Toulky minulostí

Vyhledávání

Výsledky hledání v textech

Odjezd dalších útvarů během 1. etapy odsunu sovětských vojsk z Československa   Pavel Šrámek   Pondělí 13.07.2020, 20:10

… a 48.Ropšinské motostřelecké divize (duben-květen) rovněž další velitelství, svazky a útvary. Jednalo se především o velitelství 28.armádního sboru v Olomouci a jeho zabezpečovací útvary. Dále je následovaly raketové brigády z Turnova a Hvězdova, které byly vyzbrojeny raketovými komplety…

Hrob generála Jana Syrového   Pavel Šrámek   Čtvrtek 18.06.2020, 19:56

… 1888 v Třebíči a před 1. světovou válku odešel do Ruska, kde v roce 1914 vstoupil do tzv. České družiny. V roce 1917 se podílel na přípravě bitvy u Zborova, byl zraněn a přišel o oko. Od dubna 1918 velel 2. střeleckému pluku čs. legií v Rusku, pak byl povýšen na generálmajora a stal se velitelem…

Odsun 48. motostřelecké divize ze Šumperka, České Třebové, Olomouce, Klášterce nad Orlicí a Červené Vody   Václav Bartoš   Čtvrtek 4.06.2020, 08:00

… 1914, VÚ-5604 a 8189/A) a pevnůstku Křelov (vybudována v letech 18541856). Objekty do té doby sloužily jako garáže a sklady velitelství Silničního sboru (VÚ-5604), případně pro potřeby technické opravny 5. letecké technické divize (VÚ-5807), pobočky 53. dělostřelecké základny (VÚ-8189/A) a…

Odsun sovětských vojsk z Vysokého Mýta   Pavel Šrámek   Pátek 1.05.2020, 13:38

… v nedaleké obci Vanice. Naprostou většinu objektů převzali civilní uživatelé (např. JZD Džbánov, okresní ústav národního zdraví, hasičský záchranný sbor), pouze v případě Suvorovových kasáren se dělili s čs. armádou. …

Historie a vojenství na internetu   Pavel Šrámek   Čtvrtek 12.03.2020, 15:23

… Jedním z titulů, které tato studovna nově nabízí v elektronické podobě, je také časopis Historie a vojenství. Všechna čísla tohoto odborného periodika zaměřeného na domácí a zahraniční vojenskou historii jsou nyní k dispozici ke studiu, a to od roku 1952/1953 do roku 2003, tedy plných…

Hrob generála Ludvíka Svobody   Pavel Šrámek   Neděle 9.02.2020, 11:46

… 1915 byl povolán do rakousko-uherské armády, dostal se do ruského zajetí a vstoupil do československých legií. V jejich řadách bojoval například u Zborova a v roce 1920 se vrátil domů. Chvíli hospodařil na statku, ale v roce 1921 vstoupil do československé armády. Vyučoval mimo jiné na Vojenské…

Československá armáda a rok 1989   Pavel Šrámek   Čtvrtek 5.12.2019, 22:07

… vývoje do podzimu 1990 a odvolání ministra Vacka. Lze se dočíst o změnách v armádních strukturách během roku 1990, postoji velitelského sboru ke změnám a poklesu zájmu o armádu během roku 1990. Čtvrtá část je pak věnována období transformace let 1991 a 1992. Popisuje počátky účasti na…

Kniha o opevnění Berounska   Pavel Šrámek   Úterý 5.11.2019, 22:05

… vojenských osobností. Text doprovází okolo 300 dobových fotografií, pohlednic, leteckých snímků a technických výkresů, které dotváří celkově výborný dojem z celé knihy formátu A4 na křídovém papíře. Opevněnou Berounku, která nepochybně potěší každého zájemce o předválečnou československou…

Výstava dokumentů k roku 1938   Pavel Šrámek   Pátek 30.08.2019, 16:02

… Německu, Rakousku a Československu z období od září 1937 do března 1939, přičemž vystavené dokumenty budou v České republice představeny odborné i laické veřejnosti takto poprvé. Další informace o výstavě a také s ní spojené vědecké konferenci Sovětský svaz a Mnichov 1938 najdete na webu…

