Šrámek   Neděle 26.10.2008, 22:37

… Dne 28. 10. v 15.55 hodin odvysílá program ČT 2 unikátní dokument režiséra Karola Wilda s názvem Mnichov 1938. Vznikl v roce 1968 a je syntézou…

Vzácný Škoda LT-35 v největším americkém armádním muzeu Aberdeen dostane znovu české barvy   Václav Bartoš   Neděle 19.11.2006, 09:30

Kořistní původně československý lehký tank…

Vracíme se ke vzniku samostatného Československého státu v rámci oslav 88. výročí   Václav Bartoš   Středa 1.11.2006, 10:12

… do mp3 přehrávačů. Postupně se tak však otevřela možnost pro audio publikování. Dnes si svůj podcast může vytvořit každý, kdo má počítač, zvukovou kartu a mikrofon (doporučuje se samozřejmě o něco lepší technika včetně menšího mixážního pultu, to je ovšem na uvážení každého autora, nejdůležitější…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… byť v menší míře a zahynulo v nich 26 československých obránců. Nově se naopak rozhořely boje na hranici s Polskem a Maďarskem, především na Podkarpatské Rusi, která byla vystavena koordinovaným teroristickým útokům z obou zemí. Při obraně Československa v roce 1938 položilo své životy přes 120…


Jak vyhledávat?