Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Přednášky Muzea československých legií   Pavel Šrámek   Středa 5.08.2020, 17:22

… filmu Štyridsaťštyri z roku 1957, který je věnován vzpouře slovenských vojáků v srbském Kragujevaci v létě 1918. Dne 13. srpna se koná přednáška o budování a rozšiřování elektronické databáze československých legionářů vedené Československou obcí legionářskou. Na 20. srpna je pak naplánována…

Odjezd dalších útvarů během 1. etapy odsunu sovětských vojsk z Československa   Pavel Šrámek   Pondělí 13.07.2020, 20:10

… výsadkové letecké divize a velitelství 5.letecké technické divize. Představitelé sovětských útvarů ve dnech 5.-23.10.1968 převzali velitelskou budovu, kasárna Jana Jiskry z Brandýsa, kasárna Prokopa Holého, kasárna Tabulový vrch, Frunzeho kasárna, barákový tábor Nový Svět, fort č. XX, prachárnu…

Odsun 48. motostřelecké divize ze Šumperka, České Třebové, Olomouce, Klášterce nad Orlicí a Červené Vody   Václav Bartoš   Čtvrtek 4.06.2020, 08:00

… posádkový muniční sklad Dolní Temenice, sklad ženijní munice Horní Temenice, střelnici Dolní Temenice, cvičiště a střelnici Rapotín (všechny vybudovány v roce 1938). Z České Třebové bylo vystěhováno velitelství 31.silniční brigády do Ústí nad Orlicí a jemu podřízený 131.silniční prapor do…

Odsun 31. tankové divize z Bruntálu, Krnova a VVP Libavá   Pavel Šrámek   Čtvrtek 2.04.2020, 17:07

… prapor), zcela zanikla. Přebírání uvolněných objektů proběhlo od 8. do 17.října. Komise pod vedením plk. Sudarkina převzala tzv. Nová kasárna (vybudována roku 1918), muniční sklad Radim, cvičiště Ježník a střelnici Chomýž. Ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá (VÚ-8129) předal jeho velitel…

Výročí zahájení odsunu prvního útvaru sovětské armády z Československa   Pavel Šrámek   Úterý 25.02.2020, 17:36

… 1422 m2 skladové plochy. Jednalo se o Jaselská kasárna postavená v roce 1937, svobodárnu Jandlova vila z roku 1938, sklad a střelnici Trojanovice vybudované v roce 1954. Představitelé sovětské armády pod velením plk. V. I. Levicha z vojenského útvaru VÚ 16695 opuštěné objekty převzali postupně od…

Digitální studovna Ministerstva obrany   Pavel Šrámek   Neděle 5.01.2020, 09:45

… náročnější uživatelé. Pracuje se sice na tom, aby nový klient svými funkcemi plně nahradil toho starého, ale zatím se to nepodařilo. V blízké budoucnosti by pak Digitální studovna Ministerstva obrany měla přejít na nového klienta, který poběží pod doménou digitalnistudovna.army.cz, což bude…

Manévry na Kroměřížsku 1929   Pavel Šrámek   Čtvrtek 3.10.2019, 19:35

… města Kroměříže se rozhodl připomenout zdejší státní okresní archiv dvěma přednáškami v jeho prostorách. Při první ve středu 23. 10. od 17 hodin bude o manévrech v srpnu 1929 podrobně hovořit Radomír Zavadil. Při druhé ve středu 30. 10. opět od 17 hodin se bude autor tohoto textu věnovat…

Výstava dokumentů k roku 1938   Pavel Šrámek   Pátek 30.08.2019, 16:02

… – Waltersdorf v sobotu 21. 9. K těm druhým zase patří výstava Rozbití Československa 19381939 – Nově zpřístupněné dokumenty ruských archivů, která bude od 1. do 30. 9. 2019 k vidění v prostorách Metropolitní univerzity Praha v Praze 10 – Strašnicích. Metropolitní univerzita Praha ji pořádá ve…

Kniha o válečných plánech   Pavel Šrámek   Sobota 22.06.2019, 20:46

… vysvětlující studie Petra Luňáka o přípravách východního bloku na válku v jaderném věku. Díky atraktivnímu tématu i kvalitnímu zpracování kniha vzbudila v minulosti značný zájem a lze předpokládat, že i její nové vydání, které se od těch předchozích odlišuje jen aktualizovanou předmluvou, si brzy…

Legiovlak opět na cestách   Pavel Šrámek   Pondělí 22.04.2019, 10:56

… legií. I letos replika vlaku používaného čs. legionáři v Rusku složená celkem ze 14 vagonů vyrazí po městech naší republiky a tentokrát se s ní budeme moci setkat hlavně ve východní polovině naší republiky. Svoji jízdu Legiovlak zahájil v polovině března na Ostravsku a do konce dubna bude k…

Knihy o čs. armádě z roku 1938   Pavel Šrámek   Neděle 23.12.2018, 13:33

… rada československá s cílem posílit ve společnosti myšlenku brannosti a ukázat všem čtenářům, že připraveni k obraně mohou klidně hledět vstříc budoucnosti. Snaha být připraven na možnou válku je zřejmá z celé knihy, která se obsáhle věnuje jak slavné vojenské minulosti, tak tehdejší současnosti…

Akce v měsíci září   Pavel Šrámek   Neděle 2.09.2018, 17:28

… Měsíc září každý rok přináší řadu akcí připomínajících události roku 1938 a letošní září nebude výjimkou, už proto, že od osudového podzimu uplyne…

Mobilizace ve fotografii   Pavel Šrámek   Úterý 15.05.2018, 20:20

… vysvětlující text, který v úvodní části přibližuje historické okolnosti vzniku takzvané sudetské krize, popisuje snahy o modernizaci čs. armády a vybudování pevnostního systému i úkoly jednotlivých bezpečnostních složek. Následuje hlavní část knihy koncipovaná jako fotokronika, v níž jsou materiály…

Výročí květnové mobilizace   Pavel Šrámek   Neděle 29.04.2018, 17:07

… která se stala předzvěstí dramatického září 1938, připomene několik akcí. Již v úterý 8. května se koná den otevřených dveří v Senátu ČR, kdy bude možné navštívit mimo jiné Kolovratský palác, v němž v roce 1938 jednala a rozhodovala československá vláda. Na sobotu 19. května je k připomenutí…

Ztracené varty   Pavel Šrámek   Neděle 15.04.2018, 21:59

… na zajištění státní hranice v letech 1936–1938, tj. výstavba zvláštních zařízení sloužících k znemožnění dopravy na silnicích a cestách a zejména budování a výcvik praporů Stráže obrany státu Strakonice a České Budějovice. V druhé části je na základě mnoha osobních svědectví a služebních hlášení…

Příběh jednoho pilota   Pavel Šrámek   Pondělí 2.04.2018, 08:58

… Na sklonku loňského roku se na pultech knihkupectví objevila kniha Michala Duba a Miloše Sedláře Průkopník letecké dopravy Josef Sedlář (18981930). budování pravidelné státní letecké dopravy v Československu. Tato kniha připomíná nejenom vznik čs. letecké dopravy, ale i piloty, letouny a události s…

Legiovlak opět na cestách   Pavel Šrámek   Pondělí 12.02.2018, 07:34

… vlastní parní lokomotivou. Tentokrát Legiovlak postupně navštíví téměř všechny kraje. Svoji jízdu zahájí v polovině března ve Stříbře, následovat bude Tachov, Mariánské Lázně, Sokolov, Kadaň, Most, Litoměřice, Mělník, Rumburk, Nový Bor, Jablonec nad Nisou, Turnov, Holice nebo Česká Třebová. V…

Práce o úkrytech pro kulomety   Pavel Šrámek   Pondělí 18.12.2017, 20:27

… kulomet vz. 26. Šlo o zvláštní druh dřevozemních palebných stanovišť pro překvapivé palebné přepady z bezprostřední blízkosti, jejichž výrobou a budováním byly od roku 1937 pověřeny téměř všechny československé pěší pluky. Ve srovnání s předchozími publikacemi je nejnovější ovšem práce poněkud…

Pochody po opevnění   Pavel Šrámek   Neděle 17.09.2017, 17:10

… Měsíc září je spojen s mobilizací československé branné moci v roce 1938. Stalo se tak 23. září 1938 a letos to tedy bude již 79 let. Tento…

Výstava o Františku Machníkovi   Pavel Šrámek   Pondělí 11.09.2017, 19:06

… zemřel. Zdejší Vrbasovo muzeum proto připravilo výstavu nazvanou FRANTIŠEK MACHNÍK (18861967), ministr národní obrany 19351938 a vlastenec, kterou bude možné navštívit až do konce měsíce října. Na sobotu 7. října v 15 hodin je pak naplánovaná speciální komentovaná prohlídka výstavy v muzeu a…

Sté výročí bitvy u Zborova   Pavel Šrámek   Pondělí 26.06.2017, 13:40

… ve 14 hodin rekonstrukce bitvy u Zborova formou bojové ukázky a v 17 hodin pak divadelní představení Zborov aneb Hrdinové bez patosu. Kromě toho budou po celý den k vidění ukázky dobové výzbroje a výstroje, výcviku jednotek a vojenské tábory. Na milovickém nádraží bude navíc možné navštívit…

Odhalení pamětní desky   Pavel Šrámek   Pondělí 29.05.2017, 15:46

… československé parašutisty, ale nezapomínají ani na jejich pomocníky z řad civilních obyvatel. Patřila k nim i Božena Kropáčková, na jejíž památku bude 6. června v 17 hodin v Praze na domě v Buzulucké ulici č. 6 odhalena pamětní deska. Božena Kropáčková byla manželkou podplukovníka generálního…

Matriky zemřelých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 1.05.2017, 11:57

… v 1. světové válce spravované Vojenským ústředním archivem Praha. Letos pro vás takovou zprávu zatím nemáme, na záznamy o padlých v roce 1917 si budeme muset ještě počkat. Novinky však pro ty, kteří hledají padlé z 1. světové války, přeci jen máme a týkají se digitální studovny Ministerstva…

Kde hledat informace o účastnících 2. světové války   Pavel Šrámek   Neděle 19.03.2017, 17:33

… pro příslušníky vládního vojska. Pokud se dotyčný zúčastnil domácího odboje, například jako odbojář nebo partyzán, je situace složitější. Nejlepší bude obrátit se přímo na Vojenský ústřední archiv Praha a požádat o zjištění, zda na dané jméno není uložen spis se žádostí o udělení osvědčení podle…

Moravští vojáci na frontách Velké války   Pavel Šrámek   Pondělí 20.02.2017, 08:22

… koná již 27. 2. od 18 hodin v brněnském komunitním centru pro válečné veterány v prostorách vojenské ubytovny na ulici Dobrovského 27C. Věnovat se bude vojenské službě v rakousko-uherské armádě, její organizaci a fungování, a také třeba výstroji rakousko-uherského vojáka. …

Legiovlak opět na cestách   Pavel Šrámek   Pondělí 6.02.2017, 22:03

… v Rusku. Tentokrát zamíří především do východních Čech a blízkého okolí. Svoji jízdu zahájí v polovině března v Chlumci nad Cidlinou, následovat bude Jičín, Nová Paka, Trutnov, Náchod, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Kolín, Kutná Hora, Přelouč, Pardubice, Chrudim, Moravská Třebová, Vysoké Mýto,…

Vzpomínky budovatele čs. opevnění   Pavel Šrámek   Úterý 10.01.2017, 20:22

Nakladatelství FORTprint specializující se na…

Získání tanku LTH   Pavel Šrámek   Úterý 28.06.2016, 10:16

… ministerstva obrany na počest dlouhotrvajícího vzájemného přátelství, jehož počátky byly položeny právě ve 30. letech minulého století. Nový tank bude během prázdnin umístěn ve Vojenském technickém muzeu Lešany a předvede se také na letošním Tankovém dni, který se uskuteční v Lešanech v sobotu 27.…

Rok Františka Machníka   Pavel Šrámek   Úterý 17.05.2016, 21:29

… pobočník major Jaromír Ort, šéf jeho vojenského kabinetu podplukovník Václav Kropáček nebo generál Josef Dostál. Všichni se zapojili nejen do budování československé meziválečné armády, ale po okupaci také do protiněmeckého odboje, přičemž Ort, Kropáček i Dostál za to zaplatili svými životy. K…

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… vesnice. Zaznamenal je ve 20. letech minulého století tehdejší kronikář obce Adolf Šulista, přičemž většina zdejších mužů prožila válku v řadách budějovického 91. pěšího pluku, známého díky Haškovu románu Osudy dobrého vojáka Švejka. Právě 91. pěšího pluku se týká druhé téma, které podrobně…

Rozšíření databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 7.03.2016, 20:18

… jistě dobře poslouží všem, kteří hledají osudy svých předků z 1. světové války. Vojenský ústřední archiv si zaslouží ocenění za svoji práci a my se budeme těšit na další rozšíření databáze v příštím roce, kdy mají přibýt záznamy za rok 1917. …

Legionáři s lipovou ratolestí   Pavel Šrámek   Pondělí 18.01.2016, 20:28

… Sergěj Ingr a Vladimír Kajdoš). Všechny životopisy doprovází stejně jako u minulých svazků zajímavé fotografie a další dokumenty. Nová publikace vzbudila v Uherském Brodě mezi přítomnými značný zájem a všechny jistě potěšila informace, že autoři již chystají další svazek věnovaný legionářům …

Návštěvy tvrzí čs. opevnění   Pavel Šrámek   Neděle 20.12.2015, 10:10

… nejmohutnější prvek československého předválečného opevnění tvořený vedle nadzemních objektů rozsáhlým podzemím. Tvrz Bouda nedaleko města Králíky bude pro veřejnost zpřístupněna každý den od soboty 26. 12. 2015 až do pátku 1. 1. 2016, a to vždy v 11 a 13 hodin. Tvrz Hůrka na okraji města Králíky…

Vojáci proti Mnichovské dohodě   Pavel Šrámek   Pondělí 12.10.2015, 15:45

… se odehrál na jižním Slovensku. Velitel dělostřeleckého pluku 135 plukovník Pavel Koc oznámil počátkem října v Želiezovcích svým podřízeným, že bude bránit hranice, neuposlechne rozkaz k ústupu a pohraničí nepředá Maďarsku. Také on byl zajištěn, odeslán na lékařské vyšetření a nakonec zůstal bez…

Pozorovatelny Civilní obrany   Pavel Šrámek   Pondělí 28.09.2015, 09:30

… formě: jméno, adresa a počet kusů na mailovou adresu brigadyr (at) seznam.cz do 1. listopadu. Tisk by měl proběhnout v měsíci listopadu a následně bude publikace po zaplacení rozesílána poštou. …

Tajemství vojenského kufříku podruhé   Pavel Šrámek   Pondělí 14.09.2015, 19:25

… 19 let a zaměřená na rekonstruování příběhů vojáků československého domácího a zahraničního odboje za 2. světové války. Podobně jako v loňském roce bude úkolem hráčů prozkoumat jednotlivé předměty a zrekonstruovat životní příběh majitele kufru, kterých je v nabídce celkem pět. I v tomto případě je…

Králická pevnostní oblast   Pavel Šrámek   Pondělí 27.07.2015, 13:11

… den muzeí a památníků Králické pevnostní oblasti. A pokud vám to zrovna tento víkend nevyjde, můžete přijet jindy. Každou sobotu až do 19. září bude na Králicko jezdit historický vlak tažený parní nebo motorovou lokomotivou, a to po trase Letohrad Hanušovice a zpět. Další informace najdete na…

Legiovlak na cestě po ČR   Pavel Šrámek   Pondělí 15.06.2015, 09:07

… 21. do 24. listopadu Břeclav. Zájemci by tak měli mít dost času seznámit se s tímto unikátním projektem. A pokud to někomu přeci jen letos nevyjde, bude mít šanci i příští rok, kdy cesta Legiovlaku po České republice bude pokračovat. Další podrobnosti lze najít na www.legiovlak.cz. …

Připomínky výročí konce války   Pavel Šrámek   Pondělí 11.05.2015, 20:41

… vloni je tomuto výročí věnována celá řada akcí. Na některé z nich, které mají dlouhodobější charakter, bychom vás chtěli upozornit. Až do 26. 7. bude v klášteru sv. Jiří na Pražském hradě přístupná výstava 2. světová válka objektivem českých fotografů, která mapuje sedm válečných let 1939 až 1945…

Vlak pro hlavního velitele čs. armády   Pavel Šrámek   Pondělí 13.04.2015, 12:33

… ve formě: jméno, adresa a počet kusů na mailovou adresu brigadyr (at) seznam.cz. Tisk by měl proběhnout na přelomu května a června a následně bude publikace po zaplacení rozesílána poštou. …

Legiovlak v Praze   Pavel Šrámek   Středa 22.10.2014, 11:44

… této repliky zajistila Československá obec legionářská v rámci projektu k 100. výročí vzniku československých legií v roce 1914 a seznámit se s ní bude možné až do 30. října 2014 v Praze na nákladovém nádraží Žižkov. Vlak tvoří celkem sedm vagonů: obytný vagon (těpluška), vagon polní pošty,…

Akce připomínající září 1938   Pavel Šrámek   Čtvrtek 11.09.2014, 08:55

… Bouda a o den později 28. 9. podobné speciální prohlídky tvrze Hůrka v Králíkách. Obě prohlídky začínají v 10 hodin. Obráncům hranic z podzimu 1938 bude pak věnováno vzpomínkové setkání v sobotu 27. 9. u pomníku hraničářů na hraničním přechodě Dolní Světlá Waltersdorf v Lužických horách a…

Databáze padlých v 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pátek 29.08.2014, 20:35

… seznamy ztrát rakousko-uherské armády, které jsou v elektronické podobě dostupné na webu Národní knihovny) zvyšuje totiž šance, že jejich pátrání bude nakonec úspěšné. …

Cihelna 2014   Pavel Šrámek   Středa 30.07.2014, 18:00

… AČR Cihelna 2014 v Králíkách, která se letos koná ve dnech 22. až 24. 8. a jejím hlavním tématem se stane mobilizace v roce 1938. Součástí programu bude několik bojových ukázek vojensko-historických klubů, prezentace současných ozbrojených a záchranných složek, výstava vojenské historické techniky a…

Kulomety v Náchodě   Pavel Šrámek   Středa 2.07.2014, 13:58

… třeba některá zdejší akce. Nejbližší z nich nazvaná Kulomety v Náchodě se koná v sobotu 12. 7. 2014 od 10 do 17 hodin. Jak již vyplývá z názvu, akce bude zaměřena na použití kulometů v československé předválečné armádě. Ve střeleckých ukázkách se představí těžký kulomet vz. 24 a lehký kulomet vz. 26…

Tajemství vojenského kufříku   Pavel Šrámek   Středa 21.05.2014, 15:28

… 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol, zapojit se mohou jednotlivci, skupiny, školní kolektivy, ale i rodiče s dětmi. Ti, kteří budou chtít se svým příběhem, který odhalí, soutěžit, ho musí do 31. 12. 2014 zaslat mailem na adresu museum (at) army.cz nebo historikon (at) seznam.cz…

Výstavy k 1. světové válce   Pavel Šrámek   Středa 23.04.2014, 11:16

… muzeum v severočeském Frýdlantu a tamní výstava již skončila. Následovala muzea v Hodoníně, Havlíčkově Brodě, Holešově a Šumperku, jejichž výstavy budou končit v průběhu května a zbývá tedy ještě čas k návštěvě. Další výstavu k 1. světové válce připravil Památník 2. světové války v Hrabyni u…

K historii radiotechnického vojska   Pavel Šrámek   Středa 11.12.2013, 07:03

… znak Salakuška je vzpomínkovou knihou o historii a činnosti radiotechnického vojska protivzdušné obrany státu v Čechách. Přináší pohled na jeho budování od počátku padesátých let minulého století, kdy tento druh vojska tvořila převážně hlásná služba založená na systému vidových hlásek, postupně…

Kniha o československé generalitě   Pavel Šrámek   Úterý 14.05.2013, 20:00

… životopis doplněný přepisy několika dobových dokumentů vztahujících se k dané osobě. Tyto životopisy a přílohové dokumenty zahrnují I. odboj, budování československé armády, dramatické události na podzim 1938, okupaci Československa v březnu 1939 a následný II. odboj, činnost vládního vojska a…

Galerie generálů ve Valašském Meziříčí   Pavel Šrámek   Středa 20.03.2013, 15:57

… Pokud zavítáte do budovy Městského úřadu Valašské Meziříčí, najdete zde i jeden neobvyklý prvek, a to galerii generálů. Byla dokončena po tříletém…

Zbytky střílen v opuštěných domech v okolí Strážného na Šumavě   Václav Bartoš   Pondělí 10.09.2012, 12:25

… jste již navštívili, máme zde pro Vás tip na další výlet. V okolí Strážného na Šumavě se nacházejí zbytky pohraničních opevnění, která byla budována po druhé světové válce na hranicích tehdejšího Československa. Ačkoli tato opevnění odkazují k ne příliš veselé minulosti, Vaše bádání a…

Akce Cihelna 2012   Pavel Šrámek   Pondělí 30.07.2012, 06:50

… polovina srpna je již tradičně spojena s akcí Cihelna, která letos proběhne v Králíkách ve dnech 17. až 19. 8. a námětem historické bojové ukázky bude září 1938. Na pátek 17. 8. je připravena spanilá jízda vojenské historické techniky s osádkami v dobových uniformách po Králíkách a okolních…

Naučná stezka poválečným opevněním   Pavel Šrámek   Neděle 17.06.2012, 10:50

… výchozí místo v centru města. První okruh Belveder seznamuje návštěvníky se základními typy poválečných pevnostních objektů stavěných v pásmu předem budované obrany. Na trase délky přibližně 1,5 km je umístěno 8 naučných tabulí a 6 zpřístupněných objektů (např. pozorovatelna PŽ, úkryty ÚŽ nebo…

Akce k výročí atentátu na Heydricha   Pavel Šrámek   Úterý 8.05.2012, 17:06

… činu našeho odboje za 2. světové války. Tuto událost připomene v průběhu měsíce května a června celá řada akcí po celé republice. Například v Praze bude 24. 5. ve Valdštejnské zahradě zpřístupněna pro veřejnost výstava Atentát na Reinharda Heydricha, o den později pak před budovou Generálního štábu…

Československé opevnění na Slovensku   Pavel Šrámek   Úterý 24.01.2012, 09:54

… Virvar (www.virvar.sk). Její autor, pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislavě Peter Chorvát, se v ní věnuje stálému opevnění budovanému na Slovensku ve 30. letech minulého století a s tím spojeným okolnostem. Vedle přehledných informací o organizaci a průběhu výstavby…

Vzpomínka na Františka Machníka   Pavel Šrámek   Neděle 25.09.2011, 18:46

… v letech 1935 až 1938, od jehož narození uplynulo letos 125 let, jak jste se v květnu mohli dočíst i zde v Toulkách. Součástí programu bude i odhalení pamětní desky Františka Machníka v prostorách Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Od 17 hodin pak proběhne ve…

Vzpomínky na podzim 1938   Pavel Šrámek   Pondělí 12.09.2011, 20:51

… uvidí dělostřeleckou tvrz Bouda, objekty těžkého a lehkého opevnění, polní opevnění a další zajímavosti v terénu. Předpokládané ukončení prohlídky bude okolo 17. hodiny. Příslušníkům Stráže obrany státu bude věnováno setkání v sobotu 1. října 2011 v Lužických horách organizované Československou…

Akce Cihelna 2011   Pavel Šrámek   Pondělí 8.08.2011, 10:56

… v roce 1945, ukázku bojové techniky ČSLA z Vojenského muzea Králíky, ukázku činnosti Armády ČR nebo Celní správy ČR ze současnosti. V neděli 21. 8. budou po celý den otevřena muzea čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a také Vojenské muzeum Králíky, v provozu bude i zvláštní autobusová linka z…

Vojenská historie v České televizi   Pavel Šrámek   Neděle 26.06.2011, 21:14

… zájemce o naši vojenskou historii. Hned první prázdninovou neděli 3. 7. nabídne v 10 hodin na programu ČT1 Toulavou kameru, jejíž jedna reportáž bude z Vojenského muzea v Králíkách zaměřeného na historii čs. armády. Následující den, v pondělí 4. 7. začíná ve 21.15 hodin na programu ČT2 cyklus…

Vojenské ležení v Brně   Pavel Šrámek   Pondělí 30.05.2011, 14:06

… a hospodářská výdejna s polní kuchyní PK–26 H. Kromě uvedené polní pekárny a polní kuchyně, které pochází ze sbírek brněnského Technického muzea, budou na Moravském náměstí k vidění také vojenské stany, které poslouží pro další výstavní aktivity, např. promítání dokumentárních filmů o polní…


Jak vyhledávat?