Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Kniha o válečných plánech   Pavel Šrámek   Sobota 22.06.2019, 20:46

… válečné plány 19501990 bylo to již třetí vydání této práce. Poprvé vyšla roku 2007 a její editor Petr Luňák v ní zachytil válečné plány československé armády z let studené války od počátku 50. let do konce 80. let minulého století. Jedná se celkem o 14 dokumentů, buď přímo válečných plánů nebo…

Knihy o čs. armádě z roku 1938   Pavel Šrámek   Neděle 23.12.2018, 13:33

… mimo jiné vyšly hned tři knihy věnované československé armádě. První, nejobsáhlejší s rozsahem více než… tak tehdejší současnosti a popisu československé armády a branné tematiky. Druhou knihu s názvem Dvacet… publikaci. Přestože od vydání všech uvedených knih uplynulo už osm desetiletí, patří hlavně…

Akce v měsíci září   Pavel Šrámek   Neděle 2.09.2018, 17:28

… Veselí nad Moravou koná přednáška o mobilizaci československé armády v roce 1938 na Slovácku. Ve čtvrtek 20.… Světlá-Waltersdorf v Lužických horách. A stejný den se koná tradiční dětský den ve Vojenském…

Výročí květnové mobilizace   Pavel Šrámek   Neděle 29.04.2018, 17:07

… několik akcí. Již v úterý 8. května se koná den otevřených dveří v Senátu ČR, kdy bude možné… právě květnové mobilizace naplánována v Areálu československého opevnění Hlučín-Darkovičky bojová ukázka a… obrněná technika předválečné československé armády. Je tedy rozhodně z čeho vybírat. …

Vyznamenání pro náčelníky generálního štábu   Pavel Šrámek   Neděle 29.10.2017, 15:08

… týdny zmiňovali osobu náčelníka Hlavního štábu československé armády v letech 1933 až 1939 armádního generála… teprve nyní byl vyslyšen, za předchozích prezidentů se to nepodařilo. Jde přitom o ocenění nejen…

Beseda o Mnichovu 1938   Pavel Šrámek   Neděle 8.10.2017, 19:35

… v něm vystupuje hlavní velitel zmobilizované čs. armády v září 1938 armádní generál Ludvík Krejčí. Spolu… armády a jeho názory. Ten vzpomínal na osudný den 30. září 1938 i další události předtím a potom.…

Krvavá hranice na podzim 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2017, 22:06

… a jižních Čech na podzim 1938 s podtitulem Incidenty mezi čs. jednotkami a henleinovci. Události od… z řad československých bezpečnostních orgánů a československé armády. Jeho nejnovější kniha je vázaná s…

Sté výročí bitvy u Zborova   Pavel Šrámek   Pondělí 26.06.2017, 13:40

… brigáda ruských legií zapojila do ofenzivy ruské armády a dobyla tři obranné linie rakousko-uherské… Hrdinové bez patosu. Kromě toho budou po celý den k vidění ukázky dobové výzbroje a výstroje,…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2015   Václav Bartoš   Sobota 4.02.2017, 15:42

… Úvodem letošního roku bych rád smázl jeden rest… počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády. Zpočátku to vypadalo na vítězství knihy o… speciálních sil, ale pak se ozvali příznivci československého předválečného opevnění a stanovili letošního…

Vzpomínky budovatele čs. opevnění   Pavel Šrámek   Úterý 10.01.2017, 20:22

… Josef Hubálek byl odborníkem na opevňování v československé předválečné armádě, který se jako přednosta… 2. polovině 30. let minulého století. Pod jeho vedením se mimo jiné zrodil nový objekt lehkého… vojenské působení od nástupu do rakousko-uherské armády, je ovšem otištěn v plném rozsahu. Novou knihu,…

Kde hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády   Pavel Šrámek   Neděle 20.11.2016, 17:07

… hledat informace o příslušnících čs. předválečné armády. Pokud byl dotyčný vojákem z povolání (dobově… se někdy dochovaly tzv. knihy vojenské evidence, které pro osoby zdržující se v obci uvádějí… hodnost a příslušnost k vojenskému útvaru československé předválečné armády. …

Pušky a bodáky vzor 24   Pavel Šrámek   Pondělí 24.10.2016, 21:43

… Jana Šmída Pušky a bodáky vz. 24 ve výzbroji československé, rumunské a německé armády. Vznikla postupným… německého, italského a francouzského původu zavedených v československé armádě v prvních letech…

Rok Františka Machníka   Pavel Šrámek   Úterý 17.05.2016, 21:29

… národní obrany a významně se zasloužil o rozvoj armády a obranyschopnosti tehdejšího Československa.… Dostál. Všichni se zapojili nejen do budování československé meziválečné armády, ale po okupaci také do… akcí Roku Františka Machníka bude 1. června den otevřených dveří v kasárnách 142. praporu oprav…

Pozorovatelny Civilní obrany   Pavel Šrámek   Pondělí 28.09.2015, 09:30

… o zvláštním vlaku pro hlavního velitele čs. armády v roce 1938, chystá další zajímavou publikaci,… další zajímavou publikaci, tentokrát z historie československé armády po roce 1945. Jedná se o publikaci… ani soupis pozorovatelen a tipy na výlet. Uvedenou publikaci o rozsahu 250 stran (z toho 125…

Vlak pro hlavního velitele čs. armády   Pavel Šrámek   Pondělí 13.04.2015, 12:33

… Přestože o československé armádě v roce 1938… vlaku pro hlavního velitele československé armády ve 2. polovině 30. let, kterou zpracoval a… válečných počtů a mobilizačních transportů. Uvedenou publikaci o rozsahu 74 stran a s cenou 150…

Cihelna 2014   Pavel Šrámek   Středa 30.07.2014, 18:00

… srpnový víkend je již tradičně spojen s akcí den sil podpory AČR Cihelna 2014 v Králíkách, která… akce s historickou bojovou ukázkou a prezentací armády ČR a složek integrovaného záchranného systému.… hned dvakrát historickou bojovou ukázku na téma československé mobilizace v roce 1938 a prezentace Armády ČR,…

Galerie generálů ve Valašském Meziříčí   Pavel Šrámek   Středa 20.03.2013, 15:57

… úřadu Valašské Meziříčí, najdete zde i jeden neobvyklý prvek, a to galerii generálů. Byla… chtěli touto cestou připomenout památku generálů československé armády, kteří se narodili na území města…

Návrat tanku LTP do vlasti   Pavel Šrámek   Neděle 30.09.2012, 12:13

… Před čtyřmi roky jsme informovali o návratu… o velmi dobrý počin na poli dějin československé armády. Po letech se povedlo tento skvělý počin… až do 70. let minulého století. Nyní se jeden z původních 24 kusů vrátil zpět domů, což je…

Speciál o Československu 1938   Václav Bartoš   Pondělí 7.11.2011, 09:23

… plány, vybrané druhy zbraní obou armád, velení československé armády a samozřejmě také československé… například Ladislav Kudrna, Jan Lakosil nebo jeden ze spoluautorů našeho webu Pavel Šrámek. A i…

Vojenské ležení v Brně   Pavel Šrámek   Pondělí 30.05.2011, 14:06

… proviantního zabezpečení Československé lidové armády z let 1960 až 1989, a to konkrétně polní pekárna… výdejna s polní kuchyní PK–26 H. Kromě uvedené polní pekárny a polní kuchyně, které pochází ze…

Výročí narození Františka Machníka   Pavel Šrámek   Neděle 1.05.2011, 14:26

… 1938, jehož jméno je spjato s budováním moderní československé armády před 2. světovou válkou. Náš čtenář Lukáš… se neúčastnil 1. světové války. Přestože byl odveden, při následné lékařské prohlídce se snažil co…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2010   Václav Bartoš   Pátek 15.04.2011, 20:38

… počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády. A ani tento rok není výjimkou. Je nám velkou… v Králíkách. (29) 3. Zpřístupnění objektu československého opevnění N-S-84 v Náchodě. (14) 4.… v Náchodě. (14) 4. Zveřejnění centrální evidence válečných hrobů Ministerstva obrany ČR na…

Muzeum čs. armády 1938   Pavel Šrámek   Pondělí 2.08.2010, 09:59

… a zámku v Jindřichově Hradci otevřeno Muzeum čs. armády 1938, jeho expozice pojednávají o čs.… a vnitřním vybavením, vyzbrojenou celnici napadenou sudetoněmeckými vzbouřenci, kulometné hnízdo s… Na místě je možné také zakoupit literaturu o československém opevnění a armádě. Během letošní zimy je navíc…

Výročí vzniku Generálního štábu   Pavel Šrámek   Neděle 11.10.2009, 20:54

… na Vítězném náměstí v Praze 6 Dejvicích. První den, 15. října vystoupí s projevy vrchní velitel… štábu, následovat bude křest knihy Srdce armády Generální štáb 19192009 a opakované promítání…

Televizní dokument o Mnichovu 1938   Pavel Šrámek   Neděle 26.10.2008, 22:37

… 30. 9. 1938. Vedle dobových záběrů v něm zazní osobní svědectví několika přímých účastníků tehdejších událostí, např. náčelníka Hlavního štábu československé armády generála Ludvíka Krejčího, prezidentova tajemníka Prokopa Drtiny nebo Huberta Masaříka, který byl v osudný den jako zástupce Československa v…

Rok plný výročí   Pavel Šrámek   Úterý 22.01.2008, 21:30

… významných výročí, která se dotýkají i historie československé armády, mimo jiné vznik Československa v roce… A mimochodem právě dnes uplynulo 75 let od přepadení kasáren čs. armády v Brně-Židenicích. A právě o…

Vojenské manévry na Chrudimsku v létě 1936   Pavel Šrámek   Středa 20.06.2007, 08:59

… v Chrudimi a jejím okolí odehrála, byly manévry československé armády v srpnu 1936. Ve stínu rostoucího… blíž modří. Závěrečnou tečkou za pak byla o den později vojenská přehlídka na letišti u…

Hrob generála Eliáše v Markovicích     Neděle 30.07.2006, 17:48

… památku tohoto významného představitele československého protinacistického odboje, nesoucí mimo jiné… pravidelně připomínali příslušníci naší armády z nedalekého čáslavského letiště. … ve Žlebech). Na bočních náhrobcích jsou uvedena jména jejích rodičů a bratra: Ignáce Kosáka…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… 1938, v jejímž průběhu mohla být řada věcí uvedena na pravou míru. To se ovšem nestalo a k žádné… sudetských Němců v pohraničí a bránit celistvost československého území proti henleinovským povstalcům. 6.… (zejména náčelníka Hlavního štábu československé armády generála Ludvíka Krejčího a pracovníka…


Jak vyhledávat?