Kde hledat informace   Pavel Šrámek   Středa 27.03.2019, 14:26

… vojenské historii a mít o nich přehled je stále obtížnější. Zatímco například kdysi vycházel jen časopis Historie a vojenství, nyní vychází odborný časopis Vojenská história a populárně zaměřené Historia Bellica, Centurion, Válka revue a další. A vedle centrálně vydávaných časopisů či…

Kniha o obraně Československa 1938   Pavel Šrámek   Neděle 6.01.2019, 10:04

… tankových jednotek a jezdectva, letectva a protiletecké obrany. Nechybí popis opevnění, československého a německého válečného plánu, velitelského sboru československé armády nebo úvaha na věčné téma, zda se mělo bojovat, nebo ne. Vše doplňují tabulky, přílohy, fotografie, mapy a rejstříky. Knihu…

Historia Bellica k roku 1938   Pavel Šrámek   Neděle 14.10.2018, 19:33

… pracovníky pražského Vojenského historického ústavu, z nichž Karel Straka se stal i spoluautorem koncepce tohoto projektu. Doplnili je pak další odborníci věnující se problematice roku 1938. Čtenář si tak může přečíst například o československé strategii v letech 19181938, o německém válečném…

Legiovlak opět na cestách   Pavel Šrámek   Pondělí 12.02.2018, 07:34

… Svoji jízdu zahájí v polovině března ve Stříbře, následovat bude Tachov, Mariánské Lázně, Sokolov, Kadaň, Most, Litoměřice, Mělník, Rumburk, Nový bor, Jablonec nad Nisou, Turnov, Holice nebo Česká Třebová. V červenci a srpnu jej čekají Svitavy, Boskovice, Nové Město na Moravě, Břeclav, Bučovice,…

Pochody po opevnění   Pavel Šrámek   Neděle 17.09.2017, 17:10

… ve 13.45 hodin u restaurace v Kozmicích u Hlučína na Opavsku a vede po zdejším opevnění až do areálu čs. opevnění v Darkovičkách. Chybět nebude odborný výklad. A pokud na opevnění zůstanete až do večera, můžete zažít také jedinečnou akci Světla nad bunkry, kdy budou nasvíceny jednotlivé pevnostní…

Krvavá hranice na podzim 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2017, 22:06

… 1938 s podtitulem Incidenty mezi čs. jednotkami a henleinovci. Události od 12. září 1938 do 11. října 1938 pohledem zpravodajského oddělení I. sboru. Kniha, jejímž autorem je Miloslav Sviták, správce Muzea čs. opevnění Klášter na Jindřichohradecku, se věnuje událostem, které se staly od 12. září…

Sté výročí bitvy u Zborova   Pavel Šrámek   Pondělí 26.06.2017, 13:40

… Dne 2. července uplyne 100 let od bitvy u Zborova, v níž se Čs. střelecká brigáda ruských legií zapojila do ofenzivy ruské armády a dobyla tři…

Legiovlak opět na cestách   Pavel Šrámek   Pondělí 6.02.2017, 22:03

… tentokrát srpen a září na Slovensku. Po svém návratu stihne ještě projet v říjnu a listopadu Znojmo, Třebíč, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec, Tábor, Prachatice, Český Krumlov, Vimperk a poslední zastávkou se stanou Sušice. Jak se už stalo tradicí, i v letošním roce se Legiovlak rozrostl, když k…

Vzpomínky budovatele čs. opevnění   Pavel Šrámek   Úterý 10.01.2017, 20:22

… o opevnění vydalo jako svůj 35. svazek knihu Čs. opevnění ve vzpomínkách a dokumentech plk. Ing. Josefa HUBÁLKA. Plukovník Josef Hubálek byl odborníkem na opevňování v československé předválečné armádě, který se jako přednosta stavebně-administrativní skupiny Ředitelství opevňovacích prací…

Polní pošta na podzim 1938   Pavel Šrámek   Neděle 16.10.2016, 21:39

… stála ústředna polních pošt v Přerově, které podléhalo pět třídíren polních pošt a 64 polních pošt. Jednou polní poštou disponovalo každé divizní i sborové velitelství a také Hlavní velitelství, velitelství armád pak měla dvě nebo tři polní pošty. Doplňovalo je devět sběren polních pošt, které…

Vojáci Švejkova pluku   Pavel Šrámek   Pondělí 18.04.2016, 17:23

… historii. První tvoří vzpomínky vojáků z obce Chotýčany u Českých Budějovic na 1. světovou válku, které jsou unikátní tím, že se jedná o ucelený soubor výpovědí všech mužů z jedné vesnice. Zaznamenal je ve 20. letech minulého století tehdejší kronikář obce Adolf Šulista, přičemž většina zdejších…

Vojáci proti Mnichovské dohodě   Pavel Šrámek   Pondělí 12.10.2015, 15:45

… Přijetí podmínek Mnichovské dohody a následné vyklizení pohraničních oblastí vyvolaly v důstojnickém sboru československé armády projevy…

Knihy o 1. světové válce   Pavel Šrámek   Pondělí 22.12.2014, 10:13

… Jančář v Bojovali za císaře pána. Ze souhrnných zpracování české účasti v 1. světové válce vyšla nová vydání již dříve vydané trojdílné práce Libora Nedorosta Češi v 1. světové válce a knihy Ivana Šedivého Češi, české země a velká válka 19141918, naopak úplnou novinkou se stala kniha Jiřího…

Projekt "Legie 100" podruhé   Pavel Šrámek   Středa 26.06.2013, 12:30

… vlakové soupravy československých legionářů v Rusku. I tady se pokročilo a na letošním veletrhu IDET v Brně se první repliky vagónů představily odborné i laické veřejnosti, která o ně jevila značný zájem. Vedle zmíněných úspěchů tak zůstává jako výjimka potvrzující pravidlo internetový projekt…

Galerie generálů ve Valašském Meziříčí   Pavel Šrámek   Středa 20.03.2013, 15:57

… Bruno Zapletal byl před válkou důstojníkem intendantstva, za 2. světové války působil v západním odboji a po válce stál v čele intendančního odboru MNO. Zbývající tři, Rudolf Pernický, Robert Pavlík a Jan Kašík, kteří obdrželi generálskou hodnost až po roce 1990, patřili k mladým důstojníkům…

Československý sborový dělostřelecký pluk 5   Pavel Šrámek   Neděle 27.01.2013, 17:14

… zejména díky knize „1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR“ z roku 2001. Jeho současný autorský počin vyšel pod názvem „Československý sborový dělostřelecký pluk 5 (1944–1945)“. Kniha popisuje nejenom vznik pluku v létě 1944, ale především jeho bojové nasazení při osvobozování…

Zbytky střílen v opuštěných domech v okolí Strážného na Šumavě   Václav Bartoš   Pondělí 10.09.2012, 12:25

… tajemných zákoutí, která jsou zde pro nás uchována, aby neustále upozorňovala na část naší minulosti, na kterou by se nemělo zapomenout. Mgr. Barbora…

Československé opevnění na Slovensku   Pavel Šrámek   Úterý 24.01.2012, 09:54

… Za asi nejzajímavější lze považovat kapitolu o maďarské armádě a jejích možnostech na podzim 1938, kde Peter Chorvát čerpal z maďarských archivů a odborných studií a došel k závěru, že maďarská armáda neměla prostředky ani zkušenosti na boj s československým opevněním, což dokládá například na…

Českoslovenští padlí u Dunkerque   Pavel Šrámek   Neděle 11.12.2011, 15:06

… noviny. Základ textu tvoří životopisné portréty padlých, zemřelých a nezvěstných příslušníků obrněné brigády, přičemž medailonům předcházejí odborné studie zabývající se organizací i plány předpokládaného bojového nasazení jak československých pozemních jednotek na Západě, tak i dalších…

Výročí narození Františka Machníka   Pavel Šrámek   Neděle 1.05.2011, 14:26

… a člen Selských jízd měl velmi blízko i k jezdectví a posléze k branné výchově. Od roku 1929 byl v Poslanecké sněmovně místopředsedou branného výboru a odtud směřovala jeho cesta k ministerskému křeslu, do kterého usedl v červnu 1935. Tři nejkrizovější roky meziválečného Československa seděl na…

Vyhlášení výsledků Ceny za velmi dobrý počin na poli dějin čs. předválečné a poválečné armády za rok 2010   Václav Bartoš   Pátek 15.04.2011, 20:38

… zaujme i vás. Děkujeme vám za účast v anketě a zájem o dějiny čs. armády. Zde jsou výsledky: 1. Uložení ostatků neznámého vojína z bitvy u Zborova a Dukly na pražském Vítkově. (17) 2. Znovuotevření zrekonstruovaného Vojenského muzea v Králíkách. (29) 3. Zpřístupnění objektu…

Zajímavý historický sborník   Pavel Šrámek   Neděle 31.10.2010, 11:08

… Dne 21. října byl ve Vlastivědném muzeu Slaný slavnostně představen sborník Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století obsahující příspěvky ze…

Soutěž o československých legiích   Pavel Šrámek   Úterý 17.11.2009, 09:26

… na 20 otázek týkajících se československých legií. V druhém kole je čekají písemné práce na zadané téma, které posoudí společná komise složená z odborníků. Ti nejlepší soutěžící postoupí do třetího kola, které vyvrcholí finálem a vyhlášením vítězů. Otázky pro první kolo a další podrobnosti…

Vojenský historický ústav Bratislava   Pavel Šrámek   Středa 29.07.2009, 15:43

… řadou výsledků, které nijak nezaostávají za jeho pražským jmenovcem fungujícím mnohem delší dobu. Od roku 1997 na Slovensku například vychází odborný časopis Vojenská história, kde lze najít mnoho zajímavých příspěvků k naší společné vojenské historii. Nedávno vydaným pátým dílem věnovaným rokům…

Muzejní noc v Praze a Králíkách   Pavel Šrámek   Čtvrtek 4.06.2009, 13:50

… a Leteckým muzeem ve Kbelích. Na Žižkově bude pro zájemce přichystána vojenská střelnice, kde si mohou malí i velcí vyzkoušet svojí mušku, a odborný výklad k výstavě Mobilisace 1938. Ve Kbelích se zase slavnostně otevře hangár s novou expozicí z období 2. světové války pojmenovaný po generálovi…

Neporažená armáda v České televizi   Pavel Šrámek   Středa 11.03.2009, 21:07

… V neděli 15. 3. vysílá Česká televize v 15 hodin na programu ČT1 film režiséra Jana Bora z roku 1938 Neporažená armáda. Vznikl ve snaze propagovat…

Armádní film na Letní filmové škole   Pavel Šrámek   Sobota 21.06.2008, 17:24

… tak třeba snímky o zrádcích a diverzantech ze západu a o nadšeném budování socialismu v 50. letech. To vše mají doprovodit besedy s historiky, odborníky na filmovou propagandu, pamětníky a s významnými dokumentaristy. …

Československá armáda v České televizi   Pavel Šrámek   Sobota 23.02.2008, 16:30

… ČT24 byl v rámci pořadu Historický magazín odvysílán díl o generálu Janu Syrovém, legionářském hrdinovi odsouzeném po roce 1945 za údajnou kolaboraci. Díl je možné si prohlédnout zde. Dne 28. 2. ve 20.55 hodin se pak bude na programu ČT2 pořad Historie.cs věnovat vytváření československé armády…

Rok plný výročí   Pavel Šrámek   Úterý 22.01.2008, 21:30

… armády, mimo jiné vznik Československa v roce 1918, odstoupení pohraničí v roce 1938 nebo okupaci Československa v roce 1968. Chystají se odborné konference, speciální výstavy, jistě vyjdou i četné články a knihy. Vojenstvi.cz se bude snažit vás o těchto akcích včas informovat. Už teď se…

Město Rokytnice v Orlických horách hledá vedoucího tvrze Hanička   Václav Bartoš   Pátek 16.11.2007, 13:06

… vyhovuje-li vám pracovní úvazek na 40 hodin týdně s případnou prací o víkendech a státních svátcích a máte-li řidičský průkaz typu B, praxi v oboru cestovního ruchu a uživatelskou znalost práce na PC, je pro vás nabídka města Rokytnice v Orlických horách ideální volbou. Ocitnete se v 10.…

Naposledy na opevnění (areál opevnění Na Kočičáku)   Pavel Šrámek   Čtvrtek 1.11.2007, 10:17

… u příležitosti 70. výročí zahájení výstavby lehkého opevnění vz. 37 (řopíků) na Chomutovsku. Od 10 hodin bude v Chomutově na náměstí probíhat „nábor“ dělníků, vlastní akce v areálu proběhne od 13 hodin. Podrobnosti naleznete na www.kocicak.cz …

Vojenské manévry na Chrudimsku v létě 1936   Pavel Šrámek   Středa 20.06.2007, 08:59

… navrhl arch. Rud. Geissler, ředitel průmyslového musea. Návštěva trvala 35 minut. Vítal pan starosta Václav Kášek za město, za okres pak člen výboru okresního president Krajského soudu v. v. Ed. Kitzler.” Dva dny nato přijel prezident do Skutče a 24. srpna ho vítali také v Seči. O “čtyřdenní…

Třetí prezident Hácha a poslední chvíle tzv. druhé republiky   Václav Bartoš   Pátek 16.03.2007, 08:05

… Dnes. Mladá Fronta Dnes ve své reportáži uvádí popis událostí 14. března 1939 (Háchova audience u Hitlera) a přináší výsledky grafologického rozboru Háchova podpisu, jenž dokládá veliký psychický nátlak na české…

Muzeum historické vojenské techniky (Museum für historische Wehrtechnik) v obci Röthenbach an der Pegnitz   Václav Bartoš   Úterý 17.10.2006, 23:46

… ( technický vedoucí muzea)- mail kohlstruck.sen (at) t-online.de. A co mně v Röthenbachu an der Pegnitz překvapilo? Milé přijetí, zápal pro věc, odborné znalosti a všestranná pomoc, pokud jsem si potřeboval něco ofotografovat či změřit. Tedy to, s čím se ve státem zřízených muzeích s placeným…

Fotografie z akce Bílá hora 1620   Václav Bartoš   Neděle 15.10.2006, 11:00

… této skutečnosti informovali v sekci napiště nám. Přejdete tak porušování autorských práv, se kterým jsme se už setkali (autorský zákon je ve věci odborného a vědeckého užití shovívavý, každopádně je v zakotvena povinnost nenakládat s informacemi bez vědomí autora a při uvedení jeho díla citaci …

Příběhy železné opony   Václav Bartoš   Čtvrtek 12.10.2006, 21:24

… železné opony (pondělní pořad České televize, který vyrábí studio ČT Ostrava) vypráví o smělém plánu Radomíra Luži, synu armádního generála Vojtěcha borise Luži, na ilegální převoz tehdy bývalého prezidenta Edvarda Beneše. Tento díl dokumentárního seriálu s názvem Letadlo pro prezidenta přináší také…

Obrat v kauze Lázně Běloves   Václav Bartoš   Středa 16.08.2006, 18:29

… původnímu plánu se radní rozhodli postavit si lázně vlastní a stávající za 78 milionů nekupovat. Podle radnice požadovali majitelé Miroslav borůvka a Marian Khalifa příliš vysokou cenu. Jak nás před časem informoval sám Miroslav Borůvka, zájem města o koupi vítá, hovořil tehdy i o prodeji…

Bojová ukázka NAPADENÍ ČSR 1938   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:32

… kterou německá armáda připravovala jako variantu vojenského vpádu do naší republiky. Podrobné info na mailu chrpaop#seznam.cz Za organizační výbor KVH Opava Mgr. Pavel…

Těžké opevnění na Staroměstsku     Neděle 30.07.2006, 17:21

… sruby StM 33 „Lesík“ a StM 34 „Svah“. Všechny důležité informace o historii a technické stránce výstavby objektů návštěvník získá z odborného výkladu členů Beton Bunker Club Kronfelzov, kteří se o objekty starají. Popis cesty: Staré Město pod Sněžníkem nepatří bohužel mezi nejběžněji…

Od Sněžného na Babí   Václav Bartoš   Neděle 30.07.2006, 17:11

… srub na Dobrošově s tím, že obě tvrze jsou rozestavěny a návštěvník tak může sledovat technologii výstavby a je s ní obeznámen též díky odbornému výkladu. Popis cesty: Díky členům KVH Náchod, muzeu na tvrzi Dobrošov a ostatním nadšencům je možno navštívit zatím asi nejpestřejší…

Obranyschopnost Československa v roce 1938   Pavel Šrámek   Neděle 30.07.2006, 16:39

… být totiž považována za kvalitní monografii o roce 1938 a v ní uváděná problematická fakta za nezvratné pravdy. Nekritické přebírání údajů laiky i odborníky a o ně se opírající úvahy pak vedly k rozšíření a zpopulárnění názoru o naprosté nepřipravenosti Československa na válku v roce 1938, zvláště…


Jak vyhledávat?