Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Vzpomínky budovatele čs. opevnění   Pavel Šrámek   Úterý 10.01.2017, 20:22

… minulého století. Pod jeho vedením se mimo jiné zrodil nový objekt lehkého opevnění, známý jako řopík. Kniha je sestavena z dokumentů a fotografií dochovaných v pozůstalosti Josefa Hubálka, kterou se téměř po 40 letech od úmrtí podařilo získat. Rozsah dochovaných materiálů v této pozůstalosti je značný…

Vlak pro hlavního velitele čs. armády   Pavel Šrámek   Pondělí 13.04.2015, 12:33

… československé armády ve 2. polovině 30. let, kterou zpracoval a připravil k vydání pan Petr Kos z nakladatelství Brigadýr. Z několika málo dochovaných, svého času přísně tajných spisů, se mu podařilo zrekonstruovat chronologický přehled nejdůležitějších okamžiků relativně krátké existence tohoto…

Nová kniha o čs. opevnení   Pavel Šrámek   Neděle 15.05.2011, 10:00

… výbava, výstroj, výzbroj, nechybí ani údaje o spojení, osádkách nebo překážkách. Zájemci o opevnění jistě ocení také praktické rady při průzkumu dochovaných pevnostních objektů v terénu. Vše doprovází velké množství přehledných tabulek, názorných výkresů a dobových i současných fotografií. Celkový…

Tvrz Hůrka otevřena pro veřejnost   Pavel Šrámek   Pondělí 25.08.2008, 08:12

… ze stavebně dokončených tvrzí československého předválečného opevnění a až donedávna sloužila jako sklad české armády. Díky tomu je velmi dobře zachovaný rozsáhlý podzemní systém, kde lze shlédnout řadu vzácných exponátů, např. původní posuvná pancéřová vrata, funkční šikmý výtah nebo lokomotivu a…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… podařilo dovést do konce, nedostávalo se hlavně času, peněz a také sil. V žádném případě však nelze hovořit o nedůslednosti nebo polovičatosti, dochované dokumenty ukazují naopak vysokou míru předvídavosti a preciznosti. Nebylo snad jediné oblasti, která by zůstala mimo pozornost plánovačů, ať už šlo…


Jak vyhledávat